Apagat Centrals Coure: tot sobre el tancament de centrals

El 2015 va començar l'apagat de les centrals de coure en un procés de transformació de la xarxa Telefònica que després de l'última actualització s'allargarà fins a novembre de 2024.

Fibra Òptica per millorar les comunicacions

El procés de tancament de centrals de coure es realitza en les àrees que ja tenen disponible la nova xarxa de fibra òptica. En aquest sentit l'operador té interès a deixar d'explotar la xarxa de coure, i passar als usuaris de l'àrea en què es realitza l'apagada de les centrals de coure a la nova tecnologia de la fibra òptica per a les llars i empreses.

Afectació del tancament de centrals de coure per als usuaris

El fet que es vagi a tancar una central de coure, significa que els usuaris (famílies i empreses) que estan connectats a la central que es vol tancat, ja tenen disponible la fibra òptica per poder realitzar les connexions.

Així que afectació cap, en canvi beneficis tots al poder disposar de la tecnologia de fibra òptica i els avenços de velocitat, estabilitat i millora en els serveis que aquesta nova tecnologia ens ofereix.

Pel que fa a la telefonia, la nova tecnologia de fibra òptica ens permet accedir de ple a la Veu IP, amb tots els avantatges de disposar de la telefonia IP a l'empresa:

  • Reducció del cost de les trucades: Les tarifes Veu IP són molt més econòmiques, fins i tot per a les trucades internacionals.
  • Millora en les prestacions: els telèfons IP físics i els Softphone (telèfons virtuals per atendre les trucades des de l'ordinador), ens ofereixen millors característiques que els telèfons analògics actuals.
  • La Fibra Òptica professional ens ofereix una connexió a Internet de major velocitat i molt més estable (sense talls) que l'ADSL / RDSI actual.
  • Accés a centraletes virtuals que ens permeten connectar seus sense centraletes físiques.
  • Funcionalitats avançades: gravació de trucades, operadora automàtica, missatges de benvinguda, Estadístiques d'ús, monitorització del sistema, etc...

I el millor de tot, és que pot accedir a totes aquestes noves prestacions que ofereix la fibra sense haver de realitzar cap inversió, no té perquè canviar de centraleta o equips, a Daratel tenim disponible el servei de Adaptació de la seva Actual Centraleta a Veu IP i fibra mitjançant el qual podrà accedir als beneficis de la nova telefonia sense haver de realitzar inversió.

Realment hi ha un tancament de centrals

A més de la millora en les connexions per als usuaris, també és degut a no haver d'assumir el manteniment de les dues infraestructures: central de coure i fibra òptica.

En el procés de tancament d'una de les centrals de coure, l'operador de la infraestructura ofereix un període de garantia (en el que les 2 tecnologies funcionen paral·lelament) per als diferents operadors alternatius que operen sobre la central de coure perquè es puguin adaptar a la nova infraestructura i no deixar a cap client sense servei.

Tot i que el procés es denomina tancament de centrals de coure, i si bé és cert aquestes centrals deixen d'oferir serveis basats en el coure, en molts casos s'utilitza la mateixa infraestrcutura per desenvolupar i desplegar les connexions de fibra òptica i la telefonia mòbil.

central de la xarxa de coure

El desplegament de la nova xarxa de fibra òptica per tot Espanya, comporta l'abandonament progressiu de l'antiga xarxa de coure, i amb això l'apagat de les centrals de coure que sustenten aquesta xarxa.

En aquest sentit la CNMC com a organisme neutral que regula el mercat de les comunicacions, ha fet pública tota la informació sobre l'apagada de les centrals de coure.

Per facilitar la informació, des Daratel hem realitzat una llista detallada del tancament de les centrals, pot consultar el llistat complet aquí.

Per a més informació, contacti amb Telecon Sistemas.