Solucions sense fils a Barcelona. WIFI per a empreses

Els equips habilitats amb Wi-Fi, com poden ser: ordinadors, telèfons DECT, smartphone, impressores, multifuncionals o centraletes telefòniques sense fils, poden connectar-se a Internet i comunicar-se entre ells a través dels punts d'accés d'una solució sense fils o WIFI a l'empresa.

Els punts d'accés wifi tenen a nivell domèstic un abast d'uns 20 metres en interiors i 100 metres a l'aire lliure. En el cas del wifi per a empreses hi ha punts d'accés (routers) amb una major potència que permeten un major abast, a més mitjançant múltiples punts d'accés wifi replicadors es poden cobrir grans àrees en les empreses.

També és important la velocitat de transferència sent de 300 Mbps en els estàndards WIFI IEEE 802.11n, sobre el qual treballen els equips disponibles actualment. La seguretat és un altre punt a tenir en compte sent els protocols de seguretat WEP, WPA, WPA2 els disponibles actualment. L'equip WIFI també ha de tenir funcions de filtratge de MAC i ocultació de punt d'accés.

Solucions sense fils. WIFI per a empreses

En Telecon Sistemes realitzem projectes de solucions sense fils wifi per a empreses, en els que primer realitzem l'anàlisi de la cobertura wifi de la seva empresa per determinar mitjançant un estudi les necessitats de punts d'accés wifi que es necessiten per cobrir l'àrea necessària d'accés a la empresa.

En les solucions sense fils wifi per a les empreses, no només abasten les comunicacions de dades que tradicionalment es comuniquen entre els dispositius, sinó que a més s'afegeixen les comunicacions de veu a través de protocol ip (el wifi voip).

En aquests casos es requereix la instal·lació o configuració de les centraletes sense fils de telefonia, que permeten realitzar les connexions dels telèfons a través dels protocols IP (VOIP).

Addicionalment a les centraletes sense fils per a les solucions WIFI VOIP per a empreses, es requereix l'adquisició de Telèfons IP que realitzin les seves transmissions a través de VoIP (Voice over IP).

Les solucions sense fils WIFI per a empreses tenen una sèrie d'avantatges que llistem a continuació:
En ser solucions sense fils, la comoditat que ofereixen és molt superior a les xarxes cablejades perquè qualsevol que tingui accés a la xarxa pot connectar des de diferents punts dins de l'àrea d'influència de la WIFI.
Un cop configurades les solucions sense fils WIFI permetre l'accés de múltiples ordinadors sense cap problema ni despesa en infraestructura al contrari que les xarxes per cable.
Existeix un estàndard a nivell mundial que assegura que la compatibilitat entre dispositius WIFI és total, de manera que en tot el món podem utilitzar els nostres dispositius WIFI sense problemes.

Tenim una pàgina amb més informació de la instal·lació de xarxes WIFI per la seva empresa.

El convidem a conèixer com poden ajudar a la seva empresa les solucions sense fils, el WIFI VOIP per a empreses i les centraletes sense fils, els experts de TS-Telecon Sistemes l'assessoraran per millorar les comunicacions de la seva empresa.

Formulari pressupost Solucions sense fils WIFI per a empreses a Barcelona