Cartelleria digital per a escoles i instituts a Barcelona

Cada dia els estudiants d'escoles i instituts reben un considerable volum d'informació que fa difícil fer-los arribar qualsevol altre missatge.

Gràcies a la cartelleria digital això es converteix en alguna cosa més simple i atractiu. No només els estudiants poden aprofitar els avantatges d'aquest sistema sinó que també els pares i personal del centre poden beneficiar-se de la mateixa.

Ús de la cartelleria digital en centres educatius 

 • Sala de reunions del professorat del centre educatiu (Projeccions, presentacions, solució E-board, etc). En funció de la mida de la sala on vol ubicar, es poden usar pantalles úniques o muntar un vídeo wall que faciliti la correcta visualització a tots els assistents. A tall d'exemple, una pantalles d'unes 65'' permetria una correcta visualització en una sala de juliol 1 metre de llarg.
 • Informació actualitzada sobre el centre educatiu (Calendaris d'exàmens, pla del centre o cartografia del campus, informació sobre matrícules, esdeveniments, alertes, etc)
 • Pissarra digital. Gràcies a una làmina tàctil es pot convertir la pantalla de cartelleria digital en una solució E-board (Permet fer presentacions i classes). Xarxes de TV universitàries.
 • Emergències com les climàtiques.
 • Menús diaris del menjador (veure Cartelleria Digital en Restauració)
Imatge que mostra una pantalla informativa en una escola

Avantatges de la cartelleria digital a escoles i instituts 

 • Mantenir informats els alumnes, pares, personal docent i visitants en directe amb un contingut dinàmic i atractiu.
 • Realitzar presentacions més interactives i visuals. Més nitidesa i brillantor que permet evitar enlluernaments i poca intensitat fins i tot en sales molt il·luminades.
 • Utilitzar puntualment com a sistema d'emergències sense tenir invertir en un d'específic.
 • Gestió centralitzada des de la intranet de l'escola o institut per una o diverses persones segons convingui. 

Format de les pantalles de publicitat en el sector educatiu
Generalment pantalles úniques. De grans dimensions per a sala de reunions i en funció de la ubicació i ús d'altres de grandària menor. Opcionalment tàctils en funció de la ubicació i utilitat.

Característiques específiques de les pantalles en l'educació
En funció de l'ús i ubicació de les pantalles serà convenient incidir en una o altra característica. En tots els casos seran equips professionals que suporten un ús continu durant les hores lectives del centre educatiu. En pantalles de presentacions més de grans dimensions han de garantir una brillantor suficient. I en aquelles tàctils un sistema adequat que suporti una interacció contínua.

Imatge de pantalla d'informació en centre educatiu

Ubicacions i models de pantalles recomanats per a escoles i instituts
En funció de la ubicació proposem un exemple de pantalles per a cartelleria digital a escoles i instituts.

 • Entrada del centre: pantalla d'inici PANASONIC TH70LF50, pantalla tàctil ELO 1937L en paret o tòtem.
 • Sala de reunions, classes: SAMSUNG ED75C, SAMSUNG MD65C amb mòdul tàctil o pantalla tàctil 7001L.
 • Passadissos: pantalla tàctil ELO 1937L en paret o tòtem.
 • Menjador: SAMSUNG DB32D. Per a més informació sobre cartelleria digital a escoles, instituts i centres educatius a Barcelona contacti amb Telecon Sistemas.

Formulari pressupost Cartelleria Digital Sector Educació Barcelona