Serveis de comunicacions per a empreses

En TS - Telecon Sistemes tenim serveis addicionals que milloren les prestacions i donen servei als projectes de comunicacions que la seva empresa requereixi.

Entre les prestacions d'aquests serveis que ofereix TS, se soluciona tota la problemàtica que la seva empresa es pugui trobar amb la instal·lació i el manteniment de les comunicacions en general.

Les nostres serveis de comunicacions per a empreses li permetran avançar tecnològicament, amb la seguretat de tenir a la seva disposició l'expert equip tècnic de Telecon Sistemes per al que necessiti. Dins de la llista de serveis de comunicacions per a empreses tenim:

Instal·lació de Cablejat
El nostre expert equip tècnic realitza els projectes d'instal·lació de Cablejat Estructurat, xarxes corporatives d'empreses, xarxes sense fils o inalàmbriques, etc ... El nostre servei d'instal·lació de sistemes de cablejat estructurat, és la solució idònia per a implantar o millorar la infraestructura de la seva cablejat o xarxa de connexions.

Instal·lació de Xarxes
El nostre servei d'Instal·lació de Xarxes és la solució idònia per a implantar o millorar la infraestructura de la seva xarxa de comunicacions. Mitjançant el nostre servei estan contemplades l'electrònica de xarxes, les solucions de comunicacions i serveis de xarxes.

Instal·lació de Xarxes WIFI
Telecon ofereix als clients un servei d'Instal·lació de xarxes WIFI, aquest sistema permet a la seva empresa tenir un sistema de comunicació sense fils per millorar les comunicacions ja existents sense la necesitat de cablejat.

Instal·lació de Centraletes
En Telecon Sistemes oferim el servei d'instal·lació de centraletes telefòniques per la seva empresa, en els projectes d'instal·lació de Centraletes, el nostre servei tècnic s'encarrega de la instal·lació, configuració, parametrització i connexions perquè la instal·lació sigui un èxit i totes les comunicacions de veu funcionin correctament.

Manteniment Centraleta Telefònica
Mitjançant el servei de manteniment de centraleta telefònica, la seva empresa s'assegura tenir sempre operatives les trucades de la seva empresa i les comunicacions de veu, a més de l'administració de la xarxa. Aquest servei té disponibles diferents modalitats contractuals per adaptar-nos a les necessitats de qualsevol empresa.

Trasllat de centraletes telefòniques
També oferim a les empreses un expert servei per al trasllat de centraletes telefòniques, on es tenen en compte totes les situacions i necessitats per la correcta realització del trasllat. Normalment, els trasllats de la centraleta telefònica es necessiten pel moviment de l'empresa a un nou local o ubicació.

Programació de centraletes telefòniques
Amb el servei de programació de la centraleta telefònica es sol·luciona qualsevol tipus de incidència amb la programació de la centraleta (firmware o configuracions inicials), i a més es poden programar configuracions extra per noves i millors prestacions de la seva actual central.

Rènting de centraletes telefòniques
Dins dels seus serveis financers, Telecon Sistemes ofereix l'opció de rènting de centraletes telefòniques mitjançant el qual podrà disposar d'una centraleta amb l'última tecnologia sense haver de comprar-la. Aquest servei li permet renovar tecnològicament de forma gradual, aprofitant des del primer dia tots els avantatges d'equips d'última generació.

Tramitació de línies telefòniques
Telecon Sistemes ofereix un servei d'assessorament i tramitació de línies telefòniques i internet amb els diferents operadors que treballen a Espanya. Gràcies a aquest servei, podrà millorar la relació de qualitat i preu que actualment té la seva empresa amb els operadors de telefonia fixa i mòbil.


Anar a Instal·lació de Cablejat

Anar a Instal·lació de Xarxes

Anar a Instal·lació de Xarxes WIFI

Anar a Instal·lació de Centraletes

Anar a Manteniment Centraleta Telefònica

Anar a Trasllat Centraleta Telefònica

Anar a Programació de Centraletes Telefòniques

Anar a Renting de Centraletes Telefòniques

Anar a Tramitació de línies Telefòniques