Gravació de reunions de treball amb actes automàtiques

Un sistema de gravació de reunions de treball és de gran ajuda per a les empreses que realitzen moltes reunions i volen tenir constància de tot el que es comenta en elles.

Normalment, en les reunions s'apunta tot el que es va comentant en paper o el PC i posteriorment es genera l'acta de la reunió.

Això té 3 problemes:

  1. Genera una càrrega addicional de treball al haver de preparar un document per cada reunió.
  2. Hi pot haver algun tema comentat en la reunió que es passi per alt.
  3. És complicat buscar qualsevol punt concret dins de la documentació, si el contingut és extens.

Enregistrament de reunions de treball

És per això, que l'opció de gravar reunions de treball facilita el treball de recopilar i distribuir la informació tractada.

Es poden gravar reunions de treball amb un equip centre de comunicacions, que a més d'oferir la gravació de les reunions també permet la connexió amb sistemes de telefonia i web per poder realitzar les reunions de treball de manera no presencial, cada vegada més comuns en les empreses actuals més dinàmiques.

Actes automàtiques: Gestió documentació reunió

Si a més, el sistema utilitzat per a gravar les reunions permet generar les actes o documents de reunió de forma automàtica a format Word, PDF, etc. Llavors estem davant un sistema que integra i facilita la documentació que es genera a partir d'aquestes reunions.

En tenir tota la transcripció de les reunions en format text, és molt fàcil poder buscar tot el comentat en una reunió sobre un tema concret.

A més, el sistema permet gestionar cada reunió de forma unitària per reunions realitzades, dates o bé per grups de treball, com es mostra a la imatge:

Gestió gravació reunions

Centre de comunicacions per a reunions

La interconnexió amb clients externs donat que les reunions poden realitzar-se a distància és imprescindible, en aquest sentit, el sistema per gravar reunions s'integra amb la telefonia fixa, mòbil i online.

Centre de comunicacions reunió

Així, a més de gravar les reunions de treball, el sistema ofereix connectivitat amb els telèfons fixos associats a la centraleta telefònica de l'empresa i sistemes externs com: PC, Mac, telèfons mòbils iPhone i Android, i total connectivitat amb conferències web / online tipus Skype o Microsoft Lync.

Però, tot això no seria suficient sense una qualitat de so perfecte, tant per a les trucades externes com per a la gravació de les reunions, així és imprescindible que el sistema tingui disponible una alta qualitat d'àudio tipus: OmniSound HD.

Omnisound Hd: Excel·lent qualitat d'àudio

La tecnologia patentada d'àudio OmniSound garanteix un so full dúplex net i cristal·lí, que permet parlar en dues direccions per a una participació eficaç en les seves reunions virtuals. El so es transmet amb força i claredat a tots els assistents gràcies als altaveus i el micròfon ultrasensible amb captació d'àudio en 360 graus.

OmniSound HD ofereix un so HD durant les trucades per Internet. També incorpora cancel·lació automàtica de sorolls i ecos, que minimitza les interferències de sorolls ambientals, i un equalitzador per a l'ajust personal de les propietats del so.

Això vol dir que es pot moure lliurement per la sala de reunions, parlant i debatent amb els altres sense cap pèrdua de qualitat sonora i sense molestos talls ni ecos. És el més semblant al so natural que pot obtenir-se.

Centre de comunicacions KONFTEL amb OmniSound

Per a més informació sobre les nostres solucions per a reunions de treball, contacti amb Telecon Sistemas.

Formulario presupuesto Centre Comunicacio Reunions