Política de Privacitat

Política de protecció de dades de caràcter personal que voluntàriament puguin decidir facilitar DARATEL TIC S.L.

En compliment del que disposa la LO 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, DARATEL TIC S.L. li comunica que les dades de caràcter personal que ens faciliti seran incloses en un fitxer automatitzat propietat de l'empresa per donar-los el tractament legal degut i amb ús exclusiu de la destinació per al qual els va facilitar (cv, sol·licitud d'informació, etc.).

Així mateix li informem de la possibilitat d'exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita dirigida a DARATEL TIC S.L. Avd / Cesareo Alierta 23-25 ​​OFI 108 50008 Saragossa o via correu electrònic dirigit a daratel@daratel.com DARATEL TIC S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades.

DARATEL TIC S.L. no comunicarà les dades que li faciliten els usuaris a cap altra empresa o entitat.