Nice http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/95/all ca Solució Nice Express Recording http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/solucio-nice-express-recording <p>Les petites i mitjanes empreses (PIMES) tenen similars necessitats de gravaci&oacute; de trucades que les grans empreses amb Call Center empresarials i gran quantitat d&#39;extensions telef&ograve;niques. Per&ograve; habitualment, han hagut de comprometre capacitat, opcions o qualitat en el sistema de gravaci&oacute; per obtenir una plataforma de gravaci&oacute; de trucades que es poguessin permetre.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/solucio-nice-express-recording" target="_blank">llegeix més</a></p> Auditoria Comunicacions Unificades Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Auriculars Call Center Gravació de trucades VOIP Empreses Nice Grup Telecon Barcelona Tue, 25 Feb 2014 11:19:10 +0000 TS 200 at http://hostmaster.ts-telecon.es Gravació de trucades a Barcelona. Gravar Converses Telefòniques http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/gravacio-trucades-barcelona-gravar-converses-telefoniques <h4> INTRODUCCI&Oacute; a la Gravaci&oacute; de trucades telef&ograve;niques TS Recorder</h4> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/gravacio-trucades-barcelona-gravar-converses-telefoniques" target="_blank">llegeix més</a></p> Auditoria Comunicacions Unificades Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Call Center Gravació de trucades VOIP Empreses Nice Grup Telecon Barcelona Mon, 17 Feb 2014 11:41:18 +0000 TS 185 at http://hostmaster.ts-telecon.es