Grupo Telecon http://www.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/83/all ca Política de Privacitat http://www.ts-telecon.es/ca/politica-privacitat <p>Pol&iacute;tica de protecci&oacute; de dades de car&agrave;cter personal que volunt&agrave;riament puguin decidir facilitar DARATEL TIC S.L.</p> <p>En compliment del que disposa la LO 15/99 de Protecci&oacute; de Dades de Car&agrave;cter Personal, DARATEL TIC S.L. li comunica que les dades de car&agrave;cter personal que ens faciliti seran incloses en un fitxer automatitzat propietat de l&#39;empresa per donar-los el tractament legal degut i amb &uacute;s exclusiu de la destinaci&oacute; per al qual els va facilitar (cv, sol&middot;licitud d&#39;informaci&oacute;, etc.).</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/politica-privacitat" target="_blank">llegeix més</a></p> Grup Telecon Thu, 23 Aug 2018 06:30:24 +0000 TS 467 at http://www.ts-telecon.es Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner també el 2016 http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016 <p><img alt="Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner" src="/sites/default/files/noticias/Alcatel-Enterprise-Expert-Business-Partner-Telecon-Sistemas-90.png" style="width: 90px; height: 85px;" /></p> <p>Aquest 2016 a <strong>Telecon Sistemas</strong> hem tornat a renovar la certificaci&oacute; oficial com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Enterprise Expert Business Partner</strong>.</p> <p>Aquesta certificaci&oacute; oficial de Alcatel-Lucent certifica el m&agrave;xim nivell de preparaci&oacute; t&egrave;cnica i a nivell d&#39;an&agrave;lisi de les solucions i equips de l&#39;empresa Alcatel-Lucent.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Fri, 12 Feb 2016 11:20:11 +0000 TS 459 at http://www.ts-telecon.es Alcatel acredita Telecon Sistemas un altre any més com Alcatel Expert Business Partner http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/alcatel-acredita-telecon-sistemas-altre-any-alcatel-expert-business-partner <p><img alt="Imatge Alcatel Expert Business Partner" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p>L&#39;empresa Alcatel Lucent acredita un altre any m&eacute;s a Telecon Sistemas com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Expert Business Partner</strong>.</p> <p>La certificaci&oacute; Expert del programa Alcatel Business Partner, t&eacute; com a objectiu la m&agrave;xima preparaci&oacute; a nivell t&egrave;cnic i funcional dels productes i solucions que ofereix l&#39;empresa Alcatel.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/alcatel-acredita-telecon-sistemas-altre-any-alcatel-expert-business-partner" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Tue, 03 Feb 2015 09:36:38 +0000 TS 373 at http://www.ts-telecon.es Nou llançament d'Alcatel OpenTouch Suite per a PIMES i OmniPCX Office RCE10 http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/nou-llancament-dalcatel-opentouch-suite-pimes-i-omnipcx-office-rce10 <p><img alt="Imatge del logo de distribuidor d'Alcatel" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" /></p> <p>Alcatel-Lucent llan&ccedil;a durant aquest &uacute;ltim trimestre del 2014 una nova versi&oacute; de la <strong>Suite Open Touch per petites i mitjanes empreses </strong>al costat de l&#39;&uacute;ltima versi&oacute; de <strong>OmniPCX Office RCE R10. (OXO release 10)</strong></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/nou-llancament-dalcatel-opentouch-suite-pimes-i-omnipcx-office-rce10" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Manteniment Instal·lacions Centraletes Call Center Empreses Alcatel Grup Telecon Mon, 10 Nov 2014 09:18:21 +0000 TS 340 at http://www.ts-telecon.es Alcatel OXO (OmniPCX Office) release versió 10.0 http://www.ts-telecon.es/ca/alcatel-oxo-omnipcx-office-release-versio-100 <p>Alcatel-Lucent ha llan&ccedil;at una nova versi&oacute; de la centraleta Alcatel OXO (OmniPCX Office), la versi&oacute; &eacute;s la release 10.0 de la seva central telef&ograve;nica.</p> <p>En aquesta nova versi&oacute; s&#39;ofereixen de forma millorada dels productes <strong>Alcatel OpenTouch Suite </strong>per a PIMES (petites i mitjanes empreses) juntament amb l&#39;&uacute;ltima versi&oacute; de la <strong>OmniPCX Office RCE R10 </strong>(o el que &eacute;s el mateix la release 10.0 de la centraleta Alcatel OXO).</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/alcatel-oxo-omnipcx-office-release-versio-100" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Manteniment Instal·lacions Centraletes Call Center Empreses Alcatel Grup Telecon Fri, 07 Nov 2014 09:23:23 +0000 TS 339 at http://www.ts-telecon.es 10 formes d'augmentar la intensitat del senyal WIFI http://www.ts-telecon.es/ca/blog/10-formes-daugmentar-intensitat-del-senyal-wifi <p>Si volem tenir un bon rendiment en el senyal de la nostra xarxa WIFI haurem de considerar dos factors principals que influeixen sobre ell: la cobertura i la velocitat.</p> <p>Necessitem un bon equilibri entre ambdues. Per exemple, de poc serveix disposar d&#39;una gran velocitat si hem d&#39;estar enganxats al router o al rev&eacute;s poder allunyar-nos d&#39;ell per&ograve; tenir dificultats per navegar.</p> <p>Hi ha diversos factors que poden interferir en un correcte rendiment del senyal WIFI:</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/10-formes-daugmentar-intensitat-del-senyal-wifi" target="_blank">llegeix més</a></p> Router WIFI Grup Telecon Barcelona Fri, 24 Oct 2014 07:46:29 +0000 TS 336 at http://www.ts-telecon.es Avantatges de l'enregistrament de trucades telefòniques vs reunir-se cara a cara http://www.ts-telecon.es/ca/blog/avantatges-lenregistrament-trucades-telefoniques-vs-reunir-se-cara-cara <p>En l&#39;actual panorama empresarial, les trucades telef&ograve;niques o audioconfer&egrave;ncies estan ocupant un lloc cada vegada m&eacute;s important i ofereixen molts avantatges respectae a reunir-se f&iacute;sicament.</p> <p>Mentre que el cost per una confer&egrave;ncia o trucada telef&ograve;nica cada vegada resulta m&eacute;s econ&ograve;mic, els despla&ccedil;aments cada vegada resulten m&eacute;s cars, de manera que establir un dia per fer una audioconfer&egrave;ncia &eacute;s moltes vegades la millor opci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/avantatges-lenregistrament-trucades-telefoniques-vs-reunir-se-cara-cara" target="_blank">llegeix més</a></p> Audioconferencia Gravació de trucades Grup Telecon Barcelona Wed, 15 Oct 2014 10:20:59 +0000 TS 334 at http://www.ts-telecon.es Avantatges d'una connexió VPN http://www.ts-telecon.es/ca/blog/avantatges-duna-connexio-vpn <p>Actualment causa de la gran demanda de seguretat en les empreses i en concret a la necessitat d&#39;enviar dades xifrades a trav&eacute;s d&#39;una xarxa, la tecnologia VPN s&#39;ha anat desenvolupant amb m&eacute;s for&ccedil;a i cada vegada est&agrave; m&eacute;s estesa en l&#39;entorn empresarial.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/avantatges-duna-connexio-vpn" target="_blank">llegeix més</a></p> Xarxes VPN Grup Telecon Barcelona Wed, 15 Oct 2014 09:47:33 +0000 TS 333 at http://www.ts-telecon.es Nou cercador de productes a la web de TS http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/nou-cercador-productes-web-ts <p>Telecon Sistemes posa a disposici&oacute; dels seus clients un nou <a href="http://www.ts-telecon.es/ca/buscador-productos">cercador de productes</a> a la seva p&agrave;gina web. Gr&agrave;cies a ell podr&agrave; realitzar una recerca de tots els productes disponibles al cat&agrave;leg de TS.</p> <p>El cercador ofereix dues opcions de de filtrat permet buscar tant per <em>tipus de productes</em>: router, Pantalles interactives, centraletes, cartelleria digital, etc, com per la <em>marca</em> dels mateixos: Alcatel, Cisco, LG, Polycom, etc</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/nou-cercador-productes-web-ts" target="_blank">llegeix més</a></p> Grup Telecon Barcelona Fri, 10 Oct 2014 08:14:48 +0000 TS 331 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Ericsson http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-ericsson <p>Telecon Sistemes dins de l&#39;ampli ventall del nostre servei t&egrave;cnic, incloem el suport i la reparaci&oacute; de centraletes Ericsson.</p> <p>Aquest suport inclou sistemes de comunicaci&oacute; telef&ograve;nica empresarial com pot ser el model Ericsson BP250 o el model modular Ericsson MD110 i abasta tant aspectes de connectivitat com ampliaci&oacute; extensions, missatge de veu, xarxes privades, etc.</p> <p><img alt="Imatge de Centraleta telefònica Ericsson BP250" src="/sites/default/files/Ericsson-BP250.jpg" style="width: 300px; height: 200px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-ericsson" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Call Center WIFI Empreses Ericsson Grup Telecon Barcelona Mon, 14 Jul 2014 08:40:15 +0000 TS 312 at http://www.ts-telecon.es Telecon Sistemas obté certificat Expert d'Alcatel Lucent http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-obte-certificat-expert-dalcatel-lucent <p><img alt="Logotip de Alcatel Expert Business Partner de Telecon Sistemas" src="/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p>A Telecon Sistemas som <strong>Alcatel Expert Business Partner</strong>, i estem acreditats amb el m&agrave;xim certificat que es pot atorgar per part de l&#39;empresa de Telecomunicacions Alcatel Lucent.</p> <p><span style="line-height: 1.5em;">Alcatel-Lucent Expert Business Partner &eacute;s una certificaci&oacute; global per experts en solucions de xarxes, veu i dades d&#39;Alcatel.</span></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-obte-certificat-expert-dalcatel-lucent" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Servei Tècnic Xarxes Switch Centraletes Telefons Softphone Audioconferencia Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Fri, 16 May 2014 10:43:37 +0000 TS 306 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de telèfons Siemens Gigaset http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-siemens-gigaset <p>Telecon Sistemes ofereix un servei t&egrave;cnic d&#39;&agrave;mplia experi&egrave;ncia per a la reparaci&oacute; de tel&egrave;fons de la marca <strong>Siemens Gigaset</strong>.</p> <div style="border-left: 3px solid #002D79; padding-left: 5px;"> <p><em><strong>Telèfons en Garantia</strong>:&nbsp;El Servei Tècnic només donarà servei en Garantia als telèfons comprats a Telecon Sistemas.</em></p> </div><p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-siemens-gigaset" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Siemens Grup Telecon Barcelona Thu, 08 May 2014 14:24:21 +0000 TS 304 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de telèfons Alcatel http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-alcatel <p>Dins de l&#39;&agrave;mplia gamma de serveis que ofereixen els nostres professionals, es troba el suport t&egrave;cnic per a reparacions, configuracions i integracions de tel&egrave;fons <strong>Alcatel</strong>.</p> <p><strong>Telecon Sistemas</strong> com a partner del fabricant Alcatel, t&eacute; una &agrave;mplia experi&egrave;ncia en els seus productes a m&eacute;s d&#39;un estret contacte que permet oferir un millor i m&eacute;s r&agrave;pid servei t&egrave;cnic.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-alcatel" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Auriculars Alcatel Grup Telecon Barcelona Thu, 08 May 2014 14:09:21 +0000 TS 303 at http://www.ts-telecon.es Samsung Video Wall 40 polzades 400UX-3 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/samsung-video-wall-40-polzades-400ux-3 <p><strong>Telecon Sistemes</strong> els ofereix una soluci&oacute; Video Wall de Samsung que complir&agrave; amb les seves expectatives de publicitat digital gr&agrave;cies a la seva qualitat d&#39;imatge, connectivitat, programari de gesti&oacute; i compatibilitat per al muntatge.</p> <p>La Samsung 400UX-3 &eacute;s pantalla de 40 polzades preparada per v&iacute;deo wall que li ofereix caracter&iacute;stiques tan interessants i avan&ccedil;ades com:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Samsung-40-400UX-Front-Angulo.jpg" alt="Samsung video wall 400UX vista en angle" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Samsung-40-400UX-Front.jpg" alt="Pantalla Samsung video wall 400UX vista frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Samsung-40-400UX-Front-ejemplo.jpg" alt="Pantalla Samsung video wall 40 polzades exemple d&#039; us" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/samsung-video-wall-40-polzades-400ux-3" target="_blank">llegeix més</a></p> Cartelleria Digital Samsung Grup Telecon Barcelona Fri, 28 Mar 2014 11:36:31 +0000 TS 274 at http://www.ts-telecon.es Pantalla Samsung Video Wall UD 22B http://www.ts-telecon.es/ca/producte/pantalla-samsung-video-wall-ud-22b <p><strong>Telecon Sistemes </strong>conscient de la necessitat de captar i mantenir l&#39;atenci&oacute; dels seus clients, ofereix un model de pantalla per v&iacute;deo wall amb un disseny quadrat i un marc ultraf&iacute;. Amb les pantalles Samsung UD 22B podr&agrave; crear originals i cridaners dissenys de v&iacute;deo walls per diferenciar de la resta de competidors.</p> <p>Disseny i funcionalitat per al seu v&iacute;deo wall gr&agrave;cies a les caracter&iacute;stiques de la pantalla.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Samsung-UD22B-front.jpg" alt="Vista frontal de la pantalla Video Wall Samsung UD 22B" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Samsung-UD22B-back.jpg" alt="Vista posterior de la Pantalla Video Wall Samsung UD 22B" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Samsung-UD22B-video-wall.jpg" alt="Exemple d&#039;ús de Vídeo Wall Samsung UD 22B" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/pantalla-samsung-video-wall-ud-22b" target="_blank">llegeix més</a></p> Cartelleria Digital Samsung Grup Telecon Barcelona Fri, 28 Mar 2014 11:15:09 +0000 TS 273 at http://www.ts-telecon.es