Siemens http://www.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/82/all ca Venda i Instal·lació de telèfons sense fil Siemens Gigaset a Girona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-telefons-sense-fil-siemens-gigaset-girona-0 <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2009/12 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Girona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Telèfons sense fil DECT Siemens Gigaset SL37 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació de 4 telèfons sense fil DECT Siemens Gigaset SL37 i configuració de la centraleta amb les respectives llicències </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la venda d&#39;accessoris amb seu a Girona, contacta amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemas degut a que necessiten instal&middot;lar uns tel&egrave;fons sense fil a les seves oficines.</p> <p>En base a la centraleta que tenen i les necesiades dels usuaris, nostre comercial li recomana el model Siemens Gigaset SL37.</p> <p>Inicialment s&oacute;n necessaris a 4 tel&egrave;fons, per&ograve; hi ha previsi&oacute; d&#39;ampliar el nombre en un futur. Per aquest motiu s&#39;opta per adquirir un pack de 10 llic&egrave;ncies que s&oacute;n necess&agrave;ries m&eacute;s dels tel&egrave;fons.</p> <p>Un cop aprovat el pressupost de venda dels tel&egrave;fons Siemens, es procedeix a l&#39;enviament dels terminals a l&#39;empresa. Quan aquests s&oacute;n rebuts el client avisa al nostre departament t&egrave;cnic.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics, configura la centraleta de forma remota amb les noves llic&egrave;ncies i d&oacute;na instruccions al client sobre com procedir amb els terminals.</p> <p>Finalment, es realitzen proves per confirmar que tots els tel&egrave;fons funcionen correctament.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/venda-telefon-sense-fil-dect-alcatel-panasonic-siemens">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre els tel&egrave;fons sense fil Siemens</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Telèfons Siemens instal·lats i centraleta configurada amb nous terminals </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de telèfon sense fil Siemens Gigaset SL37 amb supletori" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/telefono-inalambrico-siemens-gigaset-sl-37-supletorio.jpg?1424251868" /> </div> </div> </div> Venda Instal·lacions Telefons Sense fil Siemens Fri, 20 Feb 2015 09:06:24 +0000 TS 403 at http://www.ts-telecon.es Reparació de Centraleta Siemens HIPATH 2030 PBX IP al Masnou http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/reparacio-centraleta-siemens-hipath-2030-pbx-ip-al-masnou <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Masnou (Maresme) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Siemens hipath 2030 PBX IP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació d&#039;una centraleta telefònica Siemens </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la venda i manteniment de productes de seguretat amb una de les seves seus al Masnou, contacta amb Telecon Sistemas per a la reparaci&oacute; d&#39;una centraleta telef&ograve;nica Siemens que est&agrave; incomunicada, &eacute;s a dir que no poden rebre ni fer trucades.</p> <p>Donada la urg&egrave;ncia, un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a r&agrave;pidament a les oficines de l&#39;empresa per determinar la causa que els ha deixat telef&ograve;nicament incomunicats.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic revisa la centraleta Siemens model HIPATH 2030 PBX IP i la configuraci&oacute; i determina que la central Siemens s&#39;ha reiniciat i tornat a les opcions de f&agrave;brica.</p> <p>Per aquesta ra&oacute; la centraleta ha perdut totes les configuracions definides sobre ella, com per exemple la taula d&#39;IP, nodes, extensions, etc ...</p> <p>Per programar de nou la centraleta telef&ograve;nica amb les configuraci&oacute; correcta, es contacta amb la seu central de l&#39;empresa a It&agrave;lia perqu&egrave; faciliti els par&agrave;metres base sobre els quals programar de nou la central.</p> <p>Un cop configurada de nou la centraleta Siemens amb els par&agrave;metres adequats, es realitzen proves per confirmar que tota la infraestructura de comunicacions telef&ograve;niques funciona tal com ho feia abans de la incid&egrave;ncia.</p> <p>Un cop realitzada la reparaci&oacute; de la centraleta Siemens 2030, el nostre t&egrave;cnic de Telecon Sistemes proposa al client tenir una c&ograve;pia de seguretat de la configuraci&oacute; de la centraleta, per poder programar els canvis en cas d&#39;una situaci&oacute; similar a l&#39;ocorreguda.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-siemens-0">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre reparaci&oacute; de centraletes Siemens.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2,5 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta Siemens 2030 PBX IP funcionant </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta telefònica Siemens HIPATH 2030 PBX IP" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Centralita-Siemens-2030.jpg?1422014821" /> </div> </div> </div> Programació Reparacio Centraletes Siemens Fri, 30 Jan 2015 10:09:10 +0000 TS 368 at http://www.ts-telecon.es Programació de Centraleta Alcatel 4400 per instal·lar telèfon http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/programacio-centraleta-alcatel-4400-instal%C2%B7lar-telefon <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel 4400 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Programació de Centraleta Alcatel 4400 per instal·lar un nou telèfon Siemens DECT </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Centre residencial amb seu a Barcelona contacta amb el servei t&egrave;cnic d&#39;Telecon Sistemas causa que necessita instal&middot;lar un nou tel&egrave;fon sense fil Siemens DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) que han adquirit per a la seva centraleta Alcatel 4400, aix&iacute; com realitzar una programaci&oacute; per canviar extensions a la placa de la centraleta.</p> <p>Tots dos treballs de programaci&oacute; poden ser realitzats de forma remota pel nostre t&egrave;cnic gr&agrave;cies a la connexi&oacute; via m&ograve;dem que permet aquest model de centraleta la Alcatel 4400.</p> <p>El nou tel&egrave;fon DECT Siemens el qual utilitza tecnologia sense fils, permet despla&ccedil;ar-se al personal per l&#39;empresa i disposar de cobertura telef&ograve;nica en qualsevol punt.</p> <p>Els treballs de programaci&oacute; de la centraleta Alcatel 4400 que es realitzen s&oacute;n els seg&uuml;ents:</p> <ul> <li> Primer es realitza la connexi&oacute; de la base del nou tel&egrave;fon Siemens a la xarxa de cablejat telef&ograve;nic de l&#39;empresa.</li> <li> S&#39;indiquen a l&#39;usuari els passos a seguir per tal que el tel&egrave;fon Siemens generi un codi Ipui (un identificador &uacute;nic del terminal).</li> <li> Amb el codi generat es realitza la programaci&oacute; de la centraleta per associar el tel&egrave;fon a la central i associar-lo a una extensi&oacute;.</li> <li> Finalitzat aquest proc&eacute;s es prova el terminal Siemens per verificar que pugui fer trucades i rebre-les, aix&iacute; com comprovar que la cobertura del tel&egrave;fon sigui correcta segons les necessitats de l&#39;usuari.</li> </ul> <p>Addicionalment, segons petici&oacute; del client es realitza la programaci&oacute; de la centraleta Alcatel 4400 per configurar i modificar una extensi&oacute; vinculada a un port de la placa perqu&egrave; apunti a una nova ubicaci&oacute;.<br /> D&#39;aquesta manera permetr&agrave; que una persona rebi les trucades d&#39;aquesta extensi&oacute; en una altra ubicaci&oacute; del centre.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/manteniment-centraleta-telefonica-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre programaci&oacute; i manteniment de centraletes telef&ograve;niques.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel 4400 programada i configurada per al nou telèfon instal·lat </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Alcatel 4400" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-a4400.jpg?1422351154" /> </div> <div class="field-item even"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Telèfon inalàmbric DECT Siemens" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Siemens-Gigaset-C300-Telefonos-inalambricos.jpg?1422353423" /> </div> </div> </div> Programació Instal·lacions Centraletes Telefons Alcatel Siemens Barcelona Fri, 30 Jan 2015 09:59:47 +0000 TS 367 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de telèfons Siemens Gigaset http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-siemens-gigaset <p>Telecon Sistemes ofereix un servei t&egrave;cnic d&#39;&agrave;mplia experi&egrave;ncia per a la reparaci&oacute; de tel&egrave;fons de la marca <strong>Siemens Gigaset</strong>.</p> <div style="border-left: 3px solid #002D79; padding-left: 5px;"> <p><em><strong>Telèfons en Garantia</strong>:&nbsp;El Servei Tècnic només donarà servei en Garantia als telèfons comprats a Telecon Sistemas.</em></p> </div><p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-siemens-gigaset" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Siemens Grup Telecon Barcelona Thu, 08 May 2014 14:24:21 +0000 TS 304 at http://www.ts-telecon.es Telèfon Siemens Gigaset C610 IP http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-c610-ip <p>Siemens Gigaset ens presenta el model C610 IP que ens permetr&agrave; realitzar tant trucades per internet com anal&ograve;giques amb una qualitat de so excepcional. Tregui partit a les seves trucades en paral&middot;lel i funcions en l&iacute;nia sense deixar sense renunciar a un bon estalvi d&#39;energia i una reducci&oacute; de les radiacions.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Siemens-Gigaset-C610-IP-Base.jpg" alt="Imatge del telèfon Siemens Gigaset C610 IP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Siemens-Gigaset-C610-IP.jpg" alt="Imatge del telèfon DECT IP Siemens Gigaset C610" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-c610-ip" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sense fil IP VOIP Siemens Barcelona Fri, 28 Mar 2014 11:47:13 +0000 TS 275 at http://www.ts-telecon.es Telèfon Siemens Gigaset C300 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-c300 <p>El tel&egrave;fon sense fil <strong>Siemens Gigaset C300 </strong>&eacute;s el tel&egrave;fon d&#39;alt rendiment que satisf&agrave; les necessitats m&eacute;s exigents. El seu teclat ergon&ograve;mic fet de materials d&#39;alta qualitat assegura un marcatge c&ograve;moda. Parlar freq&uuml;entment i per llargs per&iacute;odes no suposa cap problema amb el seu temps per parlar de fins a 20 hores.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Siemens-Gigaset-C300-Telefonos-inalambricos-Siemens.jpg" alt="Siemens Gigaset C300. Telèfons sense fil Siemens" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Telefono-Siemens-Gigaset-C300-lateral.jpg" alt="Siemens Gigaset C300. Telèfons Siemens lateral" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-c300" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sense fil Siemens Barcelona Wed, 26 Mar 2014 12:09:59 +0000 TS 263 at http://www.ts-telecon.es Telèfon Siemens Gigaset E490 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-e490 <p>El <strong>Siemens Gigaset E490 </strong>&eacute;s un tel&egrave;fon sense fil DECT robust, resistent a les esquitxades d&#39;aigua, cops i pols segons la norma (IP54). El Gigaset E490 pot sobreviure en qualsevol dif&iacute;cil entorn: magatzems, tallers, etc...</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/siemens-gigaset-e490-e49-web.jpg" alt="Siemens Gigaset E490 + E49" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/siemens-gigaset-e490-web.jpg" alt="Siemens Gigaset E490" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/siemens-gigaset-e49-web.jpg" alt="Siemens Gigaset E49" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-e490" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sense fil Siemens Barcelona Wed, 19 Mar 2014 11:52:42 +0000 TS 241 at http://www.ts-telecon.es Venda de Telèfons IP Cisco, Siemens, Alcatel a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/venda-telefons-ip-cisco-siemens-alcatel-barcelona <p>Telecon Sistemes &eacute;s una empresa de solucions de telefonia IP a barcelona, en Telecon Sistemes tenim disponibles i realitzem la <strong>venda de Tel&egrave;fons IP </strong>de les marques Alcatel, Cisco, Siemens, Senao.</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/alcatel-temporis-ip150">Alcatel Temporis IP150</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/alcatel-temporis-ip150" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Alcatel-temporis-ip-150.jpg" alt="Imagen de teléfono Alcatel Temporis IP150" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/alcatel-ip1020">Alcatel IP1020</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/alcatel-ip1020" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/telefono-Alcatel-IP1020.jpg" alt="Imatge de telèfon Alcatel IP1020" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-c610-ip">Telèfon Siemens Gigaset C610 IP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-c610-ip" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Siemens-Gigaset-C610-IP-Base.jpg" alt="Imatge del telèfon Siemens Gigaset C610 IP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/audioconferencia-alcatel-lucent-omnitouch-4135-ip">Audioconferència Alcatel-Lucent OmniTouch 4135 IP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/audioconferencia-alcatel-lucent-omnitouch-4135-ip" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Alcatel-Lucent-OmniTouch-4135-%20IP.jpg" alt="Telèfon audioconferència Alcatel OmniTouch 4135 IP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4028">Telèfon Alcatel IP Touch 4028</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4028" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/alcatel-4028-web.jpg" alt="Alcatel IP Touch 4028" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4038">Telèfon Alcatel IP Touch 4038</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4038" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Alcatel-4038-negro-frontal-web.jpg" alt="Alcatel IP Touch 4038" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4068">Telèfon Alcatel IP Touch 4068</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4068" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Alcatel-4068-ip-web.jpg" alt="Alcatel IP Touch 4068" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-ip800">Telèfon Alcatel Temporis IP800</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-ip800" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/alcatel-temporis-ip800-web.jpg" alt="Alcatel Temporis IP800" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-ip600">Telèfon Alcatel Temporis IP600</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-ip600" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/alcatel-temporis-ip600-web.jpg" alt="Alcatel Temporis IP600" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-ip200">Telèfon Alcatel Temporis IP200</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-ip200" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Alcatel-Temporis-IP200-web.jpg" alt="Alcatel Temporis IP200" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-omnitouch-8082-my-ic-phone">Telèfon Alcatel OmniTouch 8082 My IC Phone</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-omnitouch-8082-my-ic-phone" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Alcatel-MyIC-Phone-8082-web.jpg" alt="Alcatel OmniTouch 8082 My IC Phone" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4018">Telèfon Alcatel IP Touch 4018</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4018" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/alcatel-4018-lado-web.jpg" alt="Alcatel IP Touch 4018 Lateral" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/venda-telefons-ip-cisco-siemens-alcatel-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons IP VOIP Alcatel Cisco Senao Siemens Barcelona Wed, 12 Mar 2014 11:49:02 +0000 TS 222 at http://www.ts-telecon.es Venda de Telèfon sense fil DECT Alcatel, Panasonic, Siemens http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/venda-telefon-sense-fil-dect-alcatel-panasonic-siemens <p>Telecon Sistemes &eacute;s una empresa de solucions de comunicacions empresarials situada a Barcelona, en Telecon realitzem la <strong>venda de Tel&egrave;fons sense fil DECT </strong>de les marques Alcatel, Panasonic, Siemens, Senao, Aastra.</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/alcatel-ip1020">Alcatel IP1020</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/alcatel-ip1020" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/telefono-Alcatel-IP1020.jpg" alt="Imatge de telèfon Alcatel IP1020" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/alcatel-lucent-8242-dect">Alcatel Lucent 8242 DECT</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/alcatel-lucent-8242-dect" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/alcatel-8242_DECT_cargador.jpg" alt="Alcatel‑Lucent 8242 DECT en el seu carregador" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-c610-ip">Telèfon Siemens Gigaset C610 IP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-c610-ip" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Siemens-Gigaset-C610-IP-Base.jpg" alt="Imatge del telèfon Siemens Gigaset C610 IP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-c300">Telèfon Siemens Gigaset C300</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-c300" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Siemens-Gigaset-C300-Telefonos-inalambricos-Siemens.jpg" alt="Siemens Gigaset C300. Telèfons sense fil Siemens" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-omnitouch-8128-wlan">Telèfon Alcatel OmniTouch 8128 WLAN</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-omnitouch-8128-wlan" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Alcatel-OmniTouch-8128-WLAN-Telefonos-inalambricos.jpg" alt="Alcatel OmniTouch 8128 WLAN. Telèfons sense fil Alcatel" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-e490">Telèfon Siemens Gigaset E490</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-e490" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/siemens-gigaset-e490-e49-web.jpg" alt="Siemens Gigaset E490 + E49" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-dect-500">Telèfon Alcatel DECT 500</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-dect-500" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/alcatel-dect-500-web.jpg" alt="Alcatel DECT 500" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-dect-400">Telèfon Alcatel DECT 400</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-dect-400" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Alcatel-dect-400-web.jpg" alt="Alcatel DECT 400" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-dect-300">Telèfon Alcatel DECT 300</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-dect-300" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Alcatel-dect-300-web.jpg" alt="Alcatel DECT 300" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/venda-telefon-sense-fil-dect-alcatel-panasonic-siemens" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sense fil Aastra Alcatel Panasonic Senao Siemens Barcelona Wed, 12 Mar 2014 11:17:35 +0000 TS 221 at http://www.ts-telecon.es Telèfons de sobretaula. Venda de Telèfons fixos a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/telefons-sobretaula-venda-telefons-fixos-barcelona <p>Telecon Sistemes-TS &eacute;s una empresa de solucions de comunicacions empresarials situada a Barcelona on li oferim un ampli cat&agrave;leg de <strong>Tel&egrave;fons de Sobretaula </strong>disponible.</p> <p>Dins del nostre cat&agrave;leg tenim models de tel&egrave;fons de sobretaula fixos anal&ograve;gics i digitals, juntament amb tot un seguit de complements disponibles com auriculars per a tel&egrave;fons fixos.</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/alcatel-temporis-ip150">Alcatel Temporis IP150</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/alcatel-temporis-ip150" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Alcatel-temporis-ip-150.jpg" alt="Imagen de teléfono Alcatel Temporis IP150" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-580">Telèfon Alcatel temporis 580</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-580" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/telefono-Alcatel-Temporis-580.jpg" alt="Imatge del telèfon amb cable professional Alcatel Temporis 580" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/alcatel-temporis-780">Alcatel Temporis 780</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/alcatel-temporis-780" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Alcatel_temporis_780.jpg" alt="Imatge del telèfon amb cable professional Alcatel Temporis 780" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-lucent-4019">Telèfon Alcatel Lucent 4019</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-lucent-4019" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/alcatel-4019-lado-web.jpg" alt="Alcatel Lucent 4019" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-lucent-4029">Telèfon Alcatel Lucent 4029</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-lucent-4029" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/alcatel-4029-blanco-web.jpg" alt="Alcatel Lucent 4029 Blanc" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-lucent-4039">Telèfon Alcatel Lucent 4039</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-lucent-4039" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Alcatel-4039-negro-frontal-web.jpg" alt="Alcatel Lucent 4039 Negre" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-ip800">Telèfon Alcatel Temporis IP800</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-ip800" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/alcatel-temporis-ip800-web.jpg" alt="Alcatel Temporis IP800" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/alcatel-temporis-700-blanc-o-negre">Alcatel Temporis 700 Blanc o Negre</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/alcatel-temporis-700-blanc-o-negre" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Alcatel-Temporis-700-blanco-web.jpg" alt="Alcatel Temporis 700 Blanc" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-ip600">Telèfon Alcatel Temporis IP600</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-ip600" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/alcatel-temporis-ip600-web.jpg" alt="Alcatel Temporis IP600" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-ip200">Telèfon Alcatel Temporis IP200</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-ip200" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Alcatel-Temporis-IP200-web.jpg" alt="Alcatel Temporis IP200" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-omnitouch-8082-my-ic-phone">Telèfon Alcatel OmniTouch 8082 My IC Phone</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-omnitouch-8082-my-ic-phone" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Alcatel-MyIC-Phone-8082-web.jpg" alt="Alcatel OmniTouch 8082 My IC Phone" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/telefons-sobretaula-venda-telefons-fixos-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sobretaula Empreses Aastra Alcatel Panasonic Siemens Barcelona Wed, 12 Mar 2014 10:42:13 +0000 TS 220 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Siemens http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-siemens-0 <p>Dins de la gamma de sistemes de telefonia Siemens oferim servei t&egrave;cnic a Barcelona i reparaci&oacute; a la majoria de centraletes telef&ograve;niques Siemens, entre aquests sistemes es troben les centraletes Siemens anal&ograve;giques i els sistemes de centraletes IP Siemens.</p> <p>En la gamma de <strong>centraletes siemens anal&ograve;giques </strong>es realitza la reparaci&oacute; de la centraleta Siemens HIPATH 1120. Aquests sistemes de centraletes telef&ograve;niques Siemens s&oacute;n els ideals en PIMES (petites i mitjanes empreses).</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-siemens-0" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Call Center WIFI Empreses Siemens Grup Telecon Barcelona Wed, 05 Mar 2014 11:38:09 +0000 TS 205 at http://www.ts-telecon.es Trasllat de centraletes telefòniques a Barcelona, Espanya http://www.ts-telecon.es/ca/trasllat-centraletes-telefoniques-barcelona-espanya <p>En Telecon Sistemes com especialistes en solucions de comunicacions empresarials ubicats a Barcelona, oferim a les empreses un expert servei professional per al trasllat de centraletes telef&ograve;niques.</p> <p>Normalment, el trasllat de la centraleta telef&ograve;nica es necessari degut al moviment d&#39;una empresa (com una oficina, un hotel o altr&eacute;s) a un nou local o ubicaci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/trasllat-centraletes-telefoniques-barcelona-espanya" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Centraletes Telefons Empreses Aastra Alcatel Cisco Ericsson GN Netcom Panasonic Samsung Siemens Grup Telecon Barcelona Fri, 28 Feb 2014 11:55:02 +0000 TS 201 at http://www.ts-telecon.es Venda de Telèfons Sobretaula, sense fil, IP a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/venda-telefons-sobretaula-sense-fil-ip-barcelona <p>A&nbsp;Telecon Sistemes dins de l&#39;apartat de Telefonia realitzem la venda de Tel&egrave;fons sobretaula, tel&egrave;fons sense fil DECT i tel&egrave;fons IP.</p> <p>Sempre amb les &uacute;ltimes novetats del mercat que tenim a la seva disposici&oacute; per a la venda, en TS tenim els millors tel&egrave;fons perqu&egrave; les comunicacions de la seva empresa es vegin beneficiades amb aquestes tecnologies d&#39;&uacute;ltima generaci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/venda-telefons-sobretaula-sense-fil-ip-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sobretaula Sense fil IP Alcatel Cisco Panasonic Senao Siemens Barcelona Fri, 21 Feb 2014 11:48:01 +0000 TS 193 at http://www.ts-telecon.es Instal·lació de Centraletes Telefòniques a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-centraletes-telefoniques-barcelona <p>Telecon Sistemes-TS &eacute;s una empresa de solucions de comunicacions empresarials situada a barcelona on li oferim el servei d&#39;instal&middot;laci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques per la seva empresa.</p> <p>En els projectes <strong>d&#39;instal&middot;laci&oacute; de Centraletes Telef&ograve;niques</strong>, el nostre servei t&egrave;cnic amb gran experi&egrave;ncia en aquest tipus de projectes s&#39;encarrega personalment de la instal&middot;laci&oacute; perqu&egrave; sigui un &egrave;xit i tot funcioni correctament.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-centraletes-telefoniques-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Instal·lacions Centraletes Alcatel Cisco Panasonic Siemens Grup Telecon Barcelona Thu, 20 Feb 2014 09:22:41 +0000 TS 190 at http://www.ts-telecon.es Reparació de Centraletes Telefòniques a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/reparacio-centraletes-telefoniques-barcelona <p>L&#39;empresa TS - Telecon Sistemes t&eacute; un Servei T&egrave;cnic expert en la Reparacion de <strong>Centraletes Telef&ograve;niques</strong> a Barcelona.</p> <p>Les Centraletes Telef&ograve;niques o PBX (sigles en angl&egrave;s de Private Branch Exchange) s&oacute;n les centrals telef&ograve;niques de la seva empresa que estan connectades directament a la xarxa p&uacute;blica de telefonia, aquestes centraletes permeten gestionar les trucades internes de la seva empresa, les entrants i les sortints de manera aut&ograve;noma sobre qualsevol altra central telef&ograve;nica.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/reparacio-centraletes-telefoniques-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Centraletes IP Empreses Alcatel Cisco Ericsson GN Netcom Panasonic Samsung Siemens Barcelona Thu, 12 Dec 2013 14:11:58 +0000 TS 174 at http://www.ts-telecon.es