Alcatel http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/74/all ca Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner també el 2016 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016 <p><img alt="Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner" src="/sites/default/files/noticias/Alcatel-Enterprise-Expert-Business-Partner-Telecon-Sistemas-90.png" style="width: 90px; height: 85px;" /></p> <p>Aquest 2016 a <strong>Telecon Sistemas</strong> hem tornat a renovar la certificaci&oacute; oficial com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Enterprise Expert Business Partner</strong>.</p> <p>Aquesta certificaci&oacute; oficial de Alcatel-Lucent certifica el m&agrave;xim nivell de preparaci&oacute; t&egrave;cnica i a nivell d&#39;an&agrave;lisi de les solucions i equips de l&#39;empresa Alcatel-Lucent.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Fri, 12 Feb 2016 11:20:11 +0000 TS 459 at http://hostmaster.ts-telecon.es Venda de centraleta Alcatel Ominipcx Office (OXO) a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-centraleta-alcatel-ominipcx-office-oxo-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/01 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel Ominipcx Office (OXO) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Centraleta telefònica per a noves oficines </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Fundaci&oacute; ubicada a Barcelona est&agrave; interessada en la compra d&#39;una centraleta telef&ograve;nica per a unes noves instal&middot;lacions que entraran en funcionament en les pr&ograve;ximes setmanes.</p> <p>Per aquest motiu, es posen en contacte amb el departament comercial de Telecon Sistemes. El nostre comercial assessora al client en base a les necessitats que exposa i concerta una visita a la instal&middot;lacions per valorar l&#39;estat de les mateixes i seleccionar amb m&eacute;s fonament la centraleta telef&ograve;nica que m&eacute;s li podria interessar.</p> <p>Es tracta d&#39;un centre amb diversos despatxos i infraestructura de xarxa pr&egrave;via. El client comenta la possibilitat d&#39;ampliaci&oacute; en un futur tant en funcionalitats com en extensions, requisit que es tindr&agrave; en compte en la proposta incloent una centraleta que permeti escalabilitat en funcionalitats i extensions.</p> <p>Amb tota la informaci&oacute; recopilada, el nostre comercial elabora una proposta en qu&egrave; inclou la venda d&#39;una centraleta Alcatel OmniPCX (OXO) amb les extensions necess&agrave;ries per a la posada en marxa del centre i amb opci&oacute; a ampliar el nombre de les mateixes en els successius mesos .</p> <p>A m&eacute;s s&#39;inclou un contracte de manteniment de la centraleta que cobreix les necessitats de suport t&egrave;cnic que el client desitjava.</p> <p>Se li presenta la proposta al client i aquest l&#39;accepta tancant la venda de la centraleta satisfactoriment.</p> <p>S&#39;estableix un dia per dur a terme la instal&middot;laci&oacute;. Els nostres t&egrave;cnics es desplacen i connecten la nova centraleta Alcatel OXO a la infraestructura existent. Es configura en base a les necessitats del client i es realitzen les proves pertinents per confirmar que tot funcioni correctament.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Venda de centraleta Alcatel amb instal·lació, configuració i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Alcatel OXO" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-omnipcx-office_1.jpg?1427793801" /> </div> </div> </div> Venda Centraletes Alcatel Barcelona Tue, 07 Apr 2015 07:58:11 +0000 TS 427 at http://hostmaster.ts-telecon.es Venda i instal·lació de centraleta Alcatel OXO a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-centraleta-alcatel-oxo-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Comprar centraleta per a noves oficines d&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Buffet d&#39;advocats amb oficines a Barcelona es posa en contacte amb Telecon Sistemes causa que necessiten comprar una centraleta per als seus nous despatxos.</p> <p>El client comenta amb el nostre departament comercial la forma de treball i necessitats que tindran pel que fa a telefonia. A les noves oficines hi ha una infraestructura pr&egrave;via de manera que nom&eacute;s caldr&agrave; contemplar la venda, connexi&oacute; i configuraci&oacute; de la centraleta.</p> <p>En base a les converses mantingudes es prepara una oferta que contempla la venda d&#39;una centraleta Alcatel OXO amb suficients extensions per a tots els despatxos i funcionalitats requerides pel client com per exemple el contestador.</p> <p>S&#39;acompanya la venda de la centraleta telef&ograve;nica amb un contracte de manteniment Inoffice que els permet disposar d&#39;assist&egrave;ncia t&egrave;cnica durant l&#39;horari laboral, incloent-hi el suport telef&ograve;nic, despla&ccedil;aments i substituci&oacute; de peces.</p> <p>El client accepta la proposta i s&#39;estableix un dia per a la instal&middot;laci&oacute; de la central previ a la data de trasllat del personal als seus respectius despatxos.</p> <p>Es desplacen els nostres t&egrave;cnics per instal&middot;lar la centraleta Alcatel OXO i es connecta a la xarxa del despatx. Es configura en base a les necessitats del client i es realitzen proves per confirmar que tot funciona correctament.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta instal·lada, configurada i funcionant correctament. </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge frontal d&#039;una centraleta Alcatel OXO" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-oxo-frontal_3.jpg?1425989141" /> </div> </div> </div> Venda Instal·lacions Centraletes Alcatel Barcelona Mon, 16 Mar 2015 09:31:37 +0000 TS 422 at http://hostmaster.ts-telecon.es Alcatel Temporis IP150 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-temporis-ip150 <p>El <strong>Alcatel Temporis IP150</strong> &eacute;s un tel&egrave;fon compacte i complet que suporta el protocol SIP de VoIP.</p> <p>Disposa d&#39;interessants caracter&iacute;stiques per complir les diverses necessitats la seva empresa:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-temporis-ip-150.jpg" alt="Imagen de teléfono Alcatel Temporis IP150" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-temporis-ip150" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Instal·lacions Telefons Sobretaula IP VOIP Alcatel Mon, 02 Mar 2015 08:33:39 +0000 TS 414 at http://hostmaster.ts-telecon.es Instal·lació videoporters Helios IP amb connexió a centraleta Alcatel OXO http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-videoporters-helios-ip-amb-connexio-centraleta-alcatel-oxo <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/01 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Videoporters Helios IP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Assegurar el control d&#039;accés a l&#039;edifici mitjançant videoporters </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa amb seu a Barcelona, ​​contacta amb Telecon Sistemas buscant una soluci&oacute; de videoporters per a un edifici noble que requereix control d&#39;acc&eacute;s a les diferents &agrave;rees de la finca.</p> <p>Es parla detall amb el client i s&#39;estableix un primer dia per examinar l&#39;edifici, les instal&middot;lacions i el cablejat.</p> <p>L&#39;edifici consta de diversos departaments, espais enjardinats, murs i portes d&#39;acc&eacute;s i disposa d&#39;una certa infraestructura de xarxa ja muntada.</p> <p>En base a la primera visita i les converses mantingudes amb el client, es realitza una proposta de projecte que &eacute;s acceptada pel client.</p> <p>L&#39;objectiu del projecte &eacute;s el d&#39;unificar les comunicacions i aprofitar les infraestructures actuals minimitzant la inversi&oacute; en nou cablejat i aprofitant els avantatges que ofereixen les comunicacions unificades.</p> <p>A m&eacute;s es plantegen determinats canvis, que inclouen:</p> <ul> <li> Incorporaci&oacute; d&#39;un nou armari rack de cablejat a la sala d&#39;inform&agrave;tica, molt m&eacute;s petit que l&#39;anterior. S&#39;aprofita la intervenci&oacute; per reordenar el cablejat existent.</li> <li> Substituci&oacute; d&#39;antics dispositius per uns m&eacute;s moderns que aconsegueixen un millor aprofitament de l&#39;espai i redueixen el consum el&egrave;ctric en m&eacute;s d&#39;un 60%.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; d&#39;infraestructura WiFi.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; d&#39;una central telef&ograve;nica Alcatel OmniPCX Office amb tecnologia mixta IP-Digital. Aquest equip es va integrar amb la LAN, permetent tant la connexi&oacute; de noves extensions com la connexi&oacute; dels videoporters Helios IP.</li> <li> Gr&agrave;cies a aquesta infraestructura, es podran controlar dues portes exteriors i una interior de diverses maneres.</li> </ul> <p>Es podr&agrave; visualitzar la imatge del visitant, escoltar la seva veu i donar acc&eacute;s des de:</p> <ul> <li> Qualsevol PC de l&#39;empresa.</li> <li> Tots els Smartphone (iPhone o Android) configurats i connectats mitjan&ccedil;ant la xarxa WiFi de l&#39;empresa.</li> <li> Des del tel&egrave;fon Alcatel 8082 de l&#39;operador principal de l&#39;edifici, que permet la visualitzaci&oacute; d&#39;imatge.</li> </ul> <p>A m&eacute;s, per oferir el servei de control des de qualsevol punt de l&#39;edifici, s&#39;activa una llista de terminals telef&ograve;nics convencionals per controlar l&#39;acc&eacute;s dels videoporters en mode nom&eacute;s &agrave;udio.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 setmana </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Videoporters instal·lats i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de videoporters Helios IP" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Videoporteros-Helios-IP-.jpg?1424778722" /> </div> </div> </div> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Instal·lacions Centraletes IP Porters automàtics WIFI Alcatel Barcelona Wed, 25 Feb 2015 11:23:49 +0000 TS 410 at http://hostmaster.ts-telecon.es Telèfon Alcatel temporis 580 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-580 <p>El <strong>Alcatel Temporis 580</strong> &eacute;s un excel&middot;lent terminal dins de la l&iacute;nia de tel&egrave;fons Alcatel Home &amp; Business phones amb completes funcionalitats per cobrir les necessitats del seu negoci.</p> <p>Sobresurt per nombroses caracter&iacute;stiques que cobreixen els requisits de la gran majoria d&#39;usuaris. Entre elles destaquen:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/telefono-Alcatel-Temporis-580.jpg" alt="Imatge del telèfon amb cable professional Alcatel Temporis 580" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-580" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Telefons Sobretaula Alcatel Barcelona Tue, 24 Feb 2015 10:44:16 +0000 TS 407 at http://hostmaster.ts-telecon.es Instal·lació de Centraleta Alcatel OXO a Blanes http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-centraleta-alcatel-oxo-blanes <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2010/08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Blanes (Girona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació d&#039;una centraleta telefònica Alcatel OXO i telèfons Alcatel IP Touch 4018 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Col&middot;legi situat a Blanes (Girona) es posa en contacte amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemas causa que necessiten posar en marxa la instal&middot;laci&oacute; d&#39;una centraleta telef&ograve;nica Alcatel OXO i connectar i configurar diversos tel&egrave;fons Alcatel IP Touch 4018.</p> <p>Un cop comentats tots els detalls, s&#39;estableix una data per al projecte. Un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a a l&#39;escola per completar la instal&middot;laci&oacute;. Es realitzen diversos passos:</p> <ul> <li> Revisi&oacute; de la instal&middot;laci&oacute; pr&egrave;via i del cablejat.</li> <li> Connexi&oacute; dels cables en el panell.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; dels tel&egrave;fons Alcatel IP Touch 4018.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; de la centraleta Alcatel i programaci&oacute; de les configuracions espec&iacute;fiques d&#39;extensions a la centraleta d&#39;acord a les necessitats del client.</li> <li> Formaci&oacute; als usuaris tant sobre l&#39;&uacute;s dels tel&egrave;fons com el funcionament general de la centraleta, trucada exterior, b&uacute;sties de veu, etc.</li> </ul> <p>Finalment es realitzen proves per confirmar que el proc&eacute;s i configuracions realitzades funcionen correctament.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-centraletes-telefoniques-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre instal&middot;laci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques.</a></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4018">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el tel&egrave;fon Alcatel IP Touch 4018.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta i telèfons IP instal·lats i configurats </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Alcatel OXO" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-oxo-frontal_2.jpg?1424334811" /> </div> <div class="field-item even"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de telèfon Alcatel IP Touch 4018" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/telefono-alcatel-IP-touch-4018.jpg?1424338209" /> </div> </div> </div> Instal·lacions Centraletes Alcatel Fri, 20 Feb 2015 09:33:02 +0000 TS 405 at http://hostmaster.ts-telecon.es Venda i Instal·lació de telèfons Alcatel IP Touch 4018 a Blanes http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-telefons-alcatel-ip-touch-4018-blanes <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2010/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Blanes (Girona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Alcatel IP Touch 4018 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació i programació de 3 telèfons Alcatel IP Touch 4018 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Col&middot;legi situat a la poblaci&oacute; de Blanes (Girona) sol&middot;licita al departament t&egrave;cnic de Telecon Sistemas la venda i instal&middot;laci&oacute; de 3 tel&egrave;fons IP del model Alcatel IP Touch 4018.</p> <p>El client ja disposa d&#39;altres unitats d&#39;aquest model per&ograve; necessita m&eacute;s per ampliaci&oacute; de personal. Se&#39;ls facilita un pressupost de venda i un cop aprovat, un del nostre t&egrave;cnics es despla&ccedil;a in situ per a procedir a la instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>S&#39;instal&middot;len els tres tel&egrave;fons en les ubicacions sol&middot;licitades i es realitza la programaci&oacute; pertinent dels tel&egrave;fons i les extensions en la centraleta Alcatel d&#39;acord a les peticions del client.</p> <p>En darrer lloc, es realitzen les proves necess&agrave;ries per confirmar el correcte funcionament dels tres tel&egrave;fons i s&#39;explica als usuaris dels mateixos el seu funcionament i opcions: agenda, repetici&oacute; de trucada, acc&eacute;s a la b&uacute;stia, tecles programables, etc.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4018">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre tel&egrave;fons Alcatel IP Touch 4018.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Telèfons instal·lats i configurats </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge frontal de telèfon Alcatel IP Touch 4018" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/telefono-alcatel-IP-touch-4018_0.jpg?1424338810" /> </div> </div> </div> Venda Instal·lacions Telefons IP Alcatel Fri, 20 Feb 2015 09:15:57 +0000 TS 404 at http://hostmaster.ts-telecon.es Reparació de Centraleta Alcatel OmniPCX Office a Figueres http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/reparacio-centraleta-alcatel-omnipcx-office-figueres <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/02 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Figueres (Girona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OmniPCX Office </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Solucionar un problema de talls en les trucades </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a l&#39;automoci&oacute; amb una de les seves seus a Figueres (Girona) contacta amb el departament t&egrave;cnic de Telecon Sistemas causa d&#39;uns problemes en les trucades telef&ograve;niques.</p> <p>El client explica que es produeixen talls en les trucades en el transcurs de les converses.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a a la seu de Figueres per intentar solucionar la incid&egrave;ncia in situ. Un cop all&agrave;, realitza diverses proves i determina que &eacute;s possible que sigui una fallada de la placa XDSI (Xarxa Digital de serveis integrats) o m&eacute;s probablement del temps que arriba de la companyia telef&ograve;nica, en aquest cas Movistar.</p> <p>Per descartar possibles errors de la placa XDSI, es procedeix al seu canvi per una de nova. En cas de reproduir el problema s&#39;avisar&agrave; a la companyia telef&ograve;nica perqu&egrave; canvi&iuml;n el parell.</p> <p>El problema es repeteix pel que en una nova intervenci&oacute;, es despla&ccedil;a el nostre t&egrave;cnic juntament amb el de la companyia telef&ograve;nica. Aquest &uacute;ltim realitza el canvi de parell i el t&egrave;cnic de Telecon Sistemas efectua un reset i un canvi d&#39;enviament de rellotge prioritzant l&#39;enviament per part de Movistar.</p> <p>Es realitzen proves i es confirma en el moment i durant els dies posteriors que ja no es produeixen talls de trucades.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-alcatel">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei t&egrave;cnic de reparaci&oacute; de centraletes Alcatel.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 12 hores en 2 intervencions (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta reparada i sense talls de trucades </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge placa XDSI per Centraleta Alcatel OmniPCX Office" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/rdsi-alcattel-ominipcx.jpg?1424260917" /> </div> </div> </div> Reparacio Centraletes Alcatel Fri, 20 Feb 2015 08:56:11 +0000 TS 401 at http://hostmaster.ts-telecon.es Manteniment centraleta Alcatel OmniPCX Office a Lloret de Mar http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/manteniment-centraleta-alcatel-omnipcx-office-lloret-mar <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2007/04 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Lloret de Mar (Girona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OmniPCX Office Advanced </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> El client necessita suport tècnic per al manteniment de la seva central telefònica </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Hotel de Lloret de Mar contacta amb Telecon Sistemas per a sol&middot;licitar informaci&oacute; sobre contractes de manteniments de centraletes, ja que necessiten un servei t&egrave;cnic que atengui les incid&egrave;ncies de la seva instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p>El nostre departament comercial assessora el client i li explica les diverses modalitats de contracte de manteniment que Telecon Sistemas disposa i les carater&iacute;stiques de cadascuna.</p> <p>El client opta per un contracte Inoffice que li permet rebre assit&egrave;ncia t&egrave;cnica 5 dies per setmana, 8 hores al dia. Inclou despla&ccedil;aments i substituci&oacute; de peces avariades.</p> <p>Pr&egrave;viament a la signatura del contracte es realitza una visita a les instal&middot;lacions del client per valorar l&#39;estat de la centraleta telef&ograve;nica, els tel&egrave;fons, cablejat, etc. En cas necessari, els nostres t&egrave;cnics poden plantejar possibles millores en la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p>En aquest cas concret, es va optar per realitzar una s&egrave;rie d&#39;ampliacions i millores en la centraleta. A partir d&#39;aquest moment el client va quedar cobert pel contracte de manteniment Inoffice de Telecon Sistemas.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/manteniment-centraleta-telefonica-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei de manteniment de centraletes.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 día </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Instal·lació telefònica actualitzada i contracte de manteniment en curs </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de Centraleta Alcatel OmniPCX Office Advanced" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-omnipcx-office.jpg?1424345581" /> </div> </div> </div> Manteniment Centraletes Alcatel Fri, 20 Feb 2015 08:35:31 +0000 TS 400 at http://hostmaster.ts-telecon.es Reparació centraleta Alcatel OXO Compact a Figueres http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/reparacio-centraleta-alcatel-oxo-compact-figueres <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Figueres (Girona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO Compact </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació de la centraleta Alcatel OXO Compact </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Immobili&agrave;ria amb seu a Figueres (Girona) contacta amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemas per demanar pressupost de reparaci&oacute; d&#39;una centraleta Alcatel OXO compact.</p> <p>El client explica que tot i que es graven missatges al contestador, aquests no poden ser escoltats posteriorment.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a in situ per determinar la causa de l&#39;avaria:</p> <ul> <li> Inicialment es realitzen unes proves de funcionament del sistema i es localitzen unes anomalies a les b&uacute;sties de veu.</li> <li> Se sol&middot;licita la clau d&#39;instal&middot;lador i es realitza un esborrat i una c&agrave;rrega de la nova release.</li> <li> Es carrega la base de dades anterior per&ograve; s&#39;observa que l&#39;avaria persisteix.</li> </ul> <p>Finalment el t&egrave;cnic determina que es tracta d&#39;una avaria de la placa de la CPU la qual ha de ser reparada. De manera provisional, s&#39;aconsegueix gravar un missatge on s&#39;indica un n&uacute;mero de tel&egrave;fon on la b&uacute;stia de veu funciona correctament.</p> <p>Se li envia un pressupost al client per al canvi de placa de CPU. Un cop acceptat, es concreta una dia on es procedeix a la substituci&oacute; de la placa avariada per la nova.</p> <p>Per assegurar que tot funciona correctament es realitzen tant proves de funcionament general com m&eacute;s espec&iacute;fiques per confirmar que el problema amb les b&uacute;sties de veu s&#39;ha solucionat.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-alcatel">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Alcatel.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 6 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta reparada i funcionat correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge frontal centraleta Alcatel OXO" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-oxo-frontal_1.jpg?1424165427" /> </div> </div> </div> Servei Tècnic Reparacio Centraletes Alcatel Wed, 18 Feb 2015 09:12:37 +0000 TS 394 at http://hostmaster.ts-telecon.es Programació i Manteniment de Centraleta Alcatel 4200 a Olot http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/programacio-i-manteniment-centraleta-alcatel-4200-olot <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2009/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Olot (Girona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel 4200 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Programació de la centraleta per permetre trucades externes des del telèfon sense fil de guàrdia </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Resid&egrave;ncia situada a Olot (Girona) contacta amb departament t&egrave;cnic de Telecon Sistemas per a sol&middot;licitar uns canvis en la programaci&oacute; de la seva centraleta Alcatel 4200.</p> <p>Concretament el que el client necessita &eacute;s que un dels tel&egrave;fons sense fil que s&#39;utilitza per a un torn de gu&agrave;rdia pugui realitzar trucades externes.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic informa al client que &eacute;s possible realitzar-lo de forma remota. Per dur a terme es connecta a la centraleta Alcatel 4200 i es configura el tel&egrave;fon sense fil per situar-lo dins del que s&#39;anomena grup de nit on s&#39;inclouen una s&egrave;rie de configuracions diferents a la programaci&oacute; de dia.</p> <p>En aquest cas, permetr&agrave; que el tel&egrave;fons sense fil puguin realitzar trucades externes durant els per&iacute;odes que duri el torn de gu&agrave;rdia.</p> <p>Un cop realitzada la configuraci&oacute; es realitzen proves per confirmar que aquesta &eacute;s correcta.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/manteniment-centraleta-telefonica-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei de manteniment de centraletes telef&ograve;niques Alcatel.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta configurada per permetre trucades externes des de telèfon sense fil de guàrdia </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge centraleta Alcatel 4200" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-Alcatel-4200.jpg?1424174033" /> </div> </div> </div> Manteniment Programació Centraletes Alcatel Wed, 18 Feb 2015 08:52:40 +0000 TS 393 at http://hostmaster.ts-telecon.es Instal·lació centraleta Alcatel OXO a Girona. http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-centraleta-alcatel-oxo-girona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Girona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació i configuració d&#039;una centraleta Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Despatx d&#39;advocats amb oficines a Girona, contacta amb el servei t&egrave;cnic d&#39;Telecon Sistemes per sol&middot;licitar una instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; d&#39;una nova centraleta Alcatel OXO i el <a href="/ca/trasllat-centraletes-telefoniques-barcelona-espanya">trasllat de l&iacute;nies</a> a una nova ubicaci&oacute; on aquesta es troba.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic els demana totes les dades necess&agrave;ries i explica al client la cronologia i els passos a seguir per dur a terme la instal&middot;laci&oacute; i trasllat.</p> <p>La instal&middot;laci&oacute; de la centraleta es dur&agrave; a terme en dues intervencions:</p> <p>1- En la primera, el nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;ar&agrave; a la ubicaci&oacute; actual de les oficines per a procedir a l&#39;anul&middot;laci&oacute; de la centraleta actual Panasonic.</p> <p>2- En una segona intervenci&oacute;, es realitzaran diversos passos:</p> <ul> <li> Instal&middot;laci&oacute; de la centraleta telef&ograve;nica Alcatel en la nova localitzaci&oacute; de les oficines.</li> <li> Integraci&oacute; de l&iacute;nies i extensions.</li> <li> Programaci&oacute; de la centraleta per funcionar amb dues empreses.</li> <li> Formaci&oacute;. S&#39;explica als usuaris el funcionament de tel&egrave;fons i centraleta amb les configuracions actuals.</li> </ul> <p>Finalment es realitzen diverses proves per confirmar que les trucades s&#39;emeten i es reben correctament d&#39;acord a les necessitats del client.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-centraletes-telefoniques-barcelona">Premi aqu&iacute; per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei d&#39;instal&middot;laci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 6 hores (en dues intervencions) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel instal·lada, configurada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Alcatel OXO" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-oxo-frontal_0.jpg?1423825376" /> </div> </div> </div> Manteniment Programació Instal·lacions Centraletes Alcatel Tue, 17 Feb 2015 09:00:20 +0000 TS 390 at http://hostmaster.ts-telecon.es Alcatel IP1020 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-ip1020 <p>El <strong>Alcatel IP1020</strong> &eacute;s un tel&egrave;fon que ofereix una excel&middot;lent soluci&oacute; de mobilitat per al seu negoci combinant tant prestacions d&#39;equips DECT com IP. Aprofita la versatilitat i prestacions de la tecnologia VoIP basada en SIP amb els avantatges de la tecnologia sense fils.</p> <p>Aquest model consta d&#39;una base i el terminal. Permet ser instal&middot;lat en una paret, alimentat mitjan&ccedil;ant PoE (Power over Ethernet) i configurat de forma remota.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/telefono-Alcatel-IP1020.jpg" alt="Imatge de telèfon Alcatel IP1020" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-ip1020" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sense fil IP Alcatel Barcelona Wed, 11 Feb 2015 09:08:43 +0000 TS 388 at http://hostmaster.ts-telecon.es Telecon Sistemas ofereix la promoció Alcatel TRANSFORM i CONNECT IP+ http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-ofereix-promocio-alcatel-transform-i-connect-ip <p><img alt="Imatge de Logo Alcatel Business Partner de Telecon Sistemas" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p><strong>Telecon Sistemas</strong><strong> </strong>ofereix les promocions Alcatel Transform i Alcatel Connect IP +, amb descomptes per a les renovacions dels seus sistemes de telefonia antics i projectes de connexi&oacute; de la seva centraleta Alcatel OXO a IP.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-ofereix-promocio-alcatel-transform-i-connect-ip" target="_blank">llegeix més</a></p> Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Alcatel Tue, 10 Feb 2015 11:57:55 +0000 TS 387 at http://hostmaster.ts-telecon.es