Audiocodes http://www.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/73/all ca AudioCodes anuncia l'estratègia de software SBC http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/audiocodes-anuncia-lestrategia-software-sbc <p><img alt="Logo AudioCodes" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/AudioCodes-Logo-150.jpg" style="width: 150px; height: 50px;" /></p> <p><strong>AudioCodes</strong>, empresa l&iacute;der en productes i serveis relacionats amb la tecnologia de VoIP va anunciar la seva nova estrat&egrave;gia de software (SBC) Session Border Controller per al seu &uacute;s en entorns hosting, data centers aix&iacute; com en el n&uacute;vol.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/audiocodes-anuncia-lestrategia-software-sbc" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Gateway Call Center VOIP Empreses Audiocodes Sun, 03 Aug 2014 09:00:01 +0000 TS 316 at http://www.ts-telecon.es Audiocodes Mediant 850 MSBR. Router voip d' Audiocodes http://www.ts-telecon.es/ca/producte/audiocodes-mediant-850-msbr-router-voip-d-audiocodes <p>Els <strong>Audiocodes mediant 850</strong> Multi-Service Business Router (MSBR) s&oacute;n una soluci&oacute; tot en un router voip, dissenyats per proporcionar converg&egrave;ncia de dades i connectivitat de veu per a PIMES (petites i mitjanes empreses), encara que tamb&eacute; &eacute;s un sistema v&agrave;lid per delegacions de grans empreses.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audiocodes-Mediant-850-MSBR-router-voip.jpg" alt="Audiocodes Mediant 850 MSBR. Router voip de Audiocodes" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audiocodes-Mediant-850-MSBR-router-voip-esquema1.jpg" alt="Router voip Audiocodes Mediant 850 MSBR esquema 1" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audiocodes-Mediant-850-MSBR-router-voip-esquema2.jpg" alt="Router voip Audiocodes Mediant 850 MSBR esquema 2" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/audiocodes-mediant-850-msbr-router-voip-d-audiocodes" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Router Gateway VOIP WIFI Adsl Empreses Audiocodes Grup Telecon Barcelona Thu, 27 Mar 2014 11:44:51 +0000 TS 268 at http://www.ts-telecon.es Gateway AudioCodes Mediant 1000 MSBG i Mediant 1000 E-SBC http://www.ts-telecon.es/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-1000-msbg-i-mediant-1000-e-sbc <p>Els Gateway <strong>Audiocodes mediant 1000</strong>, tenen 2 diferents versions disponibles: Audiocodes mediant 1000 MSBG i E-SBC.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediant-1000-web.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 1000" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediant-1000-msbg-web.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 1000 MSBG" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediant-1000-web-v2.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 1000 frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-1000-msbg-i-mediant-1000-e-sbc" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Router Switch Firewall Gateway VOIP WIFI Adsl Audiocodes Grup Telecon Barcelona Mon, 24 Mar 2014 09:46:31 +0000 TS 253 at http://www.ts-telecon.es Gateway AudioCodes Mediant 800 MSBG i Mediant 800 E-SBC http://www.ts-telecon.es/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-i-mediant-800-e-sbc <p>Els Gateway <strong>Audiocodes mediant 800</strong>, tenen 2 diferents versions disponibles: Audiocodes mediant 800 MSBG i E-SBC.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-web-v1.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 800 MSBG" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-web-esquema.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 800 MSBG esquema" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-i-mediant-800-e-sbc" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Router Switch Firewall Gateway VOIP WIFI Adsl Audiocodes Grup Telecon Barcelona Mon, 24 Mar 2014 09:18:06 +0000 TS 252 at http://www.ts-telecon.es Media Gateway AudioCodes MediaPack MP124 i MP-124D http://www.ts-telecon.es/ca/producte/media-gateway-audiocodes-mediapack-mp124-i-mp-124d <p>Dins de la gamma de&nbsp;Media Gateways de Audiocodes tenim el model Audiocodes MP124, m&eacute;s avan&ccedil;at que els models anteriors MP118, MP114 i MP112.</p> <p>Els&nbsp;Media Gateway de Audiocodes s&oacute;n equips que actuen com passarel&middot;les de comunicacions per Veu sobre IP (<a href="/ca/index-productes/gateway-voip-barcelona-audiocodes-centraleta-pbx-voip">Gateway VoIP</a>). Els Mitjana Gateway permeten crear una connexi&oacute; entre les xarxes convencionals de telefonia (XTB o PSTN) i equips o tel&egrave;fons preparats per a les xarxes de telefonia IP.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediapack-mp124-web-v2.jpg" alt="Gateway AudioCodes MP124" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediapack-mp124-web-v4.jpg" alt="Gateway AudioCodes MP124 detall capsa" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediapack-mp124-web-v3.jpg" alt="Gateway AudioCodes MP124 ample" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/media-gateway-audiocodes-mediapack-mp124-i-mp-124d" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Gateway VOIP Audiocodes Grup Telecon Barcelona Fri, 21 Mar 2014 12:00:56 +0000 TS 251 at http://www.ts-telecon.es Media Gateway AudioCodes MediaPack MP118, MP114 i MP112 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/media-gateway-audiocodes-mediapack-mp118-mp114-i-mp112 <p>Els&nbsp;Media Gateway de Audiocodes s&oacute;n passarel&middot;les de comunicacions o portes d&#39;enlla&ccedil; per Veu sobre IP (<a href="/ca/index-productes/gateway-voip-barcelona-audiocodes-centraleta-pbx-voip">Gateway VoIP</a>), amb aquests dispositius de Audiocodes es pot crear un pont entre les xarxes convencionals de telefonia i equips per a xarxes de telefonia VoIP.</p> <p>La gamma b&agrave;sica dels Media Gateway de Audiocodes inclouen els models MediaPack: MP118, MP114 i MP112.</p> <p><strong>Audiocodes MP-112</strong><br /> 2 ports anal&ograve;gics (FXS, RJ11)</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediapack-mp118-web.jpg" alt="Gateway AudioCodes MP118" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediapack-mp114-web-v2.jpg" alt="Gateway AudioCodes MP114" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediapack-mp112-web.jpg" alt="Gateway AudioCodes MP112" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/media-gateway-audiocodes-mediapack-mp118-mp114-i-mp112" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Gateway VOIP Audiocodes Grup Telecon Barcelona Fri, 21 Mar 2014 11:22:15 +0000 TS 250 at http://www.ts-telecon.es Gateway VoIP a Barcelona. AudioCodes. Centraleta PBX VoIP http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/gateway-voip-barcelona-audiocodes-centraleta-pbx-voip <p>Un <strong>Gateway VoIP </strong>(Voice over IP) &eacute;s un dispositiu de xarxa que realitza la conversi&oacute; de les trucades de veu i fax, en temps real, entre una xarxa IP i la xarxa telef&ograve;nica p&uacute;blica commutada (PSTN) o una centraleta telef&ograve;nica.</p> <p>Entre les diferents funcions que ofereix un gateway VoIP s&#39;inclouen la veu i l&#39;enviament i recepci&oacute; de fax, paquetitzaci&oacute; de les comunicacions, enrutament de trucades i funcions de senyalitzaci&oacute; per al control.</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/audiocodes-mediant-850-msbr-router-voip-d-audiocodes">Audiocodes Mediant 850 MSBR. Router voip d&#039; Audiocodes</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/audiocodes-mediant-850-msbr-router-voip-d-audiocodes" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Audiocodes-Mediant-850-MSBR-router-voip.jpg" alt="Audiocodes Mediant 850 MSBR. Router voip de Audiocodes" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-1000-msbg-i-mediant-1000-e-sbc">Gateway AudioCodes Mediant 1000 MSBG i Mediant 1000 E-SBC</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-1000-msbg-i-mediant-1000-e-sbc" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/gateway-audiocodes-mediant-1000-web.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 1000" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-i-mediant-800-e-sbc">Gateway AudioCodes Mediant 800 MSBG i Mediant 800 E-SBC</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-i-mediant-800-e-sbc" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-web-v1.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 800 MSBG" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/media-gateway-audiocodes-mediapack-mp124-i-mp-124d">Media Gateway AudioCodes MediaPack MP124 i MP-124D</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/media-gateway-audiocodes-mediapack-mp124-i-mp-124d" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/gateway-audiocodes-mediapack-mp124-web-v2.jpg" alt="Gateway AudioCodes MP124" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/media-gateway-audiocodes-mediapack-mp118-mp114-i-mp112">Media Gateway AudioCodes MediaPack MP118, MP114 i MP112</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/media-gateway-audiocodes-mediapack-mp118-mp114-i-mp112" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/gateway-audiocodes-mediapack-mp118-web.jpg" alt="Gateway AudioCodes MP118" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/gateway-voip-barcelona-audiocodes-centraleta-pbx-voip" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Instal·lacions Xarxes Gateway Centraletes IP VOIP Audiocodes Grup Telecon Barcelona Mon, 10 Mar 2014 10:51:13 +0000 TS 216 at http://www.ts-telecon.es Clients i Partners de TS: Solucions de comunicacions http://www.ts-telecon.es/ca/clients-i-partners-ts-solucions-comunicacions <h4> Clients TS - Telecon: Solucions de comunicaci&oacute; empresarial</h4> <p>La seg&uuml;ent llista mostra alguns dels clients que han confiat en TS per a la gesti&oacute; de les seves comunicacions empresarials unificades i solucions de veu i dades:</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/clients-i-partners-ts-solucions-comunicacions" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Alcatel Audiocodes Cisco Grup Telecon Barcelona Thu, 12 Dec 2013 11:04:20 +0000 TS 169 at http://www.ts-telecon.es Distribuïdors de Telèfons, Centraletes, Videoconferència, Auriculars, Router, Switch, Cartelleria Digital http://www.ts-telecon.es/ca/distribuidors-telefons-centraletes-videoconferencia-auriculars-router-switch-cartelleria-digital <p><span style="line-height: 1.5em;">En Telecon Sistemes som distribu&iuml;dors i realitzem la venda de </span><strong style="line-height: 1.5em;">Tel&egrave;fons </strong><span style="line-height: 1.5em;">sobretaula, tel&egrave;fons sense fil DECT, tel&egrave;fons IP, Auriculars, Softphones, Gravaci&oacute; de trucades, </span><strong style="line-height: 1.5em;">Centraletes </strong><span style="line-height: 1.5em;">Telef&ograve;niques PBX, Centraletes IP, </span><strong style="line-height: 1.5em;">Videoconfer&egrave;ncia</strong><span style="line-height: 1.5em;">, Audioconfer&egrave;ncia, Sw</span></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/distribuidors-telefons-centraletes-videoconferencia-auriculars-router-switch-cartelleria-digital" target="_blank">llegeix més</a></p> Router Switch Gateway Centraletes Telefons Sense fil IP Softphone Auriculars Cartelleria Digital Videoconferencia Audioconferencia Alcatel Allied Telesis Audiocodes Cisco GN Netcom Konftel Netgear Panasonic Plantronics Polycom Radvision Siemens Zyxel Grup Telecon Barcelona Thu, 12 Dec 2013 10:05:23 +0000 TS 163 at http://www.ts-telecon.es AudioCodes presenta mediant 850 Multi-Service Business Router http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/audiocodes-presenta-mediant-850-multi-service-business-router <p><img alt="AudioCodes a Espaya ambTelecon Sistemes" src="/sites/default/files/noticias/AudioCodes-Logo-150.jpg" style="width: 150px; height: 50px;" title="" /></p> <p>L&#39;&uacute;ltima incorporaci&oacute; a la l&iacute;nia de productes de <strong>Audiocodes</strong> el mediant 850 MSBRs ofereix a les petites i mitjanes empreses un dispositiu integrat per a acc&eacute;s de veu, dades, seguretat i fibra amb redund&agrave;ncia WAN.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/audiocodes-presenta-mediant-850-multi-service-business-router" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Router Gateway VOIP WIFI Adsl Empreses Audiocodes Grup Telecon Barcelona Thu, 14 Mar 2013 23:00:00 +0000 TS 282 at http://www.ts-telecon.es La integració d'Alcatel-Lucent OmniPCX amb Microsoft Lync http://www.ts-telecon.es/ca/blog/integracio-dalcatel-lucent-omnipcx-amb-microsoft-lync <p>En els &uacute;ltims anys, la integraci&oacute; de les <a href="/ca/solucions-comunicacions-unificades-barcelona">comunicacions unificades </a>ha estat i s&oacute;n un repte important a causa de la utilitzaci&oacute; de sistemes i protocols propietaris. Encara que existeixen molts protocols i est&agrave;ndards en el mercat, el protocol per excel&middot;l&egrave;ncia per a la integraci&oacute; de sistemes de telefonia IP amb les diferents solucions de comunicacions unificades &eacute;s el <a href="/ca/blog/protocol-sip-voip">protocol SIP </a>(Session Initiation Protocol).</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/integracio-dalcatel-lucent-omnipcx-amb-microsoft-lync" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Instal·lacions Gateway Centraletes IP VOIP Empreses Alcatel Audiocodes Microsoft Grup Telecon Barcelona Thu, 11 Oct 2012 22:00:00 +0000 TS 292 at http://www.ts-telecon.es Funcions principals dels Gateway VoIP http://www.ts-telecon.es/ca/blog/funcions-principals-dels-gateway-voip <p>Un <strong>Gateway VOIP </strong>&eacute;s un dispositiu que converteix el tr&agrave;nsit de la telefonia en IP per a la seva transmissi&oacute; a trav&eacute;s d&#39;una xarxa de dades.</p> <p>Els Gateway VoIP s&#39;utilitzen de 2 maneres:</p> <p><em>1. Per convertir les trucades entrants de les l&iacute;nies telef&ograve;niques en VoIP (SIP):</em></p> <p>D&#39;aquesta manera el gateway VoIP permet que les trucades rebudes mitjan&ccedil;ant la xarxa de telefonia p&uacute;blica (PSTN) siguin transformades i col&middot;locades en la xarxa de telefonia IP de l&#39;empresa.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/funcions-principals-dels-gateway-voip" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Gateway IP VOIP Empreses Audiocodes Mon, 13 Aug 2012 22:00:00 +0000 TS 288 at http://www.ts-telecon.es Telecon Sistemes partner de AudioCodes a Espanya http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemes-partner-audiocodes-espanya <p><img alt="Imatge logo AudioCodes" src="/sites/default/files/noticias/AudioCodes-Logo-150.jpg" style="width: 150px; height: 50px;" title="" /></p> <p>Telecon Sistemes en el seu cam&iacute; cap al futur de les comunicacions de Veu per IP, &eacute;s nou partner oficial de AudioCodes a Barcelona, Espanya.</p> <p>La nova alian&ccedil;a amb AudioCodes permet Telecon ser oficialment un integrador de sistemes de comunicacions Veu IP amb la qualitat de la millor tecnologia.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemes-partner-audiocodes-espanya" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Router Switch Firewall Gateway IP VOIP Audiocodes Grup Telecon Barcelona Mon, 28 May 2012 08:00:00 +0000 TS 161 at http://www.ts-telecon.es