Empresas http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/71/all ca Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Samsung http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung <p>Des de Daratel - Telecon Sistemas oferim un expert servei t&egrave;cnic i reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Samsung, entre els sistemes que reparem estan les centraletes Samsung anal&ograve;giques, RDSI o IP. Aix&iacute; com els elements espec&iacute;fics dels sistemes de telefonia Samsung com Plaques, targetes, tel&egrave;fons, terminals i connectivitat.</p> <p><img alt="centraletes telefòniques samsung servei tècnic" src="/sites/default/files/centralitas-telefonicas-samsung-logo.png" style="width: 300px; height: 120px;" /></p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Call Center WIFI Empreses Samsung Barcelona Fri, 21 Sep 2018 15:04:18 +0000 TS 473 at http://hostmaster.ts-telecon.es Tecnologia 5G: Un canvi de paradigma http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/tecnologia-5g-canvi-paradigma <p><img alt="Tot sobre la tecnologia 5G" src="/sites/default/files/tecnologia-5g.jpg" style="width: 400px; height: 244px;" /></p> <p>El 2020 hi haur&agrave; uns 9.000 milions de subscripcions m&ograve;bils personals, un 120 de penetraci&oacute; sobre la poblaci&oacute; mundial i al voltant de 30.000 dispositius connectats a l&#39;anomenat ecosistema IOT (Internet de les Coses). L&#39;increment en l&#39;&uacute;s de les dades m&ograve;bils &eacute;s exponencial passant a multiplicar per 10 entre els anys 2015 i 2020.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/tecnologia-5g-canvi-paradigma" target="_blank">llegeix més</a></p> Xarxes IP Adsl Empreses Barcelona Fri, 07 Sep 2018 14:49:54 +0000 TS 471 at http://hostmaster.ts-telecon.es Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner també el 2016 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016 <p><img alt="Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner" src="/sites/default/files/noticias/Alcatel-Enterprise-Expert-Business-Partner-Telecon-Sistemas-90.png" style="width: 90px; height: 85px;" /></p> <p>Aquest 2016 a <strong>Telecon Sistemas</strong> hem tornat a renovar la certificaci&oacute; oficial com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Enterprise Expert Business Partner</strong>.</p> <p>Aquesta certificaci&oacute; oficial de Alcatel-Lucent certifica el m&agrave;xim nivell de preparaci&oacute; t&egrave;cnica i a nivell d&#39;an&agrave;lisi de les solucions i equips de l&#39;empresa Alcatel-Lucent.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Fri, 12 Feb 2016 11:20:11 +0000 TS 459 at http://hostmaster.ts-telecon.es Esquema del trasllat de la telefonia d'una empresa http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/esquema-trasllat-telefonia-duna-empresa <p>Des de <strong>TS-Telecon Sistemas</strong> presentem un interessant esquema amb els detalls del proc&eacute;s de <a href="http://www.ts-telecon.es/ca/trasllat-centraletes-telefoniques-barcelona-espanya">trasllat de la centraleta telef&ograve;nica</a> i els equips de telefonia (servidors, xarxa i terminals) a una nova ubicaci&oacute;.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/esquema-trasllat-telefonia-duna-empresa" target="_blank">llegeix més</a></p> Manteniment Centraletes Telefons Empreses Tue, 03 Nov 2015 10:18:14 +0000 TS 452 at http://hostmaster.ts-telecon.es Operadors de telefonia: Tramitació de línies telefòniques http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/operadors-telefonia-tramitacio-linies-telefoniques <p>A Telecon Sistemas oferim el servei d&#39;assessorament i tramitaci&oacute; de l&iacute;nies telef&ograve;niques amb els diversos <strong>operadors de telefonia</strong> d&#39;Espanya.</p> <p>El servei de gesti&oacute; amb les operadores de telefonia i internet s&#39;ofereix amb l&#39;objectiu de millorar la relaci&oacute; de qualitat i preu que actualment t&eacute; la seva empresa amb els operadors de telefonia fixa i m&ograve;bil.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/operadors-telefonia-tramitacio-linies-telefoniques" target="_blank">llegeix més</a></p> VOIP Adsl Empreses Wed, 13 May 2015 08:12:49 +0000 TS 434 at http://hostmaster.ts-telecon.es Centraleta Virtual a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/centraleta-virtual-barcelona <p>En Telecon Sistemas a m&eacute;s de la venda, reparaci&oacute; i manteniment de centraletes f&iacute;siques oferim als nostres clients una nova soluci&oacute; de centraleta virtual.</p> <p>De la mateixa manera que passa en moltes altres solucions, la centraleta virtual al n&uacute;vol &eacute;s una excel&middot;lent opci&oacute; per a molts clients.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/centraleta-virtual-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Lloguer Centraletes Videoconferencia Audioconferencia Gravació de trucades VOIP Empreses Barcelona Fri, 13 Mar 2015 10:22:56 +0000 TS 421 at http://hostmaster.ts-telecon.es Comunicacions Unificades: Videoporters controlats des de telefonia http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/comunicacions-unificades-videoporters-controlats-des-telefonia <p>La integraci&oacute; de les comunicacions unificades constantment avan&ccedil;a oferint noves i millors funcionalitats tant per a un entorn empresarial com dom&egrave;stic.</p> <p>&Eacute;s el cas de la integraci&oacute; de la telefonia i els ordinadors amb els videoporters. El que fa uns anys eren sistemes independents, han anat evolucionant integrant progressivament entre ells.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/comunicacions-unificades-videoporters-controlats-des-telefonia" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Instal·lacions Centraletes Porters automàtics VOIP Empreses Mon, 02 Mar 2015 08:27:53 +0000 TS 413 at http://hostmaster.ts-telecon.es Avantatges de treballar amb un distribuïdor Alcatel Expert Business Partner http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/avantatges-treballar-amb-un-distribuidor-alcatel-expert-business-partner <p><img alt="Imatge Alcatel Expert Business Partner" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="line-height: 1.5em; width: 90px; height: 96px;" /></p> <p>Com a empresa que necessita un sistema de telefonia de qualitat ha de con&egrave;ixer els avantatges que obt&eacute; al treballar un distribu&iuml;dor oficial Alcatel que tingui la certificaci&oacute; <strong>Alcatel Expert Business Partner</strong>.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/avantatges-treballar-amb-un-distribuidor-alcatel-expert-business-partner" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Centraletes Empreses Alcatel Wed, 04 Feb 2015 08:02:23 +0000 TS 378 at http://hostmaster.ts-telecon.es Alcatel acredita Telecon Sistemas un altre any més com Alcatel Expert Business Partner http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/alcatel-acredita-telecon-sistemas-altre-any-alcatel-expert-business-partner <p><img alt="Imatge Alcatel Expert Business Partner" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p>L&#39;empresa Alcatel Lucent acredita un altre any m&eacute;s a Telecon Sistemas com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Expert Business Partner</strong>.</p> <p>La certificaci&oacute; Expert del programa Alcatel Business Partner, t&eacute; com a objectiu la m&agrave;xima preparaci&oacute; a nivell t&egrave;cnic i funcional dels productes i solucions que ofereix l&#39;empresa Alcatel.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/alcatel-acredita-telecon-sistemas-altre-any-alcatel-expert-business-partner" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Tue, 03 Feb 2015 09:36:38 +0000 TS 373 at http://hostmaster.ts-telecon.es Beneficis i aplicacions del Cablejat Estructurat en una empresa http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/beneficis-i-aplicacions-del-cablejat-estructurat-empresa <p>El sistema de cablejat estructurat ofereix a les empreses solucions integrals per a la segura transmissi&oacute; d&#39;informaci&oacute; de veu, dades i imatge.</p> <p>Per la import&agrave;ncia per al correcte funcionament del seu negoci, &eacute;s necessari comptar amb una empresa especialista en cablejat estructurat per solucionar els problemes i millores a aplicar en el seu cablejat de xarxa.</p> <p>Actualment en dissenyar una xarxa de cablejat que satisfaci les necessitats d&#39;una empresa, s&#39;han de tenir en compte diferents factors:</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/beneficis-i-aplicacions-del-cablejat-estructurat-empresa" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Xarxes Empreses Mon, 15 Dec 2014 13:04:35 +0000 TS 346 at http://hostmaster.ts-telecon.es Nou llançament d'Alcatel OpenTouch Suite per a PIMES i OmniPCX Office RCE10 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/nou-llancament-dalcatel-opentouch-suite-pimes-i-omnipcx-office-rce10 <p><img alt="Imatge del logo de distribuidor d'Alcatel" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" /></p> <p>Alcatel-Lucent llan&ccedil;a durant aquest &uacute;ltim trimestre del 2014 una nova versi&oacute; de la <strong>Suite Open Touch per petites i mitjanes empreses </strong>al costat de l&#39;&uacute;ltima versi&oacute; de <strong>OmniPCX Office RCE R10. (OXO release 10)</strong></p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/nou-llancament-dalcatel-opentouch-suite-pimes-i-omnipcx-office-rce10" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Manteniment Instal·lacions Centraletes Call Center Empreses Alcatel Grup Telecon Mon, 10 Nov 2014 09:18:21 +0000 TS 340 at http://hostmaster.ts-telecon.es Alcatel OXO (OmniPCX Office) release versió 10.0 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/alcatel-oxo-omnipcx-office-release-versio-100 <p>Alcatel-Lucent ha llan&ccedil;at una nova versi&oacute; de la centraleta Alcatel OXO (OmniPCX Office), la versi&oacute; &eacute;s la release 10.0 de la seva central telef&ograve;nica.</p> <p>En aquesta nova versi&oacute; s&#39;ofereixen de forma millorada dels productes <strong>Alcatel OpenTouch Suite </strong>per a PIMES (petites i mitjanes empreses) juntament amb l&#39;&uacute;ltima versi&oacute; de la <strong>OmniPCX Office RCE R10 </strong>(o el que &eacute;s el mateix la release 10.0 de la centraleta Alcatel OXO).</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/alcatel-oxo-omnipcx-office-release-versio-100" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Manteniment Instal·lacions Centraletes Call Center Empreses Alcatel Grup Telecon Fri, 07 Nov 2014 09:23:23 +0000 TS 339 at http://hostmaster.ts-telecon.es AudioCodes anuncia l'estratègia de software SBC http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/audiocodes-anuncia-lestrategia-software-sbc <p><img alt="Logo AudioCodes" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/AudioCodes-Logo-150.jpg" style="width: 150px; height: 50px;" /></p> <p><strong>AudioCodes</strong>, empresa l&iacute;der en productes i serveis relacionats amb la tecnologia de VoIP va anunciar la seva nova estrat&egrave;gia de software (SBC) Session Border Controller per al seu &uacute;s en entorns hosting, data centers aix&iacute; com en el n&uacute;vol.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/audiocodes-anuncia-lestrategia-software-sbc" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Gateway Call Center VOIP Empreses Audiocodes Sun, 03 Aug 2014 09:00:01 +0000 TS 316 at http://hostmaster.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Ericsson http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-ericsson <p>Telecon Sistemes dins de l&#39;ampli ventall del nostre servei t&egrave;cnic, incloem el suport i la reparaci&oacute; de centraletes Ericsson.</p> <p>Aquest suport inclou sistemes de comunicaci&oacute; telef&ograve;nica empresarial com pot ser el model Ericsson BP250 o el model modular Ericsson MD110 i abasta tant aspectes de connectivitat com ampliaci&oacute; extensions, missatge de veu, xarxes privades, etc.</p> <p><img alt="Imatge de Centraleta telefònica Ericsson BP250" src="/sites/default/files/Ericsson-BP250.jpg" style="width: 300px; height: 200px;" /></p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-ericsson" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Call Center WIFI Empreses Ericsson Grup Telecon Barcelona Mon, 14 Jul 2014 08:40:15 +0000 TS 312 at http://hostmaster.ts-telecon.es Alcatel OmniSwitch 6860 / E (OS6860). Conmutador flexible http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-omniswitch-6860-e-os6860-conmutador-flexible <p>Alcatel presenta la nova fam&iacute;lia OmniSwitch 6860 / E. Un switch amb capacitat de programaci&oacute;, eines d&#39;an&agrave;lisi integrades i velocitat gigabit que el converteixen en un dels equips m&eacute;s avan&ccedil;ats de la ind&uacute;stria.</p> <p>Amb la varietat d&#39;interf&iacute;cies i models, la fam&iacute;lia OmniSwitch 6860 compleix totes les necessitats de configuraci&oacute; del client, ofereix una excel&middot;lent flexibilitat i protecci&oacute; de la inversi&oacute; i facilita la interacci&oacute; amb solucions de tercers.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-OmniSwitch-6860.jpg" alt="Conmutador Alcatel OmniSwitch 6860" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-omniswitch-6860-e-os6860-conmutador-flexible" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Xarxes Switch WIFI Empreses Alcatel Mon, 30 Jun 2014 08:19:51 +0000 TS 310 at http://hostmaster.ts-telecon.es