Adsl http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/70/all ca Tecnologia 5G: Un canvi de paradigma http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/tecnologia-5g-canvi-paradigma <p><img alt="Tot sobre la tecnologia 5G" src="/sites/default/files/tecnologia-5g.jpg" style="width: 400px; height: 244px;" /></p> <p>El 2020 hi haur&agrave; uns 9.000 milions de subscripcions m&ograve;bils personals, un 120 de penetraci&oacute; sobre la poblaci&oacute; mundial i al voltant de 30.000 dispositius connectats a l&#39;anomenat ecosistema IOT (Internet de les Coses). L&#39;increment en l&#39;&uacute;s de les dades m&ograve;bils &eacute;s exponencial passant a multiplicar per 10 entre els anys 2015 i 2020.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/tecnologia-5g-canvi-paradigma" target="_blank">llegeix més</a></p> Xarxes IP Adsl Empreses Barcelona Fri, 07 Sep 2018 14:49:54 +0000 TS 471 at http://hostmaster.ts-telecon.es 73 Centrals de coure de Telefònica ja han tancat en juny 2018 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/73-centrals-coure-telefonica-ja-han-tancat-juny-2018 <p>A finals de 2015 es va iniciar el proc&eacute;s de <a href="/ca/blog/apagat-centrals-coure-tot-tancament-centrals">tancament de les centrals de coure</a>, un proc&eacute;s necessari dins de la transformaci&oacute; de la xarxa de comunicacions del territori Espanyol que durar&agrave; fins 2023.</p> <p>El proc&eacute;s de transformaci&oacute; de la xarxa de comunicacions es deu al desplegament de la nova xarxa de fibra &ograve;ptica. Una xarxa que permet millorar &agrave;mpliament l&#39;oferta i qualitat de les comunicacions que s&#39;ofereixen tant a particulars com a les empreses.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/73-centrals-coure-telefonica-ja-han-tancat-juny-2018" target="_blank">llegeix més</a></p> Xarxes Centraletes Adsl Barcelona Mon, 11 Jun 2018 14:15:16 +0000 TS 465 at http://hostmaster.ts-telecon.es Apagat Centrals Coure: tot sobre el tancament de centrals http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/apagat-centrals-coure-tot-tancament-centrals <p>El 2015 va comen&ccedil;ar l&#39;apagat de les centrals de coure en un proc&eacute;s de transformaci&oacute; de la xarxa Telef&ograve;nica que durar&agrave; fins 2022.</p> <p><img alt="Fibra Òptica per millorar les comunicacions" src="/sites/default/files/fibra-optica.jpg" style="width: 400px; height: 200px;" /></p> <p>El proc&eacute;s de tancament de centrals de coure es realitza en les &agrave;rees que ja tenen disponible la nova xarxa de fibra &ograve;ptica. En aquest sentit l&#39;operador t&eacute; inter&egrave;s a deixar d&#39;explotar la xarxa de coure, i passar als usuaris de l&#39;&agrave;rea en qu&egrave; es realitza l&#39;apagada de les centrals de coure a la nova tecnologia de la fibra &ograve;ptica per a les llars i empreses.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/apagat-centrals-coure-tot-tancament-centrals" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Xarxes VOIP Adsl Tue, 29 May 2018 11:44:33 +0000 TS 463 at http://hostmaster.ts-telecon.es Operadors de telefonia: Tramitació de línies telefòniques http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/operadors-telefonia-tramitacio-linies-telefoniques <p>A Telecon Sistemas oferim el servei d&#39;assessorament i tramitaci&oacute; de l&iacute;nies telef&ograve;niques amb els diversos <strong>operadors de telefonia</strong> d&#39;Espanya.</p> <p>El servei de gesti&oacute; amb les operadores de telefonia i internet s&#39;ofereix amb l&#39;objectiu de millorar la relaci&oacute; de qualitat i preu que actualment t&eacute; la seva empresa amb els operadors de telefonia fixa i m&ograve;bil.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/operadors-telefonia-tramitacio-linies-telefoniques" target="_blank">llegeix més</a></p> VOIP Adsl Empreses Wed, 13 May 2015 08:12:49 +0000 TS 434 at http://hostmaster.ts-telecon.es Audiocodes Mediant 850 MSBR. Router voip d' Audiocodes http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/audiocodes-mediant-850-msbr-router-voip-d-audiocodes <p>Els <strong>Audiocodes mediant 850</strong> Multi-Service Business Router (MSBR) s&oacute;n una soluci&oacute; tot en un router voip, dissenyats per proporcionar converg&egrave;ncia de dades i connectivitat de veu per a PIMES (petites i mitjanes empreses), encara que tamb&eacute; &eacute;s un sistema v&agrave;lid per delegacions de grans empreses.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audiocodes-Mediant-850-MSBR-router-voip.jpg" alt="Audiocodes Mediant 850 MSBR. Router voip de Audiocodes" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audiocodes-Mediant-850-MSBR-router-voip-esquema1.jpg" alt="Router voip Audiocodes Mediant 850 MSBR esquema 1" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audiocodes-Mediant-850-MSBR-router-voip-esquema2.jpg" alt="Router voip Audiocodes Mediant 850 MSBR esquema 2" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/audiocodes-mediant-850-msbr-router-voip-d-audiocodes" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Router Gateway VOIP WIFI Adsl Empreses Audiocodes Grup Telecon Barcelona Thu, 27 Mar 2014 11:44:51 +0000 TS 268 at http://hostmaster.ts-telecon.es Router wireless Zyxel P660HW http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/router-wireless-zyxel-p660hw <p>Els <strong>router Zyxel </strong>de la s&egrave;rie P660HW s&oacute;n routers wireless de llarg abast compatibles amb ADSL d&#39;alta velocitat, ADSL2 i ADSL2 + sobre l&iacute;nies de coure.</p> <p>Amb una velocitat de fins a 12 Mbps (ADSL2) o 24 Mbps (ADSL2 +), el P-660HW S&egrave;ries ofereix altes taxes de transfer&egrave;ncia de dades i un major ample de banda que els tradicionals gateways ADSL de fins a 125Mbps.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Router-Zyxel-P660HW-delante.jpg" alt="Router Zyxel P660HW frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Router-Zyxel-P660HW-detras.jpg" alt="Router Zyxel P660HW posterior" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Router-Zyxel-P660HW-superior.jpeg" alt="Router Zyxel P660HW superior" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/router-wireless-zyxel-p660hw" target="_blank">llegeix més</a></p> Xarxes Router WIFI Adsl Zyxel Barcelona Thu, 27 Mar 2014 09:34:07 +0000 TS 265 at http://hostmaster.ts-telecon.es Gateway AudioCodes Mediant 1000 MSBG i Mediant 1000 E-SBC http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-1000-msbg-i-mediant-1000-e-sbc <p>Els Gateway <strong>Audiocodes mediant 1000</strong>, tenen 2 diferents versions disponibles: Audiocodes mediant 1000 MSBG i E-SBC.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediant-1000-web.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 1000" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediant-1000-msbg-web.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 1000 MSBG" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediant-1000-web-v2.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 1000 frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-1000-msbg-i-mediant-1000-e-sbc" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Router Switch Firewall Gateway VOIP WIFI Adsl Audiocodes Grup Telecon Barcelona Mon, 24 Mar 2014 09:46:31 +0000 TS 253 at http://hostmaster.ts-telecon.es Gateway AudioCodes Mediant 800 MSBG i Mediant 800 E-SBC http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-i-mediant-800-e-sbc <p>Els Gateway <strong>Audiocodes mediant 800</strong>, tenen 2 diferents versions disponibles: Audiocodes mediant 800 MSBG i E-SBC.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-web-v1.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 800 MSBG" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-web-esquema.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 800 MSBG esquema" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-i-mediant-800-e-sbc" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Router Switch Firewall Gateway VOIP WIFI Adsl Audiocodes Grup Telecon Barcelona Mon, 24 Mar 2014 09:18:06 +0000 TS 252 at http://hostmaster.ts-telecon.es Routers Cisco 800 series http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/routers-cisco-800-series <p>Si est&agrave; buscant una xarxa per a la seva empresa que no sigui molt complexa, els Routers de Serveis Integrats de <strong>Cisco 800 Series </strong>estan dissenyats per combinar els seus serveis de dades, seguretat i tecnologia sense fils en un &uacute;nic dispositiu.</p> <p>Els Routers de Serveis Integrats de Cisco 800 s&egrave;ries suporten:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/router-cisco-800-series-881-web.jpg" alt="Router Cisco 800 Series 881 WIFI" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/router-cisco-800-series-828-web.jpg" alt="Router Cisco 800 Series 828 WIFI" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/router-cisco-800-series-828-frontal-web.jpg" alt="Router Cisco 800 Series 828 WIFI frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/routers-cisco-800-series" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes VPN Router Firewall WIFI Adsl Cisco Barcelona Thu, 20 Mar 2014 12:15:53 +0000 TS 246 at http://hostmaster.ts-telecon.es Comprar un Router professional per a empreses a Barcelona. Cisco http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/index-productes/comprar-un-router-professional-empreses-barcelona-cisco <p>Telecon Sistemes &eacute;s una empresa de solucions de comunicacions empresarials ubicada a Barcelona, tenim disponibles una varietat de <strong>Router professionals </strong>per a empreses de les marques Cisco, Alcatel, Zyxel, Allied Telesis, Netgear.</p> <p>Si la seva empresa necessita una xarxa que no sigui molt complexa, hi ha Routers que estan dissenyats per combinar els seus serveis de dades, seguretat i tecnologia sense fils en un &uacute;nic dispositiu. Amb caracter&iacute;stiques de Xarxa sense fils (wifi), Seguretat, Xarxes privades virtuals (VPN) i Qualitat de servei.</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/router-wireless-zyxel-p660hw">Router wireless Zyxel P660HW</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/router-wireless-zyxel-p660hw" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Router-Zyxel-P660HW-delante.jpg" alt="Router Zyxel P660HW frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/audiocodes-mediant-850-msbr-router-voip-d-audiocodes">Audiocodes Mediant 850 MSBR. Router voip d&#039; Audiocodes</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/audiocodes-mediant-850-msbr-router-voip-d-audiocodes" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Audiocodes-Mediant-850-MSBR-router-voip.jpg" alt="Audiocodes Mediant 850 MSBR. Router voip de Audiocodes" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-1000-msbg-i-mediant-1000-e-sbc">Gateway AudioCodes Mediant 1000 MSBG i Mediant 1000 E-SBC</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-1000-msbg-i-mediant-1000-e-sbc" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/gateway-audiocodes-mediant-1000-web.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 1000" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-i-mediant-800-e-sbc">Gateway AudioCodes Mediant 800 MSBG i Mediant 800 E-SBC</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-i-mediant-800-e-sbc" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-web-v1.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 800 MSBG" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/routers-cisco-800-series">Routers Cisco 800 series</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/routers-cisco-800-series" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/router-cisco-800-series-881-web.jpg" alt="Router Cisco 800 Series 881 WIFI" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/index-productes/comprar-un-router-professional-empreses-barcelona-cisco" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades VPN Router VOIP WIFI Adsl Empreses Alcatel Allied Telesis Cisco Netgear Zyxel Grup Telecon Barcelona Mon, 10 Mar 2014 09:01:47 +0000 TS 214 at http://hostmaster.ts-telecon.es Lloguer de centraletes telefòniques a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/lloguer-centraletes-telefoniques-barcelona <p>Telecon Sistemes dins dels seus serveis, ofereix als seus clients la possibilitat de llogar una centraleta telef&ograve;nica a la seva mida pel per&iacute;ode de temps que el client desitgi.</p> <p>El nostre equip t&egrave;cnic far&agrave; una valoraci&oacute; de les seves necessitats i instal&middot;lacions per assessorar-los i determinar que equips i condicions s&oacute;n els m&eacute;s adequats per a la seva empresa.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/lloguer-centraletes-telefoniques-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Instal·lacions Centraletes IP Call Center Adsl Empreses Grup Telecon Barcelona Thu, 06 Mar 2014 11:54:44 +0000 TS 209 at http://hostmaster.ts-telecon.es Empresa d'instal·lació d'antenes wifi a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/empresa-dinstal%C2%B7lacio-dantenes-wifi-barcelona <p>El servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemes realitza la instal&middot;laci&oacute; d&#39;antenes WIFI per millorar la cobertura i l&#39;abast de les xarxes wifi existents en la seva empresa, tot aix&ograve; sense necessitat d&#39;instal&middot;lar cap tipus de cablejat estructurat es tracta d&#39;una xarxa sense fils que funciona sense cables.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/empresa-dinstal%C2%B7lacio-dantenes-wifi-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Auditoria Instal·lacions Xarxes Router WIFI Adsl Empreses Barcelona Thu, 06 Mar 2014 09:30:04 +0000 TS 207 at http://hostmaster.ts-telecon.es Solucions sense fils a Barcelona. WIFI per a empreses http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/solucions-sense-fils-barcelona-wifi-empreses <p>Els equips habilitats amb Wi-Fi, com poden ser: ordinadors, tel&egrave;fons DECT, smartphone, impressores, multifuncionals o centraletes telef&ograve;niques sense fils, poden connectar-se a Internet i comunicar-se entre ells a trav&eacute;s dels punts d&#39;acc&eacute;s d&#39;una <strong>soluci&oacute; sense fils </strong>o<strong> WIFI </strong>a l&#39;empresa.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/solucions-sense-fils-barcelona-wifi-empreses" target="_blank">llegeix més</a></p> Instal·lacions Router Switch Gateway Centraletes Telefons Sense fil IP VOIP WIFI Adsl Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Mon, 24 Feb 2014 11:21:32 +0000 TS 197 at http://hostmaster.ts-telecon.es Instal·lació de Xarxes a Barcelona. Informàtica, veu i dades http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-xarxes-barcelona-informatica-veu-i-dades <p>El servei d&#39;Instal&middot;laci&oacute; de Xarxes de Telecon Sistemes &eacute;s la soluci&oacute; id&ograve;nia per a implantar o millorar la infraestructura de la seva xarxa de comunicacions. Mitjan&ccedil;ant el nostre servei estan contemplats els sistemes de cablejat, electr&ograve;nica, solucions i serveis de xarxa.</p> <p>El servei d&#39;instal&middot;laci&oacute; de xarxes de TS, disposa de les seg&uuml;ents caracter&iacute;stiques:</p> <p><strong>1. Cablejats estructurats:</strong></p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-xarxes-barcelona-informatica-veu-i-dades" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Instal·lacions Xarxes VPN Router Switch Firewall Gateway Centraletes Telefons IP VOIP WIFI Adsl Empreses Grup Telecon Barcelona Thu, 20 Feb 2014 11:46:45 +0000 TS 192 at http://hostmaster.ts-telecon.es Telefonia per a Empreses a Barcelona. Fixa i mòbil mes barata. http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/telefonia-empreses-barcelona-fixa-i-mobil-mes-barata <h4> Introducci&oacute; a la telefonia per a empreses m&eacute;s barata</h4> <p>La soluci&oacute; TS Estalvia &eacute;s la soluci&oacute; m&eacute;s innovadora del mercat, pensada perqu&egrave; les empreses estalvi&iuml;n de veritat en les seves comunicacions corporatives.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/telefonia-empreses-barcelona-fixa-i-mobil-mes-barata" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades IP VOIP Adsl Empreses Grup Telecon Barcelona Tue, 18 Feb 2014 10:03:36 +0000 TS 187 at http://hostmaster.ts-telecon.es