Grabacion de llamadas http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/67/all ca Gravació de reunions de treball amb actes automàtiques http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/gravacio-reunions-treball-actes-automatiques <p>Un sistema de gravaci&oacute; de reunions de treball &eacute;s de gran ajuda per a les empreses que realitzen moltes reunions i volen tenir const&agrave;ncia de tot el que es comenta en elles.</p> <p>Normalment, en les reunions s&#39;apunta tot el que es va comentant en paper o el PC i posteriorment es genera l&#39;acta de la reuni&oacute;.</p> <p>Aix&ograve; t&eacute; 3 problemes:</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/gravacio-reunions-treball-actes-automatiques" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Audioconferencia Gravació de trucades Mon, 07 Dec 2015 18:06:28 +0000 TS 456 at http://hostmaster.ts-telecon.es Gravació de trucades amb EyeSDN http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/gravacio-trucades-amb-eyesdn <p>Telecon Sistemes ofereix amb EyeSDN una soluci&oacute; de gravaci&oacute; de trucades completa, compacta, fiable i assequible.</p> <p>Els productes USB de la fam&iacute;lia EyeSDN juntament amb el programari que els acompanya, s&oacute;n una excel&middot;lent soluci&oacute; per gravar converses telef&ograve;niques.</p> <p><img alt="Gravació de trucades EyeSDN" src="/sites/default/files/grabacion-llamadas-EyeSDN.png" style="width: 600px; height: 202px;" /></p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/gravacio-trucades-amb-eyesdn" target="_blank">llegeix més</a></p> Gravació de trucades Wed, 02 Sep 2015 09:07:35 +0000 TS 442 at http://hostmaster.ts-telecon.es Centraleta Virtual a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/centraleta-virtual-barcelona <p>En Telecon Sistemas a m&eacute;s de la venda, reparaci&oacute; i manteniment de centraletes f&iacute;siques oferim als nostres clients una nova soluci&oacute; de centraleta virtual.</p> <p>De la mateixa manera que passa en moltes altres solucions, la centraleta virtual al n&uacute;vol &eacute;s una excel&middot;lent opci&oacute; per a molts clients.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/centraleta-virtual-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Lloguer Centraletes Videoconferencia Audioconferencia Gravació de trucades VOIP Empreses Barcelona Fri, 13 Mar 2015 10:22:56 +0000 TS 421 at http://hostmaster.ts-telecon.es Avantatges de l'enregistrament de trucades telefòniques vs reunir-se cara a cara http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/avantatges-lenregistrament-trucades-telefoniques-vs-reunir-se-cara-cara <p>En l&#39;actual panorama empresarial, les trucades telef&ograve;niques o audioconfer&egrave;ncies estan ocupant un lloc cada vegada m&eacute;s important i ofereixen molts avantatges respectae a reunir-se f&iacute;sicament.</p> <p>Mentre que el cost per una confer&egrave;ncia o trucada telef&ograve;nica cada vegada resulta m&eacute;s econ&ograve;mic, els despla&ccedil;aments cada vegada resulten m&eacute;s cars, de manera que establir un dia per fer una audioconfer&egrave;ncia &eacute;s moltes vegades la millor opci&oacute;.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/avantatges-lenregistrament-trucades-telefoniques-vs-reunir-se-cara-cara" target="_blank">llegeix més</a></p> Audioconferencia Gravació de trucades Grup Telecon Barcelona Wed, 15 Oct 2014 10:20:59 +0000 TS 334 at http://hostmaster.ts-telecon.es Software Alcatel Pimphony Softphone http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/software-alcatel-pimphony-softphone <p>El softphone PIMphony per Alcatel OmniPCX Office i Enterprise &eacute;s un programari &quot;CSTA&quot; de gesti&oacute; de comunicacions personals que combina les dues eines de negocis que m&eacute;s s&#39;utilitzen: els ordinadors i els tel&egrave;fons.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/softphone-pimphony-web.jpg" alt="Alcatel Pimphony Softphone" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/pimphony-team-web.jpg" alt="Alcatel Pimphony Softphone Team" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/softphone-pimphony-detalle-web.jpg" alt="Alcatel Pimphony Softphone Detall" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/software-alcatel-pimphony-softphone" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Telefons Softphone Gravació de trucades Alcatel Grup Telecon Barcelona Wed, 19 Mar 2014 09:22:35 +0000 TS 238 at http://hostmaster.ts-telecon.es Softphone Alcatel Pimphony a Barcelona. Telèfon CSTA Software http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/index-productes/softphone-alcatel-pimphony-barcelona-telefon-csta-software <p>En Telecon Sistemes coneixem i treballem amb els tel&egrave;fons amb programari <strong>softphone</strong> i a m&eacute;s tenim el coneixement per integrar els softphones dins de la infraestructura de la seva empresa, permetent aconseguir comunicacions unificades amb les seves bases de dades , correu i qualsevol aplicaci&oacute; empresarial que tingui disponible la seva empresa.</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/software-alcatel-pimphony-softphone">Software Alcatel Pimphony Softphone</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/software-alcatel-pimphony-softphone" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/softphone-pimphony-web.jpg" alt="Alcatel Pimphony Softphone" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/index-productes/softphone-alcatel-pimphony-barcelona-telefon-csta-software" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Telefons Softphone Gravació de trucades VOIP Alcatel Grup Telecon Barcelona Tue, 11 Mar 2014 11:54:42 +0000 TS 218 at http://hostmaster.ts-telecon.es Solució Nice Express Recording http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/solucio-nice-express-recording <p>Les petites i mitjanes empreses (PIMES) tenen similars necessitats de gravaci&oacute; de trucades que les grans empreses amb Call Center empresarials i gran quantitat d&#39;extensions telef&ograve;niques. Per&ograve; habitualment, han hagut de comprometre capacitat, opcions o qualitat en el sistema de gravaci&oacute; per obtenir una plataforma de gravaci&oacute; de trucades que es poguessin permetre.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/solucio-nice-express-recording" target="_blank">llegeix més</a></p> Auditoria Comunicacions Unificades Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Auriculars Call Center Gravació de trucades VOIP Empreses Nice Grup Telecon Barcelona Tue, 25 Feb 2014 11:19:10 +0000 TS 200 at http://hostmaster.ts-telecon.es Gravació de trucades a Barcelona. Gravar Converses Telefòniques http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/gravacio-trucades-barcelona-gravar-converses-telefoniques <h4> INTRODUCCI&Oacute; a la Gravaci&oacute; de trucades telef&ograve;niques TS Recorder</h4> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/gravacio-trucades-barcelona-gravar-converses-telefoniques" target="_blank">llegeix més</a></p> Auditoria Comunicacions Unificades Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Call Center Gravació de trucades VOIP Empreses Nice Grup Telecon Barcelona Mon, 17 Feb 2014 11:41:18 +0000 TS 185 at http://hostmaster.ts-telecon.es Solucions de comunicacions empresarials http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/solucions-comunicacions-empresarials <p>En TS - Telecon Sistemes tenim les millors i m&eacute;s potents solucions de comunicacions empresarials.</p> <p>Les nostres solucions de comunicacions permetran a la seva empresa avan&ccedil;ar tecnol&ograve;gicament a nivell de connectivitat, mobilitat i funcionalitats. Dins de la llista de solucions disponibles tenim:</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/solucions-comunicacions-empresarials" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades VPN Centraletes Telefons Sense fil IP Call Center Gravació de trucades VOIP WIFI Adsl Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Thu, 12 Dec 2013 10:15:12 +0000 TS 164 at http://hostmaster.ts-telecon.es Beneficis de les Centraletes Telefòniques http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/beneficis-les-centraletes-telefoniques <p>Els sistemes de PABX (PBX), tamb&eacute; coneguts com <strong>centraletes telef&ograve;niques</strong>, s&oacute;n &agrave;mpliament utilitzats avui en dia a les oficines, hotels, ind&uacute;stries diverses. A les empreses on hi ha la necessitat de comunicaci&oacute; a l&#39;oficina entre els departaments, les centraletes telef&ograve;niques PABX s&oacute;n necess&agrave;ries. Cap oficina moderna pot passar sense tenir una centraleta PABX.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/beneficis-les-centraletes-telefoniques" target="_blank">llegeix més</a></p> Auditoria Comunicacions Unificades Centraletes Telefons IP Call Center Gravació de trucades VOIP Grup Telecon Wed, 11 Dec 2013 18:15:24 +0000 TS 160 at http://hostmaster.ts-telecon.es Guia per comprar una centraleta telefònica http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/guia-comprar-centraleta-telefonica <p>Hi ha algunes coses que s&#39;han de considerar abans de comprar una centraleta telef&ograve;nica PABX, hi ha molts tipus de centraletes telef&ograve;niques, amb diferents funcions i diverses caracter&iacute;stiques disponibles per triar.</p> <p>A continuaci&oacute; anem a mostrar una llista de les principals q&uuml;estions que un ha de preguntar quan decideix comprar una centraleta. Aquests s&oacute;n els quatre punts clau per comprar una centraleta telef&ograve;nica per la seva oficina o empresa:</p> <p><strong>1. Mida de la centraleta telef&ograve;nica</strong></p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/guia-comprar-centraleta-telefonica" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Centraletes Softphone Call Center Gravació de trucades VOIP Empreses Grup Telecon Barcelona Mon, 13 Aug 2012 22:00:00 +0000 TS 289 at http://hostmaster.ts-telecon.es Raons per gravar converses telefòniques http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/raons-gravar-converses-telefoniques <p>Les facilitats que hi ha actualment per gravar les converses telef&ograve;niques a la seva empresa li pot proporcionar alguns avantatges en el seu negoci, avantatges i beneficis de cara a obtenir tenir un millor control de les trucades i poder utilitzar la gravaci&oacute; de les converses telef&ograve;niques per donar un millor servei als clients del seu negoci.</p> <p>En aquest sentit a continuaci&oacute; mostrem un llistat amb les principals raons per les que el seu negoci deuria tenir acc&eacute;s i realitzar la gravaci&oacute; de les converses telef&ograve;niques:</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/raons-gravar-converses-telefoniques" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Centraletes Telefons Gravació de trucades Grup Telecon Fri, 06 Apr 2012 22:00:00 +0000 TS 286 at http://hostmaster.ts-telecon.es