Comunicaciones Unificadas http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/66/all ca Apagat Centrals Coure: tot sobre el tancament de centrals http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/apagat-centrals-coure-tot-tancament-centrals <p>El 2015 va comen&ccedil;ar l&#39;apagat de les centrals de coure en un proc&eacute;s de transformaci&oacute; de la xarxa Telef&ograve;nica que durar&agrave; fins 2022.</p> <p><img alt="Fibra Òptica per millorar les comunicacions" src="/sites/default/files/fibra-optica.jpg" style="width: 400px; height: 200px;" /></p> <p>El proc&eacute;s de tancament de centrals de coure es realitza en les &agrave;rees que ja tenen disponible la nova xarxa de fibra &ograve;ptica. En aquest sentit l&#39;operador t&eacute; inter&egrave;s a deixar d&#39;explotar la xarxa de coure, i passar als usuaris de l&#39;&agrave;rea en qu&egrave; es realitza l&#39;apagada de les centrals de coure a la nova tecnologia de la fibra &ograve;ptica per a les llars i empreses.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/apagat-centrals-coure-tot-tancament-centrals" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Xarxes VOIP Adsl Tue, 29 May 2018 11:44:33 +0000 TS 463 at http://hostmaster.ts-telecon.es Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner també el 2016 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016 <p><img alt="Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner" src="/sites/default/files/noticias/Alcatel-Enterprise-Expert-Business-Partner-Telecon-Sistemas-90.png" style="width: 90px; height: 85px;" /></p> <p>Aquest 2016 a <strong>Telecon Sistemas</strong> hem tornat a renovar la certificaci&oacute; oficial com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Enterprise Expert Business Partner</strong>.</p> <p>Aquesta certificaci&oacute; oficial de Alcatel-Lucent certifica el m&agrave;xim nivell de preparaci&oacute; t&egrave;cnica i a nivell d&#39;an&agrave;lisi de les solucions i equips de l&#39;empresa Alcatel-Lucent.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Fri, 12 Feb 2016 11:20:11 +0000 TS 459 at http://hostmaster.ts-telecon.es Gravació de reunions de treball amb actes automàtiques http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/gravacio-reunions-treball-actes-automatiques <p>Un sistema de gravaci&oacute; de reunions de treball &eacute;s de gran ajuda per a les empreses que realitzen moltes reunions i volen tenir const&agrave;ncia de tot el que es comenta en elles.</p> <p>Normalment, en les reunions s&#39;apunta tot el que es va comentant en paper o el PC i posteriorment es genera l&#39;acta de la reuni&oacute;.</p> <p>Aix&ograve; t&eacute; 3 problemes:</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/gravacio-reunions-treball-actes-automatiques" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Audioconferencia Gravació de trucades Mon, 07 Dec 2015 18:06:28 +0000 TS 456 at http://hostmaster.ts-telecon.es Comunicacions Unificades: Videoporters controlats des de telefonia http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/comunicacions-unificades-videoporters-controlats-des-telefonia <p>La integraci&oacute; de les comunicacions unificades constantment avan&ccedil;a oferint noves i millors funcionalitats tant per a un entorn empresarial com dom&egrave;stic.</p> <p>&Eacute;s el cas de la integraci&oacute; de la telefonia i els ordinadors amb els videoporters. El que fa uns anys eren sistemes independents, han anat evolucionant integrant progressivament entre ells.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/comunicacions-unificades-videoporters-controlats-des-telefonia" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Instal·lacions Centraletes Porters automàtics VOIP Empreses Mon, 02 Mar 2015 08:27:53 +0000 TS 413 at http://hostmaster.ts-telecon.es Instal·lació videoporters Helios IP amb connexió a centraleta Alcatel OXO http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-videoporters-helios-ip-amb-connexio-centraleta-alcatel-oxo <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/01 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Videoporters Helios IP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Assegurar el control d&#039;accés a l&#039;edifici mitjançant videoporters </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa amb seu a Barcelona, ​​contacta amb Telecon Sistemas buscant una soluci&oacute; de videoporters per a un edifici noble que requereix control d&#39;acc&eacute;s a les diferents &agrave;rees de la finca.</p> <p>Es parla detall amb el client i s&#39;estableix un primer dia per examinar l&#39;edifici, les instal&middot;lacions i el cablejat.</p> <p>L&#39;edifici consta de diversos departaments, espais enjardinats, murs i portes d&#39;acc&eacute;s i disposa d&#39;una certa infraestructura de xarxa ja muntada.</p> <p>En base a la primera visita i les converses mantingudes amb el client, es realitza una proposta de projecte que &eacute;s acceptada pel client.</p> <p>L&#39;objectiu del projecte &eacute;s el d&#39;unificar les comunicacions i aprofitar les infraestructures actuals minimitzant la inversi&oacute; en nou cablejat i aprofitant els avantatges que ofereixen les comunicacions unificades.</p> <p>A m&eacute;s es plantegen determinats canvis, que inclouen:</p> <ul> <li> Incorporaci&oacute; d&#39;un nou armari rack de cablejat a la sala d&#39;inform&agrave;tica, molt m&eacute;s petit que l&#39;anterior. S&#39;aprofita la intervenci&oacute; per reordenar el cablejat existent.</li> <li> Substituci&oacute; d&#39;antics dispositius per uns m&eacute;s moderns que aconsegueixen un millor aprofitament de l&#39;espai i redueixen el consum el&egrave;ctric en m&eacute;s d&#39;un 60%.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; d&#39;infraestructura WiFi.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; d&#39;una central telef&ograve;nica Alcatel OmniPCX Office amb tecnologia mixta IP-Digital. Aquest equip es va integrar amb la LAN, permetent tant la connexi&oacute; de noves extensions com la connexi&oacute; dels videoporters Helios IP.</li> <li> Gr&agrave;cies a aquesta infraestructura, es podran controlar dues portes exteriors i una interior de diverses maneres.</li> </ul> <p>Es podr&agrave; visualitzar la imatge del visitant, escoltar la seva veu i donar acc&eacute;s des de:</p> <ul> <li> Qualsevol PC de l&#39;empresa.</li> <li> Tots els Smartphone (iPhone o Android) configurats i connectats mitjan&ccedil;ant la xarxa WiFi de l&#39;empresa.</li> <li> Des del tel&egrave;fon Alcatel 8082 de l&#39;operador principal de l&#39;edifici, que permet la visualitzaci&oacute; d&#39;imatge.</li> </ul> <p>A m&eacute;s, per oferir el servei de control des de qualsevol punt de l&#39;edifici, s&#39;activa una llista de terminals telef&ograve;nics convencionals per controlar l&#39;acc&eacute;s dels videoporters en mode nom&eacute;s &agrave;udio.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 setmana </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Videoporters instal·lats i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de videoporters Helios IP" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Videoporteros-Helios-IP-.jpg?1424778722" /> </div> </div> </div> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Instal·lacions Centraletes IP Porters automàtics WIFI Alcatel Barcelona Wed, 25 Feb 2015 11:23:49 +0000 TS 410 at http://hostmaster.ts-telecon.es Alcatel acredita Telecon Sistemas un altre any més com Alcatel Expert Business Partner http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/alcatel-acredita-telecon-sistemas-altre-any-alcatel-expert-business-partner <p><img alt="Imatge Alcatel Expert Business Partner" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p>L&#39;empresa Alcatel Lucent acredita un altre any m&eacute;s a Telecon Sistemas com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Expert Business Partner</strong>.</p> <p>La certificaci&oacute; Expert del programa Alcatel Business Partner, t&eacute; com a objectiu la m&agrave;xima preparaci&oacute; a nivell t&egrave;cnic i funcional dels productes i solucions que ofereix l&#39;empresa Alcatel.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/alcatel-acredita-telecon-sistemas-altre-any-alcatel-expert-business-partner" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Tue, 03 Feb 2015 09:36:38 +0000 TS 373 at http://hostmaster.ts-telecon.es Alcatel Lucent 8242 DECT http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-lucent-8242-dect <p><span style="font-size: 13.3333339691162px;">L&#39;</span><span style="font-size: 13.3333339691162px; line-height: 1.5em;"> <strong>Alcatel-Lucent 8242 DECT</strong> &eacute;s un tel&egrave;fon lleuger amb una excel&middot;lent ergonomia i que permet ser manejat de manera intu&iuml;tiva per qualsevol usuari. Aquest tel&egrave;fon pot aprofitar totes les funcionalitats de les completes i potents OmniPCX, Enterprise Communication server i OmniPCX Office RCE. Tot aix&ograve; el converteix en un tel&egrave;fon vers&agrave;til i complet per a l&#39;entorn empresarial.</span></p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/alcatel-8242_DECT_cargador.jpg" alt="Alcatel‑Lucent 8242 DECT en el seu carregador" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/alcatel-8242_DECT.jpg" alt="Alcatel‑Lucent 8242 DECT " title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-lucent-8242-dect" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Telefons Sense fil Alcatel Barcelona Thu, 20 Nov 2014 10:30:40 +0000 TS 343 at http://hostmaster.ts-telecon.es Nou llançament d'Alcatel OpenTouch Suite per a PIMES i OmniPCX Office RCE10 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/nou-llancament-dalcatel-opentouch-suite-pimes-i-omnipcx-office-rce10 <p><img alt="Imatge del logo de distribuidor d'Alcatel" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" /></p> <p>Alcatel-Lucent llan&ccedil;a durant aquest &uacute;ltim trimestre del 2014 una nova versi&oacute; de la <strong>Suite Open Touch per petites i mitjanes empreses </strong>al costat de l&#39;&uacute;ltima versi&oacute; de <strong>OmniPCX Office RCE R10. (OXO release 10)</strong></p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/nou-llancament-dalcatel-opentouch-suite-pimes-i-omnipcx-office-rce10" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Manteniment Instal·lacions Centraletes Call Center Empreses Alcatel Grup Telecon Mon, 10 Nov 2014 09:18:21 +0000 TS 340 at http://hostmaster.ts-telecon.es Alcatel OXO (OmniPCX Office) release versió 10.0 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/alcatel-oxo-omnipcx-office-release-versio-100 <p>Alcatel-Lucent ha llan&ccedil;at una nova versi&oacute; de la centraleta Alcatel OXO (OmniPCX Office), la versi&oacute; &eacute;s la release 10.0 de la seva central telef&ograve;nica.</p> <p>En aquesta nova versi&oacute; s&#39;ofereixen de forma millorada dels productes <strong>Alcatel OpenTouch Suite </strong>per a PIMES (petites i mitjanes empreses) juntament amb l&#39;&uacute;ltima versi&oacute; de la <strong>OmniPCX Office RCE R10 </strong>(o el que &eacute;s el mateix la release 10.0 de la centraleta Alcatel OXO).</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/alcatel-oxo-omnipcx-office-release-versio-100" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Manteniment Instal·lacions Centraletes Call Center Empreses Alcatel Grup Telecon Fri, 07 Nov 2014 09:23:23 +0000 TS 339 at http://hostmaster.ts-telecon.es AudioCodes anuncia l'estratègia de software SBC http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/audiocodes-anuncia-lestrategia-software-sbc <p><img alt="Logo AudioCodes" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/AudioCodes-Logo-150.jpg" style="width: 150px; height: 50px;" /></p> <p><strong>AudioCodes</strong>, empresa l&iacute;der en productes i serveis relacionats amb la tecnologia de VoIP va anunciar la seva nova estrat&egrave;gia de software (SBC) Session Border Controller per al seu &uacute;s en entorns hosting, data centers aix&iacute; com en el n&uacute;vol.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/audiocodes-anuncia-lestrategia-software-sbc" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Gateway Call Center VOIP Empreses Audiocodes Sun, 03 Aug 2014 09:00:01 +0000 TS 316 at http://hostmaster.ts-telecon.es Alcatel OmniSwitch 6860 / E (OS6860). Conmutador flexible http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-omniswitch-6860-e-os6860-conmutador-flexible <p>Alcatel presenta la nova fam&iacute;lia OmniSwitch 6860 / E. Un switch amb capacitat de programaci&oacute;, eines d&#39;an&agrave;lisi integrades i velocitat gigabit que el converteixen en un dels equips m&eacute;s avan&ccedil;ats de la ind&uacute;stria.</p> <p>Amb la varietat d&#39;interf&iacute;cies i models, la fam&iacute;lia OmniSwitch 6860 compleix totes les necessitats de configuraci&oacute; del client, ofereix una excel&middot;lent flexibilitat i protecci&oacute; de la inversi&oacute; i facilita la interacci&oacute; amb solucions de tercers.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-OmniSwitch-6860.jpg" alt="Conmutador Alcatel OmniSwitch 6860" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-omniswitch-6860-e-os6860-conmutador-flexible" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Xarxes Switch WIFI Empreses Alcatel Mon, 30 Jun 2014 08:19:51 +0000 TS 310 at http://hostmaster.ts-telecon.es Nou commutador (switch) i capacitats SDN de la mà d'Alcatel-Lucent http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/nou-commutador-switch-i-capacitats-sdn-ma-dalcatel-lucent <p>Alcatel - Lucent va presentar els seus nous productes i funcionalitats en resposta a l&#39;auge de noves aplicacions en l&#39;entorn empresarial.</p> <p>La divisi&oacute; empresarial de <strong>Alcatel-Lucent</strong>, va donar a con&egrave;ixer el seu nou switch o <em>commutador</em> d&#39;acc&eacute;s i noves funcionalitats de xarxa. Aquestes proporcionen als TI una forma m&eacute;s f&agrave;cil de visualitzar i controlar la xarxa permetent paral&middot;lelament que els usuaris puguin utilitzar les aplicacions que necessiten de forma m&eacute;s flexible.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/nou-commutador-switch-i-capacitats-sdn-ma-dalcatel-lucent" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Switch Sense fil WIFI Alcatel Tue, 10 Jun 2014 09:58:24 +0000 TS 308 at http://hostmaster.ts-telecon.es Telecon Sistemas obté certificat Expert d'Alcatel Lucent http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-obte-certificat-expert-dalcatel-lucent <p><img alt="Logotip de Alcatel Expert Business Partner de Telecon Sistemas" src="/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p>A Telecon Sistemas som <strong>Alcatel Expert Business Partner</strong>, i estem acreditats amb el m&agrave;xim certificat que es pot atorgar per part de l&#39;empresa de Telecomunicacions Alcatel Lucent.</p> <p><span style="line-height: 1.5em;">Alcatel-Lucent Expert Business Partner &eacute;s una certificaci&oacute; global per experts en solucions de xarxes, veu i dades d&#39;Alcatel.</span></p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-obte-certificat-expert-dalcatel-lucent" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Servei Tècnic Xarxes Switch Centraletes Telefons Softphone Audioconferencia Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Fri, 16 May 2014 10:43:37 +0000 TS 306 at http://hostmaster.ts-telecon.es Audiocodes Mediant 850 MSBR. Router voip d' Audiocodes http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/audiocodes-mediant-850-msbr-router-voip-d-audiocodes <p>Els <strong>Audiocodes mediant 850</strong> Multi-Service Business Router (MSBR) s&oacute;n una soluci&oacute; tot en un router voip, dissenyats per proporcionar converg&egrave;ncia de dades i connectivitat de veu per a PIMES (petites i mitjanes empreses), encara que tamb&eacute; &eacute;s un sistema v&agrave;lid per delegacions de grans empreses.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audiocodes-Mediant-850-MSBR-router-voip.jpg" alt="Audiocodes Mediant 850 MSBR. Router voip de Audiocodes" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audiocodes-Mediant-850-MSBR-router-voip-esquema1.jpg" alt="Router voip Audiocodes Mediant 850 MSBR esquema 1" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audiocodes-Mediant-850-MSBR-router-voip-esquema2.jpg" alt="Router voip Audiocodes Mediant 850 MSBR esquema 2" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/audiocodes-mediant-850-msbr-router-voip-d-audiocodes" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Router Gateway VOIP WIFI Adsl Empreses Audiocodes Grup Telecon Barcelona Thu, 27 Mar 2014 11:44:51 +0000 TS 268 at http://hostmaster.ts-telecon.es Auriculars Plantronics CS540 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/auriculars-plantronics-cs540 <p>Amb un nou disseny millorat i un rendiment optimitzat, el model <strong>d&#39;auriculars Plantronics CS540 </strong>li permet una configuraci&oacute; r&agrave;pida i un so d&#39;alta qualitat &eacute;s perfecte per a ambients sorollosos i per a empleats que es desplacin per l&#39;oficina.</p> <p><strong>Gesti&oacute; de trucades c&ograve;moda i de qualitat</strong></p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Auriculares-Plantronics-CS540.jpg" alt="Auriculars Plantronics CS540" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Auriculares-Plantronics-CS540-detalles.jpg" alt="Auriculars Plantronics CS540 detall accessoris" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Auriculares-Plantronics-CS540-Telefono.jpg" alt="Auriculars Plantronics CS540 con telèfon" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/auriculars-plantronics-cs540" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Auriculars Plantronics Barcelona Thu, 27 Mar 2014 09:12:43 +0000 TS 264 at http://hostmaster.ts-telecon.es