Instalaciones http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/65/all ca Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Samsung http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung <p>Des de Daratel - Telecon Sistemas oferim un expert servei t&egrave;cnic i reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Samsung, entre els sistemes que reparem estan les centraletes Samsung anal&ograve;giques, RDSI o IP. Aix&iacute; com els elements espec&iacute;fics dels sistemes de telefonia Samsung com Plaques, targetes, tel&egrave;fons, terminals i connectivitat.</p> <p><img alt="centraletes telefòniques samsung servei tècnic" src="/sites/default/files/centralitas-telefonicas-samsung-logo.png" style="width: 300px; height: 120px;" /></p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Call Center WIFI Empreses Samsung Barcelona Fri, 21 Sep 2018 15:04:18 +0000 TS 473 at http://hostmaster.ts-telecon.es Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner també el 2016 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016 <p><img alt="Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner" src="/sites/default/files/noticias/Alcatel-Enterprise-Expert-Business-Partner-Telecon-Sistemas-90.png" style="width: 90px; height: 85px;" /></p> <p>Aquest 2016 a <strong>Telecon Sistemas</strong> hem tornat a renovar la certificaci&oacute; oficial com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Enterprise Expert Business Partner</strong>.</p> <p>Aquesta certificaci&oacute; oficial de Alcatel-Lucent certifica el m&agrave;xim nivell de preparaci&oacute; t&egrave;cnica i a nivell d&#39;an&agrave;lisi de les solucions i equips de l&#39;empresa Alcatel-Lucent.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Fri, 12 Feb 2016 11:20:11 +0000 TS 459 at http://hostmaster.ts-telecon.es Els 10 punts clau en el trasllat d'una central de telefonia http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/els-10-punts-clau-trasllat-duna-central-telefonia <p>Realitzar el trasllat de la telefonia d&#39;una empresa no &eacute;s un projecte menor que s&#39;hagi de menysprear, ja que les conseq&uuml;&egrave;ncies de qualsevol error en el c&agrave;lcul i planificaci&oacute; del projecte de trasllat pot resultar en un problema de dies de resoluci&oacute;, deixant una empresa sense comunicacions (tel&egrave;fon, internet, etc.).</p> <p><img alt="Imatge de transport per al trasllat de centrals telefòniques" src="/sites/default/files/traslado-centrales-telefonicas.jpg" style="width: 500px; height: 209px;" /></p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/els-10-punts-clau-trasllat-duna-central-telefonia" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Centraletes Telefons Tue, 03 Nov 2015 09:45:45 +0000 TS 451 at http://hostmaster.ts-telecon.es Instal·lació d'un desdoblador de veu i dades a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-dun-desdoblador-veu-i-dades-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Instal·lació d&#039;un desdoblador de veu i dades </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Necessiten habilitar un nou punt de veu i dades per a un nou usuari </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa industrial de Barcelona es posa en contacte amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemes per reportar la necessitat d&#39;ampliar la xarxa amb un nou punt de veu i dades per a un nou usuari.</p> <p>Segons informa el client, la instal&middot;laci&oacute; del cablejat est&agrave; parcialment realitzada.</p> <p>El t&egrave;cnic de Telecon Sistemes, es despla&ccedil;a a les oficines del client i comprova el que s&#39;ha comentat via telef&ograve;nica. Segons sembla la instal&middot;laci&oacute; ser&agrave; senzilla, i ser&agrave; nom&eacute;s cal:</p> <ul> <li> Preparar el cablejat ja existent per connectar una roseta RJ45 categoria 6.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; d&#39;un Desdoblador de xarxa i dades.</li> </ul> <p>Un cop realitzada la instal&middot;laci&oacute; es realitzen proves per confirmar que tant el punt de dades com el de veu funcionen correctament. El PC i tel&egrave;fon del nou usuari queden connectats.</p> <p>M&eacute;s informaci&oacute; sobre <a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-xarxes-barcelona-informatica-veu-i-dades">instal&middot;laci&oacute; de xarxes</a>.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Punt de veu i dades habilitat i preparat per al seu ús </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de desdoblador de veu i dades" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/desdoblador-voz-datos.jpg?1422620362" /> </div> </div> </div> Cablejat Estructurat Instal·lacions Barcelona Mon, 04 May 2015 09:23:51 +0000 TS 433 at http://hostmaster.ts-telecon.es Projecte d'Instal·lació de cablejat estructurat a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/projecte-dinstal%C2%B7lacio-cablejat-estructurat-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Instal·lació de cablejat estructurat </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació de cablejat estructurat per ampliar el nombre de punts d&#039;accés </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa de Barcelona dedicada a la fabricaci&oacute; de productes qu&iacute;mics, contacta amb Telecon Sistemas per sol&middot;licitar un pressupost sobre la instal&middot;laci&oacute; de cablejat estructurat, en concret es tracten de 7 nous punts de xarxa a les seves oficines per a noves incorporacions i equips.</p> <p>En aquest projecte el client nom&eacute;s necessita la instal&middot;laci&oacute; del cablejat estructurat per a l&#39;apartat de dades.</p> <p>El nostre departament comercial us demana totes les dades i detalls necessaris per a valorar la instal&middot;laci&oacute;. Se li presenta un pressupost al client que va ser aprovat r&agrave;pidament. A partir d&#39;aquest moment, es concreta el dia de la intervenci&oacute;.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a a l&#39;empresa del client on inspecciona la instal&middot;laci&oacute; actual i avalua la millor manera de passar el cablejat des de la sala on es troba el rack i els equips telef&ograve;nic i inform&agrave;tics.</p> <p>Es van realitzar diverses tasques dins de la instal&middot;laci&oacute;:</p> <ul> <li> Es fan passar als 7 cables de categoria 6 al departament indicat a trav&eacute;s d&#39;uns conductes habilitats per a tal efecte.</li> <li> Un cop al departament indicat, s&#39;instal&middot;len regletes per conduir els cables a cada ubicaci&oacute; i es connecten als caixetins.</li> <li> Es connecten els cables a la sala del rack.</li> <li> Un cop instal&middot;lats tots els cables, es realitzen proves per certificar la bona connectivitat.</li> </ul> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-cablejat-estructurat-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre la instalacion de cablejat estructurat a Barcelona.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 6 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Cablejat instal·lat i punts de xarxa funcionant. </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge d&#039;instal·lació de cablejat estructurat" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/instalacion-cableado-estructurado.jpg?1424951984" /> </div> </div> </div> Cablejat Estructurat Instal·lacions Xarxes Barcelona Mon, 23 Mar 2015 09:05:37 +0000 TS 423 at http://hostmaster.ts-telecon.es Venda i instal·lació de centraleta Alcatel OXO a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-centraleta-alcatel-oxo-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Comprar centraleta per a noves oficines d&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Buffet d&#39;advocats amb oficines a Barcelona es posa en contacte amb Telecon Sistemes causa que necessiten comprar una centraleta per als seus nous despatxos.</p> <p>El client comenta amb el nostre departament comercial la forma de treball i necessitats que tindran pel que fa a telefonia. A les noves oficines hi ha una infraestructura pr&egrave;via de manera que nom&eacute;s caldr&agrave; contemplar la venda, connexi&oacute; i configuraci&oacute; de la centraleta.</p> <p>En base a les converses mantingudes es prepara una oferta que contempla la venda d&#39;una centraleta Alcatel OXO amb suficients extensions per a tots els despatxos i funcionalitats requerides pel client com per exemple el contestador.</p> <p>S&#39;acompanya la venda de la centraleta telef&ograve;nica amb un contracte de manteniment Inoffice que els permet disposar d&#39;assist&egrave;ncia t&egrave;cnica durant l&#39;horari laboral, incloent-hi el suport telef&ograve;nic, despla&ccedil;aments i substituci&oacute; de peces.</p> <p>El client accepta la proposta i s&#39;estableix un dia per a la instal&middot;laci&oacute; de la central previ a la data de trasllat del personal als seus respectius despatxos.</p> <p>Es desplacen els nostres t&egrave;cnics per instal&middot;lar la centraleta Alcatel OXO i es connecta a la xarxa del despatx. Es configura en base a les necessitats del client i es realitzen proves per confirmar que tot funciona correctament.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta instal·lada, configurada i funcionant correctament. </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge frontal d&#039;una centraleta Alcatel OXO" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-oxo-frontal_3.jpg?1425989141" /> </div> </div> </div> Venda Instal·lacions Centraletes Alcatel Barcelona Mon, 16 Mar 2015 09:31:37 +0000 TS 422 at http://hostmaster.ts-telecon.es Alcatel Temporis IP150 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-temporis-ip150 <p>El <strong>Alcatel Temporis IP150</strong> &eacute;s un tel&egrave;fon compacte i complet que suporta el protocol SIP de VoIP.</p> <p>Disposa d&#39;interessants caracter&iacute;stiques per complir les diverses necessitats la seva empresa:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-temporis-ip-150.jpg" alt="Imagen de teléfono Alcatel Temporis IP150" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-temporis-ip150" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Instal·lacions Telefons Sobretaula IP VOIP Alcatel Mon, 02 Mar 2015 08:33:39 +0000 TS 414 at http://hostmaster.ts-telecon.es Comunicacions Unificades: Videoporters controlats des de telefonia http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/comunicacions-unificades-videoporters-controlats-des-telefonia <p>La integraci&oacute; de les comunicacions unificades constantment avan&ccedil;a oferint noves i millors funcionalitats tant per a un entorn empresarial com dom&egrave;stic.</p> <p>&Eacute;s el cas de la integraci&oacute; de la telefonia i els ordinadors amb els videoporters. El que fa uns anys eren sistemes independents, han anat evolucionant integrant progressivament entre ells.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/comunicacions-unificades-videoporters-controlats-des-telefonia" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Instal·lacions Centraletes Porters automàtics VOIP Empreses Mon, 02 Mar 2015 08:27:53 +0000 TS 413 at http://hostmaster.ts-telecon.es Instal·lació videoporters Helios IP amb connexió a centraleta Alcatel OXO http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-videoporters-helios-ip-amb-connexio-centraleta-alcatel-oxo <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/01 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Videoporters Helios IP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Assegurar el control d&#039;accés a l&#039;edifici mitjançant videoporters </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa amb seu a Barcelona, ​​contacta amb Telecon Sistemas buscant una soluci&oacute; de videoporters per a un edifici noble que requereix control d&#39;acc&eacute;s a les diferents &agrave;rees de la finca.</p> <p>Es parla detall amb el client i s&#39;estableix un primer dia per examinar l&#39;edifici, les instal&middot;lacions i el cablejat.</p> <p>L&#39;edifici consta de diversos departaments, espais enjardinats, murs i portes d&#39;acc&eacute;s i disposa d&#39;una certa infraestructura de xarxa ja muntada.</p> <p>En base a la primera visita i les converses mantingudes amb el client, es realitza una proposta de projecte que &eacute;s acceptada pel client.</p> <p>L&#39;objectiu del projecte &eacute;s el d&#39;unificar les comunicacions i aprofitar les infraestructures actuals minimitzant la inversi&oacute; en nou cablejat i aprofitant els avantatges que ofereixen les comunicacions unificades.</p> <p>A m&eacute;s es plantegen determinats canvis, que inclouen:</p> <ul> <li> Incorporaci&oacute; d&#39;un nou armari rack de cablejat a la sala d&#39;inform&agrave;tica, molt m&eacute;s petit que l&#39;anterior. S&#39;aprofita la intervenci&oacute; per reordenar el cablejat existent.</li> <li> Substituci&oacute; d&#39;antics dispositius per uns m&eacute;s moderns que aconsegueixen un millor aprofitament de l&#39;espai i redueixen el consum el&egrave;ctric en m&eacute;s d&#39;un 60%.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; d&#39;infraestructura WiFi.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; d&#39;una central telef&ograve;nica Alcatel OmniPCX Office amb tecnologia mixta IP-Digital. Aquest equip es va integrar amb la LAN, permetent tant la connexi&oacute; de noves extensions com la connexi&oacute; dels videoporters Helios IP.</li> <li> Gr&agrave;cies a aquesta infraestructura, es podran controlar dues portes exteriors i una interior de diverses maneres.</li> </ul> <p>Es podr&agrave; visualitzar la imatge del visitant, escoltar la seva veu i donar acc&eacute;s des de:</p> <ul> <li> Qualsevol PC de l&#39;empresa.</li> <li> Tots els Smartphone (iPhone o Android) configurats i connectats mitjan&ccedil;ant la xarxa WiFi de l&#39;empresa.</li> <li> Des del tel&egrave;fon Alcatel 8082 de l&#39;operador principal de l&#39;edifici, que permet la visualitzaci&oacute; d&#39;imatge.</li> </ul> <p>A m&eacute;s, per oferir el servei de control des de qualsevol punt de l&#39;edifici, s&#39;activa una llista de terminals telef&ograve;nics convencionals per controlar l&#39;acc&eacute;s dels videoporters en mode nom&eacute;s &agrave;udio.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 setmana </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Videoporters instal·lats i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de videoporters Helios IP" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Videoporteros-Helios-IP-.jpg?1424778722" /> </div> </div> </div> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Instal·lacions Centraletes IP Porters automàtics WIFI Alcatel Barcelona Wed, 25 Feb 2015 11:23:49 +0000 TS 410 at http://hostmaster.ts-telecon.es Instal·lació de Centraleta Alcatel OXO a Blanes http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-centraleta-alcatel-oxo-blanes <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2010/08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Blanes (Girona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació d&#039;una centraleta telefònica Alcatel OXO i telèfons Alcatel IP Touch 4018 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Col&middot;legi situat a Blanes (Girona) es posa en contacte amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemas causa que necessiten posar en marxa la instal&middot;laci&oacute; d&#39;una centraleta telef&ograve;nica Alcatel OXO i connectar i configurar diversos tel&egrave;fons Alcatel IP Touch 4018.</p> <p>Un cop comentats tots els detalls, s&#39;estableix una data per al projecte. Un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a a l&#39;escola per completar la instal&middot;laci&oacute;. Es realitzen diversos passos:</p> <ul> <li> Revisi&oacute; de la instal&middot;laci&oacute; pr&egrave;via i del cablejat.</li> <li> Connexi&oacute; dels cables en el panell.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; dels tel&egrave;fons Alcatel IP Touch 4018.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; de la centraleta Alcatel i programaci&oacute; de les configuracions espec&iacute;fiques d&#39;extensions a la centraleta d&#39;acord a les necessitats del client.</li> <li> Formaci&oacute; als usuaris tant sobre l&#39;&uacute;s dels tel&egrave;fons com el funcionament general de la centraleta, trucada exterior, b&uacute;sties de veu, etc.</li> </ul> <p>Finalment es realitzen proves per confirmar que el proc&eacute;s i configuracions realitzades funcionen correctament.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-centraletes-telefoniques-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre instal&middot;laci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques.</a></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4018">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el tel&egrave;fon Alcatel IP Touch 4018.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta i telèfons IP instal·lats i configurats </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Alcatel OXO" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-oxo-frontal_2.jpg?1424334811" /> </div> <div class="field-item even"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de telèfon Alcatel IP Touch 4018" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/telefono-alcatel-IP-touch-4018.jpg?1424338209" /> </div> </div> </div> Instal·lacions Centraletes Alcatel Fri, 20 Feb 2015 09:33:02 +0000 TS 405 at http://hostmaster.ts-telecon.es Venda i Instal·lació de telèfons Alcatel IP Touch 4018 a Blanes http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-telefons-alcatel-ip-touch-4018-blanes <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2010/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Blanes (Girona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Alcatel IP Touch 4018 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació i programació de 3 telèfons Alcatel IP Touch 4018 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Col&middot;legi situat a la poblaci&oacute; de Blanes (Girona) sol&middot;licita al departament t&egrave;cnic de Telecon Sistemas la venda i instal&middot;laci&oacute; de 3 tel&egrave;fons IP del model Alcatel IP Touch 4018.</p> <p>El client ja disposa d&#39;altres unitats d&#39;aquest model per&ograve; necessita m&eacute;s per ampliaci&oacute; de personal. Se&#39;ls facilita un pressupost de venda i un cop aprovat, un del nostre t&egrave;cnics es despla&ccedil;a in situ per a procedir a la instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>S&#39;instal&middot;len els tres tel&egrave;fons en les ubicacions sol&middot;licitades i es realitza la programaci&oacute; pertinent dels tel&egrave;fons i les extensions en la centraleta Alcatel d&#39;acord a les peticions del client.</p> <p>En darrer lloc, es realitzen les proves necess&agrave;ries per confirmar el correcte funcionament dels tres tel&egrave;fons i s&#39;explica als usuaris dels mateixos el seu funcionament i opcions: agenda, repetici&oacute; de trucada, acc&eacute;s a la b&uacute;stia, tecles programables, etc.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4018">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre tel&egrave;fons Alcatel IP Touch 4018.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Telèfons instal·lats i configurats </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge frontal de telèfon Alcatel IP Touch 4018" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/telefono-alcatel-IP-touch-4018_0.jpg?1424338810" /> </div> </div> </div> Venda Instal·lacions Telefons IP Alcatel Fri, 20 Feb 2015 09:15:57 +0000 TS 404 at http://hostmaster.ts-telecon.es Venda i Instal·lació de telèfons sense fil Siemens Gigaset a Girona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-telefons-sense-fil-siemens-gigaset-girona-0 <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2009/12 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Girona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Telèfons sense fil DECT Siemens Gigaset SL37 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació de 4 telèfons sense fil DECT Siemens Gigaset SL37 i configuració de la centraleta amb les respectives llicències </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la venda d&#39;accessoris amb seu a Girona, contacta amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemas degut a que necessiten instal&middot;lar uns tel&egrave;fons sense fil a les seves oficines.</p> <p>En base a la centraleta que tenen i les necesiades dels usuaris, nostre comercial li recomana el model Siemens Gigaset SL37.</p> <p>Inicialment s&oacute;n necessaris a 4 tel&egrave;fons, per&ograve; hi ha previsi&oacute; d&#39;ampliar el nombre en un futur. Per aquest motiu s&#39;opta per adquirir un pack de 10 llic&egrave;ncies que s&oacute;n necess&agrave;ries m&eacute;s dels tel&egrave;fons.</p> <p>Un cop aprovat el pressupost de venda dels tel&egrave;fons Siemens, es procedeix a l&#39;enviament dels terminals a l&#39;empresa. Quan aquests s&oacute;n rebuts el client avisa al nostre departament t&egrave;cnic.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics, configura la centraleta de forma remota amb les noves llic&egrave;ncies i d&oacute;na instruccions al client sobre com procedir amb els terminals.</p> <p>Finalment, es realitzen proves per confirmar que tots els tel&egrave;fons funcionen correctament.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/venda-telefon-sense-fil-dect-alcatel-panasonic-siemens">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre els tel&egrave;fons sense fil Siemens</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Telèfons Siemens instal·lats i centraleta configurada amb nous terminals </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de telèfon sense fil Siemens Gigaset SL37 amb supletori" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/telefono-inalambrico-siemens-gigaset-sl-37-supletorio.jpg?1424251868" /> </div> </div> </div> Venda Instal·lacions Telefons Sense fil Siemens Fri, 20 Feb 2015 09:06:24 +0000 TS 403 at http://hostmaster.ts-telecon.es Instal·lació centraleta Alcatel OXO a Girona. http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-centraleta-alcatel-oxo-girona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Girona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació i configuració d&#039;una centraleta Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Despatx d&#39;advocats amb oficines a Girona, contacta amb el servei t&egrave;cnic d&#39;Telecon Sistemes per sol&middot;licitar una instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; d&#39;una nova centraleta Alcatel OXO i el <a href="/ca/trasllat-centraletes-telefoniques-barcelona-espanya">trasllat de l&iacute;nies</a> a una nova ubicaci&oacute; on aquesta es troba.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic els demana totes les dades necess&agrave;ries i explica al client la cronologia i els passos a seguir per dur a terme la instal&middot;laci&oacute; i trasllat.</p> <p>La instal&middot;laci&oacute; de la centraleta es dur&agrave; a terme en dues intervencions:</p> <p>1- En la primera, el nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;ar&agrave; a la ubicaci&oacute; actual de les oficines per a procedir a l&#39;anul&middot;laci&oacute; de la centraleta actual Panasonic.</p> <p>2- En una segona intervenci&oacute;, es realitzaran diversos passos:</p> <ul> <li> Instal&middot;laci&oacute; de la centraleta telef&ograve;nica Alcatel en la nova localitzaci&oacute; de les oficines.</li> <li> Integraci&oacute; de l&iacute;nies i extensions.</li> <li> Programaci&oacute; de la centraleta per funcionar amb dues empreses.</li> <li> Formaci&oacute;. S&#39;explica als usuaris el funcionament de tel&egrave;fons i centraleta amb les configuracions actuals.</li> </ul> <p>Finalment es realitzen diverses proves per confirmar que les trucades s&#39;emeten i es reben correctament d&#39;acord a les necessitats del client.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-centraletes-telefoniques-barcelona">Premi aqu&iacute; per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei d&#39;instal&middot;laci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 6 hores (en dues intervencions) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel instal·lada, configurada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Alcatel OXO" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-oxo-frontal_0.jpg?1423825376" /> </div> </div> </div> Manteniment Programació Instal·lacions Centraletes Alcatel Tue, 17 Feb 2015 09:00:20 +0000 TS 390 at http://hostmaster.ts-telecon.es Telecon Sistemas ofereix la promoció Alcatel TRANSFORM i CONNECT IP+ http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-ofereix-promocio-alcatel-transform-i-connect-ip <p><img alt="Imatge de Logo Alcatel Business Partner de Telecon Sistemas" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p><strong>Telecon Sistemas</strong><strong> </strong>ofereix les promocions Alcatel Transform i Alcatel Connect IP +, amb descomptes per a les renovacions dels seus sistemes de telefonia antics i projectes de connexi&oacute; de la seva centraleta Alcatel OXO a IP.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-ofereix-promocio-alcatel-transform-i-connect-ip" target="_blank">llegeix més</a></p> Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Alcatel Tue, 10 Feb 2015 11:57:55 +0000 TS 387 at http://hostmaster.ts-telecon.es Instal·lació de cablejat telefònic a Sant Andreu de la Barca http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-cablejat-telefonic-sant-andreu-barca <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Instal·lació de cablejat telefònic </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Substitució de cablejat danyat durant un incendi </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada al sector de l&#39;automoci&oacute; contacta amb l&#39;equip t&egrave;cnic de Telecon Sistemas sol&middot;licitant pressupost per a la instal&middot;laci&oacute; d&#39;un nou cablejat telef&ograve;nic a causa de que l&#39;actual est&agrave; danyat per un incendi que es va produir a les seves instal&middot;lacions.</p> <p>Els nostres t&egrave;cnics comenten els detalls amb el client i es desplacen a l&#39;empresa per determinar el dany causat a la instal&middot;laci&oacute; de cablejat i el material que ser&agrave; necessari substituir.</p> <p>Posteriorment a la visita del nostre servei t&egrave;cnic, s&#39;envia un pressupost al client amb les hores i el material requerit. Un cop acceptat, s&#39;estableix el dia de la intervenci&oacute;.</p> <p>Els nostres t&egrave;cnics es desplacen novament a l&#39;empresa i revisen el cablejat danyat. Tal i com es va acordar, la instal&middot;laci&oacute; del cablejat telef&ograve;nic ser&agrave; substitu&iuml;t per una m&agrave;nega de 50 parells i repartidors de 100 parells que substituiran les antigues m&agrave;negues de 50 i 25 parells danyades pel foc.</p> <p>Finalitzada la instal&middot;laci&oacute; del nou cablejat, es realitzen les proves pertinents per confirmar que tota la nova instal&middot;laci&oacute; de cablejat telef&ograve;nic i els equips de comunicacions que treballen amb la xarxa funcionen correctament.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-cablejat-estructurat-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre la instal&middot;laci&oacute; de cablejat estructurat.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 7 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Cablejat substituït i funcionalitat restablerta </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de mànega de parells de cablejat" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/cableado-telefonico-maguera-pares.jpg?1422532586" /> </div> </div> </div> Cablejat Estructurat Instal·lacions Wed, 04 Feb 2015 09:27:40 +0000 TS 379 at http://hostmaster.ts-telecon.es