Mantenimiento http://www.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/64/all ca Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Samsung http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung <p>Des de Daratel - Telecon Sistemas oferim un expert servei t&egrave;cnic i reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Samsung, entre els sistemes que reparem estan les centraletes Samsung anal&ograve;giques, RDSI o IP. Aix&iacute; com els elements espec&iacute;fics dels sistemes de telefonia Samsung com Plaques, targetes, tel&egrave;fons, terminals i connectivitat.</p> <p><img alt="centraletes telefòniques samsung servei tècnic" src="/sites/default/files/centralitas-telefonicas-samsung-logo.png" style="width: 300px; height: 120px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Call Center WIFI Empreses Samsung Barcelona Fri, 21 Sep 2018 15:04:18 +0000 TS 473 at http://www.ts-telecon.es Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner també el 2016 http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016 <p><img alt="Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner" src="/sites/default/files/noticias/Alcatel-Enterprise-Expert-Business-Partner-Telecon-Sistemas-90.png" style="width: 90px; height: 85px;" /></p> <p>Aquest 2016 a <strong>Telecon Sistemas</strong> hem tornat a renovar la certificaci&oacute; oficial com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Enterprise Expert Business Partner</strong>.</p> <p>Aquesta certificaci&oacute; oficial de Alcatel-Lucent certifica el m&agrave;xim nivell de preparaci&oacute; t&egrave;cnica i a nivell d&#39;an&agrave;lisi de les solucions i equips de l&#39;empresa Alcatel-Lucent.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Fri, 12 Feb 2016 11:20:11 +0000 TS 459 at http://www.ts-telecon.es Esquema del trasllat de la telefonia d'una empresa http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/esquema-trasllat-telefonia-duna-empresa <p>Des de <strong>TS-Telecon Sistemas</strong> presentem un interessant esquema amb els detalls del proc&eacute;s de <a href="http://www.ts-telecon.es/ca/trasllat-centraletes-telefoniques-barcelona-espanya">trasllat de la centraleta telef&ograve;nica</a> i els equips de telefonia (servidors, xarxa i terminals) a una nova ubicaci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/esquema-trasllat-telefonia-duna-empresa" target="_blank">llegeix més</a></p> Manteniment Centraletes Telefons Empreses Tue, 03 Nov 2015 10:18:14 +0000 TS 452 at http://www.ts-telecon.es Els 10 punts clau en el trasllat d'una central de telefonia http://www.ts-telecon.es/ca/blog/els-10-punts-clau-trasllat-duna-central-telefonia <p>Realitzar el trasllat de la telefonia d&#39;una empresa no &eacute;s un projecte menor que s&#39;hagi de menysprear, ja que les conseq&uuml;&egrave;ncies de qualsevol error en el c&agrave;lcul i planificaci&oacute; del projecte de trasllat pot resultar en un problema de dies de resoluci&oacute;, deixant una empresa sense comunicacions (tel&egrave;fon, internet, etc.).</p> <p><img alt="Imatge de transport per al trasllat de centrals telefòniques" src="/sites/default/files/traslado-centrales-telefonicas.jpg" style="width: 500px; height: 209px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/els-10-punts-clau-trasllat-duna-central-telefonia" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Centraletes Telefons Tue, 03 Nov 2015 09:45:45 +0000 TS 451 at http://www.ts-telecon.es Lloguer de centraleta telefònica a Cornellà del Llobregat http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/lloguer-centraleta-telefonica-cornella-del-llobregat <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2008/02 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Cornellà del Llobregat (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centralita Telefònica PBX </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Llogar una centraleta per gestionar la telefonia de l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa especialitzada en fabricaci&oacute; de components industrials amb oficines i f&agrave;brica ubicades a Cornell&agrave; del Llobregat (Barcelona) contacta amb el departament comercial de Telecon Sistemas per sol&middot;licitar informaci&oacute; sobre centraletes telef&ograve;niques, els seus preus, manteniments, etc.</p> <p>El nostre comercial conversa amb el client per tal d&#39;obtenir tota la informaci&oacute; necess&agrave;ria per poder assessorar-lo adequadament d&#39;acord a les seves necessitats.</p> <p>Dins de les diverses opcions de les que disposa el client per adquirir una centraleta: r&egrave;nting, compra i lloguer, aquest es mostra m&eacute;s interessat per l&#39;opci&oacute; de lloguer.</p> <p>En base a aquesta conversa, se li fa una oferta al client en la qual s&#39;inclou en concepte de lloguer trimestral una centraleta telef&ograve;nica i 8 tel&egrave;fons que permetran cobrir totes les seves necessitats inicials. En un futur, si fos necessari podrien ampliar el nombre de terminals o les funcions de la centraleta per adequar-se a la nova situaci&oacute;</p> <p>S&#39;estableix un dia per a la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; de la mateixa a l&#39;empresa del client per part dels t&egrave;cnics de Telecon. Es connecta la centraleta a l&#39;actual infraestructura de l&#39;empresa i es realitzen proves amb els nous tel&egrave;fons per confirmar que tot est&agrave; correcte.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 4 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta telefònica instal·lada en règim de lloguer </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta telefònica" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-Alcatel-4200_0.jpg?1426163305" /> </div> </div> </div> Manteniment Lloguer Centraletes Fri, 13 Mar 2015 09:45:59 +0000 TS 420 at http://www.ts-telecon.es Manteniment centraleta Alcatel OmniPCX Office a Lloret de Mar http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/manteniment-centraleta-alcatel-omnipcx-office-lloret-mar <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2007/04 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Lloret de Mar (Girona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OmniPCX Office Advanced </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> El client necessita suport tècnic per al manteniment de la seva central telefònica </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Hotel de Lloret de Mar contacta amb Telecon Sistemas per a sol&middot;licitar informaci&oacute; sobre contractes de manteniments de centraletes, ja que necessiten un servei t&egrave;cnic que atengui les incid&egrave;ncies de la seva instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p>El nostre departament comercial assessora el client i li explica les diverses modalitats de contracte de manteniment que Telecon Sistemas disposa i les carater&iacute;stiques de cadascuna.</p> <p>El client opta per un contracte Inoffice que li permet rebre assit&egrave;ncia t&egrave;cnica 5 dies per setmana, 8 hores al dia. Inclou despla&ccedil;aments i substituci&oacute; de peces avariades.</p> <p>Pr&egrave;viament a la signatura del contracte es realitza una visita a les instal&middot;lacions del client per valorar l&#39;estat de la centraleta telef&ograve;nica, els tel&egrave;fons, cablejat, etc. En cas necessari, els nostres t&egrave;cnics poden plantejar possibles millores en la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p>En aquest cas concret, es va optar per realitzar una s&egrave;rie d&#39;ampliacions i millores en la centraleta. A partir d&#39;aquest moment el client va quedar cobert pel contracte de manteniment Inoffice de Telecon Sistemas.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/manteniment-centraleta-telefonica-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei de manteniment de centraletes.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 día </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Instal·lació telefònica actualitzada i contracte de manteniment en curs </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de Centraleta Alcatel OmniPCX Office Advanced" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-omnipcx-office.jpg?1424345581" /> </div> </div> </div> Manteniment Centraletes Alcatel Fri, 20 Feb 2015 08:35:31 +0000 TS 400 at http://www.ts-telecon.es Programació i Manteniment de Centraleta Alcatel 4200 a Olot http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/programacio-i-manteniment-centraleta-alcatel-4200-olot <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2009/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Olot (Girona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel 4200 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Programació de la centraleta per permetre trucades externes des del telèfon sense fil de guàrdia </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Resid&egrave;ncia situada a Olot (Girona) contacta amb departament t&egrave;cnic de Telecon Sistemas per a sol&middot;licitar uns canvis en la programaci&oacute; de la seva centraleta Alcatel 4200.</p> <p>Concretament el que el client necessita &eacute;s que un dels tel&egrave;fons sense fil que s&#39;utilitza per a un torn de gu&agrave;rdia pugui realitzar trucades externes.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic informa al client que &eacute;s possible realitzar-lo de forma remota. Per dur a terme es connecta a la centraleta Alcatel 4200 i es configura el tel&egrave;fon sense fil per situar-lo dins del que s&#39;anomena grup de nit on s&#39;inclouen una s&egrave;rie de configuracions diferents a la programaci&oacute; de dia.</p> <p>En aquest cas, permetr&agrave; que el tel&egrave;fons sense fil puguin realitzar trucades externes durant els per&iacute;odes que duri el torn de gu&agrave;rdia.</p> <p>Un cop realitzada la configuraci&oacute; es realitzen proves per confirmar que aquesta &eacute;s correcta.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/manteniment-centraleta-telefonica-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei de manteniment de centraletes telef&ograve;niques Alcatel.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta configurada per permetre trucades externes des de telèfon sense fil de guàrdia </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge centraleta Alcatel 4200" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-Alcatel-4200.jpg?1424174033" /> </div> </div> </div> Manteniment Programació Centraletes Alcatel Wed, 18 Feb 2015 08:52:40 +0000 TS 393 at http://www.ts-telecon.es Instal·lació centraleta Alcatel OXO a Girona. http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-centraleta-alcatel-oxo-girona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Girona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació i configuració d&#039;una centraleta Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Despatx d&#39;advocats amb oficines a Girona, contacta amb el servei t&egrave;cnic d&#39;Telecon Sistemes per sol&middot;licitar una instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; d&#39;una nova centraleta Alcatel OXO i el <a href="/ca/trasllat-centraletes-telefoniques-barcelona-espanya">trasllat de l&iacute;nies</a> a una nova ubicaci&oacute; on aquesta es troba.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic els demana totes les dades necess&agrave;ries i explica al client la cronologia i els passos a seguir per dur a terme la instal&middot;laci&oacute; i trasllat.</p> <p>La instal&middot;laci&oacute; de la centraleta es dur&agrave; a terme en dues intervencions:</p> <p>1- En la primera, el nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;ar&agrave; a la ubicaci&oacute; actual de les oficines per a procedir a l&#39;anul&middot;laci&oacute; de la centraleta actual Panasonic.</p> <p>2- En una segona intervenci&oacute;, es realitzaran diversos passos:</p> <ul> <li> Instal&middot;laci&oacute; de la centraleta telef&ograve;nica Alcatel en la nova localitzaci&oacute; de les oficines.</li> <li> Integraci&oacute; de l&iacute;nies i extensions.</li> <li> Programaci&oacute; de la centraleta per funcionar amb dues empreses.</li> <li> Formaci&oacute;. S&#39;explica als usuaris el funcionament de tel&egrave;fons i centraleta amb les configuracions actuals.</li> </ul> <p>Finalment es realitzen diverses proves per confirmar que les trucades s&#39;emeten i es reben correctament d&#39;acord a les necessitats del client.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-centraletes-telefoniques-barcelona">Premi aqu&iacute; per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei d&#39;instal&middot;laci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 6 hores (en dues intervencions) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel instal·lada, configurada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Alcatel OXO" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-oxo-frontal_0.jpg?1423825376" /> </div> </div> </div> Manteniment Programació Instal·lacions Centraletes Alcatel Tue, 17 Feb 2015 09:00:20 +0000 TS 390 at http://www.ts-telecon.es Telecon Sistemas ofereix la promoció Alcatel TRANSFORM i CONNECT IP+ http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-ofereix-promocio-alcatel-transform-i-connect-ip <p><img alt="Imatge de Logo Alcatel Business Partner de Telecon Sistemas" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p><strong>Telecon Sistemas</strong><strong> </strong>ofereix les promocions Alcatel Transform i Alcatel Connect IP +, amb descomptes per a les renovacions dels seus sistemes de telefonia antics i projectes de connexi&oacute; de la seva centraleta Alcatel OXO a IP.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-ofereix-promocio-alcatel-transform-i-connect-ip" target="_blank">llegeix més</a></p> Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Alcatel Tue, 10 Feb 2015 11:57:55 +0000 TS 387 at http://www.ts-telecon.es Avantatges de treballar amb un distribuïdor Alcatel Expert Business Partner http://www.ts-telecon.es/ca/blog/avantatges-treballar-amb-un-distribuidor-alcatel-expert-business-partner <p><img alt="Imatge Alcatel Expert Business Partner" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="line-height: 1.5em; width: 90px; height: 96px;" /></p> <p>Com a empresa que necessita un sistema de telefonia de qualitat ha de con&egrave;ixer els avantatges que obt&eacute; al treballar un distribu&iuml;dor oficial Alcatel que tingui la certificaci&oacute; <strong>Alcatel Expert Business Partner</strong>.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/avantatges-treballar-amb-un-distribuidor-alcatel-expert-business-partner" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Centraletes Empreses Alcatel Wed, 04 Feb 2015 08:02:23 +0000 TS 378 at http://www.ts-telecon.es Manteniment i ampliació d'instal·lació telefònica a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/manteniment-i-ampliacio-dinstal%C2%B7lacio-telefonica-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Manteniment i ampliació de l&#039;actual instal·lació telefònica </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Manteniment del cablejat i programació d&#039;una ampliació d&#039;extensions mòbils a la central </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Centre d&#39;integraci&oacute; laboral ubicat a Barcelona contacta amb Telecon Sistemas per a un servei de manteniment de la seva instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p>En concret, &eacute;s necessari realitzar un manteniment del cablejat de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica d&#39;unes noves oficines, la instal&middot;laci&oacute; de la seva central de telefonia Alcatel OXO en una nova ubicaci&oacute; i una ampliaci&oacute; de terminals (mitjan&ccedil;ant la instal&middot;laci&oacute; d&#39;un track per a m&ograve;bils) per configurar extensions amb mobilitat dins de l&#39;empresa.</p> <p>El track per a m&ograve;bils es sol realitzar amb l&#39;objectiu de reduir la despesa telef&ograve;nica, per&ograve; en no necessitar de cablejat fins a la seva ubicaci&oacute; tamb&eacute; &eacute;s una soluci&oacute; interessant en empreses i llocs on la instal&middot;laci&oacute; de cablejat pot resultar problem&agrave;tica.</p> <p>El nostre servei t&egrave;cnic es reuneix amb el client per obtenir el m&agrave;xim detall l&#39;estat de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica actual, aix&iacute; com de les millores i ampliacions que volen realitzar a la mateixa.</p> <p>Un cop acceptat el pressupost per part del client, els nostres t&egrave;cnics de Telecon Sistemes es desplacen a les oficines per executar les tasques de manteniment i programaci&oacute; acordades, entre les diferents accions que es realitzen tenim:</p> <ul> <li> Manteniment del cablejat existent en el nou local, substituci&oacute; dels cables que presenten algun tipus de deteriorament aix&iacute; com la revisi&oacute; i reparaci&oacute; dels connectors dels cables de xarxa.</li> <li> Connexi&oacute; del cablejat a la central Alcatel OXO de la qual disposen aquestes oficines i configuraci&oacute; de la mateixa.</li> <li> Ampliaci&oacute; de la central telef&ograve;nica mitjan&ccedil;ant la instal&middot;laci&oacute; de tracks per a m&ograve;bils en diversos punts. Aquest tipus d&#39;instal&middot;laci&oacute; permet disposar d&#39;un tel&egrave;fon m&ograve;bil com si fos un de fix associat a una extensi&oacute; de la central de tel&egrave;fons.</li> <li> Programaci&oacute; de la central Alcatel OXO per afegir les noves extensions i terminals m&ograve;bils.</li> </ul> <p>Finalment els nostres t&egrave;cnics realitzen tot tipus de proves per confirmar el correcte funcionament de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/reparacio-i-manteniment-xarxes-cablejat-estructurat">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre la reparaci&oacute; i el manteniment de xarxes de cablejat estructurat.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 7 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Instal·lació telefònica i noves extensions mòbils funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge del manteniment d&#039;instal·lació telefònica" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/mantenimiento-instalacion-telefonica-centralita.jpg?1422523732" /> </div> </div> </div> Cablejat Estructurat Manteniment Programació Instal·lacions Xarxes Centraletes Telefons Sense fil Alcatel Barcelona Tue, 03 Feb 2015 17:01:26 +0000 TS 376 at http://www.ts-telecon.es Alcatel acredita Telecon Sistemas un altre any més com Alcatel Expert Business Partner http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/alcatel-acredita-telecon-sistemas-altre-any-alcatel-expert-business-partner <p><img alt="Imatge Alcatel Expert Business Partner" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p>L&#39;empresa Alcatel Lucent acredita un altre any m&eacute;s a Telecon Sistemas com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Expert Business Partner</strong>.</p> <p>La certificaci&oacute; Expert del programa Alcatel Business Partner, t&eacute; com a objectiu la m&agrave;xima preparaci&oacute; a nivell t&egrave;cnic i funcional dels productes i solucions que ofereix l&#39;empresa Alcatel.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/alcatel-acredita-telecon-sistemas-altre-any-alcatel-expert-business-partner" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Tue, 03 Feb 2015 09:36:38 +0000 TS 373 at http://www.ts-telecon.es Actualització CPU en centraleta Alcatel OXO a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/actualitzacio-cpu-centraleta-alcatel-oxo-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centralita Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Actualització de la CPU en centraleta OXO a l&#039;última versió </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa de viatges amb oficines a Barcelona, contacta amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemas per que necessita contractar un operador SIP per a la seva empresa i segons li han informat no &eacute;s possible amb la versi&oacute; actual de la seva centraleta Alcatel OXO.</p> <p>Des del servei t&egrave;cnic es confirma aquesta informaci&oacute; i s&#39;acorda passar al client un pressupost que inclogui la nova CPU aix&iacute; com un nou SAI que permeti mantenir el subministrament el&egrave;ctric suficient temps en cas de problemes el&egrave;ctrics.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;a a les oficines del client i inicia el proc&eacute;s d&#39;instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute;:</p> <ul> <li> Connexi&oacute; de la centraleta Alcatel OXO al nou SAI.</li> <li> C&ograve;pia de seguretat de la base de dades de l&#39;actual centraleta.</li> <li> Substituci&oacute; de l&#39;antiga CPU per la nova Power CPU.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; del programari necessari per al funcionament de la centraleta.</li> <li> Importaci&oacute; de l&#39;antiga base de dades sobre el nou sistema.</li> <li> Amb aquest proc&eacute;s el client ja disposa de l&#39;&uacute;ltima versi&oacute; de CPU en el seu centraleta Alcatel que a m&eacute;s de permetre treballar amb un operador SIP, s&#39;amplia el nombre i la gamma de terminals compatibles amb la centraleta i millora el rendiment general de la mateixa.</li> </ul> <p>Finalitzat el proc&eacute;s d&#39;actualitzaci&oacute; del sistema, es realitzen les proves pertinents per confirmar que la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica funciona correctament amb les mateixes funcionalitats i configuracions que tenien a la centraleta.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-centraletes-telefoniques-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre la instal&middot;laci&oacute; de centraletes Alcatel.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO actualitzada a l&#039;última versió Power CPU </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Alcatel OXO de projecte d&#039;actualització a Power CPU" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-oxo_0.jpg?1421412372" /> </div> </div> </div> Manteniment Venda Instal·lacions Centraletes Alcatel Barcelona Fri, 23 Jan 2015 10:41:44 +0000 TS 355 at http://www.ts-telecon.es Nou llançament d'Alcatel OpenTouch Suite per a PIMES i OmniPCX Office RCE10 http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/nou-llancament-dalcatel-opentouch-suite-pimes-i-omnipcx-office-rce10 <p><img alt="Imatge del logo de distribuidor d'Alcatel" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" /></p> <p>Alcatel-Lucent llan&ccedil;a durant aquest &uacute;ltim trimestre del 2014 una nova versi&oacute; de la <strong>Suite Open Touch per petites i mitjanes empreses </strong>al costat de l&#39;&uacute;ltima versi&oacute; de <strong>OmniPCX Office RCE R10. (OXO release 10)</strong></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/nou-llancament-dalcatel-opentouch-suite-pimes-i-omnipcx-office-rce10" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Manteniment Instal·lacions Centraletes Call Center Empreses Alcatel Grup Telecon Mon, 10 Nov 2014 09:18:21 +0000 TS 340 at http://www.ts-telecon.es Alcatel OXO (OmniPCX Office) release versió 10.0 http://www.ts-telecon.es/ca/alcatel-oxo-omnipcx-office-release-versio-100 <p>Alcatel-Lucent ha llan&ccedil;at una nova versi&oacute; de la centraleta Alcatel OXO (OmniPCX Office), la versi&oacute; &eacute;s la release 10.0 de la seva central telef&ograve;nica.</p> <p>En aquesta nova versi&oacute; s&#39;ofereixen de forma millorada dels productes <strong>Alcatel OpenTouch Suite </strong>per a PIMES (petites i mitjanes empreses) juntament amb l&#39;&uacute;ltima versi&oacute; de la <strong>OmniPCX Office RCE R10 </strong>(o el que &eacute;s el mateix la release 10.0 de la centraleta Alcatel OXO).</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/alcatel-oxo-omnipcx-office-release-versio-100" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Manteniment Instal·lacions Centraletes Call Center Empreses Alcatel Grup Telecon Fri, 07 Nov 2014 09:23:23 +0000 TS 339 at http://www.ts-telecon.es