Auditoria http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/63/all ca Empresa d'instal·lació d'antenes wifi a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/empresa-dinstal%C2%B7lacio-dantenes-wifi-barcelona <p>El servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemes realitza la instal&middot;laci&oacute; d&#39;antenes WIFI per millorar la cobertura i l&#39;abast de les xarxes wifi existents en la seva empresa, tot aix&ograve; sense necessitat d&#39;instal&middot;lar cap tipus de cablejat estructurat es tracta d&#39;una xarxa sense fils que funciona sense cables.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/empresa-dinstal%C2%B7lacio-dantenes-wifi-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Auditoria Instal·lacions Xarxes Router WIFI Adsl Empreses Barcelona Thu, 06 Mar 2014 09:30:04 +0000 TS 207 at http://hostmaster.ts-telecon.es Solució Nice Express Recording http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/solucio-nice-express-recording <p>Les petites i mitjanes empreses (PIMES) tenen similars necessitats de gravaci&oacute; de trucades que les grans empreses amb Call Center empresarials i gran quantitat d&#39;extensions telef&ograve;niques. Per&ograve; habitualment, han hagut de comprometre capacitat, opcions o qualitat en el sistema de gravaci&oacute; per obtenir una plataforma de gravaci&oacute; de trucades que es poguessin permetre.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/solucio-nice-express-recording" target="_blank">llegeix més</a></p> Auditoria Comunicacions Unificades Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Auriculars Call Center Gravació de trucades VOIP Empreses Nice Grup Telecon Barcelona Tue, 25 Feb 2014 11:19:10 +0000 TS 200 at http://hostmaster.ts-telecon.es Gravació de trucades a Barcelona. Gravar Converses Telefòniques http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/gravacio-trucades-barcelona-gravar-converses-telefoniques <h4> INTRODUCCI&Oacute; a la Gravaci&oacute; de trucades telef&ograve;niques TS Recorder</h4> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/gravacio-trucades-barcelona-gravar-converses-telefoniques" target="_blank">llegeix més</a></p> Auditoria Comunicacions Unificades Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Call Center Gravació de trucades VOIP Empreses Nice Grup Telecon Barcelona Mon, 17 Feb 2014 11:41:18 +0000 TS 185 at http://hostmaster.ts-telecon.es Com millorar la seguretat de la seva xarxa WIFI http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/com-millorar-seguretat-seva-xarxa-wifi <p>Cada vegada les xarxes WIFI s&oacute;n utilitzades amb m&eacute;s freq&uuml;&egrave;ncia i per un major nombre d&#39;equips electr&ograve;nics.</p> <p>Per reduir el risc que alg&uacute; sense autoritzaci&oacute; pugui connectar-se a la nostra xarxa, podem prendre una s&egrave;rie de mesures per millorar la seguretat de la nostra xarxa WIFI.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/com-millorar-seguretat-seva-xarxa-wifi" target="_blank">llegeix més</a></p> Auditoria Xarxes Router Sense fil IP WIFI Adsl Mon, 27 Jan 2014 23:00:00 +0000 TS 298 at http://hostmaster.ts-telecon.es Beneficis de les Centraletes Telefòniques http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/beneficis-les-centraletes-telefoniques <p>Els sistemes de PABX (PBX), tamb&eacute; coneguts com <strong>centraletes telef&ograve;niques</strong>, s&oacute;n &agrave;mpliament utilitzats avui en dia a les oficines, hotels, ind&uacute;stries diverses. A les empreses on hi ha la necessitat de comunicaci&oacute; a l&#39;oficina entre els departaments, les centraletes telef&ograve;niques PABX s&oacute;n necess&agrave;ries. Cap oficina moderna pot passar sense tenir una centraleta PABX.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/beneficis-les-centraletes-telefoniques" target="_blank">llegeix més</a></p> Auditoria Comunicacions Unificades Centraletes Telefons IP Call Center Gravació de trucades VOIP Grup Telecon Wed, 11 Dec 2013 18:15:24 +0000 TS 160 at http://hostmaster.ts-telecon.es