Gateway http://www.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/62/all%3Bentrades ca AudioCodes anuncia l'estratègia de software SBC http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/audiocodes-anuncia-lestrategia-software-sbc <p><img alt="Logo AudioCodes" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/AudioCodes-Logo-150.jpg" style="width: 150px; height: 50px;" /></p> <p><strong>AudioCodes</strong>, empresa l&iacute;der en productes i serveis relacionats amb la tecnologia de VoIP va anunciar la seva nova estrat&egrave;gia de software (SBC) Session Border Controller per al seu &uacute;s en entorns hosting, data centers aix&iacute; com en el n&uacute;vol.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/audiocodes-anuncia-lestrategia-software-sbc" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Gateway Call Center VOIP Empreses Audiocodes Sun, 03 Aug 2014 09:00:01 +0000 TS 316 at http://www.ts-telecon.es Audiocodes Mediant 850 MSBR. Router voip d' Audiocodes http://www.ts-telecon.es/ca/producte/audiocodes-mediant-850-msbr-router-voip-d-audiocodes <p>Els <strong>Audiocodes mediant 850</strong> Multi-Service Business Router (MSBR) s&oacute;n una soluci&oacute; tot en un router voip, dissenyats per proporcionar converg&egrave;ncia de dades i connectivitat de veu per a PIMES (petites i mitjanes empreses), encara que tamb&eacute; &eacute;s un sistema v&agrave;lid per delegacions de grans empreses.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audiocodes-Mediant-850-MSBR-router-voip.jpg" alt="Audiocodes Mediant 850 MSBR. Router voip de Audiocodes" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audiocodes-Mediant-850-MSBR-router-voip-esquema1.jpg" alt="Router voip Audiocodes Mediant 850 MSBR esquema 1" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audiocodes-Mediant-850-MSBR-router-voip-esquema2.jpg" alt="Router voip Audiocodes Mediant 850 MSBR esquema 2" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/audiocodes-mediant-850-msbr-router-voip-d-audiocodes" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Router Gateway VOIP WIFI Adsl Empreses Audiocodes Grup Telecon Barcelona Thu, 27 Mar 2014 11:44:51 +0000 TS 268 at http://www.ts-telecon.es Gateway AudioCodes Mediant 1000 MSBG i Mediant 1000 E-SBC http://www.ts-telecon.es/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-1000-msbg-i-mediant-1000-e-sbc <p>Els Gateway <strong>Audiocodes mediant 1000</strong>, tenen 2 diferents versions disponibles: Audiocodes mediant 1000 MSBG i E-SBC.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediant-1000-web.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 1000" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediant-1000-msbg-web.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 1000 MSBG" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediant-1000-web-v2.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 1000 frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-1000-msbg-i-mediant-1000-e-sbc" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Router Switch Firewall Gateway VOIP WIFI Adsl Audiocodes Grup Telecon Barcelona Mon, 24 Mar 2014 09:46:31 +0000 TS 253 at http://www.ts-telecon.es Gateway AudioCodes Mediant 800 MSBG i Mediant 800 E-SBC http://www.ts-telecon.es/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-i-mediant-800-e-sbc <p>Els Gateway <strong>Audiocodes mediant 800</strong>, tenen 2 diferents versions disponibles: Audiocodes mediant 800 MSBG i E-SBC.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-web-v1.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 800 MSBG" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-web-esquema.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 800 MSBG esquema" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-i-mediant-800-e-sbc" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Router Switch Firewall Gateway VOIP WIFI Adsl Audiocodes Grup Telecon Barcelona Mon, 24 Mar 2014 09:18:06 +0000 TS 252 at http://www.ts-telecon.es Media Gateway AudioCodes MediaPack MP124 i MP-124D http://www.ts-telecon.es/ca/producte/media-gateway-audiocodes-mediapack-mp124-i-mp-124d <p>Dins de la gamma de&nbsp;Media Gateways de Audiocodes tenim el model Audiocodes MP124, m&eacute;s avan&ccedil;at que els models anteriors MP118, MP114 i MP112.</p> <p>Els&nbsp;Media Gateway de Audiocodes s&oacute;n equips que actuen com passarel&middot;les de comunicacions per Veu sobre IP (<a href="/ca/index-productes/gateway-voip-barcelona-audiocodes-centraleta-pbx-voip">Gateway VoIP</a>). Els Mitjana Gateway permeten crear una connexi&oacute; entre les xarxes convencionals de telefonia (XTB o PSTN) i equips o tel&egrave;fons preparats per a les xarxes de telefonia IP.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediapack-mp124-web-v2.jpg" alt="Gateway AudioCodes MP124" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediapack-mp124-web-v4.jpg" alt="Gateway AudioCodes MP124 detall capsa" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediapack-mp124-web-v3.jpg" alt="Gateway AudioCodes MP124 ample" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/media-gateway-audiocodes-mediapack-mp124-i-mp-124d" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Gateway VOIP Audiocodes Grup Telecon Barcelona Fri, 21 Mar 2014 12:00:56 +0000 TS 251 at http://www.ts-telecon.es Media Gateway AudioCodes MediaPack MP118, MP114 i MP112 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/media-gateway-audiocodes-mediapack-mp118-mp114-i-mp112 <p>Els&nbsp;Media Gateway de Audiocodes s&oacute;n passarel&middot;les de comunicacions o portes d&#39;enlla&ccedil; per Veu sobre IP (<a href="/ca/index-productes/gateway-voip-barcelona-audiocodes-centraleta-pbx-voip">Gateway VoIP</a>), amb aquests dispositius de Audiocodes es pot crear un pont entre les xarxes convencionals de telefonia i equips per a xarxes de telefonia VoIP.</p> <p>La gamma b&agrave;sica dels Media Gateway de Audiocodes inclouen els models MediaPack: MP118, MP114 i MP112.</p> <p><strong>Audiocodes MP-112</strong><br /> 2 ports anal&ograve;gics (FXS, RJ11)</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediapack-mp118-web.jpg" alt="Gateway AudioCodes MP118" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediapack-mp114-web-v2.jpg" alt="Gateway AudioCodes MP114" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediapack-mp112-web.jpg" alt="Gateway AudioCodes MP112" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/media-gateway-audiocodes-mediapack-mp118-mp114-i-mp112" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Gateway VOIP Audiocodes Grup Telecon Barcelona Fri, 21 Mar 2014 11:22:15 +0000 TS 250 at http://www.ts-telecon.es Gateway VoIP a Barcelona. AudioCodes. Centraleta PBX VoIP http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/gateway-voip-barcelona-audiocodes-centraleta-pbx-voip <p>Un <strong>Gateway VoIP </strong>(Voice over IP) &eacute;s un dispositiu de xarxa que realitza la conversi&oacute; de les trucades de veu i fax, en temps real, entre una xarxa IP i la xarxa telef&ograve;nica p&uacute;blica commutada (PSTN) o una centraleta telef&ograve;nica.</p> <p>Entre les diferents funcions que ofereix un gateway VoIP s&#39;inclouen la veu i l&#39;enviament i recepci&oacute; de fax, paquetitzaci&oacute; de les comunicacions, enrutament de trucades i funcions de senyalitzaci&oacute; per al control.</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/audiocodes-mediant-850-msbr-router-voip-d-audiocodes">Audiocodes Mediant 850 MSBR. Router voip d&#039; Audiocodes</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/audiocodes-mediant-850-msbr-router-voip-d-audiocodes" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Audiocodes-Mediant-850-MSBR-router-voip.jpg" alt="Audiocodes Mediant 850 MSBR. Router voip de Audiocodes" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-1000-msbg-i-mediant-1000-e-sbc">Gateway AudioCodes Mediant 1000 MSBG i Mediant 1000 E-SBC</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-1000-msbg-i-mediant-1000-e-sbc" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/gateway-audiocodes-mediant-1000-web.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 1000" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-i-mediant-800-e-sbc">Gateway AudioCodes Mediant 800 MSBG i Mediant 800 E-SBC</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-i-mediant-800-e-sbc" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/gateway-audiocodes-mediant-800-msbg-web-v1.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 800 MSBG" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/media-gateway-audiocodes-mediapack-mp124-i-mp-124d">Media Gateway AudioCodes MediaPack MP124 i MP-124D</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/media-gateway-audiocodes-mediapack-mp124-i-mp-124d" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/gateway-audiocodes-mediapack-mp124-web-v2.jpg" alt="Gateway AudioCodes MP124" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/media-gateway-audiocodes-mediapack-mp118-mp114-i-mp112">Media Gateway AudioCodes MediaPack MP118, MP114 i MP112</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/media-gateway-audiocodes-mediapack-mp118-mp114-i-mp112" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/gateway-audiocodes-mediapack-mp118-web.jpg" alt="Gateway AudioCodes MP118" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/gateway-voip-barcelona-audiocodes-centraleta-pbx-voip" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Instal·lacions Xarxes Gateway Centraletes IP VOIP Audiocodes Grup Telecon Barcelona Mon, 10 Mar 2014 10:51:13 +0000 TS 216 at http://www.ts-telecon.es Comunicacions Unificades Microsoft Lync Server http://www.ts-telecon.es/ca/comunicacions-unificades-microsoft-lync-server <p><strong>Microsoft Lync Server</strong> (anteriorment conegut com Microsoft Office Communications Server) &eacute;s un servidor de comunicacions empresarials en temps real, proporcionant una infraestructura de missatgeria instant&agrave;nia, pres&egrave;ncia, transfer&egrave;ncia d&#39;arxius, trucades multiconfer&egrave;ncia de veu i v&iacute;deo, i connectivitat RTC a trav&eacute;s d&#39;un Trunk SIP.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/comunicacions-unificades-microsoft-lync-server" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Instal·lacions Gateway Centraletes Telefons IP Softphone Videoconferencia Audioconferencia Call Center VOIP Empreses Microsoft Tue, 25 Feb 2014 09:19:00 +0000 TS 199 at http://www.ts-telecon.es Solucions sense fils a Barcelona. WIFI per a empreses http://www.ts-telecon.es/ca/solucions-sense-fils-barcelona-wifi-empreses <p>Els equips habilitats amb Wi-Fi, com poden ser: ordinadors, tel&egrave;fons DECT, smartphone, impressores, multifuncionals o centraletes telef&ograve;niques sense fils, poden connectar-se a Internet i comunicar-se entre ells a trav&eacute;s dels punts d&#39;acc&eacute;s d&#39;una <strong>soluci&oacute; sense fils </strong>o<strong> WIFI </strong>a l&#39;empresa.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/solucions-sense-fils-barcelona-wifi-empreses" target="_blank">llegeix més</a></p> Instal·lacions Router Switch Gateway Centraletes Telefons Sense fil IP VOIP WIFI Adsl Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Mon, 24 Feb 2014 11:21:32 +0000 TS 197 at http://www.ts-telecon.es Instal·lació de Xarxes a Barcelona. Informàtica, veu i dades http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-xarxes-barcelona-informatica-veu-i-dades <p>El servei d&#39;Instal&middot;laci&oacute; de Xarxes de Telecon Sistemes &eacute;s la soluci&oacute; id&ograve;nia per a implantar o millorar la infraestructura de la seva xarxa de comunicacions. Mitjan&ccedil;ant el nostre servei estan contemplats els sistemes de cablejat, electr&ograve;nica, solucions i serveis de xarxa.</p> <p>El servei d&#39;instal&middot;laci&oacute; de xarxes de TS, disposa de les seg&uuml;ents caracter&iacute;stiques:</p> <p><strong>1. Cablejats estructurats:</strong></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-xarxes-barcelona-informatica-veu-i-dades" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Instal·lacions Xarxes VPN Router Switch Firewall Gateway Centraletes Telefons IP VOIP WIFI Adsl Empreses Grup Telecon Barcelona Thu, 20 Feb 2014 11:46:45 +0000 TS 192 at http://www.ts-telecon.es Instal·lació de Cablejat Estructurat a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-cablejat-estructurat-barcelona <p>En Telecon Sistemes nostre expert equip t&egrave;cnic, realitzem la instal&middot;laci&oacute; de Cablejat Estructurat, xarxes corporatives d&#39;empreses, xarxes sense fils, etc...</p> <p>El nostre servei d&#39;instal&middot;laci&oacute; de sistemes de cablejat estructurat, &eacute;s la soluci&oacute; id&ograve;nia per a implantar o millorar la infraestructura de la seva xarxa de comunicacions. En el nostre servei estan contemplats els sistemes de cablejat, electr&ograve;nica, serveis i solucions de xarxa.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-cablejat-estructurat-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Manteniment Instal·lacions Xarxes VPN Router Switch Firewall Gateway Centraletes IP Grup Telecon Barcelona Thu, 20 Feb 2014 10:35:57 +0000 TS 191 at http://www.ts-telecon.es Distribuïdors de Telèfons, Centraletes, Videoconferència, Auriculars, Router, Switch, Cartelleria Digital http://www.ts-telecon.es/ca/distribuidors-telefons-centraletes-videoconferencia-auriculars-router-switch-cartelleria-digital <p><span style="line-height: 1.5em;">En Telecon Sistemes som distribu&iuml;dors i realitzem la venda de </span><strong style="line-height: 1.5em;">Tel&egrave;fons </strong><span style="line-height: 1.5em;">sobretaula, tel&egrave;fons sense fil DECT, tel&egrave;fons IP, Auriculars, Softphones, Gravaci&oacute; de trucades, </span><strong style="line-height: 1.5em;">Centraletes </strong><span style="line-height: 1.5em;">Telef&ograve;niques PBX, Centraletes IP, </span><strong style="line-height: 1.5em;">Videoconfer&egrave;ncia</strong><span style="line-height: 1.5em;">, Audioconfer&egrave;ncia, Sw</span></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/distribuidors-telefons-centraletes-videoconferencia-auriculars-router-switch-cartelleria-digital" target="_blank">llegeix més</a></p> Router Switch Gateway Centraletes Telefons Sense fil IP Softphone Auriculars Cartelleria Digital Videoconferencia Audioconferencia Alcatel Allied Telesis Audiocodes Cisco GN Netcom Konftel Netgear Panasonic Plantronics Polycom Radvision Siemens Zyxel Grup Telecon Barcelona Thu, 12 Dec 2013 10:05:23 +0000 TS 163 at http://www.ts-telecon.es Diferències entre els Gateways i els Routers http://www.ts-telecon.es/ca/blog/diferencies-entre-els-gateways-i-els-routers <p>Per als no iniciats en l&#39;&agrave;mbit de xarxes, els termes router (encaminador) i gateway (porta d&#39;enlla&ccedil;) poden ser confusos. Per aclarir les similituds i difer&egrave;ncies entre aquests equips (els Gateways i els router) a continuaci&oacute; comentarem diverses caracter&iacute;stiques que els defineixen.</p> <p>Abans de parlar sobre les difer&egrave;ncies, cal entendre que tenen en com&uacute; aquests dispositius. Tots dos operen a diferents nivells de la xarxa i tots dos estan dissenyats per regular el tr&agrave;nsit entre dues o m&eacute;s xarxes separades.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/diferencies-entre-els-gateways-i-els-routers" target="_blank">llegeix més</a></p> Xarxes Router Gateway WIFI Adsl Sun, 09 Jun 2013 22:00:00 +0000 TS 294 at http://www.ts-telecon.es AudioCodes presenta mediant 850 Multi-Service Business Router http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/audiocodes-presenta-mediant-850-multi-service-business-router <p><img alt="AudioCodes a Espaya ambTelecon Sistemes" src="/sites/default/files/noticias/AudioCodes-Logo-150.jpg" style="width: 150px; height: 50px;" title="" /></p> <p>L&#39;&uacute;ltima incorporaci&oacute; a la l&iacute;nia de productes de <strong>Audiocodes</strong> el mediant 850 MSBRs ofereix a les petites i mitjanes empreses un dispositiu integrat per a acc&eacute;s de veu, dades, seguretat i fibra amb redund&agrave;ncia WAN.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/audiocodes-presenta-mediant-850-multi-service-business-router" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Router Gateway VOIP WIFI Adsl Empreses Audiocodes Grup Telecon Barcelona Thu, 14 Mar 2013 23:00:00 +0000 TS 282 at http://www.ts-telecon.es La integració d'Alcatel-Lucent OmniPCX amb Microsoft Lync http://www.ts-telecon.es/ca/blog/integracio-dalcatel-lucent-omnipcx-amb-microsoft-lync <p>En els &uacute;ltims anys, la integraci&oacute; de les <a href="/ca/solucions-comunicacions-unificades-barcelona">comunicacions unificades </a>ha estat i s&oacute;n un repte important a causa de la utilitzaci&oacute; de sistemes i protocols propietaris. Encara que existeixen molts protocols i est&agrave;ndards en el mercat, el protocol per excel&middot;l&egrave;ncia per a la integraci&oacute; de sistemes de telefonia IP amb les diferents solucions de comunicacions unificades &eacute;s el <a href="/ca/blog/protocol-sip-voip">protocol SIP </a>(Session Initiation Protocol).</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/integracio-dalcatel-lucent-omnipcx-amb-microsoft-lync" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Instal·lacions Gateway Centraletes IP VOIP Empreses Alcatel Audiocodes Microsoft Grup Telecon Barcelona Thu, 11 Oct 2012 22:00:00 +0000 TS 292 at http://www.ts-telecon.es