Redes http://www.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/60/all ca Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Samsung http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung <p>Des de Daratel - Telecon Sistemas oferim un expert servei t&egrave;cnic i reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Samsung, entre els sistemes que reparem estan les centraletes Samsung anal&ograve;giques, RDSI o IP. Aix&iacute; com els elements espec&iacute;fics dels sistemes de telefonia Samsung com Plaques, targetes, tel&egrave;fons, terminals i connectivitat.</p> <p><img alt="centraletes telefòniques samsung servei tècnic" src="/sites/default/files/centralitas-telefonicas-samsung-logo.png" style="width: 300px; height: 120px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Call Center WIFI Empreses Samsung Barcelona Fri, 21 Sep 2018 15:04:18 +0000 TS 473 at http://www.ts-telecon.es Tecnologia 5G: Un canvi de paradigma http://www.ts-telecon.es/ca/blog/tecnologia-5g-canvi-paradigma <p><img alt="Tot sobre la tecnologia 5G" src="/sites/default/files/tecnologia-5g.jpg" style="width: 400px; height: 244px;" /></p> <p>El 2020 hi haur&agrave; uns 9.000 milions de subscripcions m&ograve;bils personals, un 120 de penetraci&oacute; sobre la poblaci&oacute; mundial i al voltant de 30.000 dispositius connectats a l&#39;anomenat ecosistema IOT (Internet de les Coses). L&#39;increment en l&#39;&uacute;s de les dades m&ograve;bils &eacute;s exponencial passant a multiplicar per 10 entre els anys 2015 i 2020.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/tecnologia-5g-canvi-paradigma" target="_blank">llegeix més</a></p> Xarxes IP Adsl Empreses Barcelona Fri, 07 Sep 2018 14:49:54 +0000 TS 471 at http://www.ts-telecon.es 73 Centrals de coure de Telefònica ja han tancat en juny 2018 http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/73-centrals-coure-telefonica-ja-han-tancat-juny-2018 <p>A finals de 2015 es va iniciar el proc&eacute;s de <a href="/ca/blog/apagat-centrals-coure-tot-tancament-centrals">tancament de les centrals de coure</a>, un proc&eacute;s necessari dins de la transformaci&oacute; de la xarxa de comunicacions del territori Espanyol que durar&agrave; fins 2023.</p> <p>El proc&eacute;s de transformaci&oacute; de la xarxa de comunicacions es deu al desplegament de la nova xarxa de fibra &ograve;ptica. Una xarxa que permet millorar &agrave;mpliament l&#39;oferta i qualitat de les comunicacions que s&#39;ofereixen tant a particulars com a les empreses.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/73-centrals-coure-telefonica-ja-han-tancat-juny-2018" target="_blank">llegeix més</a></p> Xarxes Centraletes Adsl Barcelona Mon, 11 Jun 2018 14:15:16 +0000 TS 465 at http://www.ts-telecon.es Apagat Centrals Coure: tot sobre el tancament de centrals http://www.ts-telecon.es/ca/blog/apagat-centrals-coure-tot-tancament-centrals <p>El 2015 va comen&ccedil;ar l&#39;apagat de les centrals de coure en un proc&eacute;s de transformaci&oacute; de la xarxa Telef&ograve;nica que durar&agrave; fins 2022.</p> <p><img alt="Fibra Òptica per millorar les comunicacions" src="/sites/default/files/fibra-optica.jpg" style="width: 400px; height: 200px;" /></p> <p>El proc&eacute;s de tancament de centrals de coure es realitza en les &agrave;rees que ja tenen disponible la nova xarxa de fibra &ograve;ptica. En aquest sentit l&#39;operador t&eacute; inter&egrave;s a deixar d&#39;explotar la xarxa de coure, i passar als usuaris de l&#39;&agrave;rea en qu&egrave; es realitza l&#39;apagada de les centrals de coure a la nova tecnologia de la fibra &ograve;ptica per a les llars i empreses.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/apagat-centrals-coure-tot-tancament-centrals" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Xarxes VOIP Adsl Tue, 29 May 2018 11:44:33 +0000 TS 463 at http://www.ts-telecon.es Equips WIFI Professionals 5GHz 1.300 Mbps Ubiquiti AP-AC-PRO http://www.ts-telecon.es/ca/blog/equips-wifi-professionals-5ghz-1300-mbps-ubiquiti-ap-ac-pro <p>Els presentem els nous equips WIFI professionals Ubiquiti AP-AC-PRO, uns equips WIFI que permeten treballar simult&agrave;niament sobre la banda de 5 GHz i sobre la banda 2.4 GHz.</p> <p><img alt="Equips WIFI Professionals" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/equipos-wifi-profesionales.png" style="width: 388px; height: 135px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/equips-wifi-professionals-5ghz-1300-mbps-ubiquiti-ap-ac-pro" target="_blank">llegeix més</a></p> Xarxes WIFI Wed, 20 Jul 2016 09:41:14 +0000 TS 461 at http://www.ts-telecon.es Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner també el 2016 http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016 <p><img alt="Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner" src="/sites/default/files/noticias/Alcatel-Enterprise-Expert-Business-Partner-Telecon-Sistemas-90.png" style="width: 90px; height: 85px;" /></p> <p>Aquest 2016 a <strong>Telecon Sistemas</strong> hem tornat a renovar la certificaci&oacute; oficial com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Enterprise Expert Business Partner</strong>.</p> <p>Aquesta certificaci&oacute; oficial de Alcatel-Lucent certifica el m&agrave;xim nivell de preparaci&oacute; t&egrave;cnica i a nivell d&#39;an&agrave;lisi de les solucions i equips de l&#39;empresa Alcatel-Lucent.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Fri, 12 Feb 2016 11:20:11 +0000 TS 459 at http://www.ts-telecon.es 3 riscos relacionats amb la seguretat de VoIP http://www.ts-telecon.es/ca/blog/3-riscos-relacionats-amb-seguretat-voip <p>En aquest article parlarem sobre els riscos relacionats amb la tecnologia de VoIP.</p> <p>Tot i que despr&eacute;s de tots aquests anys mai hagi tingut un problema amb la telefonia tradicional, hem d&#39;entendre que aquesta utilitza altres tecnologies subjacents de la VoIP i per aix&ograve; la veu IP implica nous i diferents problemes potencials de seguretat.</p> <p><img alt="Seguretat en Centraletes VoIP amb Telecon Sistemes" src="/sites/default/files/seguridad-voip.png" style="width: 520px; height: 240px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/3-riscos-relacionats-amb-seguretat-voip" target="_blank">llegeix més</a></p> Xarxes IP VOIP Wed, 01 Jul 2015 06:47:48 +0000 TS 435 at http://www.ts-telecon.es Projecte d'Instal·lació de cablejat estructurat a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/projecte-dinstal%C2%B7lacio-cablejat-estructurat-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Instal·lació de cablejat estructurat </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació de cablejat estructurat per ampliar el nombre de punts d&#039;accés </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa de Barcelona dedicada a la fabricaci&oacute; de productes qu&iacute;mics, contacta amb Telecon Sistemas per sol&middot;licitar un pressupost sobre la instal&middot;laci&oacute; de cablejat estructurat, en concret es tracten de 7 nous punts de xarxa a les seves oficines per a noves incorporacions i equips.</p> <p>En aquest projecte el client nom&eacute;s necessita la instal&middot;laci&oacute; del cablejat estructurat per a l&#39;apartat de dades.</p> <p>El nostre departament comercial us demana totes les dades i detalls necessaris per a valorar la instal&middot;laci&oacute;. Se li presenta un pressupost al client que va ser aprovat r&agrave;pidament. A partir d&#39;aquest moment, es concreta el dia de la intervenci&oacute;.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a a l&#39;empresa del client on inspecciona la instal&middot;laci&oacute; actual i avalua la millor manera de passar el cablejat des de la sala on es troba el rack i els equips telef&ograve;nic i inform&agrave;tics.</p> <p>Es van realitzar diverses tasques dins de la instal&middot;laci&oacute;:</p> <ul> <li> Es fan passar als 7 cables de categoria 6 al departament indicat a trav&eacute;s d&#39;uns conductes habilitats per a tal efecte.</li> <li> Un cop al departament indicat, s&#39;instal&middot;len regletes per conduir els cables a cada ubicaci&oacute; i es connecten als caixetins.</li> <li> Es connecten els cables a la sala del rack.</li> <li> Un cop instal&middot;lats tots els cables, es realitzen proves per certificar la bona connectivitat.</li> </ul> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-cablejat-estructurat-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre la instalacion de cablejat estructurat a Barcelona.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 6 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Cablejat instal·lat i punts de xarxa funcionant. </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge d&#039;instal·lació de cablejat estructurat" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/instalacion-cableado-estructurado.jpg?1424951984" /> </div> </div> </div> Cablejat Estructurat Instal·lacions Xarxes Barcelona Mon, 23 Mar 2015 09:05:37 +0000 TS 423 at http://www.ts-telecon.es Telecon Sistemas ofereix la promoció Alcatel TRANSFORM i CONNECT IP+ http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-ofereix-promocio-alcatel-transform-i-connect-ip <p><img alt="Imatge de Logo Alcatel Business Partner de Telecon Sistemas" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p><strong>Telecon Sistemas</strong><strong> </strong>ofereix les promocions Alcatel Transform i Alcatel Connect IP +, amb descomptes per a les renovacions dels seus sistemes de telefonia antics i projectes de connexi&oacute; de la seva centraleta Alcatel OXO a IP.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-ofereix-promocio-alcatel-transform-i-connect-ip" target="_blank">llegeix més</a></p> Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Alcatel Tue, 10 Feb 2015 11:57:55 +0000 TS 387 at http://www.ts-telecon.es Avantatges de treballar amb un distribuïdor Alcatel Expert Business Partner http://www.ts-telecon.es/ca/blog/avantatges-treballar-amb-un-distribuidor-alcatel-expert-business-partner <p><img alt="Imatge Alcatel Expert Business Partner" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="line-height: 1.5em; width: 90px; height: 96px;" /></p> <p>Com a empresa que necessita un sistema de telefonia de qualitat ha de con&egrave;ixer els avantatges que obt&eacute; al treballar un distribu&iuml;dor oficial Alcatel que tingui la certificaci&oacute; <strong>Alcatel Expert Business Partner</strong>.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/avantatges-treballar-amb-un-distribuidor-alcatel-expert-business-partner" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Centraletes Empreses Alcatel Wed, 04 Feb 2015 08:02:23 +0000 TS 378 at http://www.ts-telecon.es Manteniment i ampliació d'instal·lació telefònica a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/manteniment-i-ampliacio-dinstal%C2%B7lacio-telefonica-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Manteniment i ampliació de l&#039;actual instal·lació telefònica </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Manteniment del cablejat i programació d&#039;una ampliació d&#039;extensions mòbils a la central </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Centre d&#39;integraci&oacute; laboral ubicat a Barcelona contacta amb Telecon Sistemas per a un servei de manteniment de la seva instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p>En concret, &eacute;s necessari realitzar un manteniment del cablejat de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica d&#39;unes noves oficines, la instal&middot;laci&oacute; de la seva central de telefonia Alcatel OXO en una nova ubicaci&oacute; i una ampliaci&oacute; de terminals (mitjan&ccedil;ant la instal&middot;laci&oacute; d&#39;un track per a m&ograve;bils) per configurar extensions amb mobilitat dins de l&#39;empresa.</p> <p>El track per a m&ograve;bils es sol realitzar amb l&#39;objectiu de reduir la despesa telef&ograve;nica, per&ograve; en no necessitar de cablejat fins a la seva ubicaci&oacute; tamb&eacute; &eacute;s una soluci&oacute; interessant en empreses i llocs on la instal&middot;laci&oacute; de cablejat pot resultar problem&agrave;tica.</p> <p>El nostre servei t&egrave;cnic es reuneix amb el client per obtenir el m&agrave;xim detall l&#39;estat de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica actual, aix&iacute; com de les millores i ampliacions que volen realitzar a la mateixa.</p> <p>Un cop acceptat el pressupost per part del client, els nostres t&egrave;cnics de Telecon Sistemes es desplacen a les oficines per executar les tasques de manteniment i programaci&oacute; acordades, entre les diferents accions que es realitzen tenim:</p> <ul> <li> Manteniment del cablejat existent en el nou local, substituci&oacute; dels cables que presenten algun tipus de deteriorament aix&iacute; com la revisi&oacute; i reparaci&oacute; dels connectors dels cables de xarxa.</li> <li> Connexi&oacute; del cablejat a la central Alcatel OXO de la qual disposen aquestes oficines i configuraci&oacute; de la mateixa.</li> <li> Ampliaci&oacute; de la central telef&ograve;nica mitjan&ccedil;ant la instal&middot;laci&oacute; de tracks per a m&ograve;bils en diversos punts. Aquest tipus d&#39;instal&middot;laci&oacute; permet disposar d&#39;un tel&egrave;fon m&ograve;bil com si fos un de fix associat a una extensi&oacute; de la central de tel&egrave;fons.</li> <li> Programaci&oacute; de la central Alcatel OXO per afegir les noves extensions i terminals m&ograve;bils.</li> </ul> <p>Finalment els nostres t&egrave;cnics realitzen tot tipus de proves per confirmar el correcte funcionament de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/reparacio-i-manteniment-xarxes-cablejat-estructurat">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre la reparaci&oacute; i el manteniment de xarxes de cablejat estructurat.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 7 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Instal·lació telefònica i noves extensions mòbils funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge del manteniment d&#039;instal·lació telefònica" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/mantenimiento-instalacion-telefonica-centralita.jpg?1422523732" /> </div> </div> </div> Cablejat Estructurat Manteniment Programació Instal·lacions Xarxes Centraletes Telefons Sense fil Alcatel Barcelona Tue, 03 Feb 2015 17:01:26 +0000 TS 376 at http://www.ts-telecon.es Alcatel acredita Telecon Sistemas un altre any més com Alcatel Expert Business Partner http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/alcatel-acredita-telecon-sistemas-altre-any-alcatel-expert-business-partner <p><img alt="Imatge Alcatel Expert Business Partner" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p>L&#39;empresa Alcatel Lucent acredita un altre any m&eacute;s a Telecon Sistemas com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Expert Business Partner</strong>.</p> <p>La certificaci&oacute; Expert del programa Alcatel Business Partner, t&eacute; com a objectiu la m&agrave;xima preparaci&oacute; a nivell t&egrave;cnic i funcional dels productes i solucions que ofereix l&#39;empresa Alcatel.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/alcatel-acredita-telecon-sistemas-altre-any-alcatel-expert-business-partner" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Tue, 03 Feb 2015 09:36:38 +0000 TS 373 at http://www.ts-telecon.es Instal·lació de cablejat de xarxa a Manresa http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-cablejat-xarxa-manresa <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Manresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Instal·lació de cablejat de xarxa per a telecomunicacions </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Nous punts de xarxa en l&#039;empresa per ampliació de local </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa de serveis del sector industrial ubicada a Manresa sol&middot;licita un pressupost a Telecon Sistemas per a l&#39;ampliaci&oacute; del cablejat de xarxa de comunicacions de la seva oficina.</p> <p>El motiu de l&#39;ampliaci&oacute; de punts de xarxa es deu a l&#39;obertura d&#39;un nou local, per al que &eacute;s necessari un projecte d&#39;instal&middot;laci&oacute; de cablejat de xarxa de veu i dades.</p> <p>Un cop acceptat el pressupost d&#39;instal&middot;laci&oacute;, l&#39;equip t&egrave;cnic de Telecon realitza el servei d&#39;instal&middot;laci&oacute;, en el projecte es destaquen les seg&uuml;ents caracter&iacute;stiques:</p> <ul> <li> El projecte inclou l&#39;an&agrave;lisi del projecte, la m&agrave; d&#39;obra, material i despla&ccedil;aments.</li> <li> Es realitza la instal&middot;laci&oacute; del cablejat i l&#39;ampliaci&oacute; entre locals mitjan&ccedil;ant canals 2x2, 4x2 i 6x4. Tot aix&ograve; segons la topologia de xarxa resultat de l&#39;an&agrave;lisi del projecte.</li> <li> En la instal&middot;laci&oacute; del cablejat de telecomunicacions al nou local es creen 7 nous punts de xarxa de veu / dades, seguint les traject&ograve;ries de xarxa m&eacute;s &ograve;ptimes.</li> <li> Durant la instal&middot;laci&oacute; es realitzen proves en els nodes del cablejat per comprovar el correcte funcionament del cablejat de xarxa.</li> <li> Un cop finalitzat el cablejat i instal&middot;laci&oacute; de la xarxa, es configura la centraleta telef&ograve;nica Alcatel que t&eacute; l&#39;empresa perqu&egrave; reconegui els nous punts de xarxa com a extensions.</li> </ul> <p>Un cop finalitzat el projecte el client compta amb l&#39;ampliaci&oacute; del cablejat de xarxa desitjat i connectat a la seva centraleta telef&ograve;nica.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-cablejat-estructurat-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei d&#39;instal&middot;laci&oacute; de cablejat.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 dies </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Instal·lació de cablejat i nous punts de xarxa realitzat i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge ampliació cablejat de xarxa" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/ampliacion-cableado-estructurado-red.jpg?1420974215" /> </div> <div class="field-item even"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge cable xarxa RJ45" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Cable-Categoria5-RJ45.jpg?1420974241" /> </div> </div> </div> Cablejat Estructurat Instal·lacions Xarxes Sun, 11 Jan 2015 13:39:13 +0000 TS 350 at http://www.ts-telecon.es Beneficis i aplicacions del Cablejat Estructurat en una empresa http://www.ts-telecon.es/ca/blog/beneficis-i-aplicacions-del-cablejat-estructurat-empresa <p>El sistema de cablejat estructurat ofereix a les empreses solucions integrals per a la segura transmissi&oacute; d&#39;informaci&oacute; de veu, dades i imatge.</p> <p>Per la import&agrave;ncia per al correcte funcionament del seu negoci, &eacute;s necessari comptar amb una empresa especialista en cablejat estructurat per solucionar els problemes i millores a aplicar en el seu cablejat de xarxa.</p> <p>Actualment en dissenyar una xarxa de cablejat que satisfaci les necessitats d&#39;una empresa, s&#39;han de tenir en compte diferents factors:</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/beneficis-i-aplicacions-del-cablejat-estructurat-empresa" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Xarxes Empreses Mon, 15 Dec 2014 13:04:35 +0000 TS 346 at http://www.ts-telecon.es Avantatges d'una connexió VPN http://www.ts-telecon.es/ca/blog/avantatges-duna-connexio-vpn <p>Actualment causa de la gran demanda de seguretat en les empreses i en concret a la necessitat d&#39;enviar dades xifrades a trav&eacute;s d&#39;una xarxa, la tecnologia VPN s&#39;ha anat desenvolupant amb m&eacute;s for&ccedil;a i cada vegada est&agrave; m&eacute;s estesa en l&#39;entorn empresarial.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/avantatges-duna-connexio-vpn" target="_blank">llegeix més</a></p> Xarxes VPN Grup Telecon Barcelona Wed, 15 Oct 2014 09:47:33 +0000 TS 333 at http://www.ts-telecon.es