Audioconferencia http://www.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/57/all ca Gravació de reunions de treball amb actes automàtiques http://www.ts-telecon.es/ca/blog/gravacio-reunions-treball-actes-automatiques <p>Un sistema de gravaci&oacute; de reunions de treball &eacute;s de gran ajuda per a les empreses que realitzen moltes reunions i volen tenir const&agrave;ncia de tot el que es comenta en elles.</p> <p>Normalment, en les reunions s&#39;apunta tot el que es va comentant en paper o el PC i posteriorment es genera l&#39;acta de la reuni&oacute;.</p> <p>Aix&ograve; t&eacute; 3 problemes:</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/gravacio-reunions-treball-actes-automatiques" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Audioconferencia Gravació de trucades Mon, 07 Dec 2015 18:06:28 +0000 TS 456 at http://www.ts-telecon.es Telèfon de Audioconferència amb bluetooth KONFTEL 55W http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-audioconferencia-bluetooth-konftel-55w <p>Els models de tel&egrave;fons per <a href="http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/telefons-daudioconferencia-barcelona-polycom-konftel">audioconfer&egrave;ncia</a> Konftel 55 i Konftel 55W formen una s&egrave;rie senzilla i vers&agrave;til d&#39;equips d&#39;audioconfer&egrave;ncia amb un so incre&iuml;blement n&iacute;tid gr&agrave;cies a la tecnologia patentada d&#39;&agrave;udio OmniSound HD.</p> <p>La s&egrave;rie KONFTEL 55 consta de 2 models de tel&egrave;fons per teleconfer&egrave;ncies i web.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/teleconferencia-konftel-55W.jpg" alt="Teleconferència KONFTEL 55W" title="Teleconferència KONFTEL 55W" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/audioconferencia-konftel-reunion.jpg" alt="Detall reunió conferència KONFTEL" title="Detall reunió conferència KONFTEL" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/telefono-audioconferencia-konftel-55W.jpg" alt="Telèfon d&#039;audioconferència KONFTEL 55W" title="Telèfon d&#039;audioconferència KONFTEL 55W" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-audioconferencia-bluetooth-konftel-55w" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Audioconferencia Konftel Fri, 04 Dec 2015 09:23:42 +0000 TS 454 at http://www.ts-telecon.es Audioconferència KONFTEL 220 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/audioconferencia-konftel-220 <p>La nova audioconfer&egrave;ncia Konftel 220 &eacute;s un tel&egrave;fon per realitzar audioconfer&egrave;ncies anal&ograve;giques cobrint el buit de mercat deixat per l&#39;anterior Konftel 100.</p> <p>Encara s&oacute;n nombrosos els pa&iuml;sos que tenen com a primera opci&oacute; les audioconfer&egrave;ncies a trav&eacute;s de l&iacute;nies anal&ograve;giques, &Agrave;sia, algunes zones d&#39;America de Nord i del Sud i zones del sud d&#39;Europa s&oacute;n alguns exemples.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/audioconferencia-KONFTEL220.jpg" alt="Imatge de l&#039;equip de audioconferència Konftel 220" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/audioconferencia-konftel-220" target="_blank">llegeix més</a></p> Audioconferencia Konftel Thu, 16 Apr 2015 11:23:39 +0000 TS 431 at http://www.ts-telecon.es Centraleta Virtual a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/centraleta-virtual-barcelona <p>En Telecon Sistemas a m&eacute;s de la venda, reparaci&oacute; i manteniment de centraletes f&iacute;siques oferim als nostres clients una nova soluci&oacute; de centraleta virtual.</p> <p>De la mateixa manera que passa en moltes altres solucions, la centraleta virtual al n&uacute;vol &eacute;s una excel&middot;lent opci&oacute; per a molts clients.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/centraleta-virtual-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Lloguer Centraletes Videoconferencia Audioconferencia Gravació de trucades VOIP Empreses Barcelona Fri, 13 Mar 2015 10:22:56 +0000 TS 421 at http://www.ts-telecon.es Avantatges de l'enregistrament de trucades telefòniques vs reunir-se cara a cara http://www.ts-telecon.es/ca/blog/avantatges-lenregistrament-trucades-telefoniques-vs-reunir-se-cara-cara <p>En l&#39;actual panorama empresarial, les trucades telef&ograve;niques o audioconfer&egrave;ncies estan ocupant un lloc cada vegada m&eacute;s important i ofereixen molts avantatges respectae a reunir-se f&iacute;sicament.</p> <p>Mentre que el cost per una confer&egrave;ncia o trucada telef&ograve;nica cada vegada resulta m&eacute;s econ&ograve;mic, els despla&ccedil;aments cada vegada resulten m&eacute;s cars, de manera que establir un dia per fer una audioconfer&egrave;ncia &eacute;s moltes vegades la millor opci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/avantatges-lenregistrament-trucades-telefoniques-vs-reunir-se-cara-cara" target="_blank">llegeix més</a></p> Audioconferencia Gravació de trucades Grup Telecon Barcelona Wed, 15 Oct 2014 10:20:59 +0000 TS 334 at http://www.ts-telecon.es Telecon Sistemas obté certificat Expert d'Alcatel Lucent http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-obte-certificat-expert-dalcatel-lucent <p><img alt="Logotip de Alcatel Expert Business Partner de Telecon Sistemas" src="/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p>A Telecon Sistemas som <strong>Alcatel Expert Business Partner</strong>, i estem acreditats amb el m&agrave;xim certificat que es pot atorgar per part de l&#39;empresa de Telecomunicacions Alcatel Lucent.</p> <p><span style="line-height: 1.5em;">Alcatel-Lucent Expert Business Partner &eacute;s una certificaci&oacute; global per experts en solucions de xarxes, veu i dades d&#39;Alcatel.</span></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-obte-certificat-expert-dalcatel-lucent" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Servei Tècnic Xarxes Switch Centraletes Telefons Softphone Audioconferencia Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Fri, 16 May 2014 10:43:37 +0000 TS 306 at http://www.ts-telecon.es Audioconferència Alcatel-Lucent OmniTouch 4135 IP http://www.ts-telecon.es/ca/producte/audioconferencia-alcatel-lucent-omnitouch-4135-ip <p>El tel&egrave;fon IP per audioconfer&egrave;ncies <strong>Alcatel-Lucent OmniTouch 4135 IP Conference Phone </strong>&eacute;s un terminal molt vers&agrave;til basat en SIP. Aporta a les empreses acostumades als avantatges dels serveis vocals IP, noves i innovadores funcions per millorar la qualitat de les confer&egrave;ncies.</p> <p><strong>Caracter&iacute;stiques i avantatges d&#39;Alcatel OmniTouch 4135 IP</strong></p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-Lucent-OmniTouch-4135-%20IP.jpg" alt="Telèfon audioconferència Alcatel OmniTouch 4135 IP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/audioconferencia-alcatel-lucent-omnitouch-4135-ip" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons IP Audioconferencia Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Wed, 26 Mar 2014 10:51:49 +0000 TS 261 at http://www.ts-telecon.es Audioconferència Alcatel OmniTouch 4125 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/audioconferencia-alcatel-omnitouch-4125 <p>El m&ograve;dul d&#39;audioconfer&egrave;ncia compacte <strong>OmniTouch 4125 d&#39;Alcatel-Lucent </strong>aporta funcions de confer&egrave;ncia d&#39;&agrave;udio d&#39;alta qualitat i f&agrave;cils d&#39;usar als tel&egrave;fons IP Touch 8 S&egrave;ries i als tel&egrave;fons digitals 9 Series d&#39;Alcatel-Lucent.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audioconferencia-Alcatel-OmniTouch-4125-Compact-Conferencing-Module.jpg" alt="Audioconferència Alcatel OmniTouch 4125 Compact Conferencing Module" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audioconferencia-Alcatel-OmniTouch-4125.jpg" alt="Audioconferència Alcatel OmniTouch 4125" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/audioconferencia-alcatel-omnitouch-4125" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Audioconferencia Alcatel Grup Telecon Wed, 26 Mar 2014 09:49:12 +0000 TS 260 at http://www.ts-telecon.es Audioconferència Polycom VoiceStation 300 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/audioconferencia-polycom-voicestation-300 <p>El sistema d&#39;&agrave;udio confer&egrave;ncia <strong>Polycom VoiceStation 300 </strong>&eacute;s un tel&egrave;fon de confer&egrave;ncia compacte ideal per a escriptoris, oficines i altres petits espais.</p> <p>Amb un rang de micr&ograve;fon de fins a 3 metres, el VoiceStation 300 &eacute;s perfecte per a petites confer&egrave;ncies amb tres o quatre participants. El VoiceStation 300 ofereix la qualitat de veu inimitable de Polycom a un preu assequible.</p> <p><em>Caracter&iacute;stiques i avantatges que incorporen aquests models d&#39;audioconfer&egrave;ncia</em>:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audioconferencia-Polycom-VoiceStation-300.jpg" alt="Audioconferència Polycom VoiceStation 300" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audioconferencia-Polycom-VoiceStation-300-Adaptador.jpg" alt="Audioconferència Polycom VoiceStation 300 amb adaptador" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audioconferencia-Polycom-VoiceStation-300-full-pack.jpg" alt="Audioconferència Polycom VoiceStation 300 amb equip complert" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/audioconferencia-polycom-voicestation-300" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Audioconferencia Polycom Grup Telecon Barcelona Tue, 25 Mar 2014 09:03:47 +0000 TS 258 at http://www.ts-telecon.es Audioconferència Polycom Soundstation2 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/audioconferencia-polycom-soundstation2 <p>Si la seva empresa est&agrave; buscant un equip d&#39;audioconfer&egrave;ncia per a un sala de petit o mitjana grand&agrave;ria, l&#39;equip <strong>Polycom Soundstation 2</strong> complir&agrave; amb les seves expectatives.</p> <p>Polycom SoundStation2 &eacute;s un tel&egrave;fon d&#39;audioconfer&egrave;ncia ideal per a les sales amb uns 10 participants, la seva tecnologia Polycom Acoustic Clarity proporciona una excel lent qualitat de veu i so fent que les trucades siguin m&eacute;s productives.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/polycom-soundstation2-web.jpg" alt="Audioconferència Polycom Soundstation 2" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/polycom-soundstation2-ex-web.jpg" alt="Audioconferència Polycom Soundstation 2 EX" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/polycom-soundstation2-versiones-web.jpg" alt="Audioconferència Polycom Soundstation 2 Versions" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/audioconferencia-polycom-soundstation2" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Audioconferencia Polycom Barcelona Thu, 20 Mar 2014 10:15:13 +0000 TS 242 at http://www.ts-telecon.es Telèfon Alcatel OmniTouch 8082 My IC Phone http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-omnitouch-8082-my-ic-phone <p>El<strong> Alcatel OmniTouch 8082 My IC Phone </strong>&eacute;s un Tel&egrave;fon IP de sobretaula amb protocol SIP i una interf&iacute;cie t&agrave;ctil a manera de Smartphone o Tablet. Amb aquesta pantalla t&agrave;ctil i les funcions de telefonia que t&eacute; integrat, les comunicacions amb el OmniTouch 8082 s&oacute;n molt productives i f&agrave;cils de realitzar.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-MyIC-Phone-8082-web.jpg" alt="Alcatel OmniTouch 8082 My IC Phone" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-MyIC-Phone-8082-detalle-web.jpg" alt="Alcatel OmniTouch 8082 My IC Phone Detall Pantalla" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-MyIC-Phone-8082-Accesorio-web.jpg" alt="Alcatel OmniTouch 8082 My IC Phone Detall Accesoris" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-omnitouch-8082-my-ic-phone" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sobretaula IP Audioconferencia VOIP Alcatel Barcelona Fri, 14 Mar 2014 11:53:03 +0000 TS 230 at http://www.ts-telecon.es Telèfons d'Audioconferència a Barcelona. Polycom, Konftel http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/telefons-daudioconferencia-barcelona-polycom-konftel <p>En Telecon Sistemes som una empresa de solucions de comunicacions empresarials ubicada a Barcelona, tenim disponibles <strong>tel&egrave;fons de Audioconfer&egrave;ncia </strong>de les marques Polycom i Konftel.</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-audioconferencia-bluetooth-konftel-55w">Telèfon de Audioconferència amb bluetooth KONFTEL 55W</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-audioconferencia-bluetooth-konftel-55w" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/teleconferencia-konftel-55W.jpg" alt="Teleconferència KONFTEL 55W" title="Teleconferència KONFTEL 55W" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/audioconferencia-konftel-220">Audioconferència KONFTEL 220</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/audioconferencia-konftel-220" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/audioconferencia-KONFTEL220.jpg" alt="Imatge de l&#039;equip de audioconferència Konftel 220" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/audioconferencia-alcatel-omnitouch-4125">Audioconferència Alcatel OmniTouch 4125</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/audioconferencia-alcatel-omnitouch-4125" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Audioconferencia-Alcatel-OmniTouch-4125-Compact-Conferencing-Module.jpg" alt="Audioconferència Alcatel OmniTouch 4125 Compact Conferencing Module" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/audioconferencia-alcatel-lucent-omnitouch-4135-ip">Audioconferència Alcatel-Lucent OmniTouch 4135 IP</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/audioconferencia-alcatel-lucent-omnitouch-4135-ip" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Alcatel-Lucent-OmniTouch-4135-%20IP.jpg" alt="Telèfon audioconferència Alcatel OmniTouch 4135 IP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/audioconferencia-polycom-voicestation-300">Audioconferència Polycom VoiceStation 300</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/audioconferencia-polycom-voicestation-300" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Audioconferencia-Polycom-VoiceStation-300.jpg" alt="Audioconferència Polycom VoiceStation 300" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/audioconferencia-polycom-soundstation2">Audioconferència Polycom Soundstation2</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/audioconferencia-polycom-soundstation2" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/polycom-soundstation2-web.jpg" alt="Audioconferència Polycom Soundstation 2" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-omnitouch-8082-my-ic-phone">Telèfon Alcatel OmniTouch 8082 My IC Phone</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/telefon-alcatel-omnitouch-8082-my-ic-phone" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Alcatel-MyIC-Phone-8082-web.jpg" alt="Alcatel OmniTouch 8082 My IC Phone" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/telefons-daudioconferencia-barcelona-polycom-konftel" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Audioconferencia Konftel Polycom Barcelona Wed, 12 Mar 2014 09:40:25 +0000 TS 219 at http://www.ts-telecon.es Comunicacions Unificades Microsoft Lync Server http://www.ts-telecon.es/ca/comunicacions-unificades-microsoft-lync-server <p><strong>Microsoft Lync Server</strong> (anteriorment conegut com Microsoft Office Communications Server) &eacute;s un servidor de comunicacions empresarials en temps real, proporcionant una infraestructura de missatgeria instant&agrave;nia, pres&egrave;ncia, transfer&egrave;ncia d&#39;arxius, trucades multiconfer&egrave;ncia de veu i v&iacute;deo, i connectivitat RTC a trav&eacute;s d&#39;un Trunk SIP.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/comunicacions-unificades-microsoft-lync-server" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Instal·lacions Gateway Centraletes Telefons IP Softphone Videoconferencia Audioconferencia Call Center VOIP Empreses Microsoft Tue, 25 Feb 2014 09:19:00 +0000 TS 199 at http://www.ts-telecon.es Comunicacions Unificades Alcatel OpenTouch Business Edition http://www.ts-telecon.es/ca/comunicacions-unificades-alcatel-opentouch-business-edition <p>La soluci&oacute; de <strong>comunicacions unificades </strong>Alcatel OpenTouch Business Edition, est&agrave; dirigida a empreses de fins a 1500 usuaris i ofereix un nivell d&#39;obertura sense precedents en funcions (SIP, aplicacions, plataformes).</p> <p><strong>Alcatel OpenTouch </strong>&eacute;s la nova generaci&oacute; de solucions de comunicacions unificades Alcatel Business integrated Solution (BIC), enriquit amb la tecnologia de servidor Genesys SIP i un motor natiu de confer&egrave;ncia multim&egrave;dia.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/comunicacions-unificades-alcatel-opentouch-business-edition" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Auriculars Videoconferencia Audioconferencia Call Center Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Mon, 24 Feb 2014 12:24:06 +0000 TS 198 at http://www.ts-telecon.es Solucions de Mobilitat per a Empreses a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/solucions-mobilitat-empreses-barcelona <h4> Introducci&oacute; al Programari i Solucions de Mobilitat per a Empreses</h4> <p>Gr&agrave;cies a la soluci&oacute; de mobilitat per a empreses TS Mobilitat, podr&agrave; connectar tota la seva empresa, els socis, clients, prove&iuml;dors i empleats en qualsevol lloc i en qualsevol moment per millorar l&#39;accessibilitat i capacitat de resposta del client i incrementar aix&iacute; l&#39;avantatge competitiu.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/solucions-mobilitat-empreses-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades VPN Videoconferencia Audioconferencia VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Mon, 24 Feb 2014 09:02:39 +0000 TS 194 at http://www.ts-telecon.es