Auriculares http://www.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/56/all ca Servei tècnic i reparació de telèfons Alcatel http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-alcatel <p>Dins de l&#39;&agrave;mplia gamma de serveis que ofereixen els nostres professionals, es troba el suport t&egrave;cnic per a reparacions, configuracions i integracions de tel&egrave;fons <strong>Alcatel</strong>.</p> <p><strong>Telecon Sistemas</strong> com a partner del fabricant Alcatel, t&eacute; una &agrave;mplia experi&egrave;ncia en els seus productes a m&eacute;s d&#39;un estret contacte que permet oferir un millor i m&eacute;s r&agrave;pid servei t&egrave;cnic.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-alcatel" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Auriculars Alcatel Grup Telecon Barcelona Thu, 08 May 2014 14:09:21 +0000 TS 303 at http://www.ts-telecon.es Auriculars Plantronics CS540 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/auriculars-plantronics-cs540 <p>Amb un nou disseny millorat i un rendiment optimitzat, el model <strong>d&#39;auriculars Plantronics CS540 </strong>li permet una configuraci&oacute; r&agrave;pida i un so d&#39;alta qualitat &eacute;s perfecte per a ambients sorollosos i per a empleats que es desplacin per l&#39;oficina.</p> <p><strong>Gesti&oacute; de trucades c&ograve;moda i de qualitat</strong></p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Auriculares-Plantronics-CS540.jpg" alt="Auriculars Plantronics CS540" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Auriculares-Plantronics-CS540-detalles.jpg" alt="Auriculars Plantronics CS540 detall accessoris" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Auriculares-Plantronics-CS540-Telefono.jpg" alt="Auriculars Plantronics CS540 con telèfon" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/auriculars-plantronics-cs540" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Auriculars Plantronics Barcelona Thu, 27 Mar 2014 09:12:43 +0000 TS 264 at http://www.ts-telecon.es Auricular Plantronics CS60 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/auricular-plantronics-cs60 <p>L&#39;auricular CS60 de Plantronics permet realitzar diverses tasques a la vegada d&#39;una manera m&eacute;s senzilla, ja sigui prendre notes o utilitzar el seu ordinador mentre at&eacute;n una trucada, o b&eacute; recollir documents de la impressora sense necessitat de penjar el tel&egrave;fon. Rendible i flexible, amb una excel&middot;lent qualitat de so i de gamma sense fil. Tamb&eacute; us permet escollir l&#39;estil de col&middot;locaci&oacute; que m&eacute;s li agradi.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/plantronics-cs60-web.jpg" alt="Plantronics CS60" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/plantronics-cs60-hl10-web.jpg" alt="Plantronics CS60 + HL10" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/plantronics-cs60-global-web.jpg" alt="Plantronics CS60 Detalle Global amb telèfon" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/auricular-plantronics-cs60" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Auriculars Plantronics Barcelona Wed, 19 Mar 2014 11:27:53 +0000 TS 240 at http://www.ts-telecon.es Auriculars Plantronics Savi 700-740 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/auriculars-plantronics-savi-700-740 <p>Els auriculars sense fil de la s&egrave;rie <strong>Plantronics Savi 700 </strong>de gestionar de manera intel&middot;ligent les seves trucades per ordinador, per tel&egrave;fon sense fil i tel&egrave;fon fix, i administraran autom&agrave;ticament el seu estat de pres&egrave;ncia de manera que els seus companys de treball puguin veure la seva disponibilitat.</p> <p>Tamb&eacute; es pot connectar amb altres tres auriculars Savi durant una trucada i t&eacute; un abast sense fil de despla&ccedil;ament de fins a 120 metres.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/plantronics-savi-740-web.jpg" alt="Plantronics Savi 740" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/plantronics-savi-700-auriculares-web.jpg" alt="Plantronics Savi 700 series" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/plantronics-savi-740-comunicaciones-unificadas-web.jpg" alt="Plantronics Savi 740 comunicacions unificades" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/auriculars-plantronics-savi-700-740" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Auriculars Plantronics Barcelona Wed, 19 Mar 2014 09:46:27 +0000 TS 239 at http://www.ts-telecon.es Auriculars per telèfons fixos, sense fils. Plantronics Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/auriculars-telefons-fixos-sense-fils-plantronics-barcelona <p>A&nbsp;Telecon Sistemes som experts en els <strong>auriculars per tel&egrave;fons fixos </strong>i sense fil empresarials.</p> <p>A m&eacute;s d&#39;oferir un cat&agrave;leg d&#39;auriculars empresarials de les marques Plantronics i GN Netcom,&nbsp;realitzem la consultoria necess&agrave;ria per triar els auriculars que es requereixin en cada cas.</p> <p>Dins del nostre cat&agrave;leg d&#39;auriculars empresarials tenim tant <strong>auriculars per a tel&egrave;fons sense fils</strong> com per a tel&egrave;fons fixos, entre alguns dels models que disposem estan:</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/auriculars-plantronics-cs540">Auriculars Plantronics CS540</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/auriculars-plantronics-cs540" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Auriculares-Plantronics-CS540.jpg" alt="Auriculars Plantronics CS540" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/auricular-plantronics-cs60">Auricular Plantronics CS60</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/auricular-plantronics-cs60" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/plantronics-cs60-web.jpg" alt="Plantronics CS60" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/auriculars-plantronics-savi-700-740">Auriculars Plantronics Savi 700-740</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/auriculars-plantronics-savi-700-740" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/plantronics-savi-740-web.jpg" alt="Plantronics Savi 740" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/auriculars-telefons-fixos-sense-fils-plantronics-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Auriculars GN Netcom Plantronics Grup Telecon Barcelona Mon, 10 Mar 2014 08:41:13 +0000 TS 213 at http://www.ts-telecon.es Solució Nice Express Recording http://www.ts-telecon.es/ca/solucio-nice-express-recording <p>Les petites i mitjanes empreses (PIMES) tenen similars necessitats de gravaci&oacute; de trucades que les grans empreses amb Call Center empresarials i gran quantitat d&#39;extensions telef&ograve;niques. Per&ograve; habitualment, han hagut de comprometre capacitat, opcions o qualitat en el sistema de gravaci&oacute; per obtenir una plataforma de gravaci&oacute; de trucades que es poguessin permetre.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/solucio-nice-express-recording" target="_blank">llegeix més</a></p> Auditoria Comunicacions Unificades Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Auriculars Call Center Gravació de trucades VOIP Empreses Nice Grup Telecon Barcelona Tue, 25 Feb 2014 11:19:10 +0000 TS 200 at http://www.ts-telecon.es Comunicacions Unificades Alcatel OpenTouch Business Edition http://www.ts-telecon.es/ca/comunicacions-unificades-alcatel-opentouch-business-edition <p>La soluci&oacute; de <strong>comunicacions unificades </strong>Alcatel OpenTouch Business Edition, est&agrave; dirigida a empreses de fins a 1500 usuaris i ofereix un nivell d&#39;obertura sense precedents en funcions (SIP, aplicacions, plataformes).</p> <p><strong>Alcatel OpenTouch </strong>&eacute;s la nova generaci&oacute; de solucions de comunicacions unificades Alcatel Business integrated Solution (BIC), enriquit amb la tecnologia de servidor Genesys SIP i un motor natiu de confer&egrave;ncia multim&egrave;dia.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/comunicacions-unificades-alcatel-opentouch-business-edition" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Auriculars Videoconferencia Audioconferencia Call Center Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Mon, 24 Feb 2014 12:24:06 +0000 TS 198 at http://www.ts-telecon.es Solucions de Comunicacions Unificades a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/solucions-comunicacions-unificades-barcelona <h4> Introducci&oacute; a les comunicacions unificades</h4> <p>Les necessitats empresarials actuals a nivell de comunicacions fan que els treballadors estiguin permanentment connectats, i necessiten comunicar tant a trav&eacute;s de trucades telef&ograve;niques i tamb&eacute; mitjan&ccedil;ant l&#39;enviament d&#39;e-mails, sms, fax, missatgeria instant&agrave;nia, ...</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/solucions-comunicacions-unificades-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Auriculars Videoconferencia Audioconferencia Call Center VOIP WIFI Adsl Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Mon, 17 Feb 2014 10:37:50 +0000 TS 184 at http://www.ts-telecon.es Distribuïdors de Telèfons, Centraletes, Videoconferència, Auriculars, Router, Switch, Cartelleria Digital http://www.ts-telecon.es/ca/distribuidors-telefons-centraletes-videoconferencia-auriculars-router-switch-cartelleria-digital <p><span style="line-height: 1.5em;">En Telecon Sistemes som distribu&iuml;dors i realitzem la venda de </span><strong style="line-height: 1.5em;">Tel&egrave;fons </strong><span style="line-height: 1.5em;">sobretaula, tel&egrave;fons sense fil DECT, tel&egrave;fons IP, Auriculars, Softphones, Gravaci&oacute; de trucades, </span><strong style="line-height: 1.5em;">Centraletes </strong><span style="line-height: 1.5em;">Telef&ograve;niques PBX, Centraletes IP, </span><strong style="line-height: 1.5em;">Videoconfer&egrave;ncia</strong><span style="line-height: 1.5em;">, Audioconfer&egrave;ncia, Sw</span></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/distribuidors-telefons-centraletes-videoconferencia-auriculars-router-switch-cartelleria-digital" target="_blank">llegeix més</a></p> Router Switch Gateway Centraletes Telefons Sense fil IP Softphone Auriculars Cartelleria Digital Videoconferencia Audioconferencia Alcatel Allied Telesis Audiocodes Cisco GN Netcom Konftel Netgear Panasonic Plantronics Polycom Radvision Siemens Zyxel Grup Telecon Barcelona Thu, 12 Dec 2013 10:05:23 +0000 TS 163 at http://www.ts-telecon.es Comunicacions unificades Alcatel Opentouch i Microsoft Lyncserver http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/comunicacions-unificades-alcatel-opentouch-i-microsoft-lyncserver <p>Telecon Sistemes en la seva constant evoluci&oacute; tecnol&ograve;gica, ofereix <a href="/ca/solucions-comunicacions-unificades-barcelona">Solucions de Comunicacions Unificades </a>per millorar i simplificar les m&eacute;s exigents necessitats de comunicaci&oacute; de la seva empresa.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/comunicacions-unificades-alcatel-opentouch-i-microsoft-lyncserver" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Instal·lacions Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Auriculars Videoconferencia Audioconferencia Call Center VOIP Empreses Alcatel Microsoft Barcelona Fri, 01 Feb 2013 23:00:00 +0000 TS 280 at http://www.ts-telecon.es