VOIP http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/55/all ca Operador Virtual a Barcelona i Catalunya http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/operador-virtual-barcelona-catalunya <p>Daratel-Telecon Sistemas &eacute;s un operador Virtual a Barcelona homologat per la CNMC, que ofereix els serveis de veu i dades a les empreses i usuaris.</p> <p>Les nostres tecnologies d&#39;Operador Virtual tenen disponibles les millors i m&eacute;s avan&ccedil;ades eines i sistemes per oferir la m&agrave;xima disponibilitat i qualitat de servei a un preu econ&ograve;mic perqu&egrave; els nostres clients assoleixin l&#39;efici&egrave;ncia dels seus recursos de comunicacions.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/operador-virtual-barcelona-catalunya" target="_blank">llegeix més</a></p> IP VOIP Barcelona Thu, 23 Aug 2018 06:40:23 +0000 TS 469 at http://hostmaster.ts-telecon.es Apagat Centrals Coure: tot sobre el tancament de centrals http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/apagat-centrals-coure-tot-tancament-centrals <p>El 2015 va comen&ccedil;ar l&#39;apagat de les centrals de coure en un proc&eacute;s de transformaci&oacute; de la xarxa Telef&ograve;nica que durar&agrave; fins 2022.</p> <p><img alt="Fibra Òptica per millorar les comunicacions" src="/sites/default/files/fibra-optica.jpg" style="width: 400px; height: 200px;" /></p> <p>El proc&eacute;s de tancament de centrals de coure es realitza en les &agrave;rees que ja tenen disponible la nova xarxa de fibra &ograve;ptica. En aquest sentit l&#39;operador t&eacute; inter&egrave;s a deixar d&#39;explotar la xarxa de coure, i passar als usuaris de l&#39;&agrave;rea en qu&egrave; es realitza l&#39;apagada de les centrals de coure a la nova tecnologia de la fibra &ograve;ptica per a les llars i empreses.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/apagat-centrals-coure-tot-tancament-centrals" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Xarxes VOIP Adsl Tue, 29 May 2018 11:44:33 +0000 TS 463 at http://hostmaster.ts-telecon.es Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner també el 2016 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016 <p><img alt="Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner" src="/sites/default/files/noticias/Alcatel-Enterprise-Expert-Business-Partner-Telecon-Sistemas-90.png" style="width: 90px; height: 85px;" /></p> <p>Aquest 2016 a <strong>Telecon Sistemas</strong> hem tornat a renovar la certificaci&oacute; oficial com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Enterprise Expert Business Partner</strong>.</p> <p>Aquesta certificaci&oacute; oficial de Alcatel-Lucent certifica el m&agrave;xim nivell de preparaci&oacute; t&egrave;cnica i a nivell d&#39;an&agrave;lisi de les solucions i equips de l&#39;empresa Alcatel-Lucent.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Fri, 12 Feb 2016 11:20:11 +0000 TS 459 at http://hostmaster.ts-telecon.es 3 riscos relacionats amb la seguretat de VoIP http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/3-riscos-relacionats-amb-seguretat-voip <p>En aquest article parlarem sobre els riscos relacionats amb la tecnologia de VoIP.</p> <p>Tot i que despr&eacute;s de tots aquests anys mai hagi tingut un problema amb la telefonia tradicional, hem d&#39;entendre que aquesta utilitza altres tecnologies subjacents de la VoIP i per aix&ograve; la veu IP implica nous i diferents problemes potencials de seguretat.</p> <p><img alt="Seguretat en Centraletes VoIP amb Telecon Sistemes" src="/sites/default/files/seguridad-voip.png" style="width: 520px; height: 240px;" /></p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/3-riscos-relacionats-amb-seguretat-voip" target="_blank">llegeix més</a></p> Xarxes IP VOIP Wed, 01 Jul 2015 06:47:48 +0000 TS 435 at http://hostmaster.ts-telecon.es Operadors de telefonia: Tramitació de línies telefòniques http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/operadors-telefonia-tramitacio-linies-telefoniques <p>A Telecon Sistemas oferim el servei d&#39;assessorament i tramitaci&oacute; de l&iacute;nies telef&ograve;niques amb els diversos <strong>operadors de telefonia</strong> d&#39;Espanya.</p> <p>El servei de gesti&oacute; amb les operadores de telefonia i internet s&#39;ofereix amb l&#39;objectiu de millorar la relaci&oacute; de qualitat i preu que actualment t&eacute; la seva empresa amb els operadors de telefonia fixa i m&ograve;bil.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/operadors-telefonia-tramitacio-linies-telefoniques" target="_blank">llegeix més</a></p> VOIP Adsl Empreses Wed, 13 May 2015 08:12:49 +0000 TS 434 at http://hostmaster.ts-telecon.es Què és VoIP? http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/que-es-voip <p>En el seg&uuml;ent article anem a explicar de forma el m&eacute;s clara possible Qu&egrave; &eacute;s VoIP ?.</p> <p>Amb la constant evoluci&oacute; en el m&oacute;n de les comunicacions, cada vegada &eacute;s m&eacute;s freq&uuml;ent trobar termes que podr&iacute;em descon&egrave;ixer i que comencen a ser d&#39;&uacute;s habitual tant en un entorn dom&egrave;stic com empresarial. &Eacute;s el cas de la VoIP.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/que-es-voip" target="_blank">llegeix més</a></p> VOIP Fri, 24 Apr 2015 08:02:54 +0000 TS 432 at http://hostmaster.ts-telecon.es Centraleta Virtual a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/centraleta-virtual-barcelona <p>En Telecon Sistemas a m&eacute;s de la venda, reparaci&oacute; i manteniment de centraletes f&iacute;siques oferim als nostres clients una nova soluci&oacute; de centraleta virtual.</p> <p>De la mateixa manera que passa en moltes altres solucions, la centraleta virtual al n&uacute;vol &eacute;s una excel&middot;lent opci&oacute; per a molts clients.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/centraleta-virtual-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Lloguer Centraletes Videoconferencia Audioconferencia Gravació de trucades VOIP Empreses Barcelona Fri, 13 Mar 2015 10:22:56 +0000 TS 421 at http://hostmaster.ts-telecon.es Alcatel Temporis IP150 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-temporis-ip150 <p>El <strong>Alcatel Temporis IP150</strong> &eacute;s un tel&egrave;fon compacte i complet que suporta el protocol SIP de VoIP.</p> <p>Disposa d&#39;interessants caracter&iacute;stiques per complir les diverses necessitats la seva empresa:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-temporis-ip-150.jpg" alt="Imagen de teléfono Alcatel Temporis IP150" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-temporis-ip150" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Instal·lacions Telefons Sobretaula IP VOIP Alcatel Mon, 02 Mar 2015 08:33:39 +0000 TS 414 at http://hostmaster.ts-telecon.es Comunicacions Unificades: Videoporters controlats des de telefonia http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/comunicacions-unificades-videoporters-controlats-des-telefonia <p>La integraci&oacute; de les comunicacions unificades constantment avan&ccedil;a oferint noves i millors funcionalitats tant per a un entorn empresarial com dom&egrave;stic.</p> <p>&Eacute;s el cas de la integraci&oacute; de la telefonia i els ordinadors amb els videoporters. El que fa uns anys eren sistemes independents, han anat evolucionant integrant progressivament entre ells.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/comunicacions-unificades-videoporters-controlats-des-telefonia" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Instal·lacions Centraletes Porters automàtics VOIP Empreses Mon, 02 Mar 2015 08:27:53 +0000 TS 413 at http://hostmaster.ts-telecon.es Telecon Sistemas ofereix la promoció Alcatel TRANSFORM i CONNECT IP+ http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-ofereix-promocio-alcatel-transform-i-connect-ip <p><img alt="Imatge de Logo Alcatel Business Partner de Telecon Sistemas" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p><strong>Telecon Sistemas</strong><strong> </strong>ofereix les promocions Alcatel Transform i Alcatel Connect IP +, amb descomptes per a les renovacions dels seus sistemes de telefonia antics i projectes de connexi&oacute; de la seva centraleta Alcatel OXO a IP.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-ofereix-promocio-alcatel-transform-i-connect-ip" target="_blank">llegeix més</a></p> Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Alcatel Tue, 10 Feb 2015 11:57:55 +0000 TS 387 at http://hostmaster.ts-telecon.es Alcatel acredita Telecon Sistemas un altre any més com Alcatel Expert Business Partner http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/alcatel-acredita-telecon-sistemas-altre-any-alcatel-expert-business-partner <p><img alt="Imatge Alcatel Expert Business Partner" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p>L&#39;empresa Alcatel Lucent acredita un altre any m&eacute;s a Telecon Sistemas com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Expert Business Partner</strong>.</p> <p>La certificaci&oacute; Expert del programa Alcatel Business Partner, t&eacute; com a objectiu la m&agrave;xima preparaci&oacute; a nivell t&egrave;cnic i funcional dels productes i solucions que ofereix l&#39;empresa Alcatel.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/alcatel-acredita-telecon-sistemas-altre-any-alcatel-expert-business-partner" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Tue, 03 Feb 2015 09:36:38 +0000 TS 373 at http://hostmaster.ts-telecon.es AudioCodes anuncia l'estratègia de software SBC http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/audiocodes-anuncia-lestrategia-software-sbc <p><img alt="Logo AudioCodes" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/AudioCodes-Logo-150.jpg" style="width: 150px; height: 50px;" /></p> <p><strong>AudioCodes</strong>, empresa l&iacute;der en productes i serveis relacionats amb la tecnologia de VoIP va anunciar la seva nova estrat&egrave;gia de software (SBC) Session Border Controller per al seu &uacute;s en entorns hosting, data centers aix&iacute; com en el n&uacute;vol.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/audiocodes-anuncia-lestrategia-software-sbc" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Gateway Call Center VOIP Empreses Audiocodes Sun, 03 Aug 2014 09:00:01 +0000 TS 316 at http://hostmaster.ts-telecon.es Telèfon Siemens Gigaset C610 IP http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-c610-ip <p>Siemens Gigaset ens presenta el model C610 IP que ens permetr&agrave; realitzar tant trucades per internet com anal&ograve;giques amb una qualitat de so excepcional. Tregui partit a les seves trucades en paral&middot;lel i funcions en l&iacute;nia sense deixar sense renunciar a un bon estalvi d&#39;energia i una reducci&oacute; de les radiacions.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Siemens-Gigaset-C610-IP-Base.jpg" alt="Imatge del telèfon Siemens Gigaset C610 IP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Siemens-Gigaset-C610-IP.jpg" alt="Imatge del telèfon DECT IP Siemens Gigaset C610" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-c610-ip" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sense fil IP VOIP Siemens Barcelona Fri, 28 Mar 2014 11:47:13 +0000 TS 275 at http://hostmaster.ts-telecon.es Audiocodes Mediant 850 MSBR. Router voip d' Audiocodes http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/audiocodes-mediant-850-msbr-router-voip-d-audiocodes <p>Els <strong>Audiocodes mediant 850</strong> Multi-Service Business Router (MSBR) s&oacute;n una soluci&oacute; tot en un router voip, dissenyats per proporcionar converg&egrave;ncia de dades i connectivitat de veu per a PIMES (petites i mitjanes empreses), encara que tamb&eacute; &eacute;s un sistema v&agrave;lid per delegacions de grans empreses.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audiocodes-Mediant-850-MSBR-router-voip.jpg" alt="Audiocodes Mediant 850 MSBR. Router voip de Audiocodes" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audiocodes-Mediant-850-MSBR-router-voip-esquema1.jpg" alt="Router voip Audiocodes Mediant 850 MSBR esquema 1" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Audiocodes-Mediant-850-MSBR-router-voip-esquema2.jpg" alt="Router voip Audiocodes Mediant 850 MSBR esquema 2" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/audiocodes-mediant-850-msbr-router-voip-d-audiocodes" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Router Gateway VOIP WIFI Adsl Empreses Audiocodes Grup Telecon Barcelona Thu, 27 Mar 2014 11:44:51 +0000 TS 268 at http://hostmaster.ts-telecon.es Gateway AudioCodes Mediant 1000 MSBG i Mediant 1000 E-SBC http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-1000-msbg-i-mediant-1000-e-sbc <p>Els Gateway <strong>Audiocodes mediant 1000</strong>, tenen 2 diferents versions disponibles: Audiocodes mediant 1000 MSBG i E-SBC.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediant-1000-web.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 1000" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediant-1000-msbg-web.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 1000 MSBG" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/gateway-audiocodes-mediant-1000-web-v2.jpg" alt="Gateway AudioCodes Mediant 1000 frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/gateway-audiocodes-mediant-1000-msbg-i-mediant-1000-e-sbc" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Router Switch Firewall Gateway VOIP WIFI Adsl Audiocodes Grup Telecon Barcelona Mon, 24 Mar 2014 09:46:31 +0000 TS 253 at http://hostmaster.ts-telecon.es