Videoconferencia http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/53/all ca Centraleta Virtual a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/centraleta-virtual-barcelona <p>En Telecon Sistemas a m&eacute;s de la venda, reparaci&oacute; i manteniment de centraletes f&iacute;siques oferim als nostres clients una nova soluci&oacute; de centraleta virtual.</p> <p>De la mateixa manera que passa en moltes altres solucions, la centraleta virtual al n&uacute;vol &eacute;s una excel&middot;lent opci&oacute; per a molts clients.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/centraleta-virtual-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Lloguer Centraletes Videoconferencia Audioconferencia Gravació de trucades VOIP Empreses Barcelona Fri, 13 Mar 2015 10:22:56 +0000 TS 421 at http://hostmaster.ts-telecon.es Videoconferència Polycom HDX 8000 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/videoconferencia-polycom-hdx-8000 <p>Per a les organitzacions i empreses que comprenen el valor de les comunicacions de v&iacute;deo i &agrave;udio d&#39;alta qualitat, el <strong>sistema de videoconfer&egrave;ncia Polycom HDX 8000 </strong>Series ofereix una soluci&oacute; de v&iacute;deo d&#39;alta definici&oacute; per a sales de confer&egrave;ncies, aules i sales de reunions d&#39;arreu del m&oacute;n.</p> <p>Caracter&iacute;stiques i avantatges del sistema <em>Polycom HDX 8000</em>:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/videoconferencia-polycom-hdx-8000-series.jpg" alt="Videoconferència Polycom HDX 8000. Sistemes de video Polycom" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/videoconferencia-polycom-hdx-8000-series-trasero.jpg" alt="Videoconferència Polycom HDX 8000. Vista posterior" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/videoconferencia-polycom-hdx-8000" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Videoconferencia Polycom Grup Telecon Barcelona Tue, 25 Mar 2014 09:33:58 +0000 TS 259 at http://hostmaster.ts-telecon.es Videoconferència Polycom HDX 6000 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/videoconferencia-polycom-hdx-6000 <p>Amb els equips de <strong>videoconfer&egrave;ncia Polycom HDX 6000 </strong>crear o ampliar un sistema de videoconfer&egrave;ncia d&#39;alta definici&oacute; mai havia estat tan assequible.</p> <p><strong>Polycom HDX 6000 </strong>ofereix comunicacions rendibles i d&#39;alta qualitat gr&agrave;cies a la resoluci&oacute; 720p a partir de 512 kbps, a m&eacute;s de disposar de la tecnologia Polycom UltimateHD: veu, v&iacute;deo i contingut HD per a un rendiment excepcional.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Videoconferencia-Polycom-HDX-6000.jpg" alt="Videoconferència Polycom HDX 6000" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Videoconferencia-Polycom-HDX-6000-Detalle-Conexiones.jpg" alt="Videoconferència Polycom HDX 6000 detall conexions" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Videoconferencia-Polycom-HDX-6000-Detalle-Instalacion.jpg" alt="Videoconferència Polycom HDX 6000 en funcionament" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/videoconferencia-polycom-hdx-6000" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Videoconferencia Polycom Grup Telecon Barcelona Mon, 24 Mar 2014 12:02:55 +0000 TS 256 at http://hostmaster.ts-telecon.es Videoconferència Radvision Scopia XT1000 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/videoconferencia-radvision-scopia-xt1000 <p>El sistema <strong>Radvision Scopia XT1000 </strong>SMB Edition &eacute;s una soluci&oacute; de videoconfer&egrave;ncia especialment adequada per a les necessitats de comunicaci&oacute; de petites i mitjanes empreses (SMB), el sistema proporciona un tot incl&ograve;s de v&iacute;deo d&#39;alta definici&oacute;, amb escriptori integrat i Radvision MCU multipunt (que permet la participaci&oacute; dels usuaris des de m&uacute;ltiples or&iacute;gens).</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/videoconferencia-radvision-scopia-xt1000-web.jpg" alt="Radvision Scopia XT1000" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/videoconferencia-radvision-scopia-xt1000-camara-web.jpg" alt="Radvision Scopia XT1000 càmera" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/videoconferencia-radvision-scopia-xt1000-lateral-web.jpg" alt="Radvision Scopia XT1000 lateral" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/videoconferencia-radvision-scopia-xt1000" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Videoconferencia Radvision Barcelona Thu, 20 Mar 2014 11:23:31 +0000 TS 245 at http://hostmaster.ts-telecon.es Videoconferència Polycom HDX 7000 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/videoconferencia-polycom-hdx-7000 <p>L&#39;equip de videoconfer&egrave;ncia <strong>Polycom HDX 7000</strong> Series ofereix confer&egrave;ncies flexibles i assequibles de v&iacute;deo HD d&#39;alta qualitat. Aquest sistema ofereix una comunicaci&oacute; visual r&agrave;pida i senzilla, les videoconfer&egrave;ncies Polycom HDX 7000 s&oacute;n ideals per a l&#39;educaci&oacute;, medicina, empreses i treballs de col&middot;laboraci&oacute;.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/videoconferencia-polycom-hdx-7000-web.jpg" alt="Polycom HDX 7000" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/videoconferencia-polycom-hdx-7000-colaboracion-web.jpg" alt="Polycom HDX 7000 Colaboració" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/videoconferencia-polycom-hdx-7000-detalle-web.jpg" alt="Polycom HDX 7000 Detall" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/videoconferencia-polycom-hdx-7000" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Videoconferencia Polycom Barcelona Thu, 20 Mar 2014 11:00:57 +0000 TS 244 at http://hostmaster.ts-telecon.es Videoconferència Polycom HDX 9000 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/videoconferencia-polycom-hdx-9000 <p>La <strong>Polycom HDX 9000 </strong>&eacute;s la m&eacute;s avan&ccedil;ada videoconfer&egrave;ncia d&#39;alta definici&oacute;, una soluci&oacute; dissenyada per ser el cor de les solucions de videoconfer&egrave;ncia i telepres&egrave;ncia d&#39;una empresa.</p> <p>La videoconfer&egrave;ncia Polycom HDX 9000 Series eleva el nivell de rendiment i flexibilitat i ofereix un sistema de videoconfer&egrave;ncia HD d&#39;alta definici&oacute; per a una m&agrave;xima experi&egrave;ncia de col&middot;laboraci&oacute; en les sales de confer&egrave;ncies, reunions executives, etc...</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/videoconferencia-polycom-hdx-9000.jpg" alt="Videoconferència Polycom HDX 9000" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/videoconferencia-polycom-hdx-9000-camara.jpg" alt="Videoconferència Polycom HDX 9000 càmera" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/videoconferencia-polycom-hdx-9000-sala.jpg" alt="Videoconferència Polycom HDX 9000 sala" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/videoconferencia-polycom-hdx-9000" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Videoconferencia Polycom Barcelona Thu, 20 Mar 2014 10:37:25 +0000 TS 243 at http://hostmaster.ts-telecon.es Equips i Sistemes de Videoconferència a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/index-productes/equips-i-sistemes-videoconferencia-barcelona <p>Telecon Sistemes &eacute;s una empresa de solucions de comunicacions empresarials ubicada a Barcelona, tenim disponibles equips i <strong>sistemes de videoconfer&egrave;ncia </strong>de les marques Radvision, Polycom i LifeSize.</p> <p>Perqu&egrave; els sistemes de videoconfer&egrave;ncia ofereixin el millor resultat han de tenir la qualitat de v&iacute;deo i &agrave;udio adequada, a m&eacute;s &eacute;s important que els <strong>equips de videoconfer&egrave;ncia </strong>no ocupin molt espai i es puguin col&middot;locar sobre un monitor o pantalla LCD.</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/videoconferencia-polycom-hdx-8000">Videoconferència Polycom HDX 8000</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/videoconferencia-polycom-hdx-8000" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/videoconferencia-polycom-hdx-8000-series.jpg" alt="Videoconferència Polycom HDX 8000. Sistemes de video Polycom" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/videoconferencia-polycom-hdx-6000">Videoconferència Polycom HDX 6000</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/videoconferencia-polycom-hdx-6000" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Videoconferencia-Polycom-HDX-6000.jpg" alt="Videoconferència Polycom HDX 6000" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/videoconferencia-polycom-hdx-9000">Videoconferència Polycom HDX 9000</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/videoconferencia-polycom-hdx-9000" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/videoconferencia-polycom-hdx-9000.jpg" alt="Videoconferència Polycom HDX 9000" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/videoconferencia-radvision-scopia-xt1000">Videoconferència Radvision Scopia XT1000</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/videoconferencia-radvision-scopia-xt1000" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/videoconferencia-radvision-scopia-xt1000-web.jpg" alt="Radvision Scopia XT1000" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/videoconferencia-polycom-hdx-7000">Videoconferència Polycom HDX 7000</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/videoconferencia-polycom-hdx-7000" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/videoconferencia-polycom-hdx-7000-web.jpg" alt="Polycom HDX 7000" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/index-productes/equips-i-sistemes-videoconferencia-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Videoconferencia Empreses Lifesize Polycom Radvision Barcelona Mon, 10 Mar 2014 10:18:03 +0000 TS 215 at http://hostmaster.ts-telecon.es Comunicacions Unificades Microsoft Lync Server http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/comunicacions-unificades-microsoft-lync-server <p><strong>Microsoft Lync Server</strong> (anteriorment conegut com Microsoft Office Communications Server) &eacute;s un servidor de comunicacions empresarials en temps real, proporcionant una infraestructura de missatgeria instant&agrave;nia, pres&egrave;ncia, transfer&egrave;ncia d&#39;arxius, trucades multiconfer&egrave;ncia de veu i v&iacute;deo, i connectivitat RTC a trav&eacute;s d&#39;un Trunk SIP.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/comunicacions-unificades-microsoft-lync-server" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Instal·lacions Gateway Centraletes Telefons IP Softphone Videoconferencia Audioconferencia Call Center VOIP Empreses Microsoft Tue, 25 Feb 2014 09:19:00 +0000 TS 199 at http://hostmaster.ts-telecon.es Comunicacions Unificades Alcatel OpenTouch Business Edition http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/comunicacions-unificades-alcatel-opentouch-business-edition <p>La soluci&oacute; de <strong>comunicacions unificades </strong>Alcatel OpenTouch Business Edition, est&agrave; dirigida a empreses de fins a 1500 usuaris i ofereix un nivell d&#39;obertura sense precedents en funcions (SIP, aplicacions, plataformes).</p> <p><strong>Alcatel OpenTouch </strong>&eacute;s la nova generaci&oacute; de solucions de comunicacions unificades Alcatel Business integrated Solution (BIC), enriquit amb la tecnologia de servidor Genesys SIP i un motor natiu de confer&egrave;ncia multim&egrave;dia.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/comunicacions-unificades-alcatel-opentouch-business-edition" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Auriculars Videoconferencia Audioconferencia Call Center Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Mon, 24 Feb 2014 12:24:06 +0000 TS 198 at http://hostmaster.ts-telecon.es Solucions de Mobilitat per a Empreses a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/solucions-mobilitat-empreses-barcelona <h4> Introducci&oacute; al Programari i Solucions de Mobilitat per a Empreses</h4> <p>Gr&agrave;cies a la soluci&oacute; de mobilitat per a empreses TS Mobilitat, podr&agrave; connectar tota la seva empresa, els socis, clients, prove&iuml;dors i empleats en qualsevol lloc i en qualsevol moment per millorar l&#39;accessibilitat i capacitat de resposta del client i incrementar aix&iacute; l&#39;avantatge competitiu.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/solucions-mobilitat-empreses-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades VPN Videoconferencia Audioconferencia VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Mon, 24 Feb 2014 09:02:39 +0000 TS 194 at http://hostmaster.ts-telecon.es Solucions de Comunicacions Unificades a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/solucions-comunicacions-unificades-barcelona <h4> Introducci&oacute; a les comunicacions unificades</h4> <p>Les necessitats empresarials actuals a nivell de comunicacions fan que els treballadors estiguin permanentment connectats, i necessiten comunicar tant a trav&eacute;s de trucades telef&ograve;niques i tamb&eacute; mitjan&ccedil;ant l&#39;enviament d&#39;e-mails, sms, fax, missatgeria instant&agrave;nia, ...</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/solucions-comunicacions-unificades-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Auriculars Videoconferencia Audioconferencia Call Center VOIP WIFI Adsl Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Mon, 17 Feb 2014 10:37:50 +0000 TS 184 at http://hostmaster.ts-telecon.es Distribuïdors de Telèfons, Centraletes, Videoconferència, Auriculars, Router, Switch, Cartelleria Digital http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/distribuidors-telefons-centraletes-videoconferencia-auriculars-router-switch-cartelleria-digital <p><span style="line-height: 1.5em;">En Telecon Sistemes som distribu&iuml;dors i realitzem la venda de </span><strong style="line-height: 1.5em;">Tel&egrave;fons </strong><span style="line-height: 1.5em;">sobretaula, tel&egrave;fons sense fil DECT, tel&egrave;fons IP, Auriculars, Softphones, Gravaci&oacute; de trucades, </span><strong style="line-height: 1.5em;">Centraletes </strong><span style="line-height: 1.5em;">Telef&ograve;niques PBX, Centraletes IP, </span><strong style="line-height: 1.5em;">Videoconfer&egrave;ncia</strong><span style="line-height: 1.5em;">, Audioconfer&egrave;ncia, Sw</span></p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/distribuidors-telefons-centraletes-videoconferencia-auriculars-router-switch-cartelleria-digital" target="_blank">llegeix més</a></p> Router Switch Gateway Centraletes Telefons Sense fil IP Softphone Auriculars Cartelleria Digital Videoconferencia Audioconferencia Alcatel Allied Telesis Audiocodes Cisco GN Netcom Konftel Netgear Panasonic Plantronics Polycom Radvision Siemens Zyxel Grup Telecon Barcelona Thu, 12 Dec 2013 10:05:23 +0000 TS 163 at http://hostmaster.ts-telecon.es Comunicacions unificades Alcatel Opentouch i Microsoft Lyncserver http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/comunicacions-unificades-alcatel-opentouch-i-microsoft-lyncserver <p>Telecon Sistemes en la seva constant evoluci&oacute; tecnol&ograve;gica, ofereix <a href="/ca/solucions-comunicacions-unificades-barcelona">Solucions de Comunicacions Unificades </a>per millorar i simplificar les m&eacute;s exigents necessitats de comunicaci&oacute; de la seva empresa.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/comunicacions-unificades-alcatel-opentouch-i-microsoft-lyncserver" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Instal·lacions Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Auriculars Videoconferencia Audioconferencia Call Center VOIP Empreses Alcatel Microsoft Barcelona Fri, 01 Feb 2013 23:00:00 +0000 TS 280 at http://hostmaster.ts-telecon.es Els beneficis de les comunicacions unificades amb Alcatel OpenTouch http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/els-beneficis-les-comunicacions-unificades-amb-alcatel-opentouch <p>Actualment, amb la rapidesa amb qu&egrave; canvien les comunicacions empresarials, la soluci&oacute; de <strong>comunicacions unificades Alcatel OpenTouch </strong>proporciona una tecnologia de comunicacions per a les necessitats actuals i futures, assegurant una experi&egrave;ncia d&#39;usuari sense fissures dins la seva empresa.</p> <p>Alcatel OpenTouch fa que la mobilitat sigui un apartat m&eacute;s de la comunicaci&oacute; en la seva empresa, amb les eines que proporcionen col&middot;laboraci&oacute;, intercanvi i multitasca.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/els-beneficis-les-comunicacions-unificades-amb-alcatel-opentouch" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Centraletes Videoconferencia Audioconferencia Alcatel Grup Telecon Barcelona Thu, 04 Oct 2012 22:00:00 +0000 TS 291 at http://hostmaster.ts-telecon.es La missatgeria unificada en les comunicacions d'empresa http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/missatgeria-unificada-les-comunicacions-dempresa <p>La <strong>missatgeria unificada </strong>&eacute;s la integraci&oacute; dels diferents sistemes de missatgeria electr&ograve;nica i mitjans de comunicaci&oacute; empresarial (correu electr&ograve;nic, SMS, fax, correu de veu, missatgeria de v&iacute;deo, etc ...) en una &uacute;nica interf&iacute;cie, accessible des d&#39;una varietat de dispositius diferents.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/missatgeria-unificada-les-comunicacions-dempresa" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Centraletes Telefons IP Softphone Videoconferencia Empreses Grup Telecon Barcelona Thu, 13 Sep 2012 22:00:00 +0000 TS 290 at http://hostmaster.ts-telecon.es