Inalambrico http://www.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/48/all ca Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Samsung http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung <p>Des de Daratel - Telecon Sistemas oferim un expert servei t&egrave;cnic i reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Samsung, entre els sistemes que reparem estan les centraletes Samsung anal&ograve;giques, RDSI o IP. Aix&iacute; com els elements espec&iacute;fics dels sistemes de telefonia Samsung com Plaques, targetes, tel&egrave;fons, terminals i connectivitat.</p> <p><img alt="centraletes telefòniques samsung servei tècnic" src="/sites/default/files/centralitas-telefonicas-samsung-logo.png" style="width: 300px; height: 120px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Call Center WIFI Empreses Samsung Barcelona Fri, 21 Sep 2018 15:04:18 +0000 TS 473 at http://www.ts-telecon.es Venda i Instal·lació de telèfons sense fil Siemens Gigaset a Girona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-telefons-sense-fil-siemens-gigaset-girona-0 <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2009/12 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Girona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Telèfons sense fil DECT Siemens Gigaset SL37 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació de 4 telèfons sense fil DECT Siemens Gigaset SL37 i configuració de la centraleta amb les respectives llicències </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la venda d&#39;accessoris amb seu a Girona, contacta amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemas degut a que necessiten instal&middot;lar uns tel&egrave;fons sense fil a les seves oficines.</p> <p>En base a la centraleta que tenen i les necesiades dels usuaris, nostre comercial li recomana el model Siemens Gigaset SL37.</p> <p>Inicialment s&oacute;n necessaris a 4 tel&egrave;fons, per&ograve; hi ha previsi&oacute; d&#39;ampliar el nombre en un futur. Per aquest motiu s&#39;opta per adquirir un pack de 10 llic&egrave;ncies que s&oacute;n necess&agrave;ries m&eacute;s dels tel&egrave;fons.</p> <p>Un cop aprovat el pressupost de venda dels tel&egrave;fons Siemens, es procedeix a l&#39;enviament dels terminals a l&#39;empresa. Quan aquests s&oacute;n rebuts el client avisa al nostre departament t&egrave;cnic.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics, configura la centraleta de forma remota amb les noves llic&egrave;ncies i d&oacute;na instruccions al client sobre com procedir amb els terminals.</p> <p>Finalment, es realitzen proves per confirmar que tots els tel&egrave;fons funcionen correctament.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/venda-telefon-sense-fil-dect-alcatel-panasonic-siemens">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre els tel&egrave;fons sense fil Siemens</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Telèfons Siemens instal·lats i centraleta configurada amb nous terminals </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de telèfon sense fil Siemens Gigaset SL37 amb supletori" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/telefono-inalambrico-siemens-gigaset-sl-37-supletorio.jpg?1424251868" /> </div> </div> </div> Venda Instal·lacions Telefons Sense fil Siemens Fri, 20 Feb 2015 09:06:24 +0000 TS 403 at http://www.ts-telecon.es Alcatel IP1020 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-ip1020 <p>El <strong>Alcatel IP1020</strong> &eacute;s un tel&egrave;fon que ofereix una excel&middot;lent soluci&oacute; de mobilitat per al seu negoci combinant tant prestacions d&#39;equips DECT com IP. Aprofita la versatilitat i prestacions de la tecnologia VoIP basada en SIP amb els avantatges de la tecnologia sense fils.</p> <p>Aquest model consta d&#39;una base i el terminal. Permet ser instal&middot;lat en una paret, alimentat mitjan&ccedil;ant PoE (Power over Ethernet) i configurat de forma remota.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/telefono-Alcatel-IP1020.jpg" alt="Imatge de telèfon Alcatel IP1020" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-ip1020" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sense fil IP Alcatel Barcelona Wed, 11 Feb 2015 09:08:43 +0000 TS 388 at http://www.ts-telecon.es Manteniment i ampliació d'instal·lació telefònica a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/manteniment-i-ampliacio-dinstal%C2%B7lacio-telefonica-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Manteniment i ampliació de l&#039;actual instal·lació telefònica </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Manteniment del cablejat i programació d&#039;una ampliació d&#039;extensions mòbils a la central </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Centre d&#39;integraci&oacute; laboral ubicat a Barcelona contacta amb Telecon Sistemas per a un servei de manteniment de la seva instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p>En concret, &eacute;s necessari realitzar un manteniment del cablejat de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica d&#39;unes noves oficines, la instal&middot;laci&oacute; de la seva central de telefonia Alcatel OXO en una nova ubicaci&oacute; i una ampliaci&oacute; de terminals (mitjan&ccedil;ant la instal&middot;laci&oacute; d&#39;un track per a m&ograve;bils) per configurar extensions amb mobilitat dins de l&#39;empresa.</p> <p>El track per a m&ograve;bils es sol realitzar amb l&#39;objectiu de reduir la despesa telef&ograve;nica, per&ograve; en no necessitar de cablejat fins a la seva ubicaci&oacute; tamb&eacute; &eacute;s una soluci&oacute; interessant en empreses i llocs on la instal&middot;laci&oacute; de cablejat pot resultar problem&agrave;tica.</p> <p>El nostre servei t&egrave;cnic es reuneix amb el client per obtenir el m&agrave;xim detall l&#39;estat de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica actual, aix&iacute; com de les millores i ampliacions que volen realitzar a la mateixa.</p> <p>Un cop acceptat el pressupost per part del client, els nostres t&egrave;cnics de Telecon Sistemes es desplacen a les oficines per executar les tasques de manteniment i programaci&oacute; acordades, entre les diferents accions que es realitzen tenim:</p> <ul> <li> Manteniment del cablejat existent en el nou local, substituci&oacute; dels cables que presenten algun tipus de deteriorament aix&iacute; com la revisi&oacute; i reparaci&oacute; dels connectors dels cables de xarxa.</li> <li> Connexi&oacute; del cablejat a la central Alcatel OXO de la qual disposen aquestes oficines i configuraci&oacute; de la mateixa.</li> <li> Ampliaci&oacute; de la central telef&ograve;nica mitjan&ccedil;ant la instal&middot;laci&oacute; de tracks per a m&ograve;bils en diversos punts. Aquest tipus d&#39;instal&middot;laci&oacute; permet disposar d&#39;un tel&egrave;fon m&ograve;bil com si fos un de fix associat a una extensi&oacute; de la central de tel&egrave;fons.</li> <li> Programaci&oacute; de la central Alcatel OXO per afegir les noves extensions i terminals m&ograve;bils.</li> </ul> <p>Finalment els nostres t&egrave;cnics realitzen tot tipus de proves per confirmar el correcte funcionament de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/reparacio-i-manteniment-xarxes-cablejat-estructurat">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre la reparaci&oacute; i el manteniment de xarxes de cablejat estructurat.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 7 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Instal·lació telefònica i noves extensions mòbils funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge del manteniment d&#039;instal·lació telefònica" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/mantenimiento-instalacion-telefonica-centralita.jpg?1422523732" /> </div> </div> </div> Cablejat Estructurat Manteniment Programació Instal·lacions Xarxes Centraletes Telefons Sense fil Alcatel Barcelona Tue, 03 Feb 2015 17:01:26 +0000 TS 376 at http://www.ts-telecon.es Alcatel Lucent 8242 DECT http://www.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-lucent-8242-dect <p><span style="font-size: 13.3333339691162px;">L&#39;</span><span style="font-size: 13.3333339691162px; line-height: 1.5em;"> <strong>Alcatel-Lucent 8242 DECT</strong> &eacute;s un tel&egrave;fon lleuger amb una excel&middot;lent ergonomia i que permet ser manejat de manera intu&iuml;tiva per qualsevol usuari. Aquest tel&egrave;fon pot aprofitar totes les funcionalitats de les completes i potents OmniPCX, Enterprise Communication server i OmniPCX Office RCE. Tot aix&ograve; el converteix en un tel&egrave;fon vers&agrave;til i complet per a l&#39;entorn empresarial.</span></p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/alcatel-8242_DECT_cargador.jpg" alt="Alcatel‑Lucent 8242 DECT en el seu carregador" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/alcatel-8242_DECT.jpg" alt="Alcatel‑Lucent 8242 DECT " title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-lucent-8242-dect" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Telefons Sense fil Alcatel Barcelona Thu, 20 Nov 2014 10:30:40 +0000 TS 343 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Ericsson http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-ericsson <p>Telecon Sistemes dins de l&#39;ampli ventall del nostre servei t&egrave;cnic, incloem el suport i la reparaci&oacute; de centraletes Ericsson.</p> <p>Aquest suport inclou sistemes de comunicaci&oacute; telef&ograve;nica empresarial com pot ser el model Ericsson BP250 o el model modular Ericsson MD110 i abasta tant aspectes de connectivitat com ampliaci&oacute; extensions, missatge de veu, xarxes privades, etc.</p> <p><img alt="Imatge de Centraleta telefònica Ericsson BP250" src="/sites/default/files/Ericsson-BP250.jpg" style="width: 300px; height: 200px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-ericsson" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Call Center WIFI Empreses Ericsson Grup Telecon Barcelona Mon, 14 Jul 2014 08:40:15 +0000 TS 312 at http://www.ts-telecon.es Nou commutador (switch) i capacitats SDN de la mà d'Alcatel-Lucent http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/nou-commutador-switch-i-capacitats-sdn-ma-dalcatel-lucent <p>Alcatel - Lucent va presentar els seus nous productes i funcionalitats en resposta a l&#39;auge de noves aplicacions en l&#39;entorn empresarial.</p> <p>La divisi&oacute; empresarial de <strong>Alcatel-Lucent</strong>, va donar a con&egrave;ixer el seu nou switch o <em>commutador</em> d&#39;acc&eacute;s i noves funcionalitats de xarxa. Aquestes proporcionen als TI una forma m&eacute;s f&agrave;cil de visualitzar i controlar la xarxa permetent paral&middot;lelament que els usuaris puguin utilitzar les aplicacions que necessiten de forma m&eacute;s flexible.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/nou-commutador-switch-i-capacitats-sdn-ma-dalcatel-lucent" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Xarxes Switch Sense fil WIFI Alcatel Tue, 10 Jun 2014 09:58:24 +0000 TS 308 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de telèfons Siemens Gigaset http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-siemens-gigaset <p>Telecon Sistemes ofereix un servei t&egrave;cnic d&#39;&agrave;mplia experi&egrave;ncia per a la reparaci&oacute; de tel&egrave;fons de la marca <strong>Siemens Gigaset</strong>.</p> <div style="border-left: 3px solid #002D79; padding-left: 5px;"> <p><em><strong>Telèfons en Garantia</strong>:&nbsp;El Servei Tècnic només donarà servei en Garantia als telèfons comprats a Telecon Sistemas.</em></p> </div><p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-siemens-gigaset" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Siemens Grup Telecon Barcelona Thu, 08 May 2014 14:24:21 +0000 TS 304 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de telèfons Alcatel http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-alcatel <p>Dins de l&#39;&agrave;mplia gamma de serveis que ofereixen els nostres professionals, es troba el suport t&egrave;cnic per a reparacions, configuracions i integracions de tel&egrave;fons <strong>Alcatel</strong>.</p> <p><strong>Telecon Sistemas</strong> com a partner del fabricant Alcatel, t&eacute; una &agrave;mplia experi&egrave;ncia en els seus productes a m&eacute;s d&#39;un estret contacte que permet oferir un millor i m&eacute;s r&agrave;pid servei t&egrave;cnic.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-alcatel" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Auriculars Alcatel Grup Telecon Barcelona Thu, 08 May 2014 14:09:21 +0000 TS 303 at http://www.ts-telecon.es Telèfon Siemens Gigaset C610 IP http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-c610-ip <p>Siemens Gigaset ens presenta el model C610 IP que ens permetr&agrave; realitzar tant trucades per internet com anal&ograve;giques amb una qualitat de so excepcional. Tregui partit a les seves trucades en paral&middot;lel i funcions en l&iacute;nia sense deixar sense renunciar a un bon estalvi d&#39;energia i una reducci&oacute; de les radiacions.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Siemens-Gigaset-C610-IP-Base.jpg" alt="Imatge del telèfon Siemens Gigaset C610 IP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Siemens-Gigaset-C610-IP.jpg" alt="Imatge del telèfon DECT IP Siemens Gigaset C610" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-c610-ip" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sense fil IP VOIP Siemens Barcelona Fri, 28 Mar 2014 11:47:13 +0000 TS 275 at http://www.ts-telecon.es Telèfon Siemens Gigaset C300 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-c300 <p>El tel&egrave;fon sense fil <strong>Siemens Gigaset C300 </strong>&eacute;s el tel&egrave;fon d&#39;alt rendiment que satisf&agrave; les necessitats m&eacute;s exigents. El seu teclat ergon&ograve;mic fet de materials d&#39;alta qualitat assegura un marcatge c&ograve;moda. Parlar freq&uuml;entment i per llargs per&iacute;odes no suposa cap problema amb el seu temps per parlar de fins a 20 hores.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Siemens-Gigaset-C300-Telefonos-inalambricos-Siemens.jpg" alt="Siemens Gigaset C300. Telèfons sense fil Siemens" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Telefono-Siemens-Gigaset-C300-lateral.jpg" alt="Siemens Gigaset C300. Telèfons Siemens lateral" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-c300" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sense fil Siemens Barcelona Wed, 26 Mar 2014 12:09:59 +0000 TS 263 at http://www.ts-telecon.es Telèfon Alcatel OmniTouch 8128 WLAN http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-omnitouch-8128-wlan <p>Els tel&egrave;fons sense fil DECT <strong>Alcatel OmniTouch 8128 </strong>de LAN sense fils (WLAN) proporcionen una soluci&oacute; c&ograve;moda i pr&agrave;ctica per a qualsevol entorn empresarial. A l&#39;estar equipats amb suport de r&agrave;dio est&agrave;ndard IEEE 802.11a/b/g permet a les empreses que puguin escollir la implantaci&oacute; de la tecnologia WiFi que millor s&#39;adapti a la necessitat de segmentaci&oacute; de les aplicacions, la reducci&oacute; de les interfer&egrave;ncies i la densitat de usuaris.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-OmniTouch-8128-WLAN-Telefonos-inalambricos.jpg" alt="Alcatel OmniTouch 8128 WLAN. Telèfons sense fil Alcatel" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-8128-WLAN-Telefonos-WIFI.jpg" alt="Alcatel 8128 WLAN. Telèfons WIFI Alcatel" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-omnitouch-8128-wlan" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Telefons Sense fil Alcatel Barcelona Wed, 26 Mar 2014 11:43:51 +0000 TS 262 at http://www.ts-telecon.es Telèfon Siemens Gigaset E490 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-e490 <p>El <strong>Siemens Gigaset E490 </strong>&eacute;s un tel&egrave;fon sense fil DECT robust, resistent a les esquitxades d&#39;aigua, cops i pols segons la norma (IP54). El Gigaset E490 pot sobreviure en qualsevol dif&iacute;cil entorn: magatzems, tallers, etc...</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/siemens-gigaset-e490-e49-web.jpg" alt="Siemens Gigaset E490 + E49" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/siemens-gigaset-e490-web.jpg" alt="Siemens Gigaset E490" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/siemens-gigaset-e49-web.jpg" alt="Siemens Gigaset E49" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-e490" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sense fil Siemens Barcelona Wed, 19 Mar 2014 11:52:42 +0000 TS 241 at http://www.ts-telecon.es Telèfon Alcatel DECT 500 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-dect-500 <p>El <strong>Alcatel DECT 500 </strong>&eacute;s un Tel&egrave;fon sense fil DECT (Telecomunicacions sense fils digitals millorades) de gamma professional amb PTI integrat pels sistemes de comunicacions Alcatel.</p> <p>El tel&egrave;fon sense fil Alcatel 500 DECT professional proporciona una pr&agrave;ctica soluci&oacute; per a tots els entorns empresarials de mobilitat com els industrials, medicina, obres, magatzems, etc... Aquest tel&egrave;fon inclou protecci&oacute; IP54 i una pantalla a color, vibraci&oacute;, connectivitat amb auriculars bluetooth sense cable.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/alcatel-dect-500-web.jpg" alt="Alcatel DECT 500" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/alcatel-dect-500-frontal-web.jpg" alt="Alcatel DECT 500 frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/alcatel-dect-500-cargador-web.jpg" alt="Alcatel DECT 500 cargador i base" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-dect-500" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sense fil Alcatel Barcelona Thu, 13 Mar 2014 11:46:29 +0000 TS 224 at http://www.ts-telecon.es Telèfon Alcatel DECT 400 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-dect-400 <p>El tel&egrave;fon 400 DECT d&#39;Alcatel va dirigit a necessitats m&eacute;s avan&ccedil;ades de mobilitat, amb el tel&egrave;fon <strong>Alcatel DECT 400 </strong>professional dels empleats s&oacute;n lliures de sortir dels seus llocs de treball amb la seguretat que sempre se&#39;ls pot trucar en cas de necessitat.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-dect-400-web.jpg" alt="Alcatel DECT 400" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-dect-400-frontal-web.jpg" alt="Alcatel DECT 400 frontal" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-dect-400-all-web.jpg" alt="Alcatel DECT 400 amb accesoris" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-dect-400" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sense fil Alcatel Barcelona Thu, 13 Mar 2014 11:02:26 +0000 TS 223 at http://www.ts-telecon.es