Reparacion http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/47/all ca Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Samsung http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung <p>Des de Daratel - Telecon Sistemas oferim un expert servei t&egrave;cnic i reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Samsung, entre els sistemes que reparem estan les centraletes Samsung anal&ograve;giques, RDSI o IP. Aix&iacute; com els elements espec&iacute;fics dels sistemes de telefonia Samsung com Plaques, targetes, tel&egrave;fons, terminals i connectivitat.</p> <p><img alt="centraletes telefòniques samsung servei tècnic" src="/sites/default/files/centralitas-telefonicas-samsung-logo.png" style="width: 300px; height: 120px;" /></p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Call Center WIFI Empreses Samsung Barcelona Fri, 21 Sep 2018 15:04:18 +0000 TS 473 at http://hostmaster.ts-telecon.es Reparació de porter electrònic a Gavà http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/reparacio-porter-electronic-gava <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Gavá (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Reparació de porter electrònic </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparar el porter electrònic de l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la fabricaci&oacute; de components per a vehicles contacta amb el departament t&egrave;cnic de Telecon Sistemas causa que el porter electr&ograve;nic situat a l&#39;entrada de l&#39;empresa ha de deixat de funcionar.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic acorda anar a revisar in situ. Un cop a l&#39;empresa procedeix a:</p> <ul> <li> Desmuntar el porter electr&ograve;nic.</li> <li> Comprovar que li arribi corrent.</li> <li> Revisar els cables i components.</li> </ul> <p>Durant el proc&eacute;s s&#39;observa que l&#39;altaveu deixa de funcionar en funci&oacute; del com aquest cargolat un dels extrems de la placa, tot i que est&agrave; correctament col&middot;locada i no s&#39;observa cap cable que faci mal contacte. Podria ser indicatiu d&#39;una placa en mal estat.</p> <p>S&#39;informa al client i at&egrave;s que regulant la posici&oacute; de la placa i enroscat del cargol el porter recupera la seva funcionalitat, aquest decideix no canviar-ho a menys que es repeteixi la incid&egrave;ncia.</p> <p>Es realitzen repetides proves i totes amb resultat positiu.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Porter reparat i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de porter electrònic" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/portero-electronico.jpg?1422617704" /> </div> </div> </div> Reparacio Porters automàtics Mon, 02 Mar 2015 08:52:32 +0000 TS 415 at http://hostmaster.ts-telecon.es Reparació de Centraleta Alcatel OmniPCX Office a Figueres http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/reparacio-centraleta-alcatel-omnipcx-office-figueres <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/02 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Figueres (Girona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OmniPCX Office </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Solucionar un problema de talls en les trucades </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a l&#39;automoci&oacute; amb una de les seves seus a Figueres (Girona) contacta amb el departament t&egrave;cnic de Telecon Sistemas causa d&#39;uns problemes en les trucades telef&ograve;niques.</p> <p>El client explica que es produeixen talls en les trucades en el transcurs de les converses.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a a la seu de Figueres per intentar solucionar la incid&egrave;ncia in situ. Un cop all&agrave;, realitza diverses proves i determina que &eacute;s possible que sigui una fallada de la placa XDSI (Xarxa Digital de serveis integrats) o m&eacute;s probablement del temps que arriba de la companyia telef&ograve;nica, en aquest cas Movistar.</p> <p>Per descartar possibles errors de la placa XDSI, es procedeix al seu canvi per una de nova. En cas de reproduir el problema s&#39;avisar&agrave; a la companyia telef&ograve;nica perqu&egrave; canvi&iuml;n el parell.</p> <p>El problema es repeteix pel que en una nova intervenci&oacute;, es despla&ccedil;a el nostre t&egrave;cnic juntament amb el de la companyia telef&ograve;nica. Aquest &uacute;ltim realitza el canvi de parell i el t&egrave;cnic de Telecon Sistemas efectua un reset i un canvi d&#39;enviament de rellotge prioritzant l&#39;enviament per part de Movistar.</p> <p>Es realitzen proves i es confirma en el moment i durant els dies posteriors que ja no es produeixen talls de trucades.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-alcatel">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei t&egrave;cnic de reparaci&oacute; de centraletes Alcatel.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 12 hores en 2 intervencions (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta reparada i sense talls de trucades </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge placa XDSI per Centraleta Alcatel OmniPCX Office" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/rdsi-alcattel-ominipcx.jpg?1424260917" /> </div> </div> </div> Reparacio Centraletes Alcatel Fri, 20 Feb 2015 08:56:11 +0000 TS 401 at http://hostmaster.ts-telecon.es Reparació centraleta Alcatel OXO Compact a Figueres http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/reparacio-centraleta-alcatel-oxo-compact-figueres <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Figueres (Girona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO Compact </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació de la centraleta Alcatel OXO Compact </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Immobili&agrave;ria amb seu a Figueres (Girona) contacta amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemas per demanar pressupost de reparaci&oacute; d&#39;una centraleta Alcatel OXO compact.</p> <p>El client explica que tot i que es graven missatges al contestador, aquests no poden ser escoltats posteriorment.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a in situ per determinar la causa de l&#39;avaria:</p> <ul> <li> Inicialment es realitzen unes proves de funcionament del sistema i es localitzen unes anomalies a les b&uacute;sties de veu.</li> <li> Se sol&middot;licita la clau d&#39;instal&middot;lador i es realitza un esborrat i una c&agrave;rrega de la nova release.</li> <li> Es carrega la base de dades anterior per&ograve; s&#39;observa que l&#39;avaria persisteix.</li> </ul> <p>Finalment el t&egrave;cnic determina que es tracta d&#39;una avaria de la placa de la CPU la qual ha de ser reparada. De manera provisional, s&#39;aconsegueix gravar un missatge on s&#39;indica un n&uacute;mero de tel&egrave;fon on la b&uacute;stia de veu funciona correctament.</p> <p>Se li envia un pressupost al client per al canvi de placa de CPU. Un cop acceptat, es concreta una dia on es procedeix a la substituci&oacute; de la placa avariada per la nova.</p> <p>Per assegurar que tot funciona correctament es realitzen tant proves de funcionament general com m&eacute;s espec&iacute;fiques per confirmar que el problema amb les b&uacute;sties de veu s&#39;ha solucionat.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-alcatel">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Alcatel.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 6 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta reparada i funcionat correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge frontal centraleta Alcatel OXO" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-oxo-frontal_1.jpg?1424165427" /> </div> </div> </div> Servei Tècnic Reparacio Centraletes Alcatel Wed, 18 Feb 2015 09:12:37 +0000 TS 394 at http://hostmaster.ts-telecon.es Reparació track XDSI per a mòbils Comsat 150N Basic a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/reparacio-track-xdsi-mobils-comsat-150n-basic-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Track XDSI per a mòbils Comsat 150N Basic </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Solucionar problemes amb les trucades a mòbils </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a serveis inform&agrave;tics amb oficines ubicades a Barcelona, es posa en contacte amb el departament de Telecon Sistemas causa de que t&eacute; problemes en realitzar trucades a m&ograve;bils.</p> <p>Concretament el client comenta que en realitzar trucades a tel&egrave;fons m&ograve;bils amb for&ccedil;a freq&uuml;&egrave;ncia el nombre marcat sona com ocupat.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;a a l&#39;empresa per revisar la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica i tractar d&#39;ubicar l&#39;origen de la incid&egrave;ncia.</p> <p>Es realitzen diferents proves de connexi&oacute; i es confirma que el problema &eacute;s en fer trucades a n&uacute;meros m&ograve;bils. Aquestes trucades es realitzen a trav&eacute;s d&#39;un Track XDSI Comsat 150N Basic i &eacute;s en aquest punt on hi ha el problema, aquest equip perd el sincronisme i com a resultat els n&uacute;meros m&ograve;bils amb els que es comuniquen sonen com a ocupats.</p> <p>Perqu&egrave; els usuaris puguin realitzar trucades a m&ograve;bils, es redireccionen aquestes a trav&eacute;s de l&iacute;nies XDSI normals a l&#39;espera de substituir el track Comsat per un de nou.</p> <p>Al client se li facilita un pressupost d&#39;un nou enlla&ccedil; XDSI per a m&ograve;bils, i un cop acceptat el nostre servei t&egrave;cnic realitza la instal&middot;laci&oacute; del nou track Comsat 150N Basic i configura la centraleta per encaminar de nou la sortida de les trucades a m&ograve;bils a trav&eacute;s del track.</p> <p>En darrer lloc, el nostre t&egrave;cnic realitza unes trucades de prova per confirmar que tot funciona correctament i segons el previst.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Les trucades a mòbils es realitzen amb normalitat </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="150" height="112" alt="Imatge de Track XDSI per a mòbils Comsat 150N Basic" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Track-RDSI-moviles-Comsat-150N%20Basic.jpg?1422529993" /> </div> </div> </div> Reparacio Centraletes Barcelona Wed, 04 Feb 2015 10:09:05 +0000 TS 380 at http://hostmaster.ts-telecon.es Reparació Centraleta Telefònica Alcatel 4400 a Madrid http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/reparacio-centraleta-telefonica-alcatel-4400-madrid <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Madrid </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Telefònica Alcatel 4400 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació d&#039;una Centraleta Telefònica Alcatel 4400 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Client que forma part d&#39;una fundaci&oacute; amb una de les seves seus a Madrid, es posa en contacte amb Telecon Sistemas a causa que una part de les extensions de la centraleta telef&ograve;nica Alcatel 4400 de les seves oficines de Madrid no tenen l&iacute;nia telef&ograve;nica.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;a a les oficines de la fundaci&oacute; per esbrinar la causa del problema. Es realitzen unes proves in situ per delimitar l&#39;origen de l&#39;avaria.</p> <p>Amb les proves i la revisi&oacute; de la centraleta Alcatel 4400, el nostre t&egrave;cnic determina que l&#39;error est&agrave; en una de les plaques digitals UA amb 16 extensions, el que explica que nom&eacute;s certs usuaris tinguin afectaci&oacute;.</p> <p>Es procedeix a la substituci&oacute; de la placa UA per una de nova, es configura la nova placa dins de la centraleta Alcatel 4400 i es realitzen les trucades de prova per verificar que la nova placa estigui correctament configurada.</p> <p>Un cop verificat que tot funciona correctament es d&oacute;na la reparaci&oacute; de la centraleta telef&ograve;nica Alcatel 4400 com solucionada.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-alcatel">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei t&egrave;cnic i reparaci&oacute; de centraletes Alcatel.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta Telefònica Alcatel 4400 reparada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de Centraleta Telefònica Alcatel 4400" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita_alcatel_4400.jpg?1422439268" /> </div> <div class="field-item even"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="502" height="300" alt="Imatge d&#039;una placa UA16" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/placa-ua16.gif?1422442943" /> </div> </div> </div> Reparacio Centraletes Alcatel Tue, 03 Feb 2015 11:29:34 +0000 TS 375 at http://hostmaster.ts-telecon.es Reparació Centraleta Netcom Neris 2 IP a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/reparacio-centraleta-netcom-neris-2-ip-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Telefònica Netcom Neris 2 IP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Restablir la comunicació telefònica </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Despatx jur&iacute;dic d&#39;advocats de Barcelona contacta amb el departament t&egrave;cnic de Telecon Sistemas per informar d&#39;una avaria telef&ograve;nica a l&#39;empresa i la necessitat de reparaci&oacute; de la seva centraleta Netcom Neris.</p> <p>El client comenta que de sobte es van quedar sense l&iacute;nia, i que des de llavors no poden ni fer ni rebre trucades.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics de Telecon Sistemas es despla&ccedil;a al despatx d&#39;advocats per revisar la centraleta digital Netcom Neris 2 IP i la resta de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p>Des d&#39;un primer moment, el nostre t&egrave;cnic detecta un problema en el SAI (equip connectat entre la xarxa el&egrave;ctrica i la centraleta, que ofereix un marge de temps de per evitar que la centraleta es vegi afectada per interrupcions del subministrament el&egrave;ctric).</p> <p>El SAI no mostra cap tipus d&#39;activitat, els leds estan apagats, indicatiu que podria estar avariat.</p> <p>Es procedeix a reconnectar la centraleta telef&ograve;nica directament a la xarxa el&egrave;ctrica sense passar per el SAI, i es realitzen proves tant de veu com de l&#39;alarma que tenen connectada al despatx. Els resultats s&oacute;n correctes, per la qual cosa confirma que ja funciona amb normalitat.</p> <p>Finalment, es realitza la instal&middot;laci&oacute; d&#39;un nou SAI en substituci&oacute; del avariat, per acabar d&#39;assegurar les comunicacions telef&ograve;niques en cas de tall de llum.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-netcom-neris">Premi aqu&iacute; per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei t&egrave;cnic i reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Netcom Neris.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta Telefònica Netcom Neris 2 IP funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de Centraleta Telefònica Netcom Neris 2 IP" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/reparacion-centralita-digital-netcom-neris-2-IP.jpg?1422435624" /> </div> </div> </div> Reparacio SAI Centraletes GN Netcom Barcelona Tue, 03 Feb 2015 11:24:25 +0000 TS 374 at http://hostmaster.ts-telecon.es Reparació de Centraleta Siemens HIPATH 2030 PBX IP al Masnou http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/reparacio-centraleta-siemens-hipath-2030-pbx-ip-al-masnou <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Masnou (Maresme) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Siemens hipath 2030 PBX IP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació d&#039;una centraleta telefònica Siemens </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la venda i manteniment de productes de seguretat amb una de les seves seus al Masnou, contacta amb Telecon Sistemas per a la reparaci&oacute; d&#39;una centraleta telef&ograve;nica Siemens que est&agrave; incomunicada, &eacute;s a dir que no poden rebre ni fer trucades.</p> <p>Donada la urg&egrave;ncia, un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a r&agrave;pidament a les oficines de l&#39;empresa per determinar la causa que els ha deixat telef&ograve;nicament incomunicats.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic revisa la centraleta Siemens model HIPATH 2030 PBX IP i la configuraci&oacute; i determina que la central Siemens s&#39;ha reiniciat i tornat a les opcions de f&agrave;brica.</p> <p>Per aquesta ra&oacute; la centraleta ha perdut totes les configuracions definides sobre ella, com per exemple la taula d&#39;IP, nodes, extensions, etc ...</p> <p>Per programar de nou la centraleta telef&ograve;nica amb les configuraci&oacute; correcta, es contacta amb la seu central de l&#39;empresa a It&agrave;lia perqu&egrave; faciliti els par&agrave;metres base sobre els quals programar de nou la central.</p> <p>Un cop configurada de nou la centraleta Siemens amb els par&agrave;metres adequats, es realitzen proves per confirmar que tota la infraestructura de comunicacions telef&ograve;niques funciona tal com ho feia abans de la incid&egrave;ncia.</p> <p>Un cop realitzada la reparaci&oacute; de la centraleta Siemens 2030, el nostre t&egrave;cnic de Telecon Sistemes proposa al client tenir una c&ograve;pia de seguretat de la configuraci&oacute; de la centraleta, per poder programar els canvis en cas d&#39;una situaci&oacute; similar a l&#39;ocorreguda.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-siemens-0">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre reparaci&oacute; de centraletes Siemens.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2,5 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta Siemens 2030 PBX IP funcionant </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta telefònica Siemens HIPATH 2030 PBX IP" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Centralita-Siemens-2030.jpg?1422014821" /> </div> </div> </div> Programació Reparacio Centraletes Siemens Fri, 30 Jan 2015 10:09:10 +0000 TS 368 at http://hostmaster.ts-telecon.es Reparació centraleta Panasonic KX-TA308 a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/reparacio-centraleta-panasonic-kx-ta308-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Panasonic KX-TA308 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparar l&#039;avaria de la centraleta Panasonic KX-TA308 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Estudi d&#39;arquitectes de Barcelona es posa en contacte amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemas per reportar un problema amb la seva l&iacute;nia telef&ograve;nica i la centraleta PANASONIC KX-ta308 associada.</p> <p>El problema de base &eacute;s que no poden fer ni rebre trucades a l&#39;empresa, i el client comenta que no s&#39;escolta senyal al despenjar els tel&egrave;fons instal&middot;lats.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic realitza uns tests i proves externes per confirmar el problema reportat en l&#39;enviament i recepci&oacute; de trucades telef&ograve;niques.</p> <p>A continuaci&oacute;, per esbrinar l&#39;origen del problema i proposar una soluci&oacute; es despla&ccedil;a a les oficines del client.</p> <p>Un cop all&agrave; es procedeix a la revisi&oacute; de la centraleta telef&ograve;nica, una Panasonic model KX-TA308, aix&iacute; com revisar i fer proves amb un fax connectat en paral&middot;lel a la l&iacute;nia telef&ograve;nica.</p> <p>El fax funciona correctament per&ograve; la centraleta Panasonic falla. D&#39;acord a les proves realitzades, el nostre t&egrave;cnic determina que el problema resideix en el m&ograve;dem integrat amb la centraleta, que en fallar provoca la desconnexi&oacute; de les l&iacute;nies d&#39;entrada i sortida.</p> <p>Un cop solucionat el problema amb el m&ograve;dem, la centraleta Panasonic KX-TA308 torna a funcionar.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-panasonic">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei de reparaci&oacute; de centraletes Panasonic.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta Panasonic KX-TA308 reparada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Panasonic KX-TA308" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-panasonic-kx-t308.jpg?1422358343" /> </div> </div> </div> Reparacio Centraletes Panasonic Barcelona Thu, 29 Jan 2015 17:34:41 +0000 TS 366 at http://hostmaster.ts-telecon.es Reparació de centraleta telefònica Netcom bàsica 4/8 a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/reparacio-centraleta-telefonica-netcom-basica-48-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta telefònica Netcom bàsica 4/8 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació de centraleta telefònica </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la fabricaci&oacute; industrial i ubicada a Barcelona contacta amb Telecon Sistemas per comunicar que tenen problemes telef&ograve;nics en el seu Centraleta Netcom b&agrave;sica 4/8 tant al rebre com realitzar trucades.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;a a l&#39;empresa per revisar la centraleta i reprodueix el problema durant les proves.</p> <p>Tot i que inicialment s&#39;estudiava la possibilitat que fos un error a la placa de l&iacute;nies, durant els test de la instal&middot;laci&oacute; es comprova que hi ha un problema de p&egrave;rdua de senyal en el cablejat.</p> <p>Amb aix&ograve;, es procedeix a realitzar una revisi&oacute; exhaustiva del cablejat de xarxa que connecta amb la centraleta telef&ograve;nica, es comprova que hi ha un tram en qu&egrave; est&agrave; defectu&oacute;s i que el senyal es perd en passar per aquest punt.</p> <p>Amb aquesta informaci&oacute; el nostre t&egrave;cnic procedeix a realitzar la substituci&oacute; del cable afectat per un de nou, solucionant els problemes de senyal.</p> <p>A continuaci&oacute;, es realitzen les proves de funcionament de la centraleta Netcom i es confirma que tot funciona correctament.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-netcom-neris">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei t&egrave;cnic per a centraletes Netcom Neris.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta telefònica Netcom Bàsica 4/8 funcionant </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Netcom bàsica 4/8" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Centralita-netcom-Basica-4-8.jpg?1421919373" /> </div> </div> </div> Reparacio Centraletes GN Netcom Barcelona Fri, 23 Jan 2015 11:27:03 +0000 TS 357 at http://hostmaster.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Ericsson http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-ericsson <p>Telecon Sistemes dins de l&#39;ampli ventall del nostre servei t&egrave;cnic, incloem el suport i la reparaci&oacute; de centraletes Ericsson.</p> <p>Aquest suport inclou sistemes de comunicaci&oacute; telef&ograve;nica empresarial com pot ser el model Ericsson BP250 o el model modular Ericsson MD110 i abasta tant aspectes de connectivitat com ampliaci&oacute; extensions, missatge de veu, xarxes privades, etc.</p> <p><img alt="Imatge de Centraleta telefònica Ericsson BP250" src="/sites/default/files/Ericsson-BP250.jpg" style="width: 300px; height: 200px;" /></p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-ericsson" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Call Center WIFI Empreses Ericsson Grup Telecon Barcelona Mon, 14 Jul 2014 08:40:15 +0000 TS 312 at http://hostmaster.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de telèfons Siemens Gigaset http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-siemens-gigaset <p>Telecon Sistemes ofereix un servei t&egrave;cnic d&#39;&agrave;mplia experi&egrave;ncia per a la reparaci&oacute; de tel&egrave;fons de la marca <strong>Siemens Gigaset</strong>.</p> <div style="border-left: 3px solid #002D79; padding-left: 5px;"> <p><em><strong>Telèfons en Garantia</strong>:&nbsp;El Servei Tècnic només donarà servei en Garantia als telèfons comprats a Telecon Sistemas.</em></p> </div><p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-siemens-gigaset" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Siemens Grup Telecon Barcelona Thu, 08 May 2014 14:24:21 +0000 TS 304 at http://hostmaster.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de telèfons Alcatel http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-alcatel <p>Dins de l&#39;&agrave;mplia gamma de serveis que ofereixen els nostres professionals, es troba el suport t&egrave;cnic per a reparacions, configuracions i integracions de tel&egrave;fons <strong>Alcatel</strong>.</p> <p><strong>Telecon Sistemas</strong> com a partner del fabricant Alcatel, t&eacute; una &agrave;mplia experi&egrave;ncia en els seus productes a m&eacute;s d&#39;un estret contacte que permet oferir un millor i m&eacute;s r&agrave;pid servei t&egrave;cnic.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-alcatel" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Auriculars Alcatel Grup Telecon Barcelona Thu, 08 May 2014 14:09:21 +0000 TS 303 at http://hostmaster.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Netcom Neris http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-netcom-neris <p>En Telecon Sistemes per a la gamma de sistemes de telefonia Netcom oferim servei t&egrave;cnic a Barcelona i <strong>reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Netcom Neris</strong>, aquests sistemes de telefonia es basen en 4 models de centraletes neris:</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-netcom-neris" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Empreses GN Netcom Grup Telecon Barcelona Thu, 06 Mar 2014 11:03:19 +0000 TS 208 at http://hostmaster.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Siemens http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-siemens-0 <p>Dins de la gamma de sistemes de telefonia Siemens oferim servei t&egrave;cnic a Barcelona i reparaci&oacute; a la majoria de centraletes telef&ograve;niques Siemens, entre aquests sistemes es troben les centraletes Siemens anal&ograve;giques i els sistemes de centraletes IP Siemens.</p> <p>En la gamma de <strong>centraletes siemens anal&ograve;giques </strong>es realitza la reparaci&oacute; de la centraleta Siemens HIPATH 1120. Aquests sistemes de centraletes telef&ograve;niques Siemens s&oacute;n els ideals en PIMES (petites i mitjanes empreses).</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-siemens-0" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Call Center WIFI Empreses Siemens Grup Telecon Barcelona Wed, 05 Mar 2014 11:38:09 +0000 TS 205 at http://hostmaster.ts-telecon.es