Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/46/all ca Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Samsung http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung <p>Des de Daratel - Telecon Sistemas oferim un expert servei t&egrave;cnic i reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Samsung, entre els sistemes que reparem estan les centraletes Samsung anal&ograve;giques, RDSI o IP. Aix&iacute; com els elements espec&iacute;fics dels sistemes de telefonia Samsung com Plaques, targetes, tel&egrave;fons, terminals i connectivitat.</p> <p><img alt="centraletes telefòniques samsung servei tècnic" src="/sites/default/files/centralitas-telefonicas-samsung-logo.png" style="width: 300px; height: 120px;" /></p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Call Center WIFI Empreses Samsung Barcelona Fri, 21 Sep 2018 15:04:18 +0000 TS 473 at http://hostmaster.ts-telecon.es Tecnologia 5G: Un canvi de paradigma http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/tecnologia-5g-canvi-paradigma <p><img alt="Tot sobre la tecnologia 5G" src="/sites/default/files/tecnologia-5g.jpg" style="width: 400px; height: 244px;" /></p> <p>El 2020 hi haur&agrave; uns 9.000 milions de subscripcions m&ograve;bils personals, un 120 de penetraci&oacute; sobre la poblaci&oacute; mundial i al voltant de 30.000 dispositius connectats a l&#39;anomenat ecosistema IOT (Internet de les Coses). L&#39;increment en l&#39;&uacute;s de les dades m&ograve;bils &eacute;s exponencial passant a multiplicar per 10 entre els anys 2015 i 2020.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/tecnologia-5g-canvi-paradigma" target="_blank">llegeix més</a></p> Xarxes IP Adsl Empreses Barcelona Fri, 07 Sep 2018 14:49:54 +0000 TS 471 at http://hostmaster.ts-telecon.es Operador Virtual a Barcelona i Catalunya http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/operador-virtual-barcelona-catalunya <p>Daratel-Telecon Sistemas &eacute;s un operador Virtual a Barcelona homologat per la CNMC, que ofereix els serveis de veu i dades a les empreses i usuaris.</p> <p>Les nostres tecnologies d&#39;Operador Virtual tenen disponibles les millors i m&eacute;s avan&ccedil;ades eines i sistemes per oferir la m&agrave;xima disponibilitat i qualitat de servei a un preu econ&ograve;mic perqu&egrave; els nostres clients assoleixin l&#39;efici&egrave;ncia dels seus recursos de comunicacions.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/operador-virtual-barcelona-catalunya" target="_blank">llegeix més</a></p> IP VOIP Barcelona Thu, 23 Aug 2018 06:40:23 +0000 TS 469 at http://hostmaster.ts-telecon.es 73 Centrals de coure de Telefònica ja han tancat en juny 2018 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/73-centrals-coure-telefonica-ja-han-tancat-juny-2018 <p>A finals de 2015 es va iniciar el proc&eacute;s de <a href="/ca/blog/apagat-centrals-coure-tot-tancament-centrals">tancament de les centrals de coure</a>, un proc&eacute;s necessari dins de la transformaci&oacute; de la xarxa de comunicacions del territori Espanyol que durar&agrave; fins 2023.</p> <p>El proc&eacute;s de transformaci&oacute; de la xarxa de comunicacions es deu al desplegament de la nova xarxa de fibra &ograve;ptica. Una xarxa que permet millorar &agrave;mpliament l&#39;oferta i qualitat de les comunicacions que s&#39;ofereixen tant a particulars com a les empreses.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/73-centrals-coure-telefonica-ja-han-tancat-juny-2018" target="_blank">llegeix més</a></p> Xarxes Centraletes Adsl Barcelona Mon, 11 Jun 2018 14:15:16 +0000 TS 465 at http://hostmaster.ts-telecon.es Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner també el 2016 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016 <p><img alt="Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner" src="/sites/default/files/noticias/Alcatel-Enterprise-Expert-Business-Partner-Telecon-Sistemas-90.png" style="width: 90px; height: 85px;" /></p> <p>Aquest 2016 a <strong>Telecon Sistemas</strong> hem tornat a renovar la certificaci&oacute; oficial com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Enterprise Expert Business Partner</strong>.</p> <p>Aquesta certificaci&oacute; oficial de Alcatel-Lucent certifica el m&agrave;xim nivell de preparaci&oacute; t&egrave;cnica i a nivell d&#39;an&agrave;lisi de les solucions i equips de l&#39;empresa Alcatel-Lucent.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Fri, 12 Feb 2016 11:20:11 +0000 TS 459 at http://hostmaster.ts-telecon.es Instal·lació d'un desdoblador de veu i dades a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-dun-desdoblador-veu-i-dades-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Instal·lació d&#039;un desdoblador de veu i dades </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Necessiten habilitar un nou punt de veu i dades per a un nou usuari </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa industrial de Barcelona es posa en contacte amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemes per reportar la necessitat d&#39;ampliar la xarxa amb un nou punt de veu i dades per a un nou usuari.</p> <p>Segons informa el client, la instal&middot;laci&oacute; del cablejat est&agrave; parcialment realitzada.</p> <p>El t&egrave;cnic de Telecon Sistemes, es despla&ccedil;a a les oficines del client i comprova el que s&#39;ha comentat via telef&ograve;nica. Segons sembla la instal&middot;laci&oacute; ser&agrave; senzilla, i ser&agrave; nom&eacute;s cal:</p> <ul> <li> Preparar el cablejat ja existent per connectar una roseta RJ45 categoria 6.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; d&#39;un Desdoblador de xarxa i dades.</li> </ul> <p>Un cop realitzada la instal&middot;laci&oacute; es realitzen proves per confirmar que tant el punt de dades com el de veu funcionen correctament. El PC i tel&egrave;fon del nou usuari queden connectats.</p> <p>M&eacute;s informaci&oacute; sobre <a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-xarxes-barcelona-informatica-veu-i-dades">instal&middot;laci&oacute; de xarxes</a>.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Punt de veu i dades habilitat i preparat per al seu ús </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de desdoblador de veu i dades" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/desdoblador-voz-datos.jpg?1422620362" /> </div> </div> </div> Cablejat Estructurat Instal·lacions Barcelona Mon, 04 May 2015 09:23:51 +0000 TS 433 at http://hostmaster.ts-telecon.es Venda de centraleta Alcatel Ominipcx Office (OXO) a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-centraleta-alcatel-ominipcx-office-oxo-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/01 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel Ominipcx Office (OXO) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Centraleta telefònica per a noves oficines </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Fundaci&oacute; ubicada a Barcelona est&agrave; interessada en la compra d&#39;una centraleta telef&ograve;nica per a unes noves instal&middot;lacions que entraran en funcionament en les pr&ograve;ximes setmanes.</p> <p>Per aquest motiu, es posen en contacte amb el departament comercial de Telecon Sistemes. El nostre comercial assessora al client en base a les necessitats que exposa i concerta una visita a la instal&middot;lacions per valorar l&#39;estat de les mateixes i seleccionar amb m&eacute;s fonament la centraleta telef&ograve;nica que m&eacute;s li podria interessar.</p> <p>Es tracta d&#39;un centre amb diversos despatxos i infraestructura de xarxa pr&egrave;via. El client comenta la possibilitat d&#39;ampliaci&oacute; en un futur tant en funcionalitats com en extensions, requisit que es tindr&agrave; en compte en la proposta incloent una centraleta que permeti escalabilitat en funcionalitats i extensions.</p> <p>Amb tota la informaci&oacute; recopilada, el nostre comercial elabora una proposta en qu&egrave; inclou la venda d&#39;una centraleta Alcatel OmniPCX (OXO) amb les extensions necess&agrave;ries per a la posada en marxa del centre i amb opci&oacute; a ampliar el nombre de les mateixes en els successius mesos .</p> <p>A m&eacute;s s&#39;inclou un contracte de manteniment de la centraleta que cobreix les necessitats de suport t&egrave;cnic que el client desitjava.</p> <p>Se li presenta la proposta al client i aquest l&#39;accepta tancant la venda de la centraleta satisfactoriment.</p> <p>S&#39;estableix un dia per dur a terme la instal&middot;laci&oacute;. Els nostres t&egrave;cnics es desplacen i connecten la nova centraleta Alcatel OXO a la infraestructura existent. Es configura en base a les necessitats del client i es realitzen les proves pertinents per confirmar que tot funcioni correctament.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Venda de centraleta Alcatel amb instal·lació, configuració i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Alcatel OXO" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-omnipcx-office_1.jpg?1427793801" /> </div> </div> </div> Venda Centraletes Alcatel Barcelona Tue, 07 Apr 2015 07:58:11 +0000 TS 427 at http://hostmaster.ts-telecon.es Lloguer de central telefònica a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/lloguer-central-telefonica-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/03 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> central telefònica </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Llogar una central telefònica que cobreixi les necessitats de l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Col&middot;legi ubicat a Barcelona contacta amb Telecon Sistemes per sol&middot;licitar informaci&oacute; sobre una central telef&ograve;nica, els seus preus, manteniments, etc.</p> <p>El nostre departament comercial contacta amb el client per obtenir la informaci&oacute; necess&agrave;ria per tal assessorar adequadament.</p> <p>Li explica les diverses opcions de les que disposa per adquirir la central telef&ograve;nica: compra, tipus de manteniment, r&egrave;nting o lloguer.</p> <p>Tamb&eacute; s&#39;ofereix la llista d&#39;equips que m&eacute;s s&#39;adapten a la infraestructura i necessitats del client.</p> <p>En base a les converses mantingudes, es realitza una proposta al client en la qual s&#39;inclou el lloguer d&#39;una central telef&ograve;nica (amb quotes mensuals).</p> <p>La central telef&ograve;nica que s&#39;ofereix en lloguer permetr&agrave; cobrir totes les necessitats del client i en cas necessari podr&agrave; ser ampliada tant en extensions com en funcions.</p> <p>El dia concertat, es procedeix a la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; de la central a les instal&middot;lacions del client per part dels t&egrave;cnics de Telecon Sistemes de manera que queda integrada i funcionat correctament dins de la infraestructura actual.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 4 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Central telefònica instal·lada i funcionant en client en concepte de lloguer </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de central telefònica" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-omnipcx-office_0.jpg?1426071931" /> </div> </div> </div> Lloguer Centraletes Barcelona Thu, 26 Mar 2015 12:11:44 +0000 TS 424 at http://hostmaster.ts-telecon.es Projecte d'Instal·lació de cablejat estructurat a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/projecte-dinstal%C2%B7lacio-cablejat-estructurat-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Instal·lació de cablejat estructurat </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació de cablejat estructurat per ampliar el nombre de punts d&#039;accés </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa de Barcelona dedicada a la fabricaci&oacute; de productes qu&iacute;mics, contacta amb Telecon Sistemas per sol&middot;licitar un pressupost sobre la instal&middot;laci&oacute; de cablejat estructurat, en concret es tracten de 7 nous punts de xarxa a les seves oficines per a noves incorporacions i equips.</p> <p>En aquest projecte el client nom&eacute;s necessita la instal&middot;laci&oacute; del cablejat estructurat per a l&#39;apartat de dades.</p> <p>El nostre departament comercial us demana totes les dades i detalls necessaris per a valorar la instal&middot;laci&oacute;. Se li presenta un pressupost al client que va ser aprovat r&agrave;pidament. A partir d&#39;aquest moment, es concreta el dia de la intervenci&oacute;.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a a l&#39;empresa del client on inspecciona la instal&middot;laci&oacute; actual i avalua la millor manera de passar el cablejat des de la sala on es troba el rack i els equips telef&ograve;nic i inform&agrave;tics.</p> <p>Es van realitzar diverses tasques dins de la instal&middot;laci&oacute;:</p> <ul> <li> Es fan passar als 7 cables de categoria 6 al departament indicat a trav&eacute;s d&#39;uns conductes habilitats per a tal efecte.</li> <li> Un cop al departament indicat, s&#39;instal&middot;len regletes per conduir els cables a cada ubicaci&oacute; i es connecten als caixetins.</li> <li> Es connecten els cables a la sala del rack.</li> <li> Un cop instal&middot;lats tots els cables, es realitzen proves per certificar la bona connectivitat.</li> </ul> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-cablejat-estructurat-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre la instalacion de cablejat estructurat a Barcelona.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 6 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Cablejat instal·lat i punts de xarxa funcionant. </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge d&#039;instal·lació de cablejat estructurat" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/instalacion-cableado-estructurado.jpg?1424951984" /> </div> </div> </div> Cablejat Estructurat Instal·lacions Xarxes Barcelona Mon, 23 Mar 2015 09:05:37 +0000 TS 423 at http://hostmaster.ts-telecon.es Venda i instal·lació de centraleta Alcatel OXO a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-centraleta-alcatel-oxo-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Comprar centraleta per a noves oficines d&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Buffet d&#39;advocats amb oficines a Barcelona es posa en contacte amb Telecon Sistemes causa que necessiten comprar una centraleta per als seus nous despatxos.</p> <p>El client comenta amb el nostre departament comercial la forma de treball i necessitats que tindran pel que fa a telefonia. A les noves oficines hi ha una infraestructura pr&egrave;via de manera que nom&eacute;s caldr&agrave; contemplar la venda, connexi&oacute; i configuraci&oacute; de la centraleta.</p> <p>En base a les converses mantingudes es prepara una oferta que contempla la venda d&#39;una centraleta Alcatel OXO amb suficients extensions per a tots els despatxos i funcionalitats requerides pel client com per exemple el contestador.</p> <p>S&#39;acompanya la venda de la centraleta telef&ograve;nica amb un contracte de manteniment Inoffice que els permet disposar d&#39;assist&egrave;ncia t&egrave;cnica durant l&#39;horari laboral, incloent-hi el suport telef&ograve;nic, despla&ccedil;aments i substituci&oacute; de peces.</p> <p>El client accepta la proposta i s&#39;estableix un dia per a la instal&middot;laci&oacute; de la central previ a la data de trasllat del personal als seus respectius despatxos.</p> <p>Es desplacen els nostres t&egrave;cnics per instal&middot;lar la centraleta Alcatel OXO i es connecta a la xarxa del despatx. Es configura en base a les necessitats del client i es realitzen proves per confirmar que tot funciona correctament.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta instal·lada, configurada i funcionant correctament. </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge frontal d&#039;una centraleta Alcatel OXO" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-oxo-frontal_3.jpg?1425989141" /> </div> </div> </div> Venda Instal·lacions Centraletes Alcatel Barcelona Mon, 16 Mar 2015 09:31:37 +0000 TS 422 at http://hostmaster.ts-telecon.es Centraleta Virtual a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/centraleta-virtual-barcelona <p>En Telecon Sistemas a m&eacute;s de la venda, reparaci&oacute; i manteniment de centraletes f&iacute;siques oferim als nostres clients una nova soluci&oacute; de centraleta virtual.</p> <p>De la mateixa manera que passa en moltes altres solucions, la centraleta virtual al n&uacute;vol &eacute;s una excel&middot;lent opci&oacute; per a molts clients.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/centraleta-virtual-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Lloguer Centraletes Videoconferencia Audioconferencia Gravació de trucades VOIP Empreses Barcelona Fri, 13 Mar 2015 10:22:56 +0000 TS 421 at http://hostmaster.ts-telecon.es Instal·lació videoporters Helios IP amb connexió a centraleta Alcatel OXO http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-videoporters-helios-ip-amb-connexio-centraleta-alcatel-oxo <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/01 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Videoporters Helios IP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Assegurar el control d&#039;accés a l&#039;edifici mitjançant videoporters </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa amb seu a Barcelona, ​​contacta amb Telecon Sistemas buscant una soluci&oacute; de videoporters per a un edifici noble que requereix control d&#39;acc&eacute;s a les diferents &agrave;rees de la finca.</p> <p>Es parla detall amb el client i s&#39;estableix un primer dia per examinar l&#39;edifici, les instal&middot;lacions i el cablejat.</p> <p>L&#39;edifici consta de diversos departaments, espais enjardinats, murs i portes d&#39;acc&eacute;s i disposa d&#39;una certa infraestructura de xarxa ja muntada.</p> <p>En base a la primera visita i les converses mantingudes amb el client, es realitza una proposta de projecte que &eacute;s acceptada pel client.</p> <p>L&#39;objectiu del projecte &eacute;s el d&#39;unificar les comunicacions i aprofitar les infraestructures actuals minimitzant la inversi&oacute; en nou cablejat i aprofitant els avantatges que ofereixen les comunicacions unificades.</p> <p>A m&eacute;s es plantegen determinats canvis, que inclouen:</p> <ul> <li> Incorporaci&oacute; d&#39;un nou armari rack de cablejat a la sala d&#39;inform&agrave;tica, molt m&eacute;s petit que l&#39;anterior. S&#39;aprofita la intervenci&oacute; per reordenar el cablejat existent.</li> <li> Substituci&oacute; d&#39;antics dispositius per uns m&eacute;s moderns que aconsegueixen un millor aprofitament de l&#39;espai i redueixen el consum el&egrave;ctric en m&eacute;s d&#39;un 60%.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; d&#39;infraestructura WiFi.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; d&#39;una central telef&ograve;nica Alcatel OmniPCX Office amb tecnologia mixta IP-Digital. Aquest equip es va integrar amb la LAN, permetent tant la connexi&oacute; de noves extensions com la connexi&oacute; dels videoporters Helios IP.</li> <li> Gr&agrave;cies a aquesta infraestructura, es podran controlar dues portes exteriors i una interior de diverses maneres.</li> </ul> <p>Es podr&agrave; visualitzar la imatge del visitant, escoltar la seva veu i donar acc&eacute;s des de:</p> <ul> <li> Qualsevol PC de l&#39;empresa.</li> <li> Tots els Smartphone (iPhone o Android) configurats i connectats mitjan&ccedil;ant la xarxa WiFi de l&#39;empresa.</li> <li> Des del tel&egrave;fon Alcatel 8082 de l&#39;operador principal de l&#39;edifici, que permet la visualitzaci&oacute; d&#39;imatge.</li> </ul> <p>A m&eacute;s, per oferir el servei de control des de qualsevol punt de l&#39;edifici, s&#39;activa una llista de terminals telef&ograve;nics convencionals per controlar l&#39;acc&eacute;s dels videoporters en mode nom&eacute;s &agrave;udio.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 setmana </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Videoporters instal·lats i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de videoporters Helios IP" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Videoporteros-Helios-IP-.jpg?1424778722" /> </div> </div> </div> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Instal·lacions Centraletes IP Porters automàtics WIFI Alcatel Barcelona Wed, 25 Feb 2015 11:23:49 +0000 TS 410 at http://hostmaster.ts-telecon.es Telèfon Alcatel temporis 580 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-580 <p>El <strong>Alcatel Temporis 580</strong> &eacute;s un excel&middot;lent terminal dins de la l&iacute;nia de tel&egrave;fons Alcatel Home &amp; Business phones amb completes funcionalitats per cobrir les necessitats del seu negoci.</p> <p>Sobresurt per nombroses caracter&iacute;stiques que cobreixen els requisits de la gran majoria d&#39;usuaris. Entre elles destaquen:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/telefono-Alcatel-Temporis-580.jpg" alt="Imatge del telèfon amb cable professional Alcatel Temporis 580" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-580" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Telefons Sobretaula Alcatel Barcelona Tue, 24 Feb 2015 10:44:16 +0000 TS 407 at http://hostmaster.ts-telecon.es Alcatel IP1020 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-ip1020 <p>El <strong>Alcatel IP1020</strong> &eacute;s un tel&egrave;fon que ofereix una excel&middot;lent soluci&oacute; de mobilitat per al seu negoci combinant tant prestacions d&#39;equips DECT com IP. Aprofita la versatilitat i prestacions de la tecnologia VoIP basada en SIP amb els avantatges de la tecnologia sense fils.</p> <p>Aquest model consta d&#39;una base i el terminal. Permet ser instal&middot;lat en una paret, alimentat mitjan&ccedil;ant PoE (Power over Ethernet) i configurat de forma remota.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/telefono-Alcatel-IP1020.jpg" alt="Imatge de telèfon Alcatel IP1020" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-ip1020" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sense fil IP Alcatel Barcelona Wed, 11 Feb 2015 09:08:43 +0000 TS 388 at http://hostmaster.ts-telecon.es Reparació track XDSI per a mòbils Comsat 150N Basic a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/reparacio-track-xdsi-mobils-comsat-150n-basic-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Track XDSI per a mòbils Comsat 150N Basic </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Solucionar problemes amb les trucades a mòbils </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a serveis inform&agrave;tics amb oficines ubicades a Barcelona, es posa en contacte amb el departament de Telecon Sistemas causa de que t&eacute; problemes en realitzar trucades a m&ograve;bils.</p> <p>Concretament el client comenta que en realitzar trucades a tel&egrave;fons m&ograve;bils amb for&ccedil;a freq&uuml;&egrave;ncia el nombre marcat sona com ocupat.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;a a l&#39;empresa per revisar la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica i tractar d&#39;ubicar l&#39;origen de la incid&egrave;ncia.</p> <p>Es realitzen diferents proves de connexi&oacute; i es confirma que el problema &eacute;s en fer trucades a n&uacute;meros m&ograve;bils. Aquestes trucades es realitzen a trav&eacute;s d&#39;un Track XDSI Comsat 150N Basic i &eacute;s en aquest punt on hi ha el problema, aquest equip perd el sincronisme i com a resultat els n&uacute;meros m&ograve;bils amb els que es comuniquen sonen com a ocupats.</p> <p>Perqu&egrave; els usuaris puguin realitzar trucades a m&ograve;bils, es redireccionen aquestes a trav&eacute;s de l&iacute;nies XDSI normals a l&#39;espera de substituir el track Comsat per un de nou.</p> <p>Al client se li facilita un pressupost d&#39;un nou enlla&ccedil; XDSI per a m&ograve;bils, i un cop acceptat el nostre servei t&egrave;cnic realitza la instal&middot;laci&oacute; del nou track Comsat 150N Basic i configura la centraleta per encaminar de nou la sortida de les trucades a m&ograve;bils a trav&eacute;s del track.</p> <p>En darrer lloc, el nostre t&egrave;cnic realitza unes trucades de prova per confirmar que tot funciona correctament i segons el previst.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Les trucades a mòbils es realitzen amb normalitat </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="150" height="112" alt="Imatge de Track XDSI per a mòbils Comsat 150N Basic" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Track-RDSI-moviles-Comsat-150N%20Basic.jpg?1422529993" /> </div> </div> </div> Reparacio Centraletes Barcelona Wed, 04 Feb 2015 10:09:05 +0000 TS 380 at http://hostmaster.ts-telecon.es