Centralitas http://www.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/45/all/sftp-config.json ca Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Samsung http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung <p>Des de Daratel - Telecon Sistemas oferim un expert servei t&egrave;cnic i reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Samsung, entre els sistemes que reparem estan les centraletes Samsung anal&ograve;giques, RDSI o IP. Aix&iacute; com els elements espec&iacute;fics dels sistemes de telefonia Samsung com Plaques, targetes, tel&egrave;fons, terminals i connectivitat.</p> <p><img alt="centraletes telefòniques samsung servei tècnic" src="/sites/default/files/centralitas-telefonicas-samsung-logo.png" style="width: 300px; height: 120px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Call Center WIFI Empreses Samsung Barcelona Fri, 21 Sep 2018 15:04:18 +0000 TS 473 at http://www.ts-telecon.es 73 Centrals de coure de Telefònica ja han tancat en juny 2018 http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/73-centrals-coure-telefonica-ja-han-tancat-juny-2018 <p>A finals de 2015 es va iniciar el proc&eacute;s de <a href="/ca/blog/apagat-centrals-coure-tot-tancament-centrals">tancament de les centrals de coure</a>, un proc&eacute;s necessari dins de la transformaci&oacute; de la xarxa de comunicacions del territori Espanyol que durar&agrave; fins 2023.</p> <p>El proc&eacute;s de transformaci&oacute; de la xarxa de comunicacions es deu al desplegament de la nova xarxa de fibra &ograve;ptica. Una xarxa que permet millorar &agrave;mpliament l&#39;oferta i qualitat de les comunicacions que s&#39;ofereixen tant a particulars com a les empreses.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/73-centrals-coure-telefonica-ja-han-tancat-juny-2018" target="_blank">llegeix més</a></p> Xarxes Centraletes Adsl Barcelona Mon, 11 Jun 2018 14:15:16 +0000 TS 465 at http://www.ts-telecon.es Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner també el 2016 http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016 <p><img alt="Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner" src="/sites/default/files/noticias/Alcatel-Enterprise-Expert-Business-Partner-Telecon-Sistemas-90.png" style="width: 90px; height: 85px;" /></p> <p>Aquest 2016 a <strong>Telecon Sistemas</strong> hem tornat a renovar la certificaci&oacute; oficial com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Enterprise Expert Business Partner</strong>.</p> <p>Aquesta certificaci&oacute; oficial de Alcatel-Lucent certifica el m&agrave;xim nivell de preparaci&oacute; t&egrave;cnica i a nivell d&#39;an&agrave;lisi de les solucions i equips de l&#39;empresa Alcatel-Lucent.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Fri, 12 Feb 2016 11:20:11 +0000 TS 459 at http://www.ts-telecon.es Programació i reprogramació de Centraletes telefòniques http://www.ts-telecon.es/ca/programacio-reprogramacio-centraletes-telefoniques <p>Telecon Sistemas completa la seva gamma de serveis especialitzats en telefonia amb el servei de programaci&oacute; i reprogramaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques.</p> <p><img alt="Programació i reprogramació de centraletes Telecon Sistemes" src="/sites/default/files/programacion-centralitas-600.png" style="width: 600px; height: 200px;" /></p> <p>Aquest complet servei permet:</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/programacio-reprogramacio-centraletes-telefoniques" target="_blank">llegeix més</a></p> Programació Centraletes Thu, 14 Jan 2016 23:17:26 +0000 TS 457 at http://www.ts-telecon.es Esquema del trasllat de la telefonia d'una empresa http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/esquema-trasllat-telefonia-duna-empresa <p>Des de <strong>TS-Telecon Sistemas</strong> presentem un interessant esquema amb els detalls del proc&eacute;s de <a href="http://www.ts-telecon.es/ca/trasllat-centraletes-telefoniques-barcelona-espanya">trasllat de la centraleta telef&ograve;nica</a> i els equips de telefonia (servidors, xarxa i terminals) a una nova ubicaci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/esquema-trasllat-telefonia-duna-empresa" target="_blank">llegeix més</a></p> Manteniment Centraletes Telefons Empreses Tue, 03 Nov 2015 10:18:14 +0000 TS 452 at http://www.ts-telecon.es Els 10 punts clau en el trasllat d'una central de telefonia http://www.ts-telecon.es/ca/blog/els-10-punts-clau-trasllat-duna-central-telefonia <p>Realitzar el trasllat de la telefonia d&#39;una empresa no &eacute;s un projecte menor que s&#39;hagi de menysprear, ja que les conseq&uuml;&egrave;ncies de qualsevol error en el c&agrave;lcul i planificaci&oacute; del projecte de trasllat pot resultar en un problema de dies de resoluci&oacute;, deixant una empresa sense comunicacions (tel&egrave;fon, internet, etc.).</p> <p><img alt="Imatge de transport per al trasllat de centrals telefòniques" src="/sites/default/files/traslado-centrales-telefonicas.jpg" style="width: 500px; height: 209px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/els-10-punts-clau-trasllat-duna-central-telefonia" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Centraletes Telefons Tue, 03 Nov 2015 09:45:45 +0000 TS 451 at http://www.ts-telecon.es Rènting de centraletes telefòniques http://www.ts-telecon.es/ca/renting-centraletes-telefoniques <p>Telecon Sistemes ofereix dins dels seus serveis financers l&#39;opci&oacute; de r&egrave;nting de centraletes telef&ograve;niques. Mitjan&ccedil;ant aquesta opci&oacute; podr&agrave; disposar d&#39;una centraleta amb l&#39;&uacute;ltima tecnologia sense haver de comprar-la.</p> <p><img alt="Imatge de rènting de centraleta telefònica" src="/sites/default/files/renting-centralitas-telefonicas.jpg" style="width: 608px; height: 203px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/renting-centraletes-telefoniques" target="_blank">llegeix més</a></p> Centraletes Thu, 01 Oct 2015 10:49:45 +0000 TS 446 at http://www.ts-telecon.es Venda de centraleta Alcatel Ominipcx Office (OXO) a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-centraleta-alcatel-ominipcx-office-oxo-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/01 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel Ominipcx Office (OXO) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Centraleta telefònica per a noves oficines </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Fundaci&oacute; ubicada a Barcelona est&agrave; interessada en la compra d&#39;una centraleta telef&ograve;nica per a unes noves instal&middot;lacions que entraran en funcionament en les pr&ograve;ximes setmanes.</p> <p>Per aquest motiu, es posen en contacte amb el departament comercial de Telecon Sistemes. El nostre comercial assessora al client en base a les necessitats que exposa i concerta una visita a la instal&middot;lacions per valorar l&#39;estat de les mateixes i seleccionar amb m&eacute;s fonament la centraleta telef&ograve;nica que m&eacute;s li podria interessar.</p> <p>Es tracta d&#39;un centre amb diversos despatxos i infraestructura de xarxa pr&egrave;via. El client comenta la possibilitat d&#39;ampliaci&oacute; en un futur tant en funcionalitats com en extensions, requisit que es tindr&agrave; en compte en la proposta incloent una centraleta que permeti escalabilitat en funcionalitats i extensions.</p> <p>Amb tota la informaci&oacute; recopilada, el nostre comercial elabora una proposta en qu&egrave; inclou la venda d&#39;una centraleta Alcatel OmniPCX (OXO) amb les extensions necess&agrave;ries per a la posada en marxa del centre i amb opci&oacute; a ampliar el nombre de les mateixes en els successius mesos .</p> <p>A m&eacute;s s&#39;inclou un contracte de manteniment de la centraleta que cobreix les necessitats de suport t&egrave;cnic que el client desitjava.</p> <p>Se li presenta la proposta al client i aquest l&#39;accepta tancant la venda de la centraleta satisfactoriment.</p> <p>S&#39;estableix un dia per dur a terme la instal&middot;laci&oacute;. Els nostres t&egrave;cnics es desplacen i connecten la nova centraleta Alcatel OXO a la infraestructura existent. Es configura en base a les necessitats del client i es realitzen les proves pertinents per confirmar que tot funcioni correctament.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Venda de centraleta Alcatel amb instal·lació, configuració i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Alcatel OXO" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-omnipcx-office_1.jpg?1427793801" /> </div> </div> </div> Venda Centraletes Alcatel Barcelona Tue, 07 Apr 2015 07:58:11 +0000 TS 427 at http://www.ts-telecon.es Lloguer de central telefònica a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/lloguer-central-telefonica-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/03 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> central telefònica </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Llogar una central telefònica que cobreixi les necessitats de l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Col&middot;legi ubicat a Barcelona contacta amb Telecon Sistemes per sol&middot;licitar informaci&oacute; sobre una central telef&ograve;nica, els seus preus, manteniments, etc.</p> <p>El nostre departament comercial contacta amb el client per obtenir la informaci&oacute; necess&agrave;ria per tal assessorar adequadament.</p> <p>Li explica les diverses opcions de les que disposa per adquirir la central telef&ograve;nica: compra, tipus de manteniment, r&egrave;nting o lloguer.</p> <p>Tamb&eacute; s&#39;ofereix la llista d&#39;equips que m&eacute;s s&#39;adapten a la infraestructura i necessitats del client.</p> <p>En base a les converses mantingudes, es realitza una proposta al client en la qual s&#39;inclou el lloguer d&#39;una central telef&ograve;nica (amb quotes mensuals).</p> <p>La central telef&ograve;nica que s&#39;ofereix en lloguer permetr&agrave; cobrir totes les necessitats del client i en cas necessari podr&agrave; ser ampliada tant en extensions com en funcions.</p> <p>El dia concertat, es procedeix a la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; de la central a les instal&middot;lacions del client per part dels t&egrave;cnics de Telecon Sistemes de manera que queda integrada i funcionat correctament dins de la infraestructura actual.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 4 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Central telefònica instal·lada i funcionant en client en concepte de lloguer </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de central telefònica" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-omnipcx-office_0.jpg?1426071931" /> </div> </div> </div> Lloguer Centraletes Barcelona Thu, 26 Mar 2015 12:11:44 +0000 TS 424 at http://www.ts-telecon.es Venda i instal·lació de centraleta Alcatel OXO a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-centraleta-alcatel-oxo-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Comprar centraleta per a noves oficines d&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Buffet d&#39;advocats amb oficines a Barcelona es posa en contacte amb Telecon Sistemes causa que necessiten comprar una centraleta per als seus nous despatxos.</p> <p>El client comenta amb el nostre departament comercial la forma de treball i necessitats que tindran pel que fa a telefonia. A les noves oficines hi ha una infraestructura pr&egrave;via de manera que nom&eacute;s caldr&agrave; contemplar la venda, connexi&oacute; i configuraci&oacute; de la centraleta.</p> <p>En base a les converses mantingudes es prepara una oferta que contempla la venda d&#39;una centraleta Alcatel OXO amb suficients extensions per a tots els despatxos i funcionalitats requerides pel client com per exemple el contestador.</p> <p>S&#39;acompanya la venda de la centraleta telef&ograve;nica amb un contracte de manteniment Inoffice que els permet disposar d&#39;assist&egrave;ncia t&egrave;cnica durant l&#39;horari laboral, incloent-hi el suport telef&ograve;nic, despla&ccedil;aments i substituci&oacute; de peces.</p> <p>El client accepta la proposta i s&#39;estableix un dia per a la instal&middot;laci&oacute; de la central previ a la data de trasllat del personal als seus respectius despatxos.</p> <p>Es desplacen els nostres t&egrave;cnics per instal&middot;lar la centraleta Alcatel OXO i es connecta a la xarxa del despatx. Es configura en base a les necessitats del client i es realitzen proves per confirmar que tot funciona correctament.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta instal·lada, configurada i funcionant correctament. </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge frontal d&#039;una centraleta Alcatel OXO" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-oxo-frontal_3.jpg?1425989141" /> </div> </div> </div> Venda Instal·lacions Centraletes Alcatel Barcelona Mon, 16 Mar 2015 09:31:37 +0000 TS 422 at http://www.ts-telecon.es Centraleta Virtual a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/centraleta-virtual-barcelona <p>En Telecon Sistemas a m&eacute;s de la venda, reparaci&oacute; i manteniment de centraletes f&iacute;siques oferim als nostres clients una nova soluci&oacute; de centraleta virtual.</p> <p>De la mateixa manera que passa en moltes altres solucions, la centraleta virtual al n&uacute;vol &eacute;s una excel&middot;lent opci&oacute; per a molts clients.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/centraleta-virtual-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Lloguer Centraletes Videoconferencia Audioconferencia Gravació de trucades VOIP Empreses Barcelona Fri, 13 Mar 2015 10:22:56 +0000 TS 421 at http://www.ts-telecon.es Lloguer de centraleta telefònica a Cornellà del Llobregat http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/lloguer-centraleta-telefonica-cornella-del-llobregat <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2008/02 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Cornellà del Llobregat (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centralita Telefònica PBX </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Llogar una centraleta per gestionar la telefonia de l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa especialitzada en fabricaci&oacute; de components industrials amb oficines i f&agrave;brica ubicades a Cornell&agrave; del Llobregat (Barcelona) contacta amb el departament comercial de Telecon Sistemas per sol&middot;licitar informaci&oacute; sobre centraletes telef&ograve;niques, els seus preus, manteniments, etc.</p> <p>El nostre comercial conversa amb el client per tal d&#39;obtenir tota la informaci&oacute; necess&agrave;ria per poder assessorar-lo adequadament d&#39;acord a les seves necessitats.</p> <p>Dins de les diverses opcions de les que disposa el client per adquirir una centraleta: r&egrave;nting, compra i lloguer, aquest es mostra m&eacute;s interessat per l&#39;opci&oacute; de lloguer.</p> <p>En base a aquesta conversa, se li fa una oferta al client en la qual s&#39;inclou en concepte de lloguer trimestral una centraleta telef&ograve;nica i 8 tel&egrave;fons que permetran cobrir totes les seves necessitats inicials. En un futur, si fos necessari podrien ampliar el nombre de terminals o les funcions de la centraleta per adequar-se a la nova situaci&oacute;</p> <p>S&#39;estableix un dia per a la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; de la mateixa a l&#39;empresa del client per part dels t&egrave;cnics de Telecon. Es connecta la centraleta a l&#39;actual infraestructura de l&#39;empresa i es realitzen proves amb els nous tel&egrave;fons per confirmar que tot est&agrave; correcte.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 4 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta telefònica instal·lada en règim de lloguer </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta telefònica" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-Alcatel-4200_0.jpg?1426163305" /> </div> </div> </div> Manteniment Lloguer Centraletes Fri, 13 Mar 2015 09:45:59 +0000 TS 420 at http://www.ts-telecon.es Comunicacions Unificades: Videoporters controlats des de telefonia http://www.ts-telecon.es/ca/blog/comunicacions-unificades-videoporters-controlats-des-telefonia <p>La integraci&oacute; de les comunicacions unificades constantment avan&ccedil;a oferint noves i millors funcionalitats tant per a un entorn empresarial com dom&egrave;stic.</p> <p>&Eacute;s el cas de la integraci&oacute; de la telefonia i els ordinadors amb els videoporters. El que fa uns anys eren sistemes independents, han anat evolucionant integrant progressivament entre ells.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/comunicacions-unificades-videoporters-controlats-des-telefonia" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Instal·lacions Centraletes Porters automàtics VOIP Empreses Mon, 02 Mar 2015 08:27:53 +0000 TS 413 at http://www.ts-telecon.es Instal·lació videoporters Helios IP amb connexió a centraleta Alcatel OXO http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-videoporters-helios-ip-amb-connexio-centraleta-alcatel-oxo <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/01 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Videoporters Helios IP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Assegurar el control d&#039;accés a l&#039;edifici mitjançant videoporters </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa amb seu a Barcelona, ​​contacta amb Telecon Sistemas buscant una soluci&oacute; de videoporters per a un edifici noble que requereix control d&#39;acc&eacute;s a les diferents &agrave;rees de la finca.</p> <p>Es parla detall amb el client i s&#39;estableix un primer dia per examinar l&#39;edifici, les instal&middot;lacions i el cablejat.</p> <p>L&#39;edifici consta de diversos departaments, espais enjardinats, murs i portes d&#39;acc&eacute;s i disposa d&#39;una certa infraestructura de xarxa ja muntada.</p> <p>En base a la primera visita i les converses mantingudes amb el client, es realitza una proposta de projecte que &eacute;s acceptada pel client.</p> <p>L&#39;objectiu del projecte &eacute;s el d&#39;unificar les comunicacions i aprofitar les infraestructures actuals minimitzant la inversi&oacute; en nou cablejat i aprofitant els avantatges que ofereixen les comunicacions unificades.</p> <p>A m&eacute;s es plantegen determinats canvis, que inclouen:</p> <ul> <li> Incorporaci&oacute; d&#39;un nou armari rack de cablejat a la sala d&#39;inform&agrave;tica, molt m&eacute;s petit que l&#39;anterior. S&#39;aprofita la intervenci&oacute; per reordenar el cablejat existent.</li> <li> Substituci&oacute; d&#39;antics dispositius per uns m&eacute;s moderns que aconsegueixen un millor aprofitament de l&#39;espai i redueixen el consum el&egrave;ctric en m&eacute;s d&#39;un 60%.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; d&#39;infraestructura WiFi.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; d&#39;una central telef&ograve;nica Alcatel OmniPCX Office amb tecnologia mixta IP-Digital. Aquest equip es va integrar amb la LAN, permetent tant la connexi&oacute; de noves extensions com la connexi&oacute; dels videoporters Helios IP.</li> <li> Gr&agrave;cies a aquesta infraestructura, es podran controlar dues portes exteriors i una interior de diverses maneres.</li> </ul> <p>Es podr&agrave; visualitzar la imatge del visitant, escoltar la seva veu i donar acc&eacute;s des de:</p> <ul> <li> Qualsevol PC de l&#39;empresa.</li> <li> Tots els Smartphone (iPhone o Android) configurats i connectats mitjan&ccedil;ant la xarxa WiFi de l&#39;empresa.</li> <li> Des del tel&egrave;fon Alcatel 8082 de l&#39;operador principal de l&#39;edifici, que permet la visualitzaci&oacute; d&#39;imatge.</li> </ul> <p>A m&eacute;s, per oferir el servei de control des de qualsevol punt de l&#39;edifici, s&#39;activa una llista de terminals telef&ograve;nics convencionals per controlar l&#39;acc&eacute;s dels videoporters en mode nom&eacute;s &agrave;udio.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 setmana </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Videoporters instal·lats i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de videoporters Helios IP" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Videoporteros-Helios-IP-.jpg?1424778722" /> </div> </div> </div> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Instal·lacions Centraletes IP Porters automàtics WIFI Alcatel Barcelona Wed, 25 Feb 2015 11:23:49 +0000 TS 410 at http://www.ts-telecon.es Instal·lació de Centraleta Alcatel OXO a Blanes http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-centraleta-alcatel-oxo-blanes <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2010/08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Blanes (Girona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació d&#039;una centraleta telefònica Alcatel OXO i telèfons Alcatel IP Touch 4018 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Col&middot;legi situat a Blanes (Girona) es posa en contacte amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemas causa que necessiten posar en marxa la instal&middot;laci&oacute; d&#39;una centraleta telef&ograve;nica Alcatel OXO i connectar i configurar diversos tel&egrave;fons Alcatel IP Touch 4018.</p> <p>Un cop comentats tots els detalls, s&#39;estableix una data per al projecte. Un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a a l&#39;escola per completar la instal&middot;laci&oacute;. Es realitzen diversos passos:</p> <ul> <li> Revisi&oacute; de la instal&middot;laci&oacute; pr&egrave;via i del cablejat.</li> <li> Connexi&oacute; dels cables en el panell.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; dels tel&egrave;fons Alcatel IP Touch 4018.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; de la centraleta Alcatel i programaci&oacute; de les configuracions espec&iacute;fiques d&#39;extensions a la centraleta d&#39;acord a les necessitats del client.</li> <li> Formaci&oacute; als usuaris tant sobre l&#39;&uacute;s dels tel&egrave;fons com el funcionament general de la centraleta, trucada exterior, b&uacute;sties de veu, etc.</li> </ul> <p>Finalment es realitzen proves per confirmar que el proc&eacute;s i configuracions realitzades funcionen correctament.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-centraletes-telefoniques-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre instal&middot;laci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques.</a></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4018">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el tel&egrave;fon Alcatel IP Touch 4018.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta i telèfons IP instal·lats i configurats </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Alcatel OXO" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-oxo-frontal_2.jpg?1424334811" /> </div> <div class="field-item even"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de telèfon Alcatel IP Touch 4018" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/telefono-alcatel-IP-touch-4018.jpg?1424338209" /> </div> </div> </div> Instal·lacions Centraletes Alcatel Fri, 20 Feb 2015 09:33:02 +0000 TS 405 at http://www.ts-telecon.es