Telefonos http://www.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/44/all ca Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Samsung http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung <p>Des de Daratel - Telecon Sistemas oferim un expert servei t&egrave;cnic i reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Samsung, entre els sistemes que reparem estan les centraletes Samsung anal&ograve;giques, RDSI o IP. Aix&iacute; com els elements espec&iacute;fics dels sistemes de telefonia Samsung com Plaques, targetes, tel&egrave;fons, terminals i connectivitat.</p> <p><img alt="centraletes telefòniques samsung servei tècnic" src="/sites/default/files/centralitas-telefonicas-samsung-logo.png" style="width: 300px; height: 120px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Call Center WIFI Empreses Samsung Barcelona Fri, 21 Sep 2018 15:04:18 +0000 TS 473 at http://www.ts-telecon.es Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner també el 2016 http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016 <p><img alt="Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner" src="/sites/default/files/noticias/Alcatel-Enterprise-Expert-Business-Partner-Telecon-Sistemas-90.png" style="width: 90px; height: 85px;" /></p> <p>Aquest 2016 a <strong>Telecon Sistemas</strong> hem tornat a renovar la certificaci&oacute; oficial com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Enterprise Expert Business Partner</strong>.</p> <p>Aquesta certificaci&oacute; oficial de Alcatel-Lucent certifica el m&agrave;xim nivell de preparaci&oacute; t&egrave;cnica i a nivell d&#39;an&agrave;lisi de les solucions i equips de l&#39;empresa Alcatel-Lucent.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Fri, 12 Feb 2016 11:20:11 +0000 TS 459 at http://www.ts-telecon.es Esquema del trasllat de la telefonia d'una empresa http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/esquema-trasllat-telefonia-duna-empresa <p>Des de <strong>TS-Telecon Sistemas</strong> presentem un interessant esquema amb els detalls del proc&eacute;s de <a href="http://www.ts-telecon.es/ca/trasllat-centraletes-telefoniques-barcelona-espanya">trasllat de la centraleta telef&ograve;nica</a> i els equips de telefonia (servidors, xarxa i terminals) a una nova ubicaci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/esquema-trasllat-telefonia-duna-empresa" target="_blank">llegeix més</a></p> Manteniment Centraletes Telefons Empreses Tue, 03 Nov 2015 10:18:14 +0000 TS 452 at http://www.ts-telecon.es Els 10 punts clau en el trasllat d'una central de telefonia http://www.ts-telecon.es/ca/blog/els-10-punts-clau-trasllat-duna-central-telefonia <p>Realitzar el trasllat de la telefonia d&#39;una empresa no &eacute;s un projecte menor que s&#39;hagi de menysprear, ja que les conseq&uuml;&egrave;ncies de qualsevol error en el c&agrave;lcul i planificaci&oacute; del projecte de trasllat pot resultar en un problema de dies de resoluci&oacute;, deixant una empresa sense comunicacions (tel&egrave;fon, internet, etc.).</p> <p><img alt="Imatge de transport per al trasllat de centrals telefòniques" src="/sites/default/files/traslado-centrales-telefonicas.jpg" style="width: 500px; height: 209px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/els-10-punts-clau-trasllat-duna-central-telefonia" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Centraletes Telefons Tue, 03 Nov 2015 09:45:45 +0000 TS 451 at http://www.ts-telecon.es Alcatel Temporis IP150 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-temporis-ip150 <p>El <strong>Alcatel Temporis IP150</strong> &eacute;s un tel&egrave;fon compacte i complet que suporta el protocol SIP de VoIP.</p> <p>Disposa d&#39;interessants caracter&iacute;stiques per complir les diverses necessitats la seva empresa:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-temporis-ip-150.jpg" alt="Imagen de teléfono Alcatel Temporis IP150" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-temporis-ip150" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Instal·lacions Telefons Sobretaula IP VOIP Alcatel Mon, 02 Mar 2015 08:33:39 +0000 TS 414 at http://www.ts-telecon.es Telèfon Alcatel temporis 580 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-580 <p>El <strong>Alcatel Temporis 580</strong> &eacute;s un excel&middot;lent terminal dins de la l&iacute;nia de tel&egrave;fons Alcatel Home &amp; Business phones amb completes funcionalitats per cobrir les necessitats del seu negoci.</p> <p>Sobresurt per nombroses caracter&iacute;stiques que cobreixen els requisits de la gran majoria d&#39;usuaris. Entre elles destaquen:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/telefono-Alcatel-Temporis-580.jpg" alt="Imatge del telèfon amb cable professional Alcatel Temporis 580" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-580" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Telefons Sobretaula Alcatel Barcelona Tue, 24 Feb 2015 10:44:16 +0000 TS 407 at http://www.ts-telecon.es Venda i Instal·lació de telèfons Alcatel IP Touch 4018 a Blanes http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-telefons-alcatel-ip-touch-4018-blanes <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2010/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Blanes (Girona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Alcatel IP Touch 4018 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació i programació de 3 telèfons Alcatel IP Touch 4018 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Col&middot;legi situat a la poblaci&oacute; de Blanes (Girona) sol&middot;licita al departament t&egrave;cnic de Telecon Sistemas la venda i instal&middot;laci&oacute; de 3 tel&egrave;fons IP del model Alcatel IP Touch 4018.</p> <p>El client ja disposa d&#39;altres unitats d&#39;aquest model per&ograve; necessita m&eacute;s per ampliaci&oacute; de personal. Se&#39;ls facilita un pressupost de venda i un cop aprovat, un del nostre t&egrave;cnics es despla&ccedil;a in situ per a procedir a la instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>S&#39;instal&middot;len els tres tel&egrave;fons en les ubicacions sol&middot;licitades i es realitza la programaci&oacute; pertinent dels tel&egrave;fons i les extensions en la centraleta Alcatel d&#39;acord a les peticions del client.</p> <p>En darrer lloc, es realitzen les proves necess&agrave;ries per confirmar el correcte funcionament dels tres tel&egrave;fons i s&#39;explica als usuaris dels mateixos el seu funcionament i opcions: agenda, repetici&oacute; de trucada, acc&eacute;s a la b&uacute;stia, tecles programables, etc.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4018">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre tel&egrave;fons Alcatel IP Touch 4018.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Telèfons instal·lats i configurats </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge frontal de telèfon Alcatel IP Touch 4018" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/telefono-alcatel-IP-touch-4018_0.jpg?1424338810" /> </div> </div> </div> Venda Instal·lacions Telefons IP Alcatel Fri, 20 Feb 2015 09:15:57 +0000 TS 404 at http://www.ts-telecon.es Venda i Instal·lació de telèfons sense fil Siemens Gigaset a Girona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-telefons-sense-fil-siemens-gigaset-girona-0 <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2009/12 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Girona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Telèfons sense fil DECT Siemens Gigaset SL37 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació de 4 telèfons sense fil DECT Siemens Gigaset SL37 i configuració de la centraleta amb les respectives llicències </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la venda d&#39;accessoris amb seu a Girona, contacta amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemas degut a que necessiten instal&middot;lar uns tel&egrave;fons sense fil a les seves oficines.</p> <p>En base a la centraleta que tenen i les necesiades dels usuaris, nostre comercial li recomana el model Siemens Gigaset SL37.</p> <p>Inicialment s&oacute;n necessaris a 4 tel&egrave;fons, per&ograve; hi ha previsi&oacute; d&#39;ampliar el nombre en un futur. Per aquest motiu s&#39;opta per adquirir un pack de 10 llic&egrave;ncies que s&oacute;n necess&agrave;ries m&eacute;s dels tel&egrave;fons.</p> <p>Un cop aprovat el pressupost de venda dels tel&egrave;fons Siemens, es procedeix a l&#39;enviament dels terminals a l&#39;empresa. Quan aquests s&oacute;n rebuts el client avisa al nostre departament t&egrave;cnic.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics, configura la centraleta de forma remota amb les noves llic&egrave;ncies i d&oacute;na instruccions al client sobre com procedir amb els terminals.</p> <p>Finalment, es realitzen proves per confirmar que tots els tel&egrave;fons funcionen correctament.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/venda-telefon-sense-fil-dect-alcatel-panasonic-siemens">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre els tel&egrave;fons sense fil Siemens</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Telèfons Siemens instal·lats i centraleta configurada amb nous terminals </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de telèfon sense fil Siemens Gigaset SL37 amb supletori" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/telefono-inalambrico-siemens-gigaset-sl-37-supletorio.jpg?1424251868" /> </div> </div> </div> Venda Instal·lacions Telefons Sense fil Siemens Fri, 20 Feb 2015 09:06:24 +0000 TS 403 at http://www.ts-telecon.es Alcatel IP1020 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-ip1020 <p>El <strong>Alcatel IP1020</strong> &eacute;s un tel&egrave;fon que ofereix una excel&middot;lent soluci&oacute; de mobilitat per al seu negoci combinant tant prestacions d&#39;equips DECT com IP. Aprofita la versatilitat i prestacions de la tecnologia VoIP basada en SIP amb els avantatges de la tecnologia sense fils.</p> <p>Aquest model consta d&#39;una base i el terminal. Permet ser instal&middot;lat en una paret, alimentat mitjan&ccedil;ant PoE (Power over Ethernet) i configurat de forma remota.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/telefono-Alcatel-IP1020.jpg" alt="Imatge de telèfon Alcatel IP1020" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-ip1020" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sense fil IP Alcatel Barcelona Wed, 11 Feb 2015 09:08:43 +0000 TS 388 at http://www.ts-telecon.es Telecon Sistemas ofereix la promoció Alcatel TRANSFORM i CONNECT IP+ http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-ofereix-promocio-alcatel-transform-i-connect-ip <p><img alt="Imatge de Logo Alcatel Business Partner de Telecon Sistemas" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p><strong>Telecon Sistemas</strong><strong> </strong>ofereix les promocions Alcatel Transform i Alcatel Connect IP +, amb descomptes per a les renovacions dels seus sistemes de telefonia antics i projectes de connexi&oacute; de la seva centraleta Alcatel OXO a IP.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-ofereix-promocio-alcatel-transform-i-connect-ip" target="_blank">llegeix més</a></p> Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Alcatel Tue, 10 Feb 2015 11:57:55 +0000 TS 387 at http://www.ts-telecon.es Alcatel Temporis 780 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-temporis-780 <p>El <strong>Alcatel Temporis 780</strong>&nbsp;&eacute;s un tel&egrave;fon de sobretaula amb cable de gamma professional.</p> <p>Aquest nou model de tel&egrave;fon combina el seu modern disseny amb excel&middot;lents millores en la telefonia amb cable. Tot aix&ograve; pensat per oferir a empreses i oficines funcionalitats avan&ccedil;ades.</p> <p>El <strong>Alcatel Temporis 780</strong> destaca per diverses funcions que milloren la comoditat i productivitat dels usuaris. Entre elles destaquen:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel_temporis_780.jpg" alt="Imatge del telèfon amb cable professional Alcatel Temporis 780" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-temporis-780" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sobretaula Alcatel Fri, 06 Feb 2015 14:53:36 +0000 TS 385 at http://www.ts-telecon.es Manteniment i ampliació d'instal·lació telefònica a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/manteniment-i-ampliacio-dinstal%C2%B7lacio-telefonica-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Manteniment i ampliació de l&#039;actual instal·lació telefònica </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Manteniment del cablejat i programació d&#039;una ampliació d&#039;extensions mòbils a la central </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Centre d&#39;integraci&oacute; laboral ubicat a Barcelona contacta amb Telecon Sistemas per a un servei de manteniment de la seva instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p>En concret, &eacute;s necessari realitzar un manteniment del cablejat de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica d&#39;unes noves oficines, la instal&middot;laci&oacute; de la seva central de telefonia Alcatel OXO en una nova ubicaci&oacute; i una ampliaci&oacute; de terminals (mitjan&ccedil;ant la instal&middot;laci&oacute; d&#39;un track per a m&ograve;bils) per configurar extensions amb mobilitat dins de l&#39;empresa.</p> <p>El track per a m&ograve;bils es sol realitzar amb l&#39;objectiu de reduir la despesa telef&ograve;nica, per&ograve; en no necessitar de cablejat fins a la seva ubicaci&oacute; tamb&eacute; &eacute;s una soluci&oacute; interessant en empreses i llocs on la instal&middot;laci&oacute; de cablejat pot resultar problem&agrave;tica.</p> <p>El nostre servei t&egrave;cnic es reuneix amb el client per obtenir el m&agrave;xim detall l&#39;estat de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica actual, aix&iacute; com de les millores i ampliacions que volen realitzar a la mateixa.</p> <p>Un cop acceptat el pressupost per part del client, els nostres t&egrave;cnics de Telecon Sistemes es desplacen a les oficines per executar les tasques de manteniment i programaci&oacute; acordades, entre les diferents accions que es realitzen tenim:</p> <ul> <li> Manteniment del cablejat existent en el nou local, substituci&oacute; dels cables que presenten algun tipus de deteriorament aix&iacute; com la revisi&oacute; i reparaci&oacute; dels connectors dels cables de xarxa.</li> <li> Connexi&oacute; del cablejat a la central Alcatel OXO de la qual disposen aquestes oficines i configuraci&oacute; de la mateixa.</li> <li> Ampliaci&oacute; de la central telef&ograve;nica mitjan&ccedil;ant la instal&middot;laci&oacute; de tracks per a m&ograve;bils en diversos punts. Aquest tipus d&#39;instal&middot;laci&oacute; permet disposar d&#39;un tel&egrave;fon m&ograve;bil com si fos un de fix associat a una extensi&oacute; de la central de tel&egrave;fons.</li> <li> Programaci&oacute; de la central Alcatel OXO per afegir les noves extensions i terminals m&ograve;bils.</li> </ul> <p>Finalment els nostres t&egrave;cnics realitzen tot tipus de proves per confirmar el correcte funcionament de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/reparacio-i-manteniment-xarxes-cablejat-estructurat">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre la reparaci&oacute; i el manteniment de xarxes de cablejat estructurat.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 7 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Instal·lació telefònica i noves extensions mòbils funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge del manteniment d&#039;instal·lació telefònica" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/mantenimiento-instalacion-telefonica-centralita.jpg?1422523732" /> </div> </div> </div> Cablejat Estructurat Manteniment Programació Instal·lacions Xarxes Centraletes Telefons Sense fil Alcatel Barcelona Tue, 03 Feb 2015 17:01:26 +0000 TS 376 at http://www.ts-telecon.es Alcatel acredita Telecon Sistemas un altre any més com Alcatel Expert Business Partner http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/alcatel-acredita-telecon-sistemas-altre-any-alcatel-expert-business-partner <p><img alt="Imatge Alcatel Expert Business Partner" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p>L&#39;empresa Alcatel Lucent acredita un altre any m&eacute;s a Telecon Sistemas com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Expert Business Partner</strong>.</p> <p>La certificaci&oacute; Expert del programa Alcatel Business Partner, t&eacute; com a objectiu la m&agrave;xima preparaci&oacute; a nivell t&egrave;cnic i funcional dels productes i solucions que ofereix l&#39;empresa Alcatel.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/alcatel-acredita-telecon-sistemas-altre-any-alcatel-expert-business-partner" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Tue, 03 Feb 2015 09:36:38 +0000 TS 373 at http://www.ts-telecon.es Instal·lació placa 4 UA en centraleta Alcatel OXO a Sabadell http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-placa-4-ua-centraleta-alcatel-oxo-sabadell <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Sabadell (Vallès Occidental) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lar una placa a la centraleta que permeti connectar dos nous telèfons digitals </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa amb seu a Sabadell, contacta amb Telecon Sistemes per informar de la necessitat d&#39;incorporar dos nous tel&egrave;fons digitals a l&#39;empresa.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic li explica que pr&egrave;viament haur&agrave; d&#39;ampliar la central telef&ograve;nica Alcatel OXO i incloure la llic&egrave;ncies pertinents i en &uacute;ltim lloc instal&middot;lar els tel&egrave;fons.</p> <p>Se li pressuposta al client una placa 4UA per a la centraleta Alcatel OXO, 2 tel&egrave;fons digitals Alcatel 4019, les llic&egrave;ncies corresponents i les hores d&#39;instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>Un cop aprovat el pressupost, el t&egrave;cnic de Telecon Sistemes es despla&ccedil;a a l&#39;empresa del client i realitza els seg&uuml;ents passos:</p> <ul> <li> Instal&middot;laci&oacute; de la placa 4UA a la centraleta Alcatel OXO.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; de les llic&egrave;ncies corresponents i configuraci&oacute; de la centalita OXO.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; dels tel&egrave;fons digitals Alcatel 4019 en els llocs requerits pel client.</li> <li> Configuraci&oacute; d&#39;extensions per als nous terminals instal&middot;lats.</li> </ul> <p>Un cop finalitzada la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute;, es realitzen les proves necess&agrave;ries per confirmar que els dos nous tel&egrave;fons funcionen correctament.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-centraletes-telefoniques-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre instal&middot;laci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Alcatel.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO actualitzada i dos nous telèfons Alcatel 4019 instal·lats </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de Centraleta Alcatel OXO" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-oxo-frontal.jpg?1422004413" /> </div> <div class="field-item even"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de telèfon digital Alcatel 4019" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/telefono-digital-alcatel-4019.jpg?1422004451" /> </div> </div> </div> Instal·lacions Centraletes Telefons Alcatel Fri, 30 Jan 2015 10:15:32 +0000 TS 369 at http://www.ts-telecon.es Programació de Centraleta Alcatel 4400 per instal·lar telèfon http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/programacio-centraleta-alcatel-4400-instal%C2%B7lar-telefon <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel 4400 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Programació de Centraleta Alcatel 4400 per instal·lar un nou telèfon Siemens DECT </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Centre residencial amb seu a Barcelona contacta amb el servei t&egrave;cnic d&#39;Telecon Sistemas causa que necessita instal&middot;lar un nou tel&egrave;fon sense fil Siemens DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) que han adquirit per a la seva centraleta Alcatel 4400, aix&iacute; com realitzar una programaci&oacute; per canviar extensions a la placa de la centraleta.</p> <p>Tots dos treballs de programaci&oacute; poden ser realitzats de forma remota pel nostre t&egrave;cnic gr&agrave;cies a la connexi&oacute; via m&ograve;dem que permet aquest model de centraleta la Alcatel 4400.</p> <p>El nou tel&egrave;fon DECT Siemens el qual utilitza tecnologia sense fils, permet despla&ccedil;ar-se al personal per l&#39;empresa i disposar de cobertura telef&ograve;nica en qualsevol punt.</p> <p>Els treballs de programaci&oacute; de la centraleta Alcatel 4400 que es realitzen s&oacute;n els seg&uuml;ents:</p> <ul> <li> Primer es realitza la connexi&oacute; de la base del nou tel&egrave;fon Siemens a la xarxa de cablejat telef&ograve;nic de l&#39;empresa.</li> <li> S&#39;indiquen a l&#39;usuari els passos a seguir per tal que el tel&egrave;fon Siemens generi un codi Ipui (un identificador &uacute;nic del terminal).</li> <li> Amb el codi generat es realitza la programaci&oacute; de la centraleta per associar el tel&egrave;fon a la central i associar-lo a una extensi&oacute;.</li> <li> Finalitzat aquest proc&eacute;s es prova el terminal Siemens per verificar que pugui fer trucades i rebre-les, aix&iacute; com comprovar que la cobertura del tel&egrave;fon sigui correcta segons les necessitats de l&#39;usuari.</li> </ul> <p>Addicionalment, segons petici&oacute; del client es realitza la programaci&oacute; de la centraleta Alcatel 4400 per configurar i modificar una extensi&oacute; vinculada a un port de la placa perqu&egrave; apunti a una nova ubicaci&oacute;.<br /> D&#39;aquesta manera permetr&agrave; que una persona rebi les trucades d&#39;aquesta extensi&oacute; en una altra ubicaci&oacute; del centre.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/manteniment-centraleta-telefonica-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre programaci&oacute; i manteniment de centraletes telef&ograve;niques.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel 4400 programada i configurada per al nou telèfon instal·lat </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Alcatel 4400" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-a4400.jpg?1422351154" /> </div> <div class="field-item even"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Telèfon inalàmbric DECT Siemens" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Siemens-Gigaset-C300-Telefonos-inalambricos.jpg?1422353423" /> </div> </div> </div> Programació Instal·lacions Centraletes Telefons Alcatel Siemens Barcelona Fri, 30 Jan 2015 09:59:47 +0000 TS 367 at http://www.ts-telecon.es