Servicio Tecnico http://www.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/43/all ca Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Samsung http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung <p>Des de Daratel - Telecon Sistemas oferim un expert servei t&egrave;cnic i reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Samsung, entre els sistemes que reparem estan les centraletes Samsung anal&ograve;giques, RDSI o IP. Aix&iacute; com els elements espec&iacute;fics dels sistemes de telefonia Samsung com Plaques, targetes, tel&egrave;fons, terminals i connectivitat.</p> <p><img alt="centraletes telefòniques samsung servei tècnic" src="/sites/default/files/centralitas-telefonicas-samsung-logo.png" style="width: 300px; height: 120px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Call Center WIFI Empreses Samsung Barcelona Fri, 21 Sep 2018 15:04:18 +0000 TS 473 at http://www.ts-telecon.es Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner també el 2016 http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016 <p><img alt="Distribuïdor Alcatel Enterprise Expert Business Partner" src="/sites/default/files/noticias/Alcatel-Enterprise-Expert-Business-Partner-Telecon-Sistemas-90.png" style="width: 90px; height: 85px;" /></p> <p>Aquest 2016 a <strong>Telecon Sistemas</strong> hem tornat a renovar la certificaci&oacute; oficial com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Enterprise Expert Business Partner</strong>.</p> <p>Aquesta certificaci&oacute; oficial de Alcatel-Lucent certifica el m&agrave;xim nivell de preparaci&oacute; t&egrave;cnica i a nivell d&#39;an&agrave;lisi de les solucions i equips de l&#39;empresa Alcatel-Lucent.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/distribuidor-alcatel-enterprise-expert-business-partner-tambe-2016" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Fri, 12 Feb 2016 11:20:11 +0000 TS 459 at http://www.ts-telecon.es Els 10 punts clau en el trasllat d'una central de telefonia http://www.ts-telecon.es/ca/blog/els-10-punts-clau-trasllat-duna-central-telefonia <p>Realitzar el trasllat de la telefonia d&#39;una empresa no &eacute;s un projecte menor que s&#39;hagi de menysprear, ja que les conseq&uuml;&egrave;ncies de qualsevol error en el c&agrave;lcul i planificaci&oacute; del projecte de trasllat pot resultar en un problema de dies de resoluci&oacute;, deixant una empresa sense comunicacions (tel&egrave;fon, internet, etc.).</p> <p><img alt="Imatge de transport per al trasllat de centrals telefòniques" src="/sites/default/files/traslado-centrales-telefonicas.jpg" style="width: 500px; height: 209px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/els-10-punts-clau-trasllat-duna-central-telefonia" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Centraletes Telefons Tue, 03 Nov 2015 09:45:45 +0000 TS 451 at http://www.ts-telecon.es Reparació centraleta Alcatel OXO Compact a Figueres http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/reparacio-centraleta-alcatel-oxo-compact-figueres <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Figueres (Girona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO Compact </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació de la centraleta Alcatel OXO Compact </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Immobili&agrave;ria amb seu a Figueres (Girona) contacta amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemas per demanar pressupost de reparaci&oacute; d&#39;una centraleta Alcatel OXO compact.</p> <p>El client explica que tot i que es graven missatges al contestador, aquests no poden ser escoltats posteriorment.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a in situ per determinar la causa de l&#39;avaria:</p> <ul> <li> Inicialment es realitzen unes proves de funcionament del sistema i es localitzen unes anomalies a les b&uacute;sties de veu.</li> <li> Se sol&middot;licita la clau d&#39;instal&middot;lador i es realitza un esborrat i una c&agrave;rrega de la nova release.</li> <li> Es carrega la base de dades anterior per&ograve; s&#39;observa que l&#39;avaria persisteix.</li> </ul> <p>Finalment el t&egrave;cnic determina que es tracta d&#39;una avaria de la placa de la CPU la qual ha de ser reparada. De manera provisional, s&#39;aconsegueix gravar un missatge on s&#39;indica un n&uacute;mero de tel&egrave;fon on la b&uacute;stia de veu funciona correctament.</p> <p>Se li envia un pressupost al client per al canvi de placa de CPU. Un cop acceptat, es concreta una dia on es procedeix a la substituci&oacute; de la placa avariada per la nova.</p> <p>Per assegurar que tot funciona correctament es realitzen tant proves de funcionament general com m&eacute;s espec&iacute;fiques per confirmar que el problema amb les b&uacute;sties de veu s&#39;ha solucionat.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-alcatel">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Alcatel.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 6 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta reparada i funcionat correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge frontal centraleta Alcatel OXO" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-oxo-frontal_1.jpg?1424165427" /> </div> </div> </div> Servei Tècnic Reparacio Centraletes Alcatel Wed, 18 Feb 2015 09:12:37 +0000 TS 394 at http://www.ts-telecon.es Avantatges de treballar amb un distribuïdor Alcatel Expert Business Partner http://www.ts-telecon.es/ca/blog/avantatges-treballar-amb-un-distribuidor-alcatel-expert-business-partner <p><img alt="Imatge Alcatel Expert Business Partner" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="line-height: 1.5em; width: 90px; height: 96px;" /></p> <p>Com a empresa que necessita un sistema de telefonia de qualitat ha de con&egrave;ixer els avantatges que obt&eacute; al treballar un distribu&iuml;dor oficial Alcatel que tingui la certificaci&oacute; <strong>Alcatel Expert Business Partner</strong>.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/avantatges-treballar-amb-un-distribuidor-alcatel-expert-business-partner" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Centraletes Empreses Alcatel Wed, 04 Feb 2015 08:02:23 +0000 TS 378 at http://www.ts-telecon.es Alcatel acredita Telecon Sistemas un altre any més com Alcatel Expert Business Partner http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/alcatel-acredita-telecon-sistemas-altre-any-alcatel-expert-business-partner <p><img alt="Imatge Alcatel Expert Business Partner" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p>L&#39;empresa Alcatel Lucent acredita un altre any m&eacute;s a Telecon Sistemas com a distribu&iuml;dor <strong>Alcatel Expert Business Partner</strong>.</p> <p>La certificaci&oacute; Expert del programa Alcatel Business Partner, t&eacute; com a objectiu la m&agrave;xima preparaci&oacute; a nivell t&egrave;cnic i funcional dels productes i solucions que ofereix l&#39;empresa Alcatel.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/alcatel-acredita-telecon-sistemas-altre-any-alcatel-expert-business-partner" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Xarxes Switch Centraletes Telefons VOIP Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Tue, 03 Feb 2015 09:36:38 +0000 TS 373 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Ericsson http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-ericsson <p>Telecon Sistemes dins de l&#39;ampli ventall del nostre servei t&egrave;cnic, incloem el suport i la reparaci&oacute; de centraletes Ericsson.</p> <p>Aquest suport inclou sistemes de comunicaci&oacute; telef&ograve;nica empresarial com pot ser el model Ericsson BP250 o el model modular Ericsson MD110 i abasta tant aspectes de connectivitat com ampliaci&oacute; extensions, missatge de veu, xarxes privades, etc.</p> <p><img alt="Imatge de Centraleta telefònica Ericsson BP250" src="/sites/default/files/Ericsson-BP250.jpg" style="width: 300px; height: 200px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-ericsson" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Call Center WIFI Empreses Ericsson Grup Telecon Barcelona Mon, 14 Jul 2014 08:40:15 +0000 TS 312 at http://www.ts-telecon.es Telecon Sistemas obté certificat Expert d'Alcatel Lucent http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-obte-certificat-expert-dalcatel-lucent <p><img alt="Logotip de Alcatel Expert Business Partner de Telecon Sistemas" src="/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p>A Telecon Sistemas som <strong>Alcatel Expert Business Partner</strong>, i estem acreditats amb el m&agrave;xim certificat que es pot atorgar per part de l&#39;empresa de Telecomunicacions Alcatel Lucent.</p> <p><span style="line-height: 1.5em;">Alcatel-Lucent Expert Business Partner &eacute;s una certificaci&oacute; global per experts en solucions de xarxes, veu i dades d&#39;Alcatel.</span></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-obte-certificat-expert-dalcatel-lucent" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Servei Tècnic Xarxes Switch Centraletes Telefons Softphone Audioconferencia Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Fri, 16 May 2014 10:43:37 +0000 TS 306 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de telèfons Siemens Gigaset http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-siemens-gigaset <p>Telecon Sistemes ofereix un servei t&egrave;cnic d&#39;&agrave;mplia experi&egrave;ncia per a la reparaci&oacute; de tel&egrave;fons de la marca <strong>Siemens Gigaset</strong>.</p> <div style="border-left: 3px solid #002D79; padding-left: 5px;"> <p><em><strong>Telèfons en Garantia</strong>:&nbsp;El Servei Tècnic només donarà servei en Garantia als telèfons comprats a Telecon Sistemas.</em></p> </div><p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-siemens-gigaset" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Siemens Grup Telecon Barcelona Thu, 08 May 2014 14:24:21 +0000 TS 304 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de telèfons Alcatel http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-alcatel <p>Dins de l&#39;&agrave;mplia gamma de serveis que ofereixen els nostres professionals, es troba el suport t&egrave;cnic per a reparacions, configuracions i integracions de tel&egrave;fons <strong>Alcatel</strong>.</p> <p><strong>Telecon Sistemas</strong> com a partner del fabricant Alcatel, t&eacute; una &agrave;mplia experi&egrave;ncia en els seus productes a m&eacute;s d&#39;un estret contacte que permet oferir un millor i m&eacute;s r&agrave;pid servei t&egrave;cnic.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-alcatel" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Auriculars Alcatel Grup Telecon Barcelona Thu, 08 May 2014 14:09:21 +0000 TS 303 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Netcom Neris http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-netcom-neris <p>En Telecon Sistemes per a la gamma de sistemes de telefonia Netcom oferim servei t&egrave;cnic a Barcelona i <strong>reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Netcom Neris</strong>, aquests sistemes de telefonia es basen en 4 models de centraletes neris:</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-netcom-neris" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Empreses GN Netcom Grup Telecon Barcelona Thu, 06 Mar 2014 11:03:19 +0000 TS 208 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Siemens http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-siemens-0 <p>Dins de la gamma de sistemes de telefonia Siemens oferim servei t&egrave;cnic a Barcelona i reparaci&oacute; a la majoria de centraletes telef&ograve;niques Siemens, entre aquests sistemes es troben les centraletes Siemens anal&ograve;giques i els sistemes de centraletes IP Siemens.</p> <p>En la gamma de <strong>centraletes siemens anal&ograve;giques </strong>es realitza la reparaci&oacute; de la centraleta Siemens HIPATH 1120. Aquests sistemes de centraletes telef&ograve;niques Siemens s&oacute;n els ideals en PIMES (petites i mitjanes empreses).</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-siemens-0" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Call Center WIFI Empreses Siemens Grup Telecon Barcelona Wed, 05 Mar 2014 11:38:09 +0000 TS 205 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Panasonic http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-panasonic <p>Dins de la gamma de centraletes telef&ograve;niques Panasonic reparem i oferim servei t&egrave;cnic a la majoria de sistemes de telefonia de Panasonic, entre els quals es troben tant les centrals Panasonic anal&ograve;giques (tradicionals), els sistemes de centraletes telef&ograve;niques IP Panasonic i els sistemes h&iacute;brids que combinen els 2 tipus de sistemes de telefonia per a empreses IP i anal&ograve;gic.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-panasonic" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Call Center WIFI Empreses Panasonic Grup Telecon Barcelona Tue, 04 Mar 2014 11:50:22 +0000 TS 203 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Alcatel http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-alcatel <p>Dins de la gamma de centraletes telef&ograve;niques Alcatel reparem les 2 versions principals actuals de les Alcatel PBX, aquestes s&oacute;n la centraleta telef&ograve;nica Alcatel OmniPCX Office (OXO) i la Alcatel OmniPCX Enterprise (OXE).</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-alcatel" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Call Center WIFI Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Tue, 04 Mar 2014 11:18:56 +0000 TS 202 at http://www.ts-telecon.es Trasllat de centraletes telefòniques a Barcelona, Espanya http://www.ts-telecon.es/ca/trasllat-centraletes-telefoniques-barcelona-espanya <p>En Telecon Sistemes com especialistes en solucions de comunicacions empresarials ubicats a Barcelona, oferim a les empreses un expert servei professional per al trasllat de centraletes telef&ograve;niques.</p> <p>Normalment, el trasllat de la centraleta telef&ograve;nica es necessari degut al moviment d&#39;una empresa (com una oficina, un hotel o altr&eacute;s) a un nou local o ubicaci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/trasllat-centraletes-telefoniques-barcelona-espanya" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Centraletes Telefons Empreses Aastra Alcatel Cisco Ericsson GN Netcom Panasonic Samsung Siemens Grup Telecon Barcelona Fri, 28 Feb 2014 11:55:02 +0000 TS 201 at http://www.ts-telecon.es