Alquiler http://www.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/103/all ca Lloguer de central telefònica a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/lloguer-central-telefonica-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2012/03 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> central telefònica </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Llogar una central telefònica que cobreixi les necessitats de l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Col&middot;legi ubicat a Barcelona contacta amb Telecon Sistemes per sol&middot;licitar informaci&oacute; sobre una central telef&ograve;nica, els seus preus, manteniments, etc.</p> <p>El nostre departament comercial contacta amb el client per obtenir la informaci&oacute; necess&agrave;ria per tal assessorar adequadament.</p> <p>Li explica les diverses opcions de les que disposa per adquirir la central telef&ograve;nica: compra, tipus de manteniment, r&egrave;nting o lloguer.</p> <p>Tamb&eacute; s&#39;ofereix la llista d&#39;equips que m&eacute;s s&#39;adapten a la infraestructura i necessitats del client.</p> <p>En base a les converses mantingudes, es realitza una proposta al client en la qual s&#39;inclou el lloguer d&#39;una central telef&ograve;nica (amb quotes mensuals).</p> <p>La central telef&ograve;nica que s&#39;ofereix en lloguer permetr&agrave; cobrir totes les necessitats del client i en cas necessari podr&agrave; ser ampliada tant en extensions com en funcions.</p> <p>El dia concertat, es procedeix a la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; de la central a les instal&middot;lacions del client per part dels t&egrave;cnics de Telecon Sistemes de manera que queda integrada i funcionat correctament dins de la infraestructura actual.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 4 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Central telefònica instal·lada i funcionant en client en concepte de lloguer </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de central telefònica" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-omnipcx-office_0.jpg?1426071931" /> </div> </div> </div> Lloguer Centraletes Barcelona Thu, 26 Mar 2015 12:11:44 +0000 TS 424 at http://www.ts-telecon.es Centraleta Virtual a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/centraleta-virtual-barcelona <p>En Telecon Sistemas a m&eacute;s de la venda, reparaci&oacute; i manteniment de centraletes f&iacute;siques oferim als nostres clients una nova soluci&oacute; de centraleta virtual.</p> <p>De la mateixa manera que passa en moltes altres solucions, la centraleta virtual al n&uacute;vol &eacute;s una excel&middot;lent opci&oacute; per a molts clients.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/centraleta-virtual-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Lloguer Centraletes Videoconferencia Audioconferencia Gravació de trucades VOIP Empreses Barcelona Fri, 13 Mar 2015 10:22:56 +0000 TS 421 at http://www.ts-telecon.es Lloguer de centraleta telefònica a Cornellà del Llobregat http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/lloguer-centraleta-telefonica-cornella-del-llobregat <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2008/02 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Cornellà del Llobregat (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centralita Telefònica PBX </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Llogar una centraleta per gestionar la telefonia de l&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa especialitzada en fabricaci&oacute; de components industrials amb oficines i f&agrave;brica ubicades a Cornell&agrave; del Llobregat (Barcelona) contacta amb el departament comercial de Telecon Sistemas per sol&middot;licitar informaci&oacute; sobre centraletes telef&ograve;niques, els seus preus, manteniments, etc.</p> <p>El nostre comercial conversa amb el client per tal d&#39;obtenir tota la informaci&oacute; necess&agrave;ria per poder assessorar-lo adequadament d&#39;acord a les seves necessitats.</p> <p>Dins de les diverses opcions de les que disposa el client per adquirir una centraleta: r&egrave;nting, compra i lloguer, aquest es mostra m&eacute;s interessat per l&#39;opci&oacute; de lloguer.</p> <p>En base a aquesta conversa, se li fa una oferta al client en la qual s&#39;inclou en concepte de lloguer trimestral una centraleta telef&ograve;nica i 8 tel&egrave;fons que permetran cobrir totes les seves necessitats inicials. En un futur, si fos necessari podrien ampliar el nombre de terminals o les funcions de la centraleta per adequar-se a la nova situaci&oacute;</p> <p>S&#39;estableix un dia per a la instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; de la mateixa a l&#39;empresa del client per part dels t&egrave;cnics de Telecon. Es connecta la centraleta a l&#39;actual infraestructura de l&#39;empresa i es realitzen proves amb els nous tel&egrave;fons per confirmar que tot est&agrave; correcte.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 4 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta telefònica instal·lada en règim de lloguer </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta telefònica" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-Alcatel-4200_0.jpg?1426163305" /> </div> </div> </div> Manteniment Lloguer Centraletes Fri, 13 Mar 2015 09:45:59 +0000 TS 420 at http://www.ts-telecon.es