Programación http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/101/all ca Programació i reprogramació de Centraletes telefòniques http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/programacio-reprogramacio-centraletes-telefoniques <p>Telecon Sistemas completa la seva gamma de serveis especialitzats en telefonia amb el servei de programaci&oacute; i reprogramaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques.</p> <p><img alt="Programació i reprogramació de centraletes Telecon Sistemes" src="/sites/default/files/programacion-centralitas-600.png" style="width: 600px; height: 200px;" /></p> <p>Aquest complet servei permet:</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/programacio-reprogramacio-centraletes-telefoniques" target="_blank">llegeix més</a></p> Programació Centraletes Thu, 14 Jan 2016 23:17:26 +0000 TS 457 at http://hostmaster.ts-telecon.es Programació i Manteniment de Centraleta Alcatel 4200 a Olot http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/programacio-i-manteniment-centraleta-alcatel-4200-olot <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2009/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Olot (Girona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel 4200 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Programació de la centraleta per permetre trucades externes des del telèfon sense fil de guàrdia </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Resid&egrave;ncia situada a Olot (Girona) contacta amb departament t&egrave;cnic de Telecon Sistemas per a sol&middot;licitar uns canvis en la programaci&oacute; de la seva centraleta Alcatel 4200.</p> <p>Concretament el que el client necessita &eacute;s que un dels tel&egrave;fons sense fil que s&#39;utilitza per a un torn de gu&agrave;rdia pugui realitzar trucades externes.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic informa al client que &eacute;s possible realitzar-lo de forma remota. Per dur a terme es connecta a la centraleta Alcatel 4200 i es configura el tel&egrave;fon sense fil per situar-lo dins del que s&#39;anomena grup de nit on s&#39;inclouen una s&egrave;rie de configuracions diferents a la programaci&oacute; de dia.</p> <p>En aquest cas, permetr&agrave; que el tel&egrave;fons sense fil puguin realitzar trucades externes durant els per&iacute;odes que duri el torn de gu&agrave;rdia.</p> <p>Un cop realitzada la configuraci&oacute; es realitzen proves per confirmar que aquesta &eacute;s correcta.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/manteniment-centraleta-telefonica-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei de manteniment de centraletes telef&ograve;niques Alcatel.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta configurada per permetre trucades externes des de telèfon sense fil de guàrdia </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge centraleta Alcatel 4200" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-Alcatel-4200.jpg?1424174033" /> </div> </div> </div> Manteniment Programació Centraletes Alcatel Wed, 18 Feb 2015 08:52:40 +0000 TS 393 at http://hostmaster.ts-telecon.es Instal·lació centraleta Alcatel OXO a Girona. http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-centraleta-alcatel-oxo-girona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Girona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació i configuració d&#039;una centraleta Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Despatx d&#39;advocats amb oficines a Girona, contacta amb el servei t&egrave;cnic d&#39;Telecon Sistemes per sol&middot;licitar una instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute; d&#39;una nova centraleta Alcatel OXO i el <a href="/ca/trasllat-centraletes-telefoniques-barcelona-espanya">trasllat de l&iacute;nies</a> a una nova ubicaci&oacute; on aquesta es troba.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic els demana totes les dades necess&agrave;ries i explica al client la cronologia i els passos a seguir per dur a terme la instal&middot;laci&oacute; i trasllat.</p> <p>La instal&middot;laci&oacute; de la centraleta es dur&agrave; a terme en dues intervencions:</p> <p>1- En la primera, el nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;ar&agrave; a la ubicaci&oacute; actual de les oficines per a procedir a l&#39;anul&middot;laci&oacute; de la centraleta actual Panasonic.</p> <p>2- En una segona intervenci&oacute;, es realitzaran diversos passos:</p> <ul> <li> Instal&middot;laci&oacute; de la centraleta telef&ograve;nica Alcatel en la nova localitzaci&oacute; de les oficines.</li> <li> Integraci&oacute; de l&iacute;nies i extensions.</li> <li> Programaci&oacute; de la centraleta per funcionar amb dues empreses.</li> <li> Formaci&oacute;. S&#39;explica als usuaris el funcionament de tel&egrave;fons i centraleta amb les configuracions actuals.</li> </ul> <p>Finalment es realitzen diverses proves per confirmar que les trucades s&#39;emeten i es reben correctament d&#39;acord a les necessitats del client.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-centraletes-telefoniques-barcelona">Premi aqu&iacute; per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei d&#39;instal&middot;laci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 6 hores (en dues intervencions) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel instal·lada, configurada i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Alcatel OXO" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-oxo-frontal_0.jpg?1423825376" /> </div> </div> </div> Manteniment Programació Instal·lacions Centraletes Alcatel Tue, 17 Feb 2015 09:00:20 +0000 TS 390 at http://hostmaster.ts-telecon.es Manteniment i ampliació d'instal·lació telefònica a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/manteniment-i-ampliacio-dinstal%C2%B7lacio-telefonica-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Manteniment i ampliació de l&#039;actual instal·lació telefònica </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Manteniment del cablejat i programació d&#039;una ampliació d&#039;extensions mòbils a la central </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Centre d&#39;integraci&oacute; laboral ubicat a Barcelona contacta amb Telecon Sistemas per a un servei de manteniment de la seva instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p>En concret, &eacute;s necessari realitzar un manteniment del cablejat de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica d&#39;unes noves oficines, la instal&middot;laci&oacute; de la seva central de telefonia Alcatel OXO en una nova ubicaci&oacute; i una ampliaci&oacute; de terminals (mitjan&ccedil;ant la instal&middot;laci&oacute; d&#39;un track per a m&ograve;bils) per configurar extensions amb mobilitat dins de l&#39;empresa.</p> <p>El track per a m&ograve;bils es sol realitzar amb l&#39;objectiu de reduir la despesa telef&ograve;nica, per&ograve; en no necessitar de cablejat fins a la seva ubicaci&oacute; tamb&eacute; &eacute;s una soluci&oacute; interessant en empreses i llocs on la instal&middot;laci&oacute; de cablejat pot resultar problem&agrave;tica.</p> <p>El nostre servei t&egrave;cnic es reuneix amb el client per obtenir el m&agrave;xim detall l&#39;estat de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica actual, aix&iacute; com de les millores i ampliacions que volen realitzar a la mateixa.</p> <p>Un cop acceptat el pressupost per part del client, els nostres t&egrave;cnics de Telecon Sistemes es desplacen a les oficines per executar les tasques de manteniment i programaci&oacute; acordades, entre les diferents accions que es realitzen tenim:</p> <ul> <li> Manteniment del cablejat existent en el nou local, substituci&oacute; dels cables que presenten algun tipus de deteriorament aix&iacute; com la revisi&oacute; i reparaci&oacute; dels connectors dels cables de xarxa.</li> <li> Connexi&oacute; del cablejat a la central Alcatel OXO de la qual disposen aquestes oficines i configuraci&oacute; de la mateixa.</li> <li> Ampliaci&oacute; de la central telef&ograve;nica mitjan&ccedil;ant la instal&middot;laci&oacute; de tracks per a m&ograve;bils en diversos punts. Aquest tipus d&#39;instal&middot;laci&oacute; permet disposar d&#39;un tel&egrave;fon m&ograve;bil com si fos un de fix associat a una extensi&oacute; de la central de tel&egrave;fons.</li> <li> Programaci&oacute; de la central Alcatel OXO per afegir les noves extensions i terminals m&ograve;bils.</li> </ul> <p>Finalment els nostres t&egrave;cnics realitzen tot tipus de proves per confirmar el correcte funcionament de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/reparacio-i-manteniment-xarxes-cablejat-estructurat">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre la reparaci&oacute; i el manteniment de xarxes de cablejat estructurat.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 7 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Instal·lació telefònica i noves extensions mòbils funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge del manteniment d&#039;instal·lació telefònica" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/mantenimiento-instalacion-telefonica-centralita.jpg?1422523732" /> </div> </div> </div> Cablejat Estructurat Manteniment Programació Instal·lacions Xarxes Centraletes Telefons Sense fil Alcatel Barcelona Tue, 03 Feb 2015 17:01:26 +0000 TS 376 at http://hostmaster.ts-telecon.es Reparació de Centraleta Siemens HIPATH 2030 PBX IP al Masnou http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/reparacio-centraleta-siemens-hipath-2030-pbx-ip-al-masnou <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Masnou (Maresme) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Siemens hipath 2030 PBX IP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació d&#039;una centraleta telefònica Siemens </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la venda i manteniment de productes de seguretat amb una de les seves seus al Masnou, contacta amb Telecon Sistemas per a la reparaci&oacute; d&#39;una centraleta telef&ograve;nica Siemens que est&agrave; incomunicada, &eacute;s a dir que no poden rebre ni fer trucades.</p> <p>Donada la urg&egrave;ncia, un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a r&agrave;pidament a les oficines de l&#39;empresa per determinar la causa que els ha deixat telef&ograve;nicament incomunicats.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic revisa la centraleta Siemens model HIPATH 2030 PBX IP i la configuraci&oacute; i determina que la central Siemens s&#39;ha reiniciat i tornat a les opcions de f&agrave;brica.</p> <p>Per aquesta ra&oacute; la centraleta ha perdut totes les configuracions definides sobre ella, com per exemple la taula d&#39;IP, nodes, extensions, etc ...</p> <p>Per programar de nou la centraleta telef&ograve;nica amb les configuraci&oacute; correcta, es contacta amb la seu central de l&#39;empresa a It&agrave;lia perqu&egrave; faciliti els par&agrave;metres base sobre els quals programar de nou la central.</p> <p>Un cop configurada de nou la centraleta Siemens amb els par&agrave;metres adequats, es realitzen proves per confirmar que tota la infraestructura de comunicacions telef&ograve;niques funciona tal com ho feia abans de la incid&egrave;ncia.</p> <p>Un cop realitzada la reparaci&oacute; de la centraleta Siemens 2030, el nostre t&egrave;cnic de Telecon Sistemes proposa al client tenir una c&ograve;pia de seguretat de la configuraci&oacute; de la centraleta, per poder programar els canvis en cas d&#39;una situaci&oacute; similar a l&#39;ocorreguda.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-siemens-0">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre reparaci&oacute; de centraletes Siemens.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2,5 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta Siemens 2030 PBX IP funcionant </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta telefònica Siemens HIPATH 2030 PBX IP" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Centralita-Siemens-2030.jpg?1422014821" /> </div> </div> </div> Programació Reparacio Centraletes Siemens Fri, 30 Jan 2015 10:09:10 +0000 TS 368 at http://hostmaster.ts-telecon.es Programació de Centraleta Alcatel 4400 per instal·lar telèfon http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/programacio-centraleta-alcatel-4400-instal%C2%B7lar-telefon <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel 4400 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Programació de Centraleta Alcatel 4400 per instal·lar un nou telèfon Siemens DECT </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Centre residencial amb seu a Barcelona contacta amb el servei t&egrave;cnic d&#39;Telecon Sistemas causa que necessita instal&middot;lar un nou tel&egrave;fon sense fil Siemens DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) que han adquirit per a la seva centraleta Alcatel 4400, aix&iacute; com realitzar una programaci&oacute; per canviar extensions a la placa de la centraleta.</p> <p>Tots dos treballs de programaci&oacute; poden ser realitzats de forma remota pel nostre t&egrave;cnic gr&agrave;cies a la connexi&oacute; via m&ograve;dem que permet aquest model de centraleta la Alcatel 4400.</p> <p>El nou tel&egrave;fon DECT Siemens el qual utilitza tecnologia sense fils, permet despla&ccedil;ar-se al personal per l&#39;empresa i disposar de cobertura telef&ograve;nica en qualsevol punt.</p> <p>Els treballs de programaci&oacute; de la centraleta Alcatel 4400 que es realitzen s&oacute;n els seg&uuml;ents:</p> <ul> <li> Primer es realitza la connexi&oacute; de la base del nou tel&egrave;fon Siemens a la xarxa de cablejat telef&ograve;nic de l&#39;empresa.</li> <li> S&#39;indiquen a l&#39;usuari els passos a seguir per tal que el tel&egrave;fon Siemens generi un codi Ipui (un identificador &uacute;nic del terminal).</li> <li> Amb el codi generat es realitza la programaci&oacute; de la centraleta per associar el tel&egrave;fon a la central i associar-lo a una extensi&oacute;.</li> <li> Finalitzat aquest proc&eacute;s es prova el terminal Siemens per verificar que pugui fer trucades i rebre-les, aix&iacute; com comprovar que la cobertura del tel&egrave;fon sigui correcta segons les necessitats de l&#39;usuari.</li> </ul> <p>Addicionalment, segons petici&oacute; del client es realitza la programaci&oacute; de la centraleta Alcatel 4400 per configurar i modificar una extensi&oacute; vinculada a un port de la placa perqu&egrave; apunti a una nova ubicaci&oacute;.<br /> D&#39;aquesta manera permetr&agrave; que una persona rebi les trucades d&#39;aquesta extensi&oacute; en una altra ubicaci&oacute; del centre.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/manteniment-centraleta-telefonica-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre programaci&oacute; i manteniment de centraletes telef&ograve;niques.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel 4400 programada i configurada per al nou telèfon instal·lat </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Alcatel 4400" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-a4400.jpg?1422351154" /> </div> <div class="field-item even"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Telèfon inalàmbric DECT Siemens" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Siemens-Gigaset-C300-Telefonos-inalambricos.jpg?1422353423" /> </div> </div> </div> Programació Instal·lacions Centraletes Telefons Alcatel Siemens Barcelona Fri, 30 Jan 2015 09:59:47 +0000 TS 367 at http://hostmaster.ts-telecon.es Serveis de comunicacions per a empreses http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/serveis-comunicacions-empreses <p>En TS - Telecon Sistemes tenim serveis addicionals que milloren les prestacions i donen servei als projectes de comunicacions que la seva empresa requereixi.</p> <p>Entre les prestacions d&#39;aquests serveis que ofereix TS, se soluciona tota la problem&agrave;tica que la seva empresa es pugui trobar amb la instal&middot;laci&oacute; i el manteniment de les comunicacions en general.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/serveis-comunicacions-empreses" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Manteniment Programació Instal·lacions Xarxes Router Switch Centraletes WIFI Alcatel Grup Telecon Barcelona Thu, 12 Dec 2013 10:30:28 +0000 TS 165 at http://hostmaster.ts-telecon.es