SAI http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/100/all ca Reparació Centraleta Netcom Neris 2 IP a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/reparacio-centraleta-netcom-neris-2-ip-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Telefònica Netcom Neris 2 IP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Restablir la comunicació telefònica </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Despatx jur&iacute;dic d&#39;advocats de Barcelona contacta amb el departament t&egrave;cnic de Telecon Sistemas per informar d&#39;una avaria telef&ograve;nica a l&#39;empresa i la necessitat de reparaci&oacute; de la seva centraleta Netcom Neris.</p> <p>El client comenta que de sobte es van quedar sense l&iacute;nia, i que des de llavors no poden ni fer ni rebre trucades.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics de Telecon Sistemas es despla&ccedil;a al despatx d&#39;advocats per revisar la centraleta digital Netcom Neris 2 IP i la resta de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p>Des d&#39;un primer moment, el nostre t&egrave;cnic detecta un problema en el SAI (equip connectat entre la xarxa el&egrave;ctrica i la centraleta, que ofereix un marge de temps de per evitar que la centraleta es vegi afectada per interrupcions del subministrament el&egrave;ctric).</p> <p>El SAI no mostra cap tipus d&#39;activitat, els leds estan apagats, indicatiu que podria estar avariat.</p> <p>Es procedeix a reconnectar la centraleta telef&ograve;nica directament a la xarxa el&egrave;ctrica sense passar per el SAI, i es realitzen proves tant de veu com de l&#39;alarma que tenen connectada al despatx. Els resultats s&oacute;n correctes, per la qual cosa confirma que ja funciona amb normalitat.</p> <p>Finalment, es realitza la instal&middot;laci&oacute; d&#39;un nou SAI en substituci&oacute; del avariat, per acabar d&#39;assegurar les comunicacions telef&ograve;niques en cas de tall de llum.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-netcom-neris">Premi aqu&iacute; per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei t&egrave;cnic i reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Netcom Neris.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta Telefònica Netcom Neris 2 IP funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de Centraleta Telefònica Netcom Neris 2 IP" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/reparacion-centralita-digital-netcom-neris-2-IP.jpg?1422435624" /> </div> </div> </div> Reparacio SAI Centraletes GN Netcom Barcelona Tue, 03 Feb 2015 11:24:25 +0000 TS 374 at http://hostmaster.ts-telecon.es Instal·lació SAI 700va a centraleta telefònica Netcom Neris 2 IP a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-sai-700va-centraleta-telefonica-netcom-neris-2-ip-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta telefònica Netcom Neris 2 IP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació d&#039;un SAI de 700va </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Despatx d&#39;advocats localitzat a Barcelona es posa en contacte amb el departament t&egrave;cnic de Telecon Sistemas pel fet que han tingut problemes de talls de llum que afecten el funcionament del seu centraleta Netcom Neris 2 IP.</p> <p>Segons sembla en ocasions es tallen les comunicacions, i com el propi usuari comenta, sembla ser degut a problemes amb el subministrament el&egrave;ctric.</p> <p>Per solucionar aquest problema amb els talls d&#39;energia el&egrave;ctrica, des Telecon Sistemes s&#39;indica que la soluci&oacute; passa per la instal&middot;laci&oacute; d&#39;un SAI (Sistema d&#39;alimentaci&oacute; ininterrompuda).</p> <p>Mitjan&ccedil;ant la instal&middot;laci&oacute; del SAI, el client aconsegueix un sistema que li proporciona energia el&egrave;ctrica als equips que tingui connectats per un temps limitat per evitar p&egrave;rdua de comunicacions (en el cas concret de la centraleta telef&ograve;nica) durant un tall de llum.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic li realitza diverses preguntes en relaci&oacute; als problemes dels talls de llum (temps de durada, freq&uuml;&egrave;ncia i altres) i tamb&eacute; sobre la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica que tenen configurada.</p> <p>Amb aix&ograve; es confirma la necessitat d&#39;instal&middot;lar un nou SAI. D&#39;acord a la central connectada i la instal&middot;laci&oacute; el&egrave;ctrica s&#39;estima suficient un 700va.</p> <p>Un cop aprovat el pressupost, el nostre t&egrave;cnic concerta una visita amb el client per a procedir a la instal&middot;laci&oacute; del SAI.</p> <p>En la instal&middot;laci&oacute; es connecta el SAI entre la centraleta i la xarxa el&egrave;ctrica, a continuaci&oacute; es realitzen les proves de funcionament de totes les parts (centraleta telef&ograve;nica Netcom Neris 2 IP, SAI i comunicacions), les proves ens serveixen per confirmar que el sistema de telefonia funcionar&agrave; en cas d&#39;interrupci&oacute; del subministrament el&egrave;ctric.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-netcom-neris">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el sevei t&egrave;cnic per a centraletes Netcom Neris.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> SAI 700va instal·lat i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge Centraleta digital Netcom Neris 2" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-digital-netcom-neris-2-IP.jpg?1421925372" /> </div> </div> </div> Instal·lacions SAI Centraletes GN Netcom Barcelona Fri, 23 Jan 2015 11:17:47 +0000 TS 356 at http://hostmaster.ts-telecon.es