Venda i instal·lació de centraleta Alcatel OXO a Barcelona

Data de projecte: 
2014/09
Localitat (Zona): 
Barcelona
Equip / Servei: 
Centraleta Alcatel OXO
Necessitat: 
Comprar centraleta per a noves oficines d'empresa
Solució aportada: 

Buffet d'advocats amb oficines a Barcelona es posa en contacte amb Telecon Sistemes causa que necessiten comprar una centraleta per als seus nous despatxos.

El client comenta amb el nostre departament comercial la forma de treball i necessitats que tindran pel que fa a telefonia. A les noves oficines hi ha una infraestructura prèvia de manera que només caldrà contemplar la venda, connexió i configuració de la centraleta.

En base a les converses mantingudes es prepara una oferta que contempla la venda d'una centraleta Alcatel OXO amb suficients extensions per a tots els despatxos i funcionalitats requerides pel client com per exemple el contestador.

S'acompanya la venda de la centraleta telefònica amb un contracte de manteniment Inoffice que els permet disposar d'assistència tècnica durant l'horari laboral, incloent-hi el suport telefònic, desplaçaments i substitució de peces.

El client accepta la proposta i s'estableix un dia per a la instal·lació de la central previ a la data de trasllat del personal als seus respectius despatxos.

Es desplacen els nostres tècnics per instal·lar la centraleta Alcatel OXO i es connecta a la xarxa del despatx. Es configura en base a les necessitats del client i es realitzen proves per confirmar que tot funciona correctament.

Temps d'execució: 
3 hores (desplaçament inclòs)
Resultat Final: 
Centraleta instal·lada, configurada i funcionant correctament.
Imatge frontal d'una centraleta Alcatel OXO

Contacti aquí amb Daratel – Telecon Sistemas per més informació.

També pot contactar a través del nostre Telèfon central d'Informació:

Servei Tècnic contacte Telecon Sistemas Barcelona: 932 289 110