Reparació de centraleta telefònica Netcom bàsica 4/8 a Barcelona

Data de projecte: 
2014/10
Localitat (Zona): 
Barcelona
Equip / Servei: 
Centraleta telefònica Netcom bàsica 4/8
Necessitat: 
Reparació de centraleta telefònica
Solució aportada: 

Empresa dedicada a la fabricació industrial i ubicada a Barcelona contacta amb Telecon Sistemas per comunicar que tenen problemes telefònics en el seu Centraleta Netcom bàsica 4/8 tant al rebre com realitzar trucades.

El nostre tècnic es desplaça a l'empresa per revisar la centraleta i reprodueix el problema durant les proves.

Tot i que inicialment s'estudiava la possibilitat que fos un error a la placa de línies, durant els test de la instal·lació es comprova que hi ha un problema de pèrdua de senyal en el cablejat.

Amb això, es procedeix a realitzar una revisió exhaustiva del cablejat de xarxa que connecta amb la centraleta telefònica, es comprova que hi ha un tram en què està defectuós i que el senyal es perd en passar per aquest punt.

Amb aquesta informació el nostre tècnic procedeix a realitzar la substitució del cable afectat per un de nou, solucionant els problemes de senyal.

A continuació, es realitzen les proves de funcionament de la centraleta Netcom i es confirma que tot funciona correctament.

Premi aquí, per més informació sobre el servei tècnic per a centraletes Netcom Neris.

Temps d'execució: 
3 hores (desplaçament inclòs)
Resultat Final: 
Centraleta telefònica Netcom Bàsica 4/8 funcionant
Imatge de centraleta Netcom bàsica 4/8

Contacti aquí amb Daratel – Telecon Sistemas per més informació.

També pot contactar a través del nostre Telèfon central d'Informació:

Servei Tècnic contacte Telecon Sistemas Barcelona: 932 289 110