Instal·lació de cablejat de xarxa a Manresa

Data de projecte: 
2014/09
Localitat (Zona): 
Manresa
Equip / Servei: 
Instal·lació de cablejat de xarxa per a telecomunicacions
Necessitat: 
Nous punts de xarxa en l'empresa per ampliació de local
Solució aportada: 

Empresa de serveis del sector industrial ubicada a Manresa sol·licita un pressupost a Telecon Sistemas per a l'ampliació del cablejat de xarxa de comunicacions de la seva oficina.

El motiu de l'ampliació de punts de xarxa es deu a l'obertura d'un nou local, per al que és necessari un projecte d'instal·lació de cablejat de xarxa de veu i dades.

Un cop acceptat el pressupost d'instal·lació, l'equip tècnic de Telecon realitza el servei d'instal·lació, en el projecte es destaquen les següents característiques:

  • El projecte inclou l'anàlisi del projecte, la mà d'obra, material i desplaçaments.
  • Es realitza la instal·lació del cablejat i l'ampliació entre locals mitjançant canals 2x2, 4x2 i 6x4. Tot això segons la topologia de xarxa resultat de l'anàlisi del projecte.
  • En la instal·lació del cablejat de telecomunicacions al nou local es creen 7 nous punts de xarxa de veu / dades, seguint les trajectòries de xarxa més òptimes.
  • Durant la instal·lació es realitzen proves en els nodes del cablejat per comprovar el correcte funcionament del cablejat de xarxa.
  • Un cop finalitzat el cablejat i instal·lació de la xarxa, es configura la centraleta telefònica Alcatel que té l'empresa perquè reconegui els nous punts de xarxa com a extensions.

Un cop finalitzat el projecte el client compta amb l'ampliació del cablejat de xarxa desitjat i connectat a la seva centraleta telefònica.

Premi aquí, per més informació sobre el servei d'instal·lació de cablejat.

Temps d'execució: 
2 dies
Resultat Final: 
Instal·lació de cablejat i nous punts de xarxa realitzat i funcionant correctament
Imatge ampliació cablejat de xarxa
Imatge cable xarxa RJ45

Contacti aquí amb Daratel – Telecon Sistemas per més informació.

També pot contactar a través del nostre Telèfon central d'Informació:

Servei Tècnic contacte Telecon Sistemas Barcelona: 932 289 110