Software Alcatel Pimphony Softphone

El softphone PIMphony per Alcatel OmniPCX Office i Enterprise és un programari "CSTA" de gestió de comunicacions personals que combina les dues eines de negocis que més s'utilitzen: els ordinadors i els telèfons.

Alcatel Pimphony softphone ofereix un assistent telefònic fàcil d'utilitzar que s'encarrega de gestionar les tasques telefòniques diàries, PIMphony millora la interacció i els serveis dels clients, augmenta la productivitat personal i de l'equip i, a més, optimitza la inversió realitzada per l'empresa en la centraleta telefònica Alcatel OmniPCX Office, doncs afegeix una nova dimensió als serveis de telefonia.

Hi ha 4 versions del programari CSTA Pimphony amb diferents funcions incloses:

PIMphony Basic: Proporciona als usuaris funcions estàndard de telefonia al PC. Funcions com trucades, transferències i conferències s'executen amb el ratolí del PC. Pimphony registra les dades d'identificació i durada de trucada bàsics.

PIMphony Pro: Les funcions ampliades de PIMphony Pro són ideals per als comercials de vendes o empleats que manegen un alt volum de trucades i necessiten integració amb el PC. PIMphony Pro se sincronitza amb el programari de contactes que tingui a la seva empresa. Pimphony també suporta missatgeria unificada (emails, bústies de correu i faxos són guardats en un dipòsit). A més inclou la funció de gravació de trucada.

PIMphony Team: PIMphony Team està dissenyat per a operadors i assistents que treballen amb múltiples línies. Les funcions de col·laboració optimitzen la gestió de les trucades i faciliten la supervisió i l'auditoria del grup de treballadors de l'empresa.

PIMphony Attendant: PIMphony Team s'ha dissenyat per a funcions d'operadora call center. Pimphony Attendant inclou les instal·lacions de PIMphony Team, a més de la supervisió dels diferents softphones Pimphony en una instal·lació multi-lloc i de cada un dels usuaris i configuracions de les instal·lacions multi-lloc.

Algunes de les més destacades funcions que Alcatel PIMphony posa a disposició de l'usuari són les següents:

 • Les icones d'activitat mostren l'estat de disponibilitat de totes les extensions del directori de l'empresa.
 • Supervisió de diverses extensions ordenades per serveis, departaments o ubicacions.
 • Visualització de fins a 16 trucades entrants.
 • Transferència de trucades amb un sol clic del ratolí.
 • Visualització de la llista d'interlocutors preferits de qui truca o de la llista de companys de la persona escollida.
 • Transferència en un sol pas als interlocutors preferits.
 • Funció d'estadístiques de trucades (que inclou trucades respostes, trucades no contestades i temps mitjà de resposta).
 • Configuració remota de telèfons d'empleats (que inclou modificació del nom, bloqueig i desbloqueig de telèfons, restabliment de la contrasenya, modificació de les dades de contacte dels usuaris i modificació de l'estat de desviament).
 • Gestió centralitzada de trucades entrants per a diversos llocs.

Entre els avantatges que ofereix el softphone Pimphony es troben:

 • Millora la satisfacció del client en evitar errors en l'encaminament i la transferència de trucades a empleats ocupats o fora de l'oficina.
 • Supervisa l'estat de tots els telèfons interns.
 • Redueix els costos al centralitzar les funcions d'operadora en un sol lloc, i transforma un PC en un telèfon IP.
 • Seguretat i connexió confidencial amb el protocol https que garanteix la seguretat i la confidencialitat de les comunicacions per als treballadors de l'empresa.

Per a més informació del softphone Alcatel Pimphony, contacti amb Telecon Sistemes. En Telecon Sistemes no només realitzem la venda del softphone, sinó que a més realitzem la instal·lació i integració del softphone en el seu sistema segons les seves preferències, l'assessorem sobre el funcionament del mateix, tot això perquè el client no s'hagi de preocupar de res més que d'utilitzar el softphone.

Formulari pressupost Alcatel Pimphony

Alcatel Pimphony Softphone
Alcatel Pimphony Softphone Team
Alcatel Pimphony Softphone Detall

Contacti aquí amb Daratel – Telecon Sistemas per més informació.

També pot contactar a través del nostre Telèfon central d'Informació:

Servei Tècnic contacte Telecon Sistemas Barcelona: 932 289 110