Esquema del trasllat de la telefonia d'una empresa

Des de TS-Telecon Sistemas presentem un interessant esquema amb els detalls del procés de trasllat de la centraleta telefònica i els equips de telefonia (servidors, xarxa i terminals) a una nova ubicació.

En el diagrama es mostren de forma clara les diferents fases del crucial procés de trasllat de la telefonia per a la infraestructura de qualsevol empresa, ja que un error en aquest procés pot suposar per a una empresa quedar incomunicats.

Podeu accedir al diagrama en format PDF, aquí.

Imatge diagrama de procés de trasllat de la telefonia

Com s'ha pogut observar en el diagrama anterior les reunions amb el client, la planificació del projecte, la realització d'un calendari i per descomptat la correcta execució del trasllat; són tots ells elements a tenir presents en un projecte d'aquest tipus que requereix la màxima atenció per totes les parts afectades.

Malgrat la seva aparent senzillesa inicial, com es va comentar anteriorment un error de càlcul en el procés del trasllat pot resultar en hores o dies incomunicats.

També us convidem a accedir al nostre article amb els 10 punts clau d'un projecte de trasllat de telefonia, on es mostren les claus perquè el trasllat sigui un èxit.

Per a més informació, contacti amb TS-Telecon Sistemas.