Formulari petició Informació-Pressupost a TS

El següent formulari serveix per enviar una petició de informació/pressupost a Daratel-Telecon Sistemas.

També pot trucar al 931 313 999 per demanar informació al equip de TS.

Introduïu l'empresa des de la qual realitza la petició d'informació.

Introduïu un número de telèfon on poder contactar.

Introduïu el nom de la persona de contacte amb la que gestionar la petició.

Introduïu un correu electrònic mitjançant el qual enviar la informació relacionada amb la petició

Introduïu la població on està ubicada l'empresa, interessada en l'equip de comunicacions motiu de la petició.

Introduir el producte, solució o servei sobre el qual aquesta interessat i vol rebre informació.

Segons la pàgina d'accés al formulari, aquest camp s'emplena automàticament amb el valor d'origen.

Introdueixi observacions addicionals que necessiti fer arribar sobre la petició actual.

Als efectes del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer titularitat de Daratel TIC, S.L., amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar respostes de manera adequada a consultes i altres qüestions). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l'Usuari accepta i autoritza que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Daratel TIC, S.L. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a Daratel TIC, S.L., amb adreça al Avda. Cesáreo Alierta, 23-25, Oficina 108 , 50008 de Zaragoza, o bé enviar un correu electrònic a: correo@daratel.com
En cas que vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en el paràgraf anterior.
Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.