Formulari petició assistència Servei Tècnic TS

El següent formulari serveix per enviar una petició d'assistència del Servei Tècnic de Daratel-Telecon Sistemes.

També pot trucar al 932 289 110, per contactar i informar d'una reparació al Servei Tècnic de TS.

Introduïu l'empresa des de la qual realitza la petició de servei tècnic.

Introduïu un número de telèfon on poder contactar.

Introduïu el nom de la persona de contacte amb la de gestionar la petició.

Introduïu un correu electrònic mitjançant el qual enviar la informació relacionada amb la petició

Introduïu la població on està l'equip de comunicacions motiu de la petició.

Introduïu el tipus d'equip o servei per al qual voleu assistència del servei tècnic.

Introduir la marca i model de l'equip de comunicacions motiu de la petició, en cas que la petició tingui un equip associat.

Per exemple: Alcatel OmniPCX Office

Introduïu qualsevol detall addicional que vulgui fer arribar al Servei Tècnic de TS.

Als efectes del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer titularitat de Daratel TIC, S.L., amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar respostes de manera adequada a consultes i altres qüestions). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l'Usuari accepta i autoritza que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Daratel TIC, S.L. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a Daratel TIC, S.L., amb adreça al Avda. Cesáreo Alierta, 23-25, Oficina 108 , 50008 de Zaragoza, o bé enviar un correu electrònic a: correo@daratel.com
En cas que vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en el paràgraf anterior.
Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.