Els 10 punts clau en el trasllat d'una central de telefonia

Realitzar el trasllat de la telefonia d'una empresa no és un projecte menor que s'hagi de menysprear, ja que les conseqüències de qualsevol error en el càlcul i planificació del projecte de trasllat pot resultar en un problema de dies de resolució, deixant una empresa sense comunicacions (telèfon, internet, etc.).

Imatge de transport per al trasllat de centrals telefòniques

Mitjançant el següent article es defineixen els punts clau que cal tenir molt presents en un projecte de trasllat de centraletes telefòniques, si volem que aquest es realitzi correctament i sense riscos de deixar les comunicacions d'una empresa parades.

Planificació del trasllat de la telefonia

  • 1. És important la realització d'una o més reunions amb el client on es defineixin els equips a traslladar (centrals, switch i terminals) i la configuració futura que tindran aquests equips en la nova destinació.
  • 2. Revisió de la configuració actual dels equips a traslladar, és important verificar les centrals a nivell de programari/firmware per evitar incompatibilitats d'instal·lació.
  • 3. Visita a la nova ubicació de l'empresa; en aquesta visita és important verificar les tasques a realitzar en la destinació abans de moure la centraleta perquè el temps de parada sigui el menor possible, normalment són tasques de cablejat i preparació de l'entorn.

Imatge de calendari en el trasllat de centraletes

  • 4. La definició d'un calendari amb els dies i hores en què es realitzaran les actuacions prèvies, el trasllat i la instal·lació dels equips.
  • 5. Dins del calendari també es defineixen les dates en què s'ha de demanar el trasllat de línies, punt important per minimitzar els temps de parada del servei.

Coordinació del projecte

  • 6. Tenir una llista d'interlocutors vàlids per totes les parts implicades és important per poder resoldre dubtes que puguin sorgir i gestionar correctament el trasllat; normalment són 3 actors els implicats (client, proveïdor i operador).

Seguretat en el trasllat dels equips

  • 7. És important tenir una còpia de seguretat de la programació i configuració de la centraleta telefònica en origen, per tenir la seguretat que els canvis realitzats són reversibles en cas que alguna cosa no funcioni bé.
  • 8. Assegurar el correcte embalatge en el trasllat dels equips, per al transport dels equips (central, equips i terminals telefonia, etc.) cal preparar-los en paquets amb caixes preparades per al seu transport, a més cal conduir amb cura (el trasllat no és un servei de missatgeria exprés).

Controls addicionals del Servei Tècnic

  • 9. Comprovar que estan definides en la destinació totes les ubicacions de telefonia, extensions i terminals. Tot ha d'estar planificat abans del trasllat i instal·lació.

Imatge d'instal·lació de centraleta en el trasllat

  • 10. Realitzar una bateria de proves de funcionament completa; s'han de realitzar i rebre trucades des de totes les extensions, provar les trucades externes, redireccions, terminals d'operadora i totes les funcions extra necessàries (fax, internet, xarxes, wifi, etc.).

Com ha pogut veure, la majoria de punts clau d'un projecte de trasllat de telefonia indiquen que s'ha de planificar molt i tenir tots els punts controlats perquè res funcioni malament.

Amb una correcta planificació i control, es minimitzen les possibilitats que alguna cosa no estigui controlat i suposi un error de funcionament.

Més informació del servei de trasllat de centraletes telefòniques, aquí.